Ç 114 Deport Kodu | Tahdit Kodu Kaldırma

0
207

Ç 114 Deport Kodu | Tahdit Kodu Kaldırma

Türkiye’ye giriş yasağı olan yabancıların sizin tabirinizle deportu olan yabancıların Türkiye’ye giriş yasakları nasıl kaldırılır?,
Hangi giriş yasakları kalkar? Hangileri kalkmaz?,
Türkiye’ye giriş yasağınız varsa hakkınızda koyulan giriş yasağı yasal olarak kalkabilir. Bu mümkündür.

Ç TAHDİT KODLARI NASIL KALDIRILIR ?

Aile Birleşim Vizesi, Çalışma İzni, Öğrenci Vizesi, Tedavi Amaçlı Vize, İş Görüşmesi Vizesi, Turizm Amaçlı Vize alıp sınır kapılarında geldiklerinde resen kaldırılabilir. (Ç 101 – 102 – 103 – 104 – 105 Kodları).

TAHDİT, SUÇ KODU, TAHDİT SUÇ KODU TANIMI

Ç-101; Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (3 Ay Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-102; Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (6 Ay Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-103; Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-104; Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-105; Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-113; Yasadışı Giriş-Çıkış Yapan veya Teşebbüs Eden Yabancılar (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-114; Hakkında Adli İşlem Yapılan Yabancılar (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-115; Cezaevinden Tahliye Olan Yabancılar (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-116; Geçimini Meşru Olmayan Yollardan Sağlayan Yabancılar (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-117; Çalışma İzni Olmadan Çalıştığı Tespit Edilen Yabancılar (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-118; Kamu Sağlığını Tehdit Eden Yabancılar (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-141; Uluslararası Güvenlik Açısından Sakıncalı Görülen (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-149; Kamu Güvenliği Açısından Sakıncalı Görülen (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-150; Sahte Belge ile Giriş-Çıkış Yapmak İsteyen Yabancılar (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-151; Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-152; Ülkeye Girişi İhtiyaten Engellenen Yabancılar (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-166; Girişini Haklı Nedene Dayandırmayan/Maddi İmkânı Bulunmayan (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),
Ç-167; 3 Ay (Dahil) ile 6 Ay Arasında Vize, Vize Muafiyeti, Çalışma İzni ve İkamet İzni İhlalinde Bulunanlara 1 Ay Süreyle Ülkeye Girişlerini Engelleyen,

Ç 114 Deport Kodu | Tahdit Kodu Kaldırma

GİRİŞ YASAĞI KARARI ALINMAYACAKLAR 89 GÜNDE ÜLKEMİZDEN ÇIKANLAR İÇİN;

3 aya kadar (3 ay dâhil değil) yasal kalış hakkı ihlalinde bulunan, bu durumları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için kendiliğinden sınır kapılarına gelen ve 492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödeyen yabancılar
3 aya kadar (3 ay dâhil değil) yasal kalış hakkı ihlalinde bulunan, hakkında sınır dışı etme kararı alınarak Türkiye’yi terk edebilmeleri için kendilerine tanınan süre içinde çıkış yapmak üzere sınır kapılarına gelen ve 492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödeyen yabancılar

GİRİŞ YASAĞI KARARI ALINACAKLAR 90 GÜNDEN FAZLA KALIP ÜLKEMİZDEN ÇIKANLAR İÇİN;

3 aydan fazla (3 ay dâhil) yasal kalış hakkı ihlalinde bulunan, bu durumları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için kendiliğinden sınır kapılarına gelen ve 492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödeyen yabancılar

Bu kapsamdaki yabancılar için ihlal sürelerine karşılık gelen giriş yasağı süreleri aşağıdaki gibidir:

3 ay – 6 ay arası ihlal : 1 ay süreli giriş yasağı,
6 ay – 1 yıl arası ihlal : 3 ay süreli giriş yasağı,
1 yıl – 2 yıl arası ihlal : 1 yıl süreli giriş yasağı,
2 yıl – 3 yıl arası ihlal : 2 yıl süreli giriş yasağı,
3 yıldan fazla ihlal : 5 yıl süreli giriş yasağı,

Yasal kalış hakkı ihlalinde bulunup aşağıda sayılan hallerde ülkeden çıkış yapan veya sınır dışı edilen yabancılara ise 3 aydan 5 yıla kadar Türkiye’ye giriş yasağı kararı alınmaktadır.
Yasal kalış hakkı ihlalleri yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için kendiliğinden sınır kapılarına gelse de 492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödemeyen yabancılar

3 aya kadar (3 ay dâhil değil) yasal kalış hakkı ihlalinde bulunan ve hakkında sınır dışı etme kararı alınarak Türkiye’yi terke davet edilenlerden kendilerine tanınan süre içinde çıkış yapmayan ve/veya 492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödemeyen yabancılar

492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödeyip ödemediğine bakılmaksızın 3 aydan fazla (3 ay dâhil) yasal kalış hakkı ihlalinde bulunan ve hakkında sınır dışı etme kararı alınarak Türkiye’yi terke davet edilen yabancılar

492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödeyip ödemediğine bakılmaksızın ikamet izni talepleri reddedildiği veya ikamet izinleri iptal edildiği halde kendilerine tanınan süre içinde çıkış yapmayan yabancılar

492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödeyip ödemediğine bakılmaksızın çalışma izni talepleri reddedildiği veya çalışma izinleri iptal edildiği halde kendilerine tanınan süre içinde çıkış yapmayan yabancılar

492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödeyip ödemediğine bakılmaksızın “180 günde 90 gün” kuralı çerçevesinde vizenin veya vize muafiyetinin kendisine sağladığı kalış hakkının tümünü kullandığı halde, 10 gün içinde ikamet iznine başvurma şartı ile ülkemize girişine izin verilmesine rağmen ikamet iznine başvurmayan yabancılar

492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödeyip ödemediğine bakılmaksızın idari gözetim kararı sonlandırılarak alternatif yükümlülüklere tabi tutulan yabancılar

492 sayılı Harçlar Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarını ödeyip ödemediğine bakılmaksızın görevli personel refakatinde sınır dışı edilen yabancılar

Bu kapsamdaki yabancılar için ihlal sürelerine karşılık gelen giriş yasağı süreleri aşağıdaki gibidir:

3 aya kadar ihlal : 3 ay süreli giriş yasağı,,
3 ay – 6 ay arası ihlal : 6 ay süreli giriş yasağı,
6 ay – 1 yıl arası ihlal : 1 yıl süreli giriş yasağı,
1 yıl – 2 yıl arası ihlal : 2 yıl süreli giriş yasağı,
2 yıldan fazla ihlal : 5 yıl süreli giriş yasağı,

Tesis edilen giriş yasağı kararının süresi sona ermiş olsa dahi 492 sayılı Harçlar Kanundan ve diğer mevzuat hükümlerinden doğan idari para cezalarını ve diğer amme alacaklarını ödemeyen yabancıların söz konusu para cezalarını ve amme alacaklarını ödemedikleri müddetçe ülkemize girişlerine 6458 sayılı Kanunun 7 nci ve 15 inci maddeleri kapsamında izin verilmemektedir.

Ç 114 Deport Kodu | Tahdit Kodu Kaldırma

Tahdit Kodu Nedir ve Neden Konur?

Tahdit kodlarının konulmasının nedenleri farklılık gösteriyor. Yapılan eylemin önemine bağlı olarak tahdit süresi değişiklik göstermektedir.

V-69 (Oturma izni iptal edilen yabancılar),
V-71 (Adreste bulunamayan yabancılar),
V-70 (Sahte evlilik yapan yabancılar),
V-77 (Ahıska Türkü uyruklu olmadığı halde bu şekilde başvuru yapan yabancılar),
V-84 (10 gün Oturma izni almak koşuluna bağlı olarak giriş yapan yabancılar),
G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar),
G-87 (Genel güvenlik tehlikesi arz etmekte olan yabancılar),
Ç-113 (Türkiye’ye yasadışı giriş ve çıkış yapan yabancılar),
Ç-114 (Hakkında adli işlem yapılan yabancılar),
Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar),,
Ç-116 (Genel ahlak ile kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar),
Ç-117 (Kaçak çalışan yabancılar),
Ç-118 (Oturma izni iptal edilen yabancılar),
Ç-119 (Kaçak çalışan yabancıların, para cezasını ödememe durumu),
Ç-120 (Vize ya da ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi),
Ç-135 (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na aykırı davranan yabancılar),
Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyen yabancılar),
Ç-137 (Terke davet edilen yabancılar),
Ç-138 (INAD yolcu),
Ç-141 (Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi olan yabancılar),
K (Kaçakçılıktan aranan yabancılar),
N-99 (Interpol kodu),
O-100 (Semti meçhul ve ülkeye girişi yasaklı sığınmacı),
N-82 (İstihzan kodu / Girişi ön izine bağlı olan yabancılar),

Ç 114 Deport Kodu | Tahdit Kodu Kaldırma

Yabancıların Tahdit Kodu Nedir, Neden Konur? Kodun Kaldırılması

V-69 (Oturma izni iptal edilen yabancılar)

Türkiye’de bir oturma izni alıp daha sonrasında bu ikamet izni kurallarına uyulmadığı. Örnek vermek gerekirse; ikamet için gerekli belgelerin sahte olması vb. gibi durumlarda V-69 tahdit kodu konur ve yabancıya beş (5) yıl boyunca ikamet izni verilmez.

V-71 (Adreste bulunamayan yabancılar)

Türkiye’deki resmi makamlara bildirdiği adreste bulunamayan yabancılar hakkında V-71 tahdit kodu konmaktadır ve oturma izni iptal edilmektedir.

V-70 (Sahte evlilik yapan yabancılar)

Türkiye’de oturma izni almak için sahte bir evlilik yapan yabancıların tespit edilmesi durumunda, bu kişilere V-70 tahdit kodu konmaktadır ve 5 yıla kadar Türkiye’ye giriş yasağı konulmaktadır.

V-77 (Ahıska Türkü uyruklu olmadığı halde bu şekilde başvuruda bulunan yabancılar)

Ahıska Türkü uyruklu olduğunu belirterek başvuru yapan yabancı uyruklular, araştırmaların sonucu Ahıska Türkü uyruklu olmadığının anlaşılması durumunda V-77 tahdit kodu konmaktadır. Bu kod, yabancının bir daha Ahıska Türkü uyruklu olarak başvuru yapmasını engellemek için konulur.

V-84 (10 gün içerisinde Oturma izni almak koşuluna bağlı olarak giriş yapan yabancılar)

On (10) gün içinde ikamet izni almak koşulu ile Türkiye’ye giriş yapan yabancı uyrukluların (10) gün içinde Oturma izni almak adına Göç idaresine başvurmamaları ya da başvurusu ret edildiği durumlarda kademeli olarak giriş yasağı (deport) konulmaktadır.

G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar)

Herhangi bir bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar hakkında G-78 tahdit kodu konulur ve Türkiye’ye girişleri süresiz olarak engellenir. Fakat hatalı bir teşhis yapılmışsa ya da daha sonra tedavi olup sağlığına kavuşmuş ise, yapılacak olan başvuru neticesinde Türkiye’ye giriş yasağı kaldırılır. Bunun için hukuki bir ihtiyaç vardır ve yabancılar hukuku konusunda uzman bir danışmanla çalışmakta büyük fayda vardır.

G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz etmekte olan yabancı uyruklular)

Yabancılar hakkında bazı kaynaklara dayanılarak G-87 kodlu tahdit kodu konulabilmekte ve bu kişiler deport (sınır dışı) edilmektedir. G-87 kodu konulan kişilerin deport (sınır dışı) edilmesiyle kendi ülkelerinde de hayatları risk altına girmektedir.

Daha önceki yıllarda Anayasa Mahkemesi’ne açılan bir davada, hakkında G-87 tahdit kodu konulan yabancının deport (sınır dışı) edilmesi halinde kendi ülkesinde hayatının risk altına gireceği ve bu kişinin genel güvenlik açısından kesin bir şekilde tehlike arz etmemesi nedenleri gerekçe gösterilmiş ve bu işlem iptal edilmiş, bununla birlikte yabancı uyruklu kişi sınır dışı da edilmemiştir.

Bu noktada önemli olan davayı zamanında açabilmek ve bu konularda donanımlı, yetkin bir uzman avukat danışmanlığında çalışmaktır.

Ç-113 (Türkiye’ye yasadışı giriş ve çıkış yapan yabancılar)

Türkiye’ye yasa dışı şekillerde giriş yapan yabancılar hakkında Ç-113 kodlu tahdit kodu konularak iki (2) yıl boyunca Türkiye’ye girişleri engelleniyor.

Bunun yanında ek olarak idari para cezası da kesilir. Eğer idari para cezası ödenir ise, yabancı uyruklu kişi Türkiye’ye sadece 2 yıl boyunca giriş yapamaz, ancak idari para cezasının ödenmemesi durumunda 2 yıla ek olarak 5 yıl daha para cezasından dolayı giriş yasağı uygulanacak.

Ç-114 (Hakkında adli işlem yapılan yabancılar)

Yabancının, Türkiye’de bulunduğu süre içerinde herhangi bir adli işleme konu olması halinde suçlu olup olmamasına bakılmaksızın hakkında Türkiye’ye 1 yıl giriş yasağı uygulanır.

Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar)

Türkiye’de suç işleyip de Türkiye’deki hapis cezasını tamamlayarak tahliye olan yabancılar hakkında bir (1) yıl süre ile Türkiye’ye giriş yasağı uygulanır.

Ç-116 (Genel ahlak ile kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar)

Genel ahlaka aykırı herhangi bir şekilde davranan ya da kamu sağlığını tehlikeye atan yabancıların Türkiye’ye girişleri bir (1) yıl boyunca engellenir.

Bar, gece klübü vb. gibi yerlerden alınan yabancı uyruklu kadınlar hakkında kolluk kuvvetleri tarafınca yakalama tutanağına ‘fuhuş yapmak amacı ile söz konusu mekâna geldiği değerlendirilmektedir’ ifadesi yazılmakta ve sırf bu ifade ile yabancı uyruklu kadınların ikamet ya da çalışma izinleri iptal edilmektedir.

Ek olarak yabancı kişiler bu sebep ile deport (sınır dışı) yapılabilirler.

Ç 114 Deport Kodu | Tahdit Kodu Kaldırma

Bir Cevap Yazın