Ana SayfaAİLE VE BOŞANMA HUKUKUBoşanma Terk Nedeniyle

Boşanma Terk Nedeniyle

Boşanma Terk Nedeniyle

Eşlerden birinin müşterek ikametgahı (evi) terk etmesi diğer taraf için bir haklı boşanma sebebidir. Diğer eşin rızasıyla ya da rızası olmasa dahi çeşitli zorunluluklar sonucu eşlerden birinin evden ayrılması terk nedeniyle boşanma hakkını vermez.

Önemli olan, eşin evlilik birliğinin kendisine yüklediği borç ve sorumluluklardan kaçmak amacıyla ve haklı bir sebebi olmaksızın evi terk etmesidir.

Herhangi bir haklı gerekçeyle evden ayrılan eşin daha sonra bu gerekçenin ortadan kalkmasına rağmen eve dönmemesi de aynı şekilde evi terk etmek niteliğindedir.

Evi terketme kavramı ikametgah ile ilgilidir. Bu nedenle ikametgahın neresi olduğu da belirlenmelidir.

Medeni Kanunun, gerçek kişilerin ikametgahının neresi olacağını düzenleyen 21. maddesi, evli kadının ikametgahını kocasının ikametgahı ile aynı yer olarak belirlemiştir.

Böylece eşlerin birlikte oturacağı (müşterek) ikametgahı seçme yetkisi kocaya tanınmış, kadına da bu ikametgahta oturmak hem bir hak hem de daha ziyade bir yükümlülük olarak verilmiştir.

O halde erkeğin seçtiği ikametgahı beğenmediği için orada oturmayı kabul etmeyen kadın müşterek ikametgahı terk etmiş sayılacaktır.

Bu durum özellikle oturulacak şehrin ya da semtin seçiminde eşler arasında önemli ölçüde bir ihtilaf çıkması halinde kendisini gösterecektir. Konu aynı zamanda ailenin reisinin kim olacağı tartışması ile de ilgilidir.

Zira aile reisine kanunen tanınmış önemli haklardan biri ikametgahı seçmektir. Kanun kadının bu konuda erkeğe tabi olmasını emretmekle aynı zamanda erkeğin aile içindeki rolünü de belirlemektedir.

Erkeğin ortak ikametgahtan ayrılmakla birlikte evini taşımaması, diğer deyişle yeni bir ikametgah belirleyip eşini davet etmemesi erkeğin evi terk etmiş olması sonucunu doğurur. Aynı şekilde erkeğin seçtiği ikametgaha karısını kabul etmemesi de evi terk etmesi anlamındadır. Terk halinin bir boşanma sebebi yapılabilmesi için terkin (ayrı yaşamanın) en az üç ay devam etmiş olmasının yanında, en erken terk olayından iki ay sonra ve dava açılmadan bir ay önce terk edilen eşin hakime başvurarak terk eden eşe “bir ay içinde eve dönmesini ihtar” ettirmesine rağmen eşin dönmemesi gereklidir.

Evi terkeden kadın boşanma davası açabilir mi?

EŞLERDEN BİRİ, ORTAK YAŞAMDAN AYRILMIŞ OLMALIDIR

Yapıntı terki gerçekleştiren eş, terk sebebiyle boşanma davası açamaz.

Yargıtay’a göre, diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eşin açmış olduğu terk sebebiyle boşanma davasının reddi gerekir.

Evi terk eden koca boşanma davası açabilir mı?

Terk eden eş, haklı bir sebebe dayanarak evi terk etmiş ise aleyhine terke dayalı boşanma davası açılamaz. Terk eden eşin evi terk etmesinde haklı bir sebebi bulunuyor ve evlilik birliği kendisi için eşi nedeniyle çekilmez hale gelmiş ise çekişmeli boşanma davası açabilecektir.

Terke dayalı boşanma davası ne kadar sürer?

Ortak konuttan ayrı yaşama durumunun, boşanma davasına konu edilebilecek şekilde “terk” olarak değerlendirilebilmesi için, boşanma davasının açıldığı tarihten geriye doğru, en az 6 ay boyunca sürüyor olması gerekmektedir

Evli bir kadin evi terk edip nasil Boşanir ?

EVİ TERKEDEN EŞ EN AZ 4 AY EVE DÖNMEZSE

Eşin en az 4 ay eve dönmemesi halinde diğer eş ihtar çekerek eşini eve davet etmek durumundadır. Evden ayrılan eş ihtar çekildikten sonra 2 ay içinde cevap veya eve dönüş gerçekleştirmezse terk sebebiyle boşanmaya karar verilebilir.

Kadın boşanma davası açarsa hakları nelerdir?

Boşanma davasında kadının yasal hakları, çocuğun tedbiren velayetini talep etme hakkı, kadın için tedbir, iştirak, yoksulluk, çocuk için tedbir nafakası, maddi- manevi tazminat, ziynet eşyası alacakları, mal rejiminden doğan alacak, aile konutu şerhi isteme şeklindedir.

Evi terkeden eşe nafaka ödenir mi?

Kadın evi terkederse nafaka alabilir mi ?

Yine sebepsiz yere evi terk eden kadın da nafaka alamaz. Burada önemli olan kadın evi terk eden haklı bir sebebi olup olmamasıdır. Eşinden psikolojik, fiziksel, cinsel şiddet görmüş bir kadının evi terk etmesinde kusurlu olması beklenemez.

Evi terk eden kocaya nafaka davası açılır mi?

Evi terk etme durumları belirli şartlar içinde boşanma sebebi olarak görülmektedir. Ancak evi terk eden hangi taraf olursa olsun geçerli sebepleri olmalıdır. Bu sebepler keyfi olmamalıdır. Aksine terk edilen taraf bu durumda boşanma davası açabilmektedir.

Eşler ayrı yerde ikamet edebilir mi?

Medeni kanuna göre evet eşlerin ikametgahı için müşterek ikametgah tabiri kullanılır müşterek ikametgahın tesisinin kocaya ait olduğuna dair düzenleme de var. Burada söz konusu olan müşterek ikametgah dan ziyade müşterek hayatın ayrılmasıdır.

Erkeğin evi terk etmesi suç mu?

Evi terk etmek boşanma sebebidir. Terk fiili TMK’da özel boşanma hallerinden biri olarak gösterilmiştir.

Yani terk edilen kimse doğrudan bu sebebe dayanarak boşanma davası açabilecek, MD. 166’da yer alan şiddetli geçimsizlik (evlilik birliğinin temelden sarsılması) halinde başvurmasına gerek kalmayacaktır.

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »