Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma

…….SAYIN HAKİMLİĞİNE                                                                                                         

DAVACI              :…….

VEKİLİ                :…….

DAVALI              :…….                   

KONU                 : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma

AÇIKLAMALAR : 1-Müvekkilem ile davalı  evli olup evlilik kayıtları ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi/Köyü, ……. Cilt, ……. Sayfa, ……. Kütük Sıra Nodadır. Tarafların bu evliliklerinden ……. Doğumlu …….,çocuğu mevcuttur.

2-Tarafların fikren ve ruhen anlaşamamaları sonucu aralarında geçimsizlik baş göstermiştir.

3-Taraflar iyi niyetle anlayış ve sabır göstererek uyuşmazlıkları gidermeye çalışmışlarsa da bunda başarılı olamamışlar ve her geçen gün bir birlerinden daha da uzaklaşmışlardır.

4-Taraflar arasında baş gösteren şiddetli geçimsizlik evlilik birliğinin devamını imkansız hale getirmiştir. Tarafların tekrar bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün değildir. Davalı eşte aynı düşüncededir.

Boşanma Anlaşmalı

YASAL NEDENLER : MK., HUMK ve İlgili Mevzuat

KANITLAR               : Nüfus Kayıtları, Tanık, Yasal ve Takdiri Diğer Deliller

CEVAP SÜRESİ       : 10 Gündür

İSTEM SONUCU     : Arz edilen nedenlerle evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve tarafların bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün olmadığından boşanmalarına, reşit olmayan müşterek çocukları   …….   ‘un  velayetlerinin davacı anneye verilmesine karar verilmesini talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

Anlaşmalı Boşanma

…….                                

 

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »