Ana SayfaEN SON EKLENENLERBekçilerin Zor Ve Silah Kullanma Yetkisi

Bekçilerin Zor Ve Silah Kullanma Yetkisi

Bekçilerin Zor Ve Silah Kullanma Yetkisi

Bekçilerimizin tabii olduğu 11.06.2020 tarih ve 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu (ÇMBK) m. 2’de de belirtildiği üzere bekçiler genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluktur.

Bekçilerin Zor Ve Silah Kullanma Yetkisi

Bekçilerin zor ve silah kullanma yetkisi hususuna ÇMBK m. 9 kısaca şöyle değinmiştir: “Çarşı ve mahalle bekçileri 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu’nun 16. maddesinde belirtilen zor ve silah kullanma yetkisini haizdir.” Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu’nun ilgili maddesinde polisin görevi esnasında direniş meydana gelmesi halinde zor kullanma yetkisinden bahsedilir.

Bu yetki kapsamında direnmenin içeriğine göre direnenleri pasif hale getirebilmek amacıyla kademeli artan bedeni güç , maddi güç (bedeni kuvvet harici kullanılan kelepçe, cop, basınçlı ve boyalı su, göz yaşartıcı gaz veya tozlar, polis köpekleri ve sair hizmet araçlarını kapsar), kanuni şartlar gerçekleşirse ( bedeni ve maddi güç ile sonuç elde edilememesi halinde direnişi kırmak amacıyla kıracak ölçüde) silah kullanma vardır.

Zor ve silah kullanmanın derecesi somut olayı göz önünde bulunduracak olan bekçilerin insiyatifindedir.

PVSK 16. maddesinin 4 ve 8. fıkralarında belirtildiği üzere bekçinin zor kullanmadan önce direnenlere devam etmeleri halinde zor kullanılacağına dair uyarıda bulunması ve “dur!” ikazı yapması gerekse de durumun mahiyeti ve derecesi dikkate alınarak ihtar yapılmadan da zor kullanma olanağı vardır.

PVSK m. 6 gereğince bekçiler de kendisi veya başkasına karşı herhangi bir saldırı ya da saldırıya teşebbüs olması halinde zor kullanma yetkisinden bağımsız olarak TCK m. 25/1 de yer alan meşru müdafaaya dahil olacak şekilde saldırıyla orantılı olarak savunma yapar bunun için gerekirse silah kullanma yetkisi mevcuttur.

Bekçi karşılaştığı direnme veya saldırıyı etkisiz hale getirmek amacında olduğu için kullandığı metotların derecesi her zaman daha üstün olmak zorunda olup istenen sonucun elde edilişine kadar kademeli şekilde artabilecektir.

Bekçiye silah verilir mi?

TBMM Genel Kurulu‘nda görüşmeleri devam eden Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi’nin iki maddesi daha kabul edildi. Genel Kurul’da kabul edilen maddelere göre, bekçiler, silah ve zor kullanma yetkisine de sahip olacak.

Bekçi hangi kolluk?

MADDE 2 – (1) Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere, emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilir.

Bekçi adli kolluk mu?

Genel kolluk görevi; polis, jandarma, sahil güvenlik ve gümrük muhafaza olmak üzere dört farklı teşkilat tarafından yürütülmektedir. Bekçilere adli, önleyici ve koruyucu görev ve yetkiler verilmiştir.

Bekçi polis silah taşır mı?

Bekçilerin görev ve yetkilerini ele ala yönetmelikte yer alan, “”Bekçi adayları ve bekçilere ihtiyaç ve lüzuma göre düdük, cop, palaska kemeri, tabanca, tabanca kılıfı, en az 14 adet fişek, 2 adet şarjör demirbaş şeklinde verilir” maddesi; bekçilerin silah taşıma yetkisi olduğunu açıkça ifade etmektedir.

Bekçinin durdurma yetkisi var mı?

Görevli oldukları mülki sınırlar içinde halkın istirahat, sağlık ve selametini sağlayacak olan gece ve mahalle bekçileri, düzenlenen görev, yetki ve sorumlulukları ile birlikte artık gerekli gördüklerinde araçları durdurabilecekler.

Bekçiler nerelerde görev yapacak?

Kanuna göre bekçiler mahalle ve çarşı bekçileri olmak üzere iki farklı görev bölgesinde yer alırlar. Mahalle bekçileri köylerde görev yaparken çarşı bekçileri ise semtlerde ve ilçelerde görev yapmaktadırlar. Bir bekçi haftanın 6 günü çalışmaktadır.

Bekçinin kimlik sorma yetkisi var mı?

Mahkeme: Bekçilerin Kimlik Sorma, Üst Arama Yetkisi Yok.

Bekçi araç arayabilir mi?

Gerek Kanun gerek ilgili yönetmeliğe göre bekçilerin herhangi bir araması yapma yetkisi yoktur.

Bekçi olmak için nereye başvurulur?

www. pa.edu.tr Bekçi Alımı Başvuru Formu

Bekçi olmak için resmi olarak polis akademi ve Emniyet Genel Müdürlüğü sayfalarından bekçi başvuru tarihi duyurusu yapıldığında internet üzerinden e-devlet girişinizle yada polis akademisi sitesinden başvuru yapabilirsiniz.

Bekçi olmak için şartlar neler?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »