Ana SayfaAİLE VE BOŞANMA HUKUKUAile Konutu Şerhi Satışa Engel Mi ?

Aile Konutu Şerhi Satışa Engel Mi ?

Aile Konutu Şerhi Satışa Engel Mi ?

Aile konutu şerhini kimler Koydurabilir?

Aile konutunun tapu maliki bile olsa, bu konutu satamaz veya üzerindeki hakları sınırlayamaz. Aile konutu olarak kabul edilen gayrı menkulün maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutun aile konutu olduğuna dair kayıt (şerh) koydurabilir.

Aile konutu şerhi için ne gerekli?

Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir. Aile konutu şerhi için gerekli belgeler; aile konutunun bulunduğu yerdeki muhtarlıktan alınacak ikametgah belgesi, nüfus kayıt örneği ve evlilik cüzdanıdır.

Aile konutu şerhi satışa engel mi?

Taşınmaz üzerinde aile konutu şerhi bulunması cebri icra yolu ile satışa engel değildir.

Aile konutu şerhi neden konulur?

Aile konutu şerhi, eşlerden tapu üzerine kayıtlı olanın kural diğer eşe sormadan 3. şahıslara devir ve temlik etmesini engellemek amacı ile konulur.
Ancak, Aile konutu şerhinin etkisi evlilik birliğinin devamı süresi ile sınırlıdır.

Aile konutu niteliği ne zaman sona erer?

Evlilik, ölümle veya boşanma yahut da iptal kararıyla sona ermiş ise, Türk Medeni Kanununun 194. maddesinin “aile konutuna” sağladığı koruma da sona erer ve diğer eşin rızası alınmadan yapılan tasarruf işlemi yapıldığı andan itibaren geçerlilik kazanır.

Kimler tapuya şerh koyabilir?

Normalde tapuya şerh koyabilecek kişiler sınırlanmamıştır, yani şerh koymaya sebep olan hakka sahip olan herkes şerh koyabilir.  Eşlerin ortak yaşadıkları konutu birbirlerinden habersiz satmalarını, kiraya vermelerini ya da başka tasarruf haklarını kullanmalarını engellemek isteyen eş tapuya aile konutu şerhi koyabilir.

Tapuda aile konutu şerhi nasıl konulur?

Aile Konut Şerhi Nasıl Konulur? ,

Malik olmayan eş; güncel nüfus kayıt örneği, aile konutunda eşlerin yaşamlarını birlikte sürdürdüklerini gösteren muhtarlık evrakı ve nüfus cüzdanı ile birlikte Tapu Sicil Müdürlüğü‘ne müracaat ederek aile konut şerhi konulmasını isteyebilir.

Aile konutu şerhi için mahkeme kararı gerekir mi?

Aile konutu tapuya şerh edilebiliyor. Malik olmayan eş tarafından gerekli belgeler eşliğinde malik eşin rızası ya da mahkeme kararı aranmaksızın ve harçsız olarak aile konutu şerhi konulabiliyor.

Tapu şerhi kaç yıl geçerli?

Tapu şerhi, şahsi hakkın sona ermesi veya şerh süresinin dolmuş olması halinde ortadan kalkıyor.

Tapu şerhi süresi: Şufa, vefa ve iştira haklarında en çok 10 yıl, gayrimenkul satış vaadinde ise 5 yıldır.

Tapuya şerh koymak nasıl olur?

Tapuya şerh koyulabilmesi için mülk sahibinin evrakları eksiksiz bir şekilde toplayarak Tapu Müdürlüğü’ne müracaat etmesi gerekiyor. Başvuru esnasında şerh talebinin yazılı olduğu dilekçeyi yetkili kişiye vermeli ve tapuya şerh koyma ücretini de nakit olarak ödemelisiniz.

Aile konutu şerhi nerede konulur?

Aile konutu şerhi koymak için eşlerden birinin Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine başvurması gerekmektedir. İşlemin gerçekleştirilmesi için ibraz edilmesi gereken belgeler şunlardır; Aile konutu şerhi dilekçesi. Evlilik cüzdanı

Kira şerhi nasıl kaldırılır?

Tapu Sicil Tüzüğü’nin 78. Maddesi’nde kira süresinin bitmesi durumunda, ev sahibinin isteği ile kira şerhi terki yapılabiliyor. Sürenin kendiliğinden yenilenmiş olması bu kira şerhi terkine engel olmuyor.

Arsa tapusuna şerh konulur mu?

Tapu şerhi, mal sahibinin haklarını kısıtlama amacı ile belirtme yapılması için tapu kütüğünde koyulabiliyor. Konulması istenen şerh için bazı belgelerin temin edilmesi gerekiyor. Ayrıca harç ödemeleri de yapılıyor. Taşınmazın bina ancak tapusunun arsa tapusu olması halinde de şerh konulabiliyor.

Aile konutu şerhi MK 199 ne demek?

MK m. 199 anlamında koruma talep eden eşin talebi üzerine hakim diğer eşin belirli malvarlığı değerleri üzerinde tasarruf yetkisini sınırlandırabilir. Bu sınırlandırma, eşin sadece diğer eşin rızasını alarak söz konusu malvarlığı değerleri üzerinde tasarrufi işlem yapabilmesi anlamını taşımaktadır.

Önceki İçerikIslah Nasıl Yapılır?
Sonraki İçerikKamulaştırma Nedir?
İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »