Ana SayfaEN SON EKLENENLER6100 sayili Hukuk Muhakemeleri Kanunu

6100 sayili Hukuk Muhakemeleri Kanunu

6100 sayili Hukuk Muhakemeleri Kanunu

6100 sayili Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 01. 10. 2011 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadir. Bu Kanunun 407-444. maddeleri tahkime ilişkindir.

Yapılan yeni düzenleme ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun tahkime ilişkin pek çok hükmü, 4686 sayili Milletlerarasi Tahkim Kanunu hükümlerine paralel hale getirilmiştir

MADDE 412- (1) Tahkim sözleşmesi, tarafların, sözleşme veya sözleşme dışı bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tamamı veya bir kısmının çözümünün hakem veya hakem kuruluna bırakılması hususunda yaptıkları anlaşmadır
6100 HMK nedir?

MADDE 1- (1) Mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenindendir.

Hukukta HMK nedir?

Özel Hukuk davalarındaki yargılamaların hızla sonuçlandırılmasını amaçlayan Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girecek. Yasanın yürürlüğe girmesiyle uzun süren yargılama süreci yerine daha hızlı yargılama yapılacak.

Iç tahkim hangi kanunda?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (“HMK”) tahkime ilişkin hükümleri, yabancılık unsuru içermeyen ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklar hakkında uygulanır.

Tahkim nedir ne demektir?

Tahkim, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Kimi görüşlere göre bir alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemi olan tahkim, kimilerine göre doğrudan yargısal bir faaliyettir.

Tahkim anlaşması ne demek?

“Bilindiği üzere gerçek veya tüzel kişilerin kamu düzenine ilişkin olmayan ve fakat doğmuş veya doğacak olan hukuki uyuşmazlıkların çözümünü, hakem veya hakemlere bıraktıkları sözleşmeye hakem veya tahkim sözleşmesi adı verilir” şeklinde belirtilmiştir.

7251 sayılı Kanun ne getiriyor?

TBMM tarafından kabul edilen 7251 Sayılı Kanun ile birlikte, yargılamanın daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, uygulama ve doktrinde dile getirilen yargılama sorunlarının çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır.

Tahkim avukatı nedir?

Tahkim avukatı, tahkim alanında hukuki danışmanlık ve temsil faaliyetlerini yürütür. Tahkim avukatına değinmeden önce tahkim konusunun biraz aydınlatılması gerekmektedir. Tahkim; uyuşmazlıkların mahkemeler yerine tarafsız ve objektif bir hakem veya hakem heyeti tarafından çözümlenmesi şeklinde bir hukuki düzenlemedir.

Tahkim kararı bağlayıcı mıdır?

New York Sözleşmesi hükümleri, tanıma ve tenfiz istenen devletten başka devlette verilmiş hakem kararları hakkında uygulanmaktadır. Dolayısıyla tahkim kararına karşı kanun yollarına başvurmak mümkün olduğu sürece, tahkim kararı, Sözleşme anlamında bağlayıcılık niteliği kazanmamaktadır

6100 sayılı kanunu hangi kanunu ilga etmiştir?

1086 sayılı ve 1927 tarihli Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu ilga edilmiş ve yerini 6100 sayılı 2011 tarihli Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na bırakmıştır. Bu yeni usûl kanunumuz da 1 Ekim 2012 tarihi itibariyle bir yılını doldurmuştur.

Avukat tahkim yargılamasında hakemlik yapabilir mi?

Tahkim duruşmalarında üç hakem bulunuyor. Taraflar birer hakem seçtikten sonra üçüncü hakem İSTAC’ın milli veya milletlerarası divanlarındaki hakemleri arasından seçiliyor.

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »