AVUKATLIK HİZMETLERİ

0
246

Avukatlık hizmetleri

İnsanlar için sorunların çözümünde başvurulacak adreslerden bir tanesi de mahkemelerdir. Mahkemelerde kişiler bizzat kendileri katılarak ya da alanında uzman bir avukata vekalet vererek haklarının kazanmasını sağlayabilirler. Avukatlık hizmetleri hukuk dallarına göre uzmanlaşmış avukatların kendi içlerinde branşlaşması nedeniyle oluşmuştur.

Avukat ne görev yapar?

Yargı önünde gerçek ve tüzel kişilerin haklarını savunmak, yasal ve hukuki açıdan yol gösterici bir çalışma sağlamak avukatın yaptığı işlerdir. Aynı zamanda anlaşmazlıklar konusunda orta yolu bulmak, gerektiği zaman hukuki görüş beyan etmek gibi pek çok görevi bulunmaktadır.

AVUKATLIK HİZMETLERİ

Devlette avukat olmak için ne yapmak gerekir?

Devlette çalışmak isteyen avukatlar için bazı şartların sağlanması gerekir,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
Hukuk Fakültesinden mezun olması,
Zorunlu stajını tamamlamış olması,
Avukatlık yapmasına engel olacak herhangi bir durumunun olmaması,
İkametinin kayıtlı olduğu baronun sınırları içerisinde olması gerekir.

Banka avukatları ne kadar maaş alıyor?

AVUKATLIK HİZMETLERİ Banka Avukat Maaşı

Ortalama aylık 6 bin TL civarı bir tutar elde edebilmektedirler. Bunun yanında özel sağlık sigortası imkanı da vardır. Özel bankalarda alışan avukatlar ise ortalama 4000 TL ile 7000 TL arasında maaş almaktadır. Bu rakam bankadan bankaya değişebilmektedir.

Avukat olmak için sözel mi?

Avukatlık mesleği sözel de sayısal da değildir. Eşit ağırlıktır.

Avukat olmak için hukuk bölümünü bitirmeliyiz ve hukuk da eşit ağırlıktır.

Kurum avukatları serbest avukatlık yapabilir mi?

Avukatlık hizmetleri  Serbest avukatlar, kendi sigorta primlerinden kendisi sorumluyken, kurum avukatlarının böyle bir derdi yoktur. Serbest avukatlıkta mesai merfumu yoktur.

İş varsa, hafta sonu da olsa, mesai dışı da olsa çalışmak gerekir. Kurum avukatlığında ise, istisnai durumlar hariç, mesai ile birlikte iş de bırakılır.

Avukatlık 657 ye tabi mi?

657 sayılı Kanunun “Kapsam” başlıklı 1. maddesinde, hakim ve savcıların özel kanunlarına tabi olduğu ifade edilmiş, “İstihdam şekilleri” başlıklı 4. maddesinde ise avukatların “sözleşmeli personel” statüsünde davalarda kamu hizmetine katılabilecekleri ifade edilmiştir.

AVUKATLIK HİZMETLERİ Avukatın vekalet görevi ne zaman sona erer?

Uyuşmazlık esas itibarıyla Avukatlık hizmetleri ceza davalarında, avukat ile müvekkili arasındaki vekaletnameye dayalı avukatlık sözleşmesinin ne zamana kadar geçerli olduğuna ilişkindir. Yasal düzenlemelere uygun olanı avukatlık sözleşmesinin hükmün kesinleşmesi ile sona ermesidir.

Avukatlık mı memurluk mu?

Anayasa “kamu hizmetine girmeyi kamu görevlisi yani memur olabilme olarak belirlemişken (m.70), kanun (Avukatlık Kanunu), avukatlığı hem “kamu hizmeti” hem de “serbest meslek” olarak tarif etmiş.