Ana SayfaAİLE VE BOŞANMA HUKUKUBoşanma Davasında Son Duruşma

Boşanma Davasında Son Duruşma

Boşanma Davasında Son Duruşma

Sözlü yargılama aşamasında mahkemece taraflara son beyanları sunularak hüküm aşamasına geçilir. Tahkikat aşamasında delillerin toplanması bittiğinde, tanıklar dinlendiğinde mahkeme sözlü yargılama için bir duruşma günü verir.

Sözlü yargılamanın yapılacağı son duruşma taraflara bildirilmek zorundadır.

Sözlü yargılamadan önceki duruşmada taraflar duruşmada hazır ise duruşma sırasında ihtarat yapılır. Taraflar hazır değil ise de tebligat çıkartılarak sözlü yargılama duruşması taraflara tebliğ edilir.

Bildirim yapılmadan sözlü yargılama duruşmasının yapılabilmesi mümkün değildir.

Sözlü yargılama aşaması nedir?

Tahkikat aşamasının sona ermesi üzerine davanın geneli taraflara son diyeceklerinin sorulduğu ve akabinde hükmün verildiği aşamadır.  Mahkemece sözlü yargılama aşaması için belirlenen bu tarih son duruşma yani sözlü yargılama aşamasıdır.

Sözlü yargılama kaçıncı aşamadır?

HMK’ da ilk derece yargılamasında yazılı yargılama usulü beş aşamadan oluşacak biçimde düzenlenmiştir:

1-) Davanın açılması ve dilekçeler aşaması (md. 118, 126-136);

2-) Ön inceleme aşaması (md. 137-142);

3-) Tahkikat aşaması (md. 143-293);

4-) Sözlü Yargılama (md. 184-186);

5.) Hüküm (md. 294).

Boşanma Davasında Son Duruşma

Son Duruşma (Sözlü Yargılama Aşaması) Tarihi Taraflara Bildirilir Mi?

Sözlü yargılama aşamasının taraflara bildirilmesi zorunludur. Bu bildirim alelade bir bildirim olmayıp sonuçları olan ve sonuçların da taraflara bildirildiği bir bildirim ile gerçekleştirilir.

Her iki taraf tahkikatın sona erdiği duruşmada hazır ise mahkemece taraflara tahkikatın sona erdiği ve sözlü yargılama aşamasına geçildiği hususu bildirilir.

Taraflardan birisi tahkikatın sona erdiği duruşmada hazır değil ise, mahkemece hazır olmayan taraf ya da taraflara sözlü yargılama (son duruşma) tarihini tebligat ile bildirmesi yasal bir zorunluluktur. Bu tebligat yapılmadan sözlü yargılama aşaması duruşması yapılamaz.

Son Duruşmada Neler Olur?

Son duruşma, diğer duruşmalar gibi görülür. Önceden belirlenen duruşma gün ve saatinde taraflar duruşma salonuna alınır. Duruşmaya katılan taraf ve vekillerin kimliği tespit edilir.

Dosyaya sunulmuş dilekçeler okunur ve taraflardan son diyecekleri sorulur.

Davacı genel itibariyle, davasının kabulüne karar verilmesini ve dava dilekçesindeki talepleri doğrultusunda boşanmalarına karar verilmesini talep ettiğini beyan eder.

Davalı da kendi beyanlarını ifade eder ve bu beyanlar duruşma tutanağına geçer.

Son olarak hakim sözlü yargılama aşamasının sona erdiğini belirterek davaya ilişkin hükmünü verir.

Boşanma Davasında Son Duruşma

Son Duruşmada Hakim Taraflara Ne Sorar?

Son duruşmada hakim tarafların son diyeceklerini soracaktır. Bir anlamda hakim: “davayı bitiriyorum, kararımı vereceğim, eğer söylemek istediğiniz son bir şey var ise söyleyin” demek suretiyle tarafların son beyanlarını dinleyecektir.

Son Duruşmada Delil Sunulabilir Mi? , Tanık Dinlenebilir Mi?

Sözlü yargılama aşaması olan son duruşmada kural olarak yeni delil bildirilebilmesi ve tanık dinlenebilmesi mümkün değildir. Mahkemece sözlü yargılamadan önceki duruşmada bu durum taraflara bildirilmiş durumdadır.

Sözlü yargılama aşamasından vazgeçilmesi kural olarak mümkün değildir. Ancak bunun bir istisnası bulunmaktadır.

Tahkikat aşamasının sona erdiğinin taraflara ihtar edilmesine rağmen davanın esasına etkisi mutlak olan bir delilin toplanmamış olması davanın esasına etkisi mutlak bir tanığın dinlenmemiş olması durumunda sözlü yargılama ara kararından vazgeçilerek bu delillerin toplanması yoluna gidilebilir.

Boşanma Kağıdını Almazsak Ne Olur?

İki taraf da boşanma kararını tebellüğ eder de 15 gün içinde kararı temyiz etmezse, boşanma kararı kesinleşir. Kararı mahkeme kaleminden kimse almazsa dava açık sayılır.

Boşanma Kararına Hemen İtiraz Edilebilir Mi?

Boşanma davası sonuçlanan ve gerekçeli kararı yazılan mahkeme kararına karşı tarafların her ikisi ya da birisi karara itiraz etme hakkı bulunarak dosyanın bir üst merciye gönderilmesini talep edebilmektedir. Taraflara tebliğ edilen gerekçeli karara itiraz süresi, taraflara tebliğden itibaren 14 gündür.

Boşandıktan Sonra Tekrar Evlenilir Mi?

Boşanma davası devam ederken eşler barışır ise ne olur; boşanma davasında barışan eşlerin davası düşecektir.

Boşanma kararı verildikten hemen sonra eşler yeniden evlenemez.

Boşanma Davası İstinafta Kesinleşir Mi ?

Her iki taraf iki hafta olarak verilen istinaf süresi içinde beklemek istemeyebilir. Bu nedenle yazılı bir şekilde kararı istinaf etmeyeceğim uygulanmasını istiyorum şeklinde bir ifadeyle kararın kesinleşme işlemi yapılır.

Sadakat yükümlülüğü ne zamana kadar devam eder?

TMK’ nın 185. maddesi hükmü uyarınca boşanma kararı verilip kesinleşinceye kadar evliliğin devam etmesi sebebiyle taraflar arasında sadakat yükümlülüğü de evlilik birliğinin sona ermesine kadar devam edecektir.

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »