Ana SayfaAİLE VE BOŞANMA HUKUKUBoşanan Kadının Hakları Nelerdir ?

Boşanan Kadının Hakları Nelerdir ?

Boşanan Kadının Hakları Nelerdir ?

Boşanma davası, boşanmak isteyen eşin açtığı davadır. Boşanma davası, anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Boşanma davalarında boşanan kadının en çok merak ettiği sorulardan biri de “ boşanan kadının hakları nelerdir “ sorusudur.

Asal Hukuk Danışmanlık olarak bu yazımında boşanma davasında kadının haklarının neler olduğunu açıklayacağız.

Türk Medeni Kanunumuz boşanma aşamasındaki kadınların haklarını güvence altına almıştır. Medeni Kanunumuz kapsamında kadınların, mal paylaşımı, maddi tazminat, manevi tazminat, nafaka, velayet hakkı gibi hakları bulunmaktadır.

Boşanan Kadının Hakları Nelerdir?

Boşanma davasında genel anlamda kadının haklarını sayacak olursak:

Ayrı Yaşama Hakkı

Türk Medeni Kanunu, “Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi” kenar başlığıyla, konuyu düzenlemiştir. Madde 197 – Eşlerden biri, ortak hayat sebebiyle kişiliği, ekonomik güvenliği veya ailenin huzuru ciddî biçimde tehlikeye düştüğü sürece ayrı yaşama hakkına sahiptir.

Çocuk İle Kişisel İlişki Kurma Hakkı

Kişisel ilişki kurma hakkına ilişkin temel hüküm olan TMK m. 323 uyarınca; “Ana ve babadan her biri, velâyeti altında bulunmayan veya kendisine bırakılmayan çocuk ile “uygun kişisel ilişki kurulmasını” isteme hakkına sahiptir.

Kadın İçin Tedbir Nafakası Hakkı

Tedbir nafakası, boşanma davasının herhangi bir aşamasında talep edilebilir.

Tedbir nafakasının ödenmesine dair karar dava sürecinin herhangi bir aşamasında talep edilse dahi dava açılma tarihinden itibaren ödenmesine karar verilecektir.

Tedbir nafakasının sona erme tarihi ise davanın sona erip kesinleşme tarihidir.

Çocuk İçin Tedbir Nafakası Hakkı

Tedbir Nafakası: Boşanma davası açılmadan önce veya açıldıktan sonra herhangi bir eşin veya ergin olmayan çocukların (18 yaşından küçük çocuklar) geçinmesini sağlamak üzere hükmedilen nafaka türüdür.

Kadın Eşin Manevi Tazminat Hakkı

Türk Medeni Kanunu‘nda belirtilen şartların oluşması dâhilinde tarafların birbirinden tazminat talep etme hakları bulunmaktadır. .

“Mevcut durumda veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenmiş olan daha az kusurlu veya kusursuz taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteğinde bulunabilir.

Ziynet Eşyası Alacağı Hakkı

Boşanma davası sonucunda , ziynet ve çeyiz eşyaları karşı eşte kalan taraf, ziynet eşyaları ile çeyiz alacağı davası açmak suretiyle ziynet ve çeyiz eşyalarını alabilme hakkına sahiptir.

Düğün sırasında hangi eşe takılırsa takılsın, tüm takılar bilezik, çeyrek, tam vb. tüm altınlar kadına aittir.

Mal Rejiminden Kaynaklı Alacak ve Haklar,

Aile Konutu Şerhi Konulmasını İsteme Hakkı,

Aile Konutunun TMK’daki Düzenlemesi,

TMK m. 193’de eşlerin her birinin diğeri ve üçüncü kişilerle her türlü hukuki işlemi yapabileceği yazılıdır. Aile konutunun eşlerden yalnızca birinin mülkiyetinde bulunması halinde ise, diğer eşe tapu kütüğüne aile konutu şerhinin konulmasını isteme hakkı verilmiştir.

6284 Sayılı Yasadan Kaynaklanan Koruyucu Tedbirlerin Uygulanmasını Talep Etme Hakkı

6284 Sayılı Kanun’un amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

İştirak Nafakası Hakkı

İştirak nafakası, boşanma davası neticesinde çocuğun velayeti kendisinde olmayan eş aleyhine çocuğun giderlerine katılmasını sağlamak üzere hükmedilen bir nafakadır.

İştirak nafakası davası açabilecek kişiler şunlardır (Medeni Kanun m.329) :Ayırt etme gücüne (temyiz kudretine) sahip çocuk talep edebilir.

Yoksulluk Nafakası Hakkı

Yoksulluk nafakası; boşanmanın eşlerle ilgili mali sonuçlarından biri olup, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 175. maddesinde: “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.

Kadının Velayet Hakkı ,

Kadının Maddi Tazminat Hakkı,

Türk Medeni Kanunu‘nda belirtilen şartların oluşması dâhilinde tarafların birbirinden tazminat talep etme hakları bulunmaktadır. “Mevcut durumda veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenmiş olan daha az kusurlu veya kusursuz taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteğinde bulunabilir.

Çocuğun Teslim Edilmesini Talep Etme Hakkı,

Çocuğun Tedbiren Velayetini Talep Etme Hakkı,

Kadının Kendi Eşyalarını Talep Etme Hakkı,

Tarafların evlenirken konuta getirdiği çeyiz eşyalarını aynen iadesini talep etme hakkı bulunmaktadır. Yine kadının kendisine ait, yani maliki olduğu eşyaları da isteme hakkı bulunmaktadır.

Boşanma davaları, sosyal ve psikolojik açıdan birçok zorlu süreci barındırmaktadır.

Bu nedenle de kadının haklarının korunması, hukuk prosedürlerinin zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için konu ile ilgili tecrübe sahibi bir boşanma avukatından destek almak büyük önem taşımaktadır.

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »