Boşanmadan Önce Tedbir Nafakası Nedir?

deportkaldirma
5 Min Read

Boşanmadan Önce Tedbir Nafakası Nedir?

Boşanma davası açıldıktan sonra hakim gerekli gördüğü hususlarda gereken tedbirleri almada kendiliğinden hareket edecektir. Boşanma davası sürüyorken ekonomik olarak zorluğa düşecek tarafa hakim tedbir nafakası ödenmesine karar verebilir.

Tedbir nafakası miktarı hükmedilmeden önce her iki tarafın sosyal ekonomik durumları incelenir. Tarafların mali durumlarına göre tedbir nafakasının miktarı belirlenecektir.

Tedbir Nafakası: Boşanma davası açılmadan önce veya açıldıktan sonra eşlerden birinin veya eşlerin 18 yaşından küçük çocuklarının geçinmesini sağlamak üzere hükmedilen nafaka türüdür.

İştirak Nafakası: Boşanma davası neticesinde çocuğun velayeti kendisine bırakılmayan eşin, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine katılmasını sağlamak üzere hükmedilen nafakadır.

Yoksulluk Nafakası: Evliliğin boşanma kararı ile bitmesi nedeniyle yoksulluğa düşecek eş için, diğer eş tarafından ödenecek nafakadır.

Yardım Nafakası: Yardım nafakasının boşanma davası veya evlilik ile bir ilişkisi yoktur. Bir kimsenin, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan altsoy ve üstsoyu ile kardeşlerine ödediği nafaka çeşididir.

İştirak Nafakası Neye Göre Belirlenir?

İştirak Nafakasının miktarı belirlenirken hakimler tarafından göz önüne alınan belli hususlar vardır.

Bunlar;

Çocuğun ihtiyaçları,
Annenin sosyal-ekonomik durumu,
Babanın sosyal-ekonomik durumu,

Yargıtay içtihatlarına göre, çocuğun yaşı, masrafları, sağlık giderleri gibi konuların yanında anne babanın kazançları malvarlığı gibi hususları da göz önüne alınmaktadır.

Mahkemelerce, bu hususları belirleme amacıyla tarafların SED raporları istenmektedir.

Nafaka Artırım Davası Nedir?

Nafaka artırım davası, daha önce mahkemece hükmedilmiş nafaka miktarının ekonomik koşul ve geçim ihtiyaçlarının değişmesi nedeniyle artırılması talebine dayanan bir davadır.

Mahkeme tarafından bağlanmış olan tedbir, yoksulluk veya iştirak nafakası miktarının artırılması her zaman istenebilir. Ancak ekonomik şartlarda olağanüstü bir değişim yaşanmamışsa, mahkeme kararı üzerinden makul bir süre geçmesi beklenir.
Nafaka artırımı, nafaka azaltılması ve nafaka kaldırılması talepleri ile mahkemeye başvurmak suretiyle yapılmaktadır.

Nafaka artırım davası nedir?, Nafaka artırım davası nasıl açılır? ,Nafaka artırım davası hangi durumlarda açılır?,

Nafaka artırım davası için haklı nedenler;

Nafaka kararından sonra geçen sürede ekonomik şartların değişmesi
Nafaka alacaklısının ihtiyaçlarının artması, özellikle iştirak nafakasında çocuğun büyümesi, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarının artması,

Nafaka alacaklısı ve yükümlüsünün ekonomik durumunda meydana gelen değişiklikler olabilir.
Nafaka artırım davası buna yönelik bir ihtiyaç baş göstermesi halinde merak edilen bir husus olmaktadır.

Peki nafaka artırım davası nasıl açılır? ,Nafaka hükmü, boşanma sürecinde ,ve boşanma sonrasında çiftleri etkileyen ve mahkeme tarafından verilmiş bir hükümdür.

Nafaka arttırma davası ne kadar sürer?

Nafaka artırımı davası için kesin süre verilemez ancak en fazla 4-5 ay sürmektedir.

Nafaka artırmak için ne yapmalıyım?

Nafaka miktarının artırılması açılacak nafaka artırım davası ile talep edilir. Nafaka artırım davası açılabilmesi için ortada önceden hükmedilmiş bir nafaka olmalıdır. Sonrasında ise nafaka artırımını talep eden kişinin bu talebine dayanak olarak haklı gerekçeler göstermesi gerekmektedir.

Nafaka Artırım Davası Nerede Açılır?

Nafakaya ilişkin talepler bakımından görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise davalının yerleşim yeri mahkemesidir. (Yani nafaka ödeyecek olan, nafaka borçlusunun)

İştirak nafakası neye göre artar?

İştirak nafaka miktarı 2022 eğitim masrafları, bakım masraflarının artması, çocuğun kurs ya da özel okula gitmesi gibi gerekçeler gösterilerek arttırılabilmektedir. Nafaka ödeme yükümlüsünün ölümü, nafaka ödenen çocuğun evlenmesi veya eğitim hayatına devam etmemesi halinde sonra ermektedir.

Iştirak nafakası ne zaman artar?

Müşterek çocuklar için belirlenen iştirak nafakasının; çocukların yaşının büyümesi, eğitim giderlerinin artması, alım gücünün azalması karşısında yeterli gelmemesi, nafaka yükümlüsünün mali koşullarının iyileşmesi gibi hallerde mahkeme kararı ile artırılması mümkündür.

Nafaka davası nasıl iptal edilir?

Nafakanın kaldırılması davası, nafaka ödediğiniz eski eş veya iştirak nafakası ise çocuğunuzun yerleşim yeri Aile Mahkemesi’ne sunacağınız, nafakanın kaldırılması talepli ve nafakanın kaldırılması talebinize gerekçe olacak iddialarınız ve iddialarınıza ilişkin bilgi ve belgeler ekli bir dilekçe ile açılabilir.

Anlaşmalı Boşandım, Nafaka Artırım Davası Açmam Mümkün müdür?

Anlaşmalı boşanmada kural olarak eşler nafaka, çocuğun velayeti ve benzeri boşanmanın sonuçları bakımından mahkemece hükmedilecek olan tüm hususlarda anlaşmış olmalıdırlar. Aksi halde anlaşmalı değil çekişmeli bir boşanma söz konusu olacaktır.

Dolayısı ile anlaşmalı olarak boşanmış eşler, nafaka ve tazminat gibi hususlarda zaten anlaşmalı boşanma protokolü ile bağlıdır. Fakat eşlerin anlaşmalı boşanırken protokolde tespit ettikleri nafaka bedeli, sonradan değişen şartlarla birlikte nafakanın artırımını talep etmelerine engel değildir. Dolayısı ile anlaşmalı boşanmış olan eşlerde değişen koşullar gereğince nafaka artırımını dava yolu ile talep etme hakkına sahiptir.

Boşanmadan Önce Tedbir Nafakası Nedir?

 

Share this Article
Leave a comment
Translate »