Aile Konutu Şerhi Nasıl Yapılır

Aile Konutu Şerhi Nasıl Yapılır

Aile Konutu, eşlerin hayatlarını devam ettirmek için birlikte seçtikleri, ailenin birlikte yaşadıkları, herkesçe bilinen, aileyi bir arada ve birlikte tutan gibi manevi bir özelliği de olan böylelikle aile konutu niteliği taşıyan bir gayrimenkul üzerinde aile konutu şerhi koydurmak için eşlerden birisinin gayrimenkulün aile konutu olduğu gösteren bir belge ile ve evlilik cüzdanı ile Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne başvurması gerekli ve yeterli olacaktır.

Aile Konutu Şerhi Koydurmak İçin Gerekli Belgeler

-Şerh talebini içeren dilekçe
-Evlilik cüzdanı
-Vukuatlı nüfus kayıt örneği
-Başvuran tarafa ait T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı
-Söz konusu meskenin aile konutu olduğunu gösteren muhtarlıktan alınacak belge

Aile Konutu Şerhini Kimler Koydurabilir?

Aile konutu şerhi aile konutu olarak özgülenen gayrimenkulde yaşamını sürdüren ancak gayrimenkulün maliki olmayan eş tarafından koydurulabilir.

Aile Konutu Niteliğinin Hukuki Koruma Süresi

Aile konutu niteliğinin hukuki koruma süresi, gayrimenkulün aile konutu niteliği olması ve bu konutun aileye özgülenmesiyle başlar, aile konutu olma niteliğinin sona ermesiyle sonlanır. Bu korunma ailenin başka bir konuta taşınmasıyla sonlanabilir, evliliğin sonlanması ve koruma olan konutun yok olması halinde de korumanın kalkacağını söyleyebiliriz.

Aile Konutu Şerhi Masrafı Ne Kadar?

Aile konutu şerhinin tapuya kayıt edilmesi için herhangi bir harç veya masraf alınmaz, işlem Tapu Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak yapılır.

Aile Konutu Şerhi Olan Ev Satılır Mı?

Tapu müdürlüğüne müracaat edilerek bir ev üzerine aile konutu şerhi koyulması halinde bu gayrimenkul diğer eşin rızası olmaksızın satılamaz, kiralanamaz, kira sözleşmesi feshedilemez yahut üzerinde ipotek tesis edilemez.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Kaldırılır?

Aile konutu şerhi kaldırılabilmesi için “aile konutu şerhi terkini davası” açılması gerekmektedir.

Davada iki hususun ispatı gerekir;

-İlgili gayrimenkulün aile konutu niteliğine hiç sahip olmadığının ispatı
-Aile konutu niteliğinin sonlandığının ispatı

Aile Konutu Şerhi Hangi Durumlarda Kaldırılır?

Aile konutu şerhi şu durumlarda kaldırılır:

-Boşanma halinde ortada bir aileden bahsedilemeyeceği için hakim konutun durumuna, şerh yasal mal rejimine göre karar verir.
-Evliliğin iptali,
-Eşlerden birinin ölümü,
-Tapuya sahip olmayan eşin şerh koydurduğu hallerde, şerhi koyduran eşin talebiyle, şerh kaldırılabilir.
-Malik olan eşin talebiyle konulmuşsa malik olmayan eşin rızası ya da kabulüyle şerh kaldırılabilir.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Yapılır

Av. Kübra DEMİR

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere asalhukukdanismanlik@gmail.com adresine gönderebilirler.

Translate »