Ana SayfaEN SON EKLENENLERAdli Tatil Ne Zaman 2021

Adli Tatil Ne Zaman 2021

Adli Tatil Ne Zaman 2021

Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda “Adli tatil süresi” başlıklı 102. maddesinde: “Adli tatil, her yıl 20 Temmuz’da başlar, 31 Ağustos’ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar.”

Adli tatilde mahkemeler açık mı?

Adli tatilde yargılama tamamen durmamaktadır. Belirli mahkemelerdeki davalarda duruşma yapılmaya devam etmekte, dosyalarda hukuki işlemler sürmekte nöbetçi mahkemeler hizmet vermeye devam etmektedir.

Adli tatil de boşanma davası açılır mı?

Adli tatil döneminde dava açılması, davalara cevap verilmesi ve dilekçeler aşamasının takibi mümkündür.
Adli tatilde anlaşmalı boşanma davası da açılabilir. Ancak davanın görülmesinde ivedi bir durum yok ise duruşma günü adli tatil döneminden sonra belirlenecektir.

Adli tatilde hangi mahkemeler açık?

Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görüşüyor. Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay’da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Anayasa Mahkemesi adli tatil kapsamına girmiyor.

Adli tatil dava açılır mı?

Yalnızca boşanma davası değil tüm davalar açılabilmektedir. Dava açma yasağı söz konusu değildir.

Adli tatilde tebligat yapılır mi?

Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.  Adli tatilde tebligat yapılabilir, ancak özellikle belirtildiği üzere ceza mahkemelerinde görülen davalara ilişkin olarak adli tatil içerisinde yapılan tebligatlarda süre adli tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır.

Adli tatilde hangi davalar görülmez?

Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin veya Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen işlerin incelemelerini yapar. Adlî tatile rastlayan süreler işlemez.

Adli tatilde tebligat süreleri işler mi?

Ceza Mahkemelerinde Adli tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır. İdari Yargıda, Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.

Adli tatilde icra takibi açılır mı?

Evet, adli tatilde icra takibi başlatılabilir. Adliyelerde bulunan icra memurları ve icra müdürlükleri adli tatil boyunca çalışmalarına devam eder.

Adli tatilde tazminat davası açılır mı?

Adliye personeli çalışmaktadır. Dolayısıyla şu anda da dava açılabilir. Adliye ile ilgili iş ve işlemleri adli tatil sebebiyle beklemek bir zaman kaybına yol açacaktır.

İddianame hazırlandıktan sonra mahkeme ne zaman olur?

15 gün içinde iddianamenin iadesine veya kabulüne karar verilmesi gerekir. Bu süre herhangi bir karar verilmeden geçirilirse iddianame kabul edilmiş sayılır. İddianame kabul edildikten sonra mahkemenin hükmünün kesinleşmesine kadar geçen evre kovuşturma olarak adlandırılır.

Adli Tatil Ne Zaman 2021

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »