Ana SayfaAİLE VE BOŞANMA HUKUKUBoşanma Olmadan Nafaka Davası Açılabilir Mi ?

Boşanma Olmadan Nafaka Davası Açılabilir Mi ?

Boşanma Olmadan Nafaka Davası Açılabilir Mi ?

Boşanma davası açılmadan nafaka talep edilmesinin dışında boşanma davası açılmadan evlilik birliği devam ederken ‘birlikte yaşama’ ara verilmesi halinde de tedbir nafakasına hükmedilebilir. Ancak bu ayrı yaşama durumunun haklı bir sebebe dayanması gerekir.

Yani boşanma davası açılmadan nafaka talebi sadece eş için değil müşterek çocuklar için de mümkündür. Eş ayrı yaşamada haklı olduğunu ispatlayamazsa hâkim nafaka talebini reddeder. Ancak ayrı yaşamada haksız olunması çocuğa verilecek nafakayı etkilemez.

Türk Medeni Kanunu Madde 197’ye göre;

Eşlerden her biri, ortak hayat sebebiyle kişiliği, ekonomik güvenliği veya ailenin huzuru ciddî biçimde tehlikeye düştüğü sürece ayrı yaşama hakkına sahiptir.

Birlikte yaşamaya ara verilmesi haklı bir sebebe dayanıyorsa hâkim, eşlerden birinin istemi üzerine birinin diğerine yapacağı parasal katkıya, konut ve ev eşyasından yararlanmaya ve eşlerin mallarının yönetimine ilişkin önlemleri almaktadır.

Eşlerden biri, haklı bir sebep olmaksızın diğerinin birlikte yaşamaktan kaçınması veya ortak hayatın başka bir sebeple olanaksız hâle gelmesi üzerine de nafaka isteminde bulunabilir.

Eşlerin ergin olmayan çocukları varsa hâkim, çocuklar için de ayrıca nafakaya hükmedecektir.

Evlilik birlikteliği devam ederken boşanma talebi olmadan da eşinizden nafaka isteyebilirsiniz.

Ancak birlikte yaşamaya ara verilmesi haklı bir nedenden kaynaklanması gerekecektir.

Fiziksel Şiddet, evden kovma, terke zorlama, müşterek konutu terk etme, aile içi zorbalık, evlilik birliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmemek vs gibi hususlar haklı nedene örnek verilebilir.

Nafaka ne zaman verilir?

Boşanma davasından önce, boşanma davası esnasında veya boşanma davasının sona ermesinden sonra maddi olarak zorluğa düşen/düşecek olan tarafa, diğer tarafça aylık olarak ödenmesi gereken para “Nafaka“ olarak adlandırılmaktadır.”

Nafaka kendiliğinden artar mı?

Nafaka tefe tüfe ile artan kira gibi her sene kendiliğinden artmaz. İhtiyaç arttıkça nafakanın da artması için ayrıca dava açmak gerekir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi    2019/7327 E.   2019/11692 K.

“İçtihat Metni”

 MAHKEMESİ: Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Aile Konutu Şerhi Konulması-Tedbir Nafakası

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından, tedbir nafakası davası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Eşlerden biri, ortak hayat sebebiyle kişiliği, ekonomik güvenliği veya ailenin huzuru ciddi biçimde tehlikeye düştüğü sürece ayrı yaşamak hakkına sahiptir (TMK.m. 197/1).

Birlikte yaşamaya ara verilmesi haklı bir sebebe dayanıyorsa, hakim, eşlerden birinin istemi üzer

Mahalli mahkemece, her ne kadar davalı erkeğe ait dükkanın kira bedelinin davacı kadın tarafından alındığı, davacı kadının, davalı erkeğe bakmadığı, ayrı yaşamakta haklı olduğunu ispat edemediğinden davanın reddine karar verilmişse de;

toplanan delillerden, davacı kadının, davalı erkeğe baktığı, davalı erkeğin bacağının kırılmasından sonra önceki evliliğinden olan kızının gelerek babasını yanına aldığı,

davacı kadının, davalıya ait dükkanın kira bedelini aldığı yönündeki tanık beyanlarının duyumdan ibaret olduğu anlaşılmaktadır.

Gerçekleşen bu durum karşısında, Türk Medeni Kanunu’nun 197. maddesine dayalı bağımsız tedbir nafakası davası yönünden davacı kadının ayrı yaşamakta haklılığı kanıtlanmıştır.

Bununla birlikte yapılan sosyal ve ekonomik durum araştırmasından, kadının çalışmadığı, geliri ve malvarlığının bulunmadığı belirtildiğine göre, bağımsız tedbir nafakası davasının kabulü ile davacı kadın yararına uygun miktarda tedbir nafakası takdir edilmesi gerekirken, yazılı şekilde reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 28.11.2019

 

Önceki İçerikKoruma Tedbiri Kararı
Sonraki İçerikAVUKAT
İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: