Ç 113 Tahdit Kodu Kaldırma 2023

0
50

Ç 113 Tahdit Kodu Kaldırma 2023

Deport kaldırma bir kişinin yasal olarak bir ülkede bulunma izninin iptal edilmesi ve bu kişinin ülkeden zorla çıkarılması anlamına gelir. Deportasyon bir kişinin yasa dışı olarak bir ülkede bulunması veya ülkedeki yasal konumunu kaybetmesi nedeniyle gerçekleşebilir. Bu süreç, devletlerin göç politikalarının bir parçası olarak uygulanabilir ve genellikle mahkeme kararına dayanır. Deportasyon sınır dışı etme, sınır dışı ettirme veya sürgün gibi farklı isimlerle de bilinir.

Deport kaldırma nedir?

Deport kaldırma bir kişinin yasal olarak bir ülkede bulunma izninin iptal edilmesi ve bu kişinin ülkeden zorla çıkarılması anlamına gelir.

Hangi durumlarda deport kaldırma uygulanır?

Deportasyon bir kişinin yasa dışı olarak bir ülkede bulunması veya ülkedeki yasal konumunu kaybetmesi nedeniyle gerçekleşebilir.

Hangi ülkeler deport kaldırma uygular?

Deportasyon birçok ülke tarafından uygulanabilir ve genellikle devletlerin göç politikalarının bir parçasıdır.

Deport kaldırma nasıl yapılır?

Deport genellikle ülkedeki yasal prosedürlere göre gerçekleştirilir ve mahkeme kararına dayanabilir.

Deport kaldırma işlemi ne kadar sürer?

Deportasyon işlemi ülkeye ve duruma göre değişebilir. Bazı durumlarda hızlı bir şekilde gerçekleşebilirken, bazı durumlarda aylarca hatta yıllarca sürebilir.

Deport kaldırma işlemi nasıl durdurulur?

Deport işlemi genellikle yasal prosedürlere uygun bir şekilde yapıldığı için durdurulamaz. Ancak, mahkeme kararı ile süreç durdurulabilir.

Deport kaldırma işlemi sırasında kişiye avukatlık hizmeti sağlanır mı?

Deport işlemi sırasında kişilere avukatlık hizmeti sağlanabilir.

Deport kaldırma işlemi sırasında kişinin eşyasına ne olur?

Deportasyon işlemi sırasında kişinin eşyasına ne olacağı, ülkeye göre değişebilir. Bazı durumlarda eşyalar ülkeye geri gönderilirken, bazı durumlarda ise eşyaların kaybedilmesi veya el konulması gibi sorunlar yaşanabilir.

Deport kaldırma işlemi sırasında kişiye geri dönme izni verilir mi?

Deport işlemi tamamlandıktan sonra kişiye geri dönme izni verilmez. Ancak, kişi ülkeye yasal yollarla geri dönmek istiyorsa, Meşruatlı vize yada deport kaldırma davası açılması gerekebilir.

Deport kaldırma işlemi sırasında kişiye ülke dışına çıkma süresi verilir mi?

Deportasyon işlemi sırasında kişiye ülke dışına çıkma süresi verilebilir. Ancak, bu süre ülkeye ve duruma göre değişebilir.

Deport kaldırma işlemi sırasında kişinin işi ne olur?

Deportasyon işlemi sırasında kişinin işi sona erebilir ve işveren tarafından ülkeden ayrılması istenebilir.

Deport kaldırma işlemi sırasında kişiye sağlık hizmeti verilir mi?

Deportasyon işlemi sırasında kişiye sağlık hizmeti verilmesi ülkeye ve duruma göre değişebilir.

Deport kaldırma işlemi sırasında kişinin pasaportuna ne olur?

Deportasyon işlemi sırasında kişinin pasaportuna ne olacağı, ülkeye ve duruma göre değişebilir. Bazı durumlarda pasaport geri verilirken, bazı durumlarda ise el konulabilir.

Deport kaldırma işlemi sırasında kişinin oturma izni iptal edilir mi?

Deportasyon işlemi sırasında kişinin oturma izni iptal edilir.

Deport kaldırma işlemi sırasında kişiye neden deportasyon kararı çıkar?

Deportasyon kararı, kişinin ülkede yasal olarak bulunma iznini kaybetmesi veya yasa dışı olarak ülkede bulunması nedeniyle çıkar.

Deport kaldırma işlemi sırasında kişinin çocukları ne olur?

Deportasyon işlemi sırasında kişinin çocuklarına ne olacağı, ülkeye ve duruma göre değişebilir. Bazı durumlarda çocuklar da deport edilirken, bazı durumlarda ise ülkede kalma izni olan çocuklar ülkede kalabilir.

Deport kaldırma işlemi sırasında kişinin vizesi iptal edilir mi?

Deportasyon işlemi sırasında kişinin vizesi iptal edilir.

Türkiye’de Sınır Dışı Edilme Kararına İtiraz

Sınır dışı edilme kararı alan kişiler, yasal temsilcileri veya avukatları tarafından bilgilendirilir. Kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz hakkı vardır. Sınır dışı kararı idari bir işlem olduğundan, itiraz idari mahkemeye yapılır.

Karar tebliğ edildikten sonra, itiraz süresi dolana kadar sınır dışı edilemez. Bu süre içinde itiraz edilirse sonucu beklenir. Kararın idari mahkemesine itiraz edilmesi durumunda, kararı alan makama bildirilmesi gerekir. Bu durumda, sınır dışı kararı, idari mahkeme itirazı karara bağlanana kadar uygulanamaz.

İdari mahkeme, itirazı 15 gün içinde karara bağlar. Verilen karar kesindir ve temyize götürülemez. İdari mahkemenin kararı ya sınır dışı kararının iptal edilmesine ya da uygulanmasına karar verebilir.

Deport Kaldırma - Deportasyon*2023
Deport Kaldırma – Deportasyon*2023

İdari Gözaltı

Türkiye’deki yabancılar hakkında alınan sınır dışı kararlarının uygulanana kadar bazılarının idari gözetim altında tutulacakları yasada belirtilmektedir. Bu kişiler, idari gözlem altında tutuldukları süre boyunca sınır dışı merkezlerinde tutulurlar.

İdari gözaltına alınacak kişiler şunlardır:

Sahte veya sahte belge kullananlar,
Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal edenler,
Kaçma ve kaybolma riski taşıyanlar,
Geçerli bir mazereti olmaksızın verilen süre içinde Türkiye’den ayrılmayanlar,
Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar.

İdari gözaltı süresi altı aydır. Bu süre sadece bir kez altı ay daha uzatılabilir. İdari gözlem kararına karşı sulh ceza hakimliğine başvurulabilir. Sulh Ceza Hakimliği, itirazı beş gün içinde karara bağlar. Sulh hakiminin kararı kesindir. Ancak şartların değişmesi veya idari gözetim sebebinin ortadan kalkması halinde yeniden sulh ceza hakimliğine başvurulabilir.

Sınır dışı etme ve idari gözaltı kararlarına karşı hukuki itiraz işlemleri ve takibi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kimler sınır dışı edilebilir?

Suçlarından dolayı hapis cezasına çarptırılan yabancılar, cezasının infazından veya şartlı salıverilmeden ve her halükarda cezasının infazı tamamlandıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından sınır dışı kararı verilenler.
İkamet tezkeresi iptal edilenler.
İkamet izni süresinin bitiminden sonra kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın on günden fazla ikamet izni süresini ihlal edenler.
Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler.
Türkiye’ye yasal giriş veya çıkış hükümlerini ihlal edenler.

Terör örgütü veya çıkar amaçlı suç örgütünün yöneticisi, üyesi veya destekçisi olanlar.
Türkiye’ye giriş, vize ve oturma izni işlemlerinde yanlış bilgi ve sahte belge kullananlar.
Türkiye’de bulundukları süre boyunca geçimini gayri meşru yollardan kazananlar.
Kamu düzenine veya kamu güvenliğine veya sağlığına tehdit oluşturanlar.

Vize veya vize muafiyet süresini on günden fazla aşan veya vizesi iptal edilenler.
Türkiye’ye giriş yasağına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler.
Uluslararası koruma başvurusu reddedilenler, uluslararası koruma kapsamı dışında bırakılanlar, uluslararası koruma başvurusu kabul edilemez bulunanlar, uluslararası koruma başvurusu geri çekilenler, uluslararası koruma başvurusu geri çekilmiş sayılanlar, uluslararası koruma statüsü sona eren veya uluslararası koruma statüsü sona erenler iptal edilen, kesinleşen kararla Türkiye’de kalma hakkı yoktur.

Kimler sınır dışı edilemez?

Sınır dışı edildikleri takdirde ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezalara maruz kalacakları ciddi belirtileri olanlar.
Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat riski taşıyanlar.
Yaşamlarını tehdit eden hastalıklarının tedavisi devam ederken, sınır dışı edilecekleri ülkede tedavi imkanı olmayanlar.
İnsan ticareti mağdurları, mağdur destek sürecinden faydalananlar.
Psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları, tedavileri tamamlanana kadar.

İdari Göz Altına Alınabilecek Yabancılar

Tahdit Kodları Nelerdir?

Tahdit kodları listesi ve kısa açıklaması aşağıdaki gibidir:

V-68 (İkamet izni bakanlık iznine tabi)

V-69 (İkamet izni iptal edilenler)

V-70 (Sahte evlilik)

V-71 (Adres değişikliğini bildirmeyen, gerçeğe aykırı beyan eden yabancılar)

V-74 (Çıkışı bakanlık/valiliklere bildirilecek yabancılar)

V-77 (Ahıska Türkü olmadığı halde başvuruda bulunanlar)

V-84 (10 gün içinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar)

V-87 (Gönüllü geri dönüş yapan geçici koruma sahibi)

V-88 (Çalışma izni geçersiz kılınan yabancılar)

V-89 (Geri kabulü sağlanan yabancılar)

V-91 (Ülkeden çıkışı izne tabi geçici koruma kapsamındaki yabancılar)

V-92 (Mükerrer kaydı olan geçici koruma kapsamındaki yabancılar)

V-137 (Türkiye’yi terke davet edilenler)

V-144 (57-A kapsamında serbest bırakılanlar)

V-145 (Gönüllü geri dönüş)

V-146 (Türk pasaportu şerhli)

V-147 (Pasaportu şerhli Türk vatandaşı eşi)

V-148 (Geçici barınma merkezinde barınan kişi)

V-153 (AYM 3. ülkeye ilişkin tedbir kararı)

V-154 (Sınır dışı etme kararına karşı idare mahkemesine başvuru)

V-155 (Avrupa insan hakları mahkemesi tedbir kararı)

V-156 (Avukatlık vekalet ücreti)

V-157 (İkamet izni talepleri red edilenler)

V-158 (Yabancı temsilcilik personel/aile üyesi kimlik kartı iptal)

V-159 (Üçüncü ülkeye geçiş için ülkemize gelenler)

G-26 (Yasadışı örgüt faaliyetleri)

G-34 (Sahtecilik)

G-42 (Uyuşturucu madde suçu)

G-43 (Kaçakçılık suçları)

G-48 (Fuhşa aracılık etme ve yer temini)

G-58 (Öldürme suçları)

G-64 (Tehdit)

G-65 (Hırsızlık)

G-66 (Gasp yağma)

G-67 (Dolandırıcılık)

G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar)

G-82 (Milli güvenlik aleyhine faaliyet)

G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler)

Ç-101 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 3 ay süreyle giriş yasağı)

Ç-102 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 6 ay süreyle giriş yasağı)

Ç-103 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 1 yıl süreyle giriş yasağı)

Ç-104 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 2 yıl süreyle giriş yasağı)

Ç-105 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 5 yıl süreyle giriş yasağı)

Ç-113(Yasadışı giriş-çıkış yapanlar)

Ç-114 (Haklarında adli işlem yapılan yabancılar),

Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar),

Ç-116 (Genel ahlak ve kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar),

Ç-117 (Kaçak çalışanlar),

Ç-118 (İkamet izni iptal edilenler),

Ç-119 (Kaçak çalışanların para cezasını ödememesi)

Ç-120 (Vize veya ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi)

Ç-135 (Yabancılar ve uluslararası koruma kanuna aykırı davrananlar)

Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyenler),

Ç-137 (Terke davet edilen yabancılar),

Ç-138 (İnat yolcu),

Ç-141 (Uluslararası güvenlik açısından sakıncalı görülen),

Ç-149 (Kamu güvenliği açısından sakıncalı görülen),

Ç-150 (Sahte belge ile giriş yapmaya çalışanlar),

Ç-151 (Göçmen kaçakçısı/insan taciri),

Ç-152 (Ülkeye girişi ihtiyaten engellenen yabancılar),

Ç-166 (Girişini haklı nedene dayandırmayan/maddi imkanı bulunmayan),

Ç-167 (3 ila 6 ay arasında vize, ikamet, çalışma izni ihlalinde bulunanlara 1 ay süreyle ülkeye girişini engelleyen),

K (Kaçakçılıktan arananlar),

N-82 (İstihzan kodu),

N-95 (Giriş yasağının ihlalinin para cezası),

N-96 (Tanınan sürede ülkemizden çıkış yapmamanın idari para cezası),

N-97 (Adres beyanına ilişkin idari para cezası),

N-99 (İnterpol kodu),

N-119 (İzinsiz çalışmanın idari para cezası),

N-120 (Vize, ikamet, çalışma izni ihlali idari para cezası),

N-135 (Yasadışı giriş yapmanın veya teşebbüs etmenin idari para cezası),

N-136 (Sınır dışı seyahat masrafı),

N-168 (102. maddenin ç bendine muhalefetten idari para cezası),

N-169 (Bakanlıkça belirlenen idari yükümlülüklere uymama idari para cezası),

N-170 (Kabahatler kanunu veya diğer ilgili kanunlardan kaynaklanan idari para cezası),

N-171 (Belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemeden kaynaklanan idari para cezası),

N-172 (Gönüllü geri dönüşe ilişkin seyahat masrafı),

O-100 (Semti Meçhul Yurda Giriş Yasaklı Sığınmacı),

O-176 (Uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen yabancılar 3 yıl),

O-177 (Uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen yabancılar 5 yıl),

Ç 113 Tahdit Kodu Kaldırma 2023
Ç 113 Tahdit Kodu Kaldırma 2023

Deport Kararı Hangi Yabancılara Verilir?

5237 sayılı yasanın 59 uncu maddesi kapsamında Deport edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancı vatandaşlara

Terör örgütü yöneticisi, yardımcısı, destekleyicisi ya da çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, yardımcısı ya da destekleyicisi olan yabancı vatandaşlara

Türkiye’ye giriş, vize ve oturum izinleri için yapılan başvurularda doğru olmayan bilgi ve sahte evrak kullanan yabancı vatandaşlara

Türkiye’de bulunduğu süre boyunca geçimini yasal olmayan yollardan sağlayan yabancılara

Kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı bakımından tehdit oluşturan yabancılara

Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar ya da vizesi iptal edilen yabancılara

Oturum izinleri iptal edilen yabancılara

Oturum izni olup oturum izni süresinin sona ermesinden sonra kabul edilebilir gerekçesi olmadan oturum izni süresini on gün ve daha fazlasını aşan yabancılara

Çalışma izni olmadığı halde çalıştığı tespit edilen yabancılara

Türkiye’ye yasal olmayan yollarla giriş ya da Türkiye’den yasal olmayan yollarla çıkış kararlarını ihlal eden yabancılara Türkiye’de giriş yasağı olmasına rağmen Türkiye’ye geldiği belirlenen yabancılara ( İnat Yolcular )

Oturma izni uzatma başvuruları reddedildiği halde on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayan yabancılara deport kararı verilmektedir.

Deport Kararı Dava Yolu İle Nasıl Kaldırılır?

Deport kararı yani diğer ismiyle sınırdışı edilme kararı bir idari işlemdir. Bilindiği üzere idari işlemlere karşı iptal davası açılması mümkündür. İdari işlemin iptali davası, deport kararını kaldırma davası İdare Mahkemeleri’nde açılabilir.

Deport edilen kişi, deport kararının kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 7 günlük süre içerisinde deport kararına karşı davayı açmalıdır. Aksi takdirde zamanaşımı süresi dolacağından deport kararı kaldırma davasının açılması mümkün değildir. Tarafına sınırdışı edilme kararı tebliğ edilen kişinin bir avukata danışması önerilir. Tebliğden sonra dava için belirlenmiş süre oldukça kısa olduğundan ve dava süreci avukat desteği olmadığından yürütülmesi zor bir süreç olduğundan avukat desteği davanın olumlu sonuçlanması açısından önemlidir.

Deport Kaldırma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Deport kaldırma davası özünde idari işlemin iptali davası olduğundan görevli mahkeme İdare Mahkemeleri’dir. İdari gözetim kararına karşı açılacak davalarda ise görevli mahkeme Sulh Ceza Hakimliği’dir. Deport kaldırma davasında yetkili mahkeme kararı veren idarenin bulunduğu yer mahkemesidir. Yani karar İstanbul Valiliği ya da İstanbul İl Göç İdaresi tarafından verildiyse dava İstanbul İdare Mahkemeleri’nde açılmalıdır. Yine idari gözetim kararına karşı açılan dava da gözetimin uygulandığı yer mahkemesinde görülmektedir.

Deport Kararı Hangi Yabancılara Verilir?

5237 sayılı yasanın 59 uncu maddesi kapsamında Deport edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancı vatandaşlara
Terör örgütü yöneticisi, yardımcısı, destekleyicisi ya da çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, yardımcısı ya da destekleyicisi olan yabancı vatandaşlara
Türkiye’ye giriş, vize ve oturum izinleri için yapılan başvurularda doğru olmayan bilgi ve sahte evrak kullanan yabancı vatandaşlara

Türkiye’de bulunduğu süre boyunca geçimini yasal olmayan yollardan sağlayan yabancılara
Kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı bakımından tehdit oluşturan yabancılara
Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar ya da vizesi iptal edilen yabancılara

Oturum izinleri iptal edilen yabancılara
Oturum izni olup oturum izni süresinin sona ermesinden sonra kabul edilebilir gerekçesi olmadan oturum izni süresini on gün ve daha fazlasını aşan yabancılara
Çalışma izni olmadığı halde çalıştığı tespit edilen yabancılara

Türkiye’ye yasal olmayan yollarla giriş ya da Türkiye’den yasal olmayan yollarla çıkış kararlarını ihlal eden yabancılara Türkiye’de giriş yasağı olmasına rağmen Türkiye’ye geldiği belirlenen yabancılara ( İnat Yolcular )
Oturma izni uzatma başvuruları reddedildiği halde on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayan yabancılara deport kararı verilmektedir.

Geri Gönderme Merkezi’nden Nasıl Çıkılabilir?

Geri gönderme merkezinde uygulanan idari gözetimden çıkılması mümkündür. İdari gözetim kararına karşı Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurulabilir. Bu başvuru idareye verilecek olan dilekçe ile gerçekleştirilmektedir. Sulh Ceza Hakimliği başvuru üzerine 5 gün içerisinde karar verir. İdari gözetim kararına karşı yapılan başvuru oldukça önemli ve hukuki bilgi gerektiren bir işlemdir. Bu nedenle yabancılar hukukunda tecrübeli bir avukat ile yürütülmesi önerilir.

The Appeal Against Deportation In Turkey 2023

Bir Cevap Yazın