Ana SayfaEN SON EKLENENLER6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”), Avrupa Birliği ile yapılan müzakereler çerçevesinde 25 Mayıs 1999 tarihli Tüketici Malları Satım Sözleşmeleri ve İlgili Garantilerin Bazı Yönleri Hakkında 1999/44/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesinin iç hukuka aktarımını gerçekleştirmek amacıyla 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 8’inci ve 12’nci Maddeleri satış sözleşmesi ve bu sözleşmeden doğan ayıp konusunu düzenlemektedir.

Ayıplı Malın Tanımı (Madde 8)

Maddenin ilk fıkrası ayıplı ifayı, öncelikle sözleşmeye aykırı olarak yapılmış ifa olarak tanımlamaktadır.

Fıkraya göre ayıplı mal tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan mal olarak tanımlanmaktadır

Ayrıca 6502 sayılı Kanun’un sonuna eklenen geçici 1. madde ile “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalar açıldıkları mahkemelerde görülmeye devam eder.”

şeklinde düzenleme yapılmış ve geçici 1. maddenin devamında 4077 sayılı Kanun zamanında kurulan hukuki işlemlere hangi Kanunun uygulanması gerektiği konusunda düzenleme yapılmıştır.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

6502 sayılı kanun diğer talepler nelerdir?

– Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, – Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, – İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme.

Ayıplı maldan kimler sorumludur?

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun (TKHK) 4. maddesine göre; “İmalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve kredi veren; ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur ”, denilmektedir.

Ayıplı malın neden olduğu zararlardan sorumluluk?

Kapsam MADDE2 — Bu Yönetmelik, ayıplı malın neden olduğu zararlara uygulanır.  MADDE 6 —Ayıplı bir malın, bir kişinin ölümüne veya yaralanmasına veya bir malın zarar görmesine sebep olması halinde imalatçı/üretici doğan zararı, kusuru aranmaksızın tazmin etmekle yükümlüdür.

Ayıplı mal için nereye başvurulur?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre; Tüketici Hakem Heyetleri ve/veya Tüketici Mahkemeleri’ne müracaat edebilir.

Ayıplı mal durumunda satıcı ne yapmalıdır?

Satıcının ayıplı mal teslim etmesi durumunda TBK alıcıya bazı seçimlik haklar tanır. Bu haklar TBK m. 227’de sıralanır.

Buna göre, “Satıcının satılanın ayıplarından sorumlu olduğu hâllerde alıcı, aşağıdaki seçimlik haklardan birini kullanabilir: Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme

Tüketici mahkemesine dava nasıl açılır?

Tüketici davaları tüketicinin ikametgahı mahkemesinde de açılabilir. Kanuna aykırı durumun ortadan kaldırılmasına yönelik Tüketici Mahkemesine başvuru yapılarak, Tüketici Mahkemesi kararları ile dava masrafı davalıdan alınmak üzere mahkemece karar verilir

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »