Ana SayfaEN SON EKLENENLERBağışlama Sözleşmesi Örneği

Bağışlama Sözleşmesi Örneği

Bağışlama Sözleşmesi Örneği

Bağışlama sözleşmesi hangi tür hukuk kuralıdır?

Bağışlama sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu‘nda (“TBK”) 285 ila 298. maddeler arasında düzenlenmiştir. Bağışlama sözleşmesi bağışlayanın sağlararası sonuç doğurmak üzere malvarlığından bağışlanana karşılıksız olarak kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşmedir.

Bağışlama sözleşmesi nasıl bir hukuk kuralıdır?

Bağış bir sözleşmedir. İki taraflı bir hukuki işlemdir. Mirası ret ise özel koşulların gerçekleşmesine bağlıdır.

Genel olarak terekenin borca batık olması halinde mirası ret işlemi gerçekleştirilir ve mirası ret işleminin gerçekleşmesi için yargı kararı şarttır.

Bağışlama sözleşmesinde tarafların ne gibi borçları vardır?

Bağışlama sözleşmesinde bağışlayan ve bağışlanan olmak üzere iki taraf vardır.

Eş söylemle bağışlama sözleşmesinde sadece bağışlayan borç altına girerken, bağışlanan hiçbir zaman borç altına girmez.

Bu işlemle sadece bağışlayanın pasifine borç yüklenirken bağışlananın aktifinde alacak hakkı doğar.

Bağıştan dönülebilir mi?

Kural olarak bağıştan dönülemez. Hem genel bir hukuk kuralı olarak ahde vefa ilkesi, hem de sözleşme özgürlüğü prensibi gereği, sözleşmelerin yerine getirilmesi şarttır. T.B.K.26.

Bağış mirasta bozulur mu?

Bağışta bulunacak kişi, gayrimenkulü çocuklarından birine ya da eşine bağışlaması halinde; diğer mirasçıların da saklı pay hakkı bulunuyor. Diğer mirasçılar bu duruma itiraz etme hakkına sahiptir. Bu durumda saklı pay hakları bağışlanamadığı için bu hakları korunur.

Bağışlama Sözleşmesi Örneği

Bağışlama vaadi sözleşmesi nedir?

Borçlar Kanunu’na göre hayatta olan bir kimsenin diğerine bir bedel olmaksızın malının tamamını ya da bir kısmını temlik etme tasarrufuna bağışlama akdi adı verilir.

Kişinin belirlenmiş bir tarihte mallarını bağışlamasına yönelik olarak yapılan, ön sözleşme özelliği taşıyan vaadine ise bağışlama vaadi denir.

Koşula bağlı bağışlama nedir?

Bağışlama, bir koşula bağlanarak yapılabilir. Yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı olan bağışlamada, vasiyete ilişkin hükümler uygulanır.  Bağışlayan, bağışlananın kendisinden önce ölmesi durumunda, bağışlama konusunun kendisine dönmesi koşulunu koyabilir.

Yüklemeye bağlı bağışlama nedir?

Bağışlama sözleşmesi, taraflardan birinin diğeri yararına malvarlığından bir değeri karşılıksız olarak kazandırma borcu altına girdiği sözleşme türüdür.

Yüklemeli bağışlama ise; bağışlayanın, bağışlanana bağışa karşılık bir davranışta bulunmasını talep ettiği bağışlama türüdür.

Bağışlamadan rücu nedir?

Rücu şartı ile bağış; bağışı kabul edenin bağışı yapandan önce ölmesi halinde, mülkiyetin bağışı yapana geri dönmesine rücu şartlı bağış deniyor.  Buradaki rücu şartı sadece bir tek şart olabilir. O da hibeyi kabul edenin bağışlayandan önce ölmesi halinde taşınmazın bağışlayana geri döneceği kuralıdır.

Şartlı bağış ne demek?

Hibe, bir bedel ya da başka bir karşılık olmadan, bir malın mülkiyetinin bir başkasına devredilmesi işlemi oluyor. Hibe işlemi rücu şartı ile de yapılabilir.

Tapuda satış mı bağış mı?

Yaşanan somut bir olayda, vergi müfettişi, babanın evladına yapmış olduğu 2010 yılında bir tapu satışını 2014 yılında düzenlediği bir tutanağa göre bağış olarak kabul etmiş ve tapuda ki satış işlemini bağış olarak nitelendirmiştir.

Şartlı bağışlama nedir?

Şartlı bağışlama sözleşmesi, elden bağışlama veya bağışlama taahhüdü şeklinde yapılabilir. Şartlı bağışlama sözleşmesi ölüm, ifa, bozucu şartın gerçekleşmesi, bağışlamadan dönme, nişanın bozulması nedeniyle hediyelerin geri verilmesi, bağışlamanın iptali ve tenkisi sebepleriyle sona erer.

Yapılan bağış geri alınabilir mi?

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere, bağışlanan bir taşınmazla ilgili, taahhüt edilen yüklemenin yerine getirilmemesi durumunda, bağışlayan kişi, bağışladığı taşınmazını geri alabilir.

Bağışlama şekle tabi midir?

MADDE 286- Fiil ehliyetine sahip olan herkes, eşler arasındaki mal rejiminden veya miras hukukundan doğan sınırlamalar saklı kalmak üzere, bağışlama yapabilir.  Şekle uyulmaması sebebiyle geçersiz olan bağışlama sözü verme, bağışlayan tarafından yerine getirildiğinde, elden bağışlama hükmündedir.

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »