Ana SayfaAİLE VE BOŞANMA HUKUKUBoşanma Davası Kadın Açarsa Hakları Nelerdir

Boşanma Davası Kadın Açarsa Hakları Nelerdir

Boşanma Davası Kadın Açarsa Hakları Nelerdir

Boşanma davasında neler talep edilebilir?

Boşanma davasında kadının yasal hakları, çocuğun tedbiren velayetini talep etme hakkı, kadın için tedbir, iştirak, yoksulluk, çocuk için tedbir nafakası, maddi- manevi tazminat, ziynet eşyası alacakları, mal rejiminden doğan alacak, aile konutu şerhi isteme şeklindedir.

Boşanma davasında neler istenebilir?

Boşanma davasının açılması ile birlikte, nafaka, maddi ve manevi tazminat, ev eşyalarının paylaşımı vb. gibi boşanmanın eki niteliğindeki hukuki sorunların da çözülmesi gerekir. Boşanma davası, eşler arasında yeni hukuki sonuçların ortaya çıkmasına neden olur.

Boşanmada mesajlar zinaya delil midir?

Dolayısıyla öpme, mesaj atma ya da sarılma gibi fiiller zina olması için yeterli olmayacaktır. Ancak eş ile aynı evde yaşamadığı dönemde hamile kalması ya da eşinin kısır olması halinde eşin hamile kalması halinde zina açısından yeterli delil olduğu kabul edilebilecektir.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri sınırlı sayıda ve genel ve özel boşanma sebepleri olarak düzenlenmiştir.

Özel boşanma sebepleri;

Zina Nedeniyle Boşanma (TMK m. 161),
Hayata Kast Nedeniyle Boşanma (TMK m. 162),
Pek Fena Muamele Nedeniyle Boşanma (TMK m. 162),
Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma (TMK m. 162),
Suç İşleme Nedeniyle Boşanma (TMK m. 163),
Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma (TMK m. 163),
Terk Nedeniyle Boşanma (TMK m.164),
Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma (TMK m. 165) şeklindedir.

Boşanma Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Boşanma davalarında yetkili mahkeme;
– Tarafların son 6 aydan beri ikamet ettikleri yerinde bulunan aile mahkemesi,
– Davacının yerleşim yerinde bulunan aile mahkemesi,
– Davalının yerleşim yerinde bulunan aile mahkemesidir.

Dava bu 3 yer mahkemesinden birinde açılabilir. Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile mahkemesidir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk mahkemeleri aile mahkemesi sıfatıyla görevlidir.

Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat

Türk Medeni Kanunu’nun 174/1. Maddesi “Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.” “Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” hükmü gereğince tarafların birbirinden maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı vardır.

Taraflar eğer boşanma davasıyla birlikte maddi ve manevi tazminat talep etmemişlerse boşanma davasının kesinleşmesinden sonra da talep edilmesi mümkündür. Ancak TMK gereğince “Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.” denilmektedir. Bu sebeple boşanma davasının kesinleşmesinden sonra 1 yıl içerisinde bu davaların açılması gerekmektedir.
Boşanma davaları yapısı gereği bir çok farklı sonuç doğuran karışık davalardır.

Boşanma Davası Kadın Açarsa Hakları Nelerdir

Boşanma davası ile birlikte;

Çocukların velayeti,
Çocuğun velayetini alamayan eş ile çocuk arasındaki kişisel ilişki,
Çocuğun boşanma davası sürecinde ki bakım ve giderleri (Geçici/Tedbir Nafakası),
Boşanma sonrasındaki bakım, eğitim ve diğer giderleri (İştirak Nafakası),
Boşanmaya bağlı maddi ve manevi tazminat,
Eşe ödenecek nafaka (Yoksulluk Nafakası),
Tarafların düğününde kadına takılan ziynet eşyaları iadesi,
Boşanma sonucunda çeyiz eşyaları ve ev eşyalarının paylaşımı,
Mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalar da ortaya çıkacaktır.
Boşanmanın bu duygusal ve psikolojik zorlu süreci yanında; “Boşanma Davaları” sürecinin hukuki ve usulü yönü de bulunmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davasının Aşamaları Nelerdir?

Çekişmeli Boşanma Davasının yargılama aşaması Hukuk Muhakemeleri Kanunun’ da düzenlenmiştir. Buna göre yazılı yargılama usulünün uygulandığı boşanma davalarında aşamalar,

Dilekçeler Aşaması,
Dilekçeler aşamasında taraflar karşılıklı olarak dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ile ikinci cevap dilekçelerini sunarlar.

Ön İnceleme Duruşması Aşaması,
Ön İnceleme duruşması uyuşmazlığın tespit edildiği, tarafların sulha davet edildiği aşamadır.
Ön inceleme ve ön inceleme duruşması hakkında daha detaylı bilgi için “Boşanma Davasında İlk Duruşma” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Tahkikat Aşaması,
Tahkikat aşaması tanıkların dinlendiği, delillerin toplandığı, bilirkişi incelemesi ile pedagog incelemesinin yapıldığı yani dosyayı aydınlatma adına tarafların iddia ve savunmalarının ispatlamaya çalıştığı aşamadır.

Sözlü Yargılama Aşaması
Sözlü yargılama aşaması dosyanın tümü hakkında tarafların beyanda bulundukları aşamadır.

Hüküm Aşaması
Mahkemece, boşanma davasına ilişkin verilen kararın açıklandığı aşamadır. Mahkeme son duruşmada davaya ilişkin kararını açıklayacaktır.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları genel itibariyle tek celsede sonuçlandığından ortalama 1 ila 3 ay arasında anlaşmalı boşanma davasına ilişkin süreç tamamlanmış olacaktır.

Çekişmeli boşanma davaları ise günümüzde en az 1 ila 1,5 yıl sürmektedir. Bu sürece istinaf ve temyiz süreleri dahil değildir.

Boşanma Davasında Kadının Hakları Nelerdir?

Boşanma davasında kadının hakları;

Ayrı Yaşama Hakkı,
Ortak Konutun Özgülenmesini Talep Etme Hakkı,
Çocuğun Teslim Edilmesini Talep Etme Hakkı,
Çocuğun Tedbiren Velayetini Talep Etme Hakkı,
Çocuk İle Kişisel İlişki Kurma Hakkı,
Kendisi İçin Tedbir Nafakası Hakkı,
Çocuk İçin Tedbir Nafakası Hakkı,
İştirak Nafakası Hakkı,
Yoksulluk Nafakası Hakkı,
Velayet Hakkı,
Maddi ve Manevi Tazminat Hakkı,
Ziynet Eşyası Alacağı Hakkı,
Mal Rejiminden Kaynaklı Alacak ve Haklar,
Aile Konutu Şerhi Konulmasını İsteme Hakkı,
6284 Sayılı Yasadan Kaynaklanan Koruyucu Tedbirlerin Uygulanmasını Talep Etme Hakkı,
Kendi Eşyalarını Talep Etme Hakkı, şeklinde ifade edilebilir.

Boşanma Davası Kadın Açarsa Hakları Nelerdir

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »