Ana SayfaEN SON EKLENENLERArsa Payı Düzeltmesi Davası

Arsa Payı Düzeltmesi Davası

Arsa Payı Düzeltmesi Davası

Arsa payı düzeltmesi davası bir tespit davasıdır. Dolayısıyla bu davada bir hakkın (arsa payının oranı) varlığının tespiti talep edilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus davanın açılması için korunmaya değer hukuki yararın bulunması gerektiğidir.

Pay oranı, paydaşın, paylı malın yönetiminde söz sahibi olma durumunu (MK. m. 689), yükleneceği gider, vergi ve sair yükümlülüklerin oranını (MK. m. 688/2) tayin edeceği gibi, paylı mülkiyetin sona ermesinde veya satılmasında her bir paydaşın mal veya para olarak eline geçecek şeyi de belirleyecektir.

Arsa payı değişikliğinin yapılabilmesinin zorunlu şartı; arsa paylarının bağımsız bölümlerin değerlerinin kat irtifakı ya da kat mülkiyetinin kurulduğu tarihte, gerçek değerleri ile orantısız olarak belirlenmiş olmasıdır.

Arsa Payının Düzeltilmesi Davasında Taraflar Kimlerdir?

Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile orantılı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki, kat irtifakı sahibi veya onların kanuni temsilcileri ve yasal mirasçıları, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir.

Arsa paylarının düzeltilmesi talebi mülkiyet hakkı ile ilişkili olduğundan dolayı dava açma hakkı yalnızca kat irtifakı sahiplerine veya kat maliklerine tanınmıştır.

Burada belirtmek gerekir ki taşınmazın el değiştirdiği durumlarda da yeni malik arsa payının düzeltilmesi davası açabilme hakkına sahip olacaktır.

Arsa payının düzeltilmesi davasında davalı taraf söz konusu binanın diğer kat malikleri ya da kat irtifakı sahipleridir.

Eğer davanın sonunda arsa payının düzeltilmesine karar verilirse yalnızca davacının arsa payı değil diğer bağımsız bölümlerin de arsa paylarının düzeltilmesi zorunluluğu doğmaktadır.

Bu nedenle diğer kat malikleri ya da kat irtifakı sahiplerinin davada taraf olması gerekmektedir.

Arsa payı düzeltmesi davası bir tespit davasıdır. Dolayısıyla bu davada bir hakkın (arsa payının oranı) varlığının tespiti talep edilir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus davanın açılması için korunmaya değer hukuki yararın bulunması gerektiğidir.

Arsa Payının Düzeltilmesi Davasını Kimler Açabilir?

Arsa payları, bağımsız bölümlerinin değerleriyle orantılı olarak tahsis edilmeyen veya bağımsız bölümlerine hiç arsa payı tahsis edilmeyen her kat maliki veya kat irtifakı sahibi veya bunların mirasçıları arsa payının düzeltilmesi davası açabilir.

Arsa payı en az kaç olmalı?

Normal bir dairenin arsa payı en az 50 m2 olmalı.

Arsa payının önemi nedir?

Şerefiye değeri arsa payı oranını belirliyor

Arsa payı belirlenirken kanunun belirttiği sisteme göre hareket edilmesi oluşabilecek haksızlıkların önüne geçilmesini sağlıyor.

Daireye düşen arsa payı nasıl hesaplanır?

Tapuda belirtilmiş olan toplam alanın metrekare cinsinden değeri, toplam bölümden size düşen paya bölünüyor. Bu bölme işleminden elde edilen sayının bölüm değeri ile çarpılması sonucunda arsa payı kolaylıkla bulunmuş oluyor.

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »