Bekleme Süresinin Kaldırılması

Bekleme Süresinin Kaldırılması (İDDET MÜDDETİ)

Bekleme Süresi

Bekleme süresi; TMK md.132’ye göre boşanma davası sonrası kadının başka birisiyle yeniden evlenebilmesi için beklemesi gerek bir süre vardır.

TMK md.132’ye göre;
-Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez.
-Doğurmakla süre biter.
-Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbirleri ile evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.

Nüfus Hizmetleri Kanunu md.26’ya göre ise;
-Kadının bekleme süresi, mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.

Bekleme Süresi İle Soybağı Arasındaki İlişkisi

İddet süresinin amacı boşanan kadının hamile olma ihtimaline karşı doğacak çocuğun soybağının belirlenmesidir. Tmk md.285’te “Boşanmadan sonra 300 gün içerisinde doğan çocuğun babası kocadır.” Şeklinde iddet süresinde doğan çocuğun babalık karinesine bağlamıştır. Boşandıktan sonra iddete ilişkin dava açmayan bir kadının 300 gün içerisinde doğum yapması halinde eski koca çocuğun babası sayılır. Bunun bilimsel temellendirmesi kadının en geç bu sürede doğum yapabileceğinin kabul edilmesidir.

Bekleme Süresinin (İddet Müddeti) Kaldırılması Davasının Açılması

Kadın, yeni evliliği için iddet süresinin beklemek istemiyorsa mahkemeden bunun kaldırılmasını talep edebilir. Mahkeme dava açan kadından sağlık raporu almasını ister, bunun sonucuna göre karar verir. Mahkeme kadının hamile olmadığı anlaşılması üzere bekleme süresinin kaldırılmasına karar verir, kararın kesinleşmesi için herhangi bir süre beklemeye gerek yoktur.

Bekleme Süresinin (İddet Müddeti) Kaldırılması Davası Görevli Ve Yetkili Mahkeme

İddet müddetinin kaldırılması davası Aile Mahkemelerinin görevi kapsamındadır. Aile mahkemeleri kurulmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli mahkemedir. Yetkili mahkeme ise talepte bulunanın veya ilgilerden birinin oturduğu yer mahkemesi olduğundan boşanan kadının oturduğu yer mahkemesi yetkili mahkemedir.

Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası Süresi

Bekleme süresinin kaldırılması davası süresi, mahkemenin yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Ayrıca alınması gereken sağlık raporunun gelme süresine göre de değişiklik gösterebilir. Bu kararın kesinleşmesi için bir süre de gerekmediği için dava 1 hafta ile 1 ay arasında sonuçlanabilmektedir.

Av. Kübra DEMİR

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere asalhukukdanismanlik@gmail.com adresine gönderebilirler.

Translate »