Ana SayfaAİLE VE BOŞANMA HUKUKUBakırköy En İyi Boşanma Avukatı

Bakırköy En İyi Boşanma Avukatı

Bakırköy En İyi Boşanma Avukatı

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma en az 1 yıl evli kalan çiftlerin anlaşmalı boşanma protokolü kapsamında anlaşarak evlilik birliğini Aile Mahkemesi huzurunda sona erdirmelerini ifade eder

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası eşlerden birisinin yerleşim yerindeki veya çiftlerin son 6 ay birlikte yaşadıkları yerdeki Aile Mahkemesi’nde açılır. Aile Mahkemesi’nin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri davaya bakmakla görevlidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Ne Yazılmalıdır?

Anlaşmalı boşanma protokolünde boşanmanın mali sonuçları (nafaka, tazminat, mal rejimi paylaşımı vb.) ve müşterek çocuk varsa çocukların velayetine ilişkin düzenleme yer almalıdır.

Boşanma protokolünün boşanma avukatı tarafından hazırlanmasında mutlak fayda vardır. Zira her boşanma protokolü somut şartlara göre boşanma avukatı tarafından en başından sonuna kadar baştan yazılır, matbu bir metin kullanılamaz

Anlaşmalı boşanma davasında hakim ne sorar?

Boşanma davalarında hâkim öncelikle boşanmaya neden olan olayların yanı sırata bu olayların evlilik içerinde nasıl geliştiğine dair konuları inceleyerek, eşlere de bu yönde sorularını sorar.

Boşanma davaları anlaşmalı ya da çekişmeli olması fark etmeksizin maddi ve manevi olarak zor bir süreçtir.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi iptal edilir mi?

Anlaşmalı boşanmanın iptal edilmesi anlaşmalı boşanma protokolünün iptal edilmesi ile mümkün olur.

Anlaşmalı boşanması davası gerçekleştiğinde yani halim kesin kararı verdiğinde bu karar belirli mercilere gider ve en son nüfus müdürlüklerinden evlilik kayıtları silindikten sonra boşanma tamamen gerçekleşmiş olur.

Bakırköy En İyi Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma hemen olur mu?

Boşanma feragat halinde bir günde kesinleşir. Boşanma kararının nüfus kayıtlarına geçme süresi ise 7 gündür. Anlaşma boşanma davası için başvuru yaparken, dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Anlaşmalı boşanma protokolünün kanunda belirlenmiş bir geçerlilik süresi bulunmamaktadır. Boşanma protokolünün geçerlilik kazanabilmesi için hakim tarafından uygun görülmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI : (T.C. No: ………………………….)

ADRES :

DAVALI : (T.C. No: ………………………….)

ADRES :

KONU : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile anlaşmalı boşanma talebimizin kabulü talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

1-Davalı eşim ………. ile ../../…. tarihinden bu yana evliliğimiz devam etmektedir.

2-Ancak, evlendiğimiz günden bu güne kadar evlilik birliğini kuramadığımız, birbirimize uyum sağlayamadığımızdan müşterek hayat iki taraf için de çekilmez hale gelmiştir. Bu nedenle bir arada yaşayarak evlilik birliğini devam ettirmemiz mümkün görünmemektedir.

3-Davalı eş de boşanmayı kabul etmektedir.(EK-2) Medeni bir şekilde bir araya gelerek şartları ayrıntılı olarak görüştükten sonra, müşterek çocukların velayeti, boşanmanın mali sonuçları, nafaka ve çocuklar ile baba arasındaki şahsi ilişkiyi düzenleyen ve ekte sunulan Protokolü imzalamış bulunmaktayız. ../../…. tarihinde imzalanan Protokol dilekçemiz ekinde Sayın Mahkemenizin bilgilerine sunulmuştur. (EK-3)

4-Bu itibar ile Medeni Kanunumuzun ilgili maddesi uyarınca anlaşmalı boşanma talebinde bulunma zaruretimiz hasıl olmuştur.

TMK md 166/3: “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.”

HUKUKİ SEBEPLER : TMK md 166, HMK ilgili hükümleri

DELİLLER : Nüfus Kayıtları, ../../…. Tarihli Protokol

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı davalı eşin davayı kabulü de göz önünde bulundurularak;

-TMK madde 166 uyarınca ve hazırlanan Protokol uyarınca boşanma talebimizin kabulüne,

-Ekte sunulu Protokolün aynen hüküm altına alınmasına

karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 25/04/2021

DAVACI …….. ……

İMZA ……..

Boşanma Avukatlarımızdan Destek Almak için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »