Ç-120 Vize yada ikamet İhlalinde Para Cezasının Ödenmemesi

0
135

Ç-120 Vize yada ikamet İhlalinde Para Cezasının Ödenmemesi

Deport Cezasının Kaldırılması

Deport cezası Türkiye’de bulunan yabancıların yürürlükteki kanunlara uygun olmayan fiil ve halleri gerekçeleriyle yurtdışı edilmesi anlamına gelir.

Deport cezasının en belirgin sonucu Türkiye’ye belirli süre giriş yasağının konulmasıdır. Yurtdışından Türkiye’ye gelip hakkında deport cezası verilmiş kişinin ülkeye tekrar girebilmesi için hakkında verilmiş deport cezası süresinin bitmiş olması gerekir. Ceza süresi bitmeden de deport cezası kararı kaldırılabilir.

Gerek yabancılık unsuru içeren hukuki sorunların çözümünde gerekse daha sorunlar meydana gelmeden alınması gereken önlemlerde avukat desteği alınması en doğru tercihtir. Hukuki destek için yabancılar hukuku avukatlık bürosu tercih edilmelidir.

Ç-120 Vize yada ikamet İhlalinde Para Cezasının Ödenmemesi


Deport Kararına Nasıl İtiraz Edilir?

Deport kararı verilmiş bir yabancının ülkeden gönderilmesinin önlenmesi için deport kararına itiraz edilerek yargılama sürecinin yürütülmesi gerekmektedir. Ancak sadece deport kararına itiraz edilmesi yabancının sınır dışı edilmesine engel değildir. İdare Mahkemesinde sınır dışı yani deport kararının iptali için dava açıldığını gösteren derkenarın yabacının bulunduğu İl Göç İdaresine teslim edilmesi gerekir.

İdare Mahkemesinin deport kararına itiraz hakkında verdiği karar sonucu yabancının Türkiye’den gönderilip gönderilemeyeceği hususu kesinlik kazanır. Eğer mahkeme sınır dışı kararının iptali yönünde karar tesis ederse yabancı uyruklu kişi Türkiye’de yasal olarak kalma hakkı kazanır.  Aksi halde Türkiye’den sınır dışı edilir.

Deport kararının iptali için yabancı uyruklu kişi tek başına mahkeme başvurabileceği gibi bu itirazı avukatı aracılığıyla da yapabilir. Ancak deport kararına itiraz uzmanlık gerektiren bir konu olduğundan bu hususta mutlaka deport avukatıyla çalışılması gerekmektedir.

Ç-120 Vize yada ikamet İhlalinde Para Cezasının Ödenmemesi


Sınır dışı kararına karşı nasıl itiraz edebilirim?

Sınır dışı kararına karşı kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde idare mahkemesine itiraz edebilirsiniz.


İdari Gözetim Kararına karşı nasıl itiraz edebilirim?

Sınır dışı edilecek kişiler bazen idari gözetim altına alınabilmektedir. Bu idari gözetim kararına karşı yetkili Sulh Ceza Mahkemesinde itiraz edebilirsiniz. İdari gözetim süresi en fazla 6 ay sürebilmektedir.


Dava açtım yine de sınır dışı edilir miyim?

6458 sayılı kanun uyarınca dava açma süresi içinde yargı yoluna başvurulması halinde yargılama sonuçlanıncaya kadar sınır dışı edilme işleminiz durdurulur.


Sınır dışı kararına karşı nasıl itiraz edebilir?

Sınır dışı kararına karşı kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde idare mahkemesine itiraz edebilirsiniz.


İdari Gözetim Kararına karşı nasıl itiraz edebilirim?

Sınır dışı edilecek kişiler bazen idari gözetim altına alınabilmektedir.                                   Bu idari gözetim kararına karşı yetkili Sulh Ceza Mahkemesinde itiraz edebilirsiniz. İdari gözetim süresi en fazla 6 ay sürebilmektedir.

Ç-120 Vize yada ikamet İhlalinde Para Cezasının Ödenmemesi


Dava açtım yine de sınır dışı edilir miyim?

6458 sayılı kanun uyarınca dava açma süresi içinde yargı yoluna başvurulması halinde yargılama sonuçlanıncaya kadar sınır dışı edilme işleminiz durdurulur.

Sınır dışı (deport) edilirken sınır dışı edilme sebeplerine bağlı olarak sicillerine bir tahdit kodu işlenebilmekte ve bu kod sebebi ile 5 aydan başlayarak 5 yıla kadar olabilecek süreler içerisinde, bazı durumlarda ise süresiz bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti’ne tekrar girişleri engellenmektedir. Deport sorgulama ve kaldırma ile ilgili olarak tahdit kodlarının ayrıntılarını bilmek gereklidir:


Tahdit Kodu Nedir ve Neden Konur?

Tahdit kodlarının konuş sebepleri birbirleriyle farklılık göstermektedir. Yapılan eylemin önemine bağlı bir şekilde de tahdit süresi değişiklik göstermektedir. Tahdit kodlarının kaldırılması birbirinden farklıdır. Genel anlamıyla baktığımızda tahdit kodu konulmasının başlıca nedenleri şunlardır:

V-69 (İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler),

V-71 (Adreste bulunamayan yabancı kişiler),

V-70 (Sahte evlilik yapan yabancı kişiler),

V-77 (Ahıska Türkü uyruklu olmadığı halde bu şekilde başvuruda bulunan yabancı kişiler),

V-84 (10 gün içerisinde ikamet izni almak koşuluna bağlı olarak giriş yapan yabancı kişiler),

G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancı kişiler),

G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz etmekte olan yabancı kişiler),

Ç-113 (Türkiye’ye yasadışı giriş ve çıkış yapan yabancı kişiler),

Ç-114 (Hakkında adli işlem yapılan yabancı kişiler),

Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancı kişiler),

Ç-116 (Genel ahlak ile kamu sağlığını tehlikeye atan yabancı kişiler),

Ç-117 (Kaçak çalışan yabancı kişiler),

Ç-118 (İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler),

Ç-119 (Kaçak çalışanların, hakkındaki para cezasını ödememesi durumu),

Ç-120 (Vize ya da ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi durumu),

Ç-135 (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na aykırı davranan yabancı kişiler),

Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyen yabancı kişiler),

Ç-137 (Terke davet edilen yabancı kişiler),

Ç-138 (INAD yolcu / Inadmissible Passenger),

Ç-141 (Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi olan yabancı kişiler),

K (Kaçakçılıktan aranan yabancı kişiler),

N-99 (Interpol kodu),

O-100 (Semti meçhul ve yurda girişi yasaklı sığınmacı),

N-82 (İstihzan kodu / Girişi öz izine bağlı olan yabancı kişiler),

Ç-113 Türkiye’ye Yasadışı Giriş ve Çıkış Yapan Yabancı


Bu tahdit kodlarını tek tek değerlendirmek gerekirse, Deport Sorgulama ve Kaldırma konusunda şu ayrıntıları bilmemiz gereklidir;

V-69 (İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler)

Türkiye’de bir ikamet izni alıp da daha sonrasında bu ikamet izni kurallarına uyulmadığı takdirde uygulanır. Örnek vermek gerekirse; ikamet için gerekli belgelerin sahte olması vb. gibi durumlarda V-69 tahdit kodu konur ve kişiye beş (5) yıl boyunca ikamet izni verilmez.


V-71 (Adreste bulunamayan yabancı kişiler)

Türkiye’deki resmi makamlara bildirmiş olduğu adresinde bulunamayan yabancı uyuklu kişiler hakkında V-71 tahdit kodu konmaktadır.


V-70 (Sahte evlilik yapan yabancı kişiler)

Türkiye’de ikamet izni almak için sahte bir evlilik yapan yabancı uyruklu kişilerin tespit edilmesi durumunda, bu kişilerin haklarında V-70 tahdit kodu konmaktadır ve bu kişilerin beş (5) yıla kadar Türkiye’ye giriş yapmaları engellenmektedir.


V-77 (Ahıska Türkü uyruklu olmadığı halde bu şekilde başvuruda bulunan yabancı kişiler)

Başvurusunda Ahıska Türkü uyruklu olduğunu belirterek bu şekilde başvuru yapan yabancı uyruklu kişilerin, gerekli araştırmaların sonucunda Ahıska Türkü uyruklu olmadığının anlaşılması durumunda V-77 tahdit kodu konmaktadır. Bu kod, yabancı uyruklu kişinin bir daha Ahıska Türkü uyruklu olarak başvuru yapmasını engellemek amacıyla konulur.


V-84 (10 gün içerisinde ikamet izni almak koşuluna bağlı olarak giriş yapan yabancı kişiler)

On (10) gün içinde ikamet izni almak koşulu ile Türkiye’ye giriş yapan yabancı uyruklu kişilerin on (10) gün içerisinde ikamet izni almak adına yabancı şubelere başvurmamaları durumunda süreli giriş yasağı konulmaktadır.


G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancı kişiler)

Herhangi bir bulaşıcı hastalık taşıyan yabancı kişiler hakkında G-78 tahdit kodu konulur ve bu kişilerin Türkiye’ye girişleri süresiz olarak engellenir. Fakat hatalı bir teşhis yapılmışsa ya da daha sonra yabancı uyruklu kişi tedavi olup sağlığına kavuşmuş ise, yapılacak olan başvuru neticesinde Türkiye’ye giriş yasağı kaldırılır. Bunun için hukuki bir sürece gereksinim vardır ve yabancılar hukuku konusunda uzman bir danışmanla çalışmakta büyük fayda vardır.


G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz etmekte olan yabancı kişiler)

Yabancı uyruklu kişiler hakkında bazı kaynaklara dayanılarak G-87 kodlu tahdit kodu konulabilmekte ve bu kişiler deport (sınır dışı) edilmektedirler. G-87 kodu konulan bazı kişilerin deport (sınır dışı) edilmesiyle kendi ülkelerinde de hayatları risk altına girmektedir. Daha önceki yıllarda Anayasa Mahkemesi’ne açılan bir davada, hakkında G-87 tahdit kodu konulan yabancı uyruklu kişinin deport (sınır dışı) edilmesi halinde kendi ülkesinde hayatının risk altına gireceği ve bu kişinin genel güvenlik açısından kesin bir şekilde tehlike arz etmemesi nedenleri gerekçe gösterilmiş ve bu işlem iptal edilmiş, bununla birlikte yabancı uyruklu kişi sınır dışı da edilmemiştir. Bu noktada önemli olan  davayı zamanında açabilmek ve bu konularda donanımlı, yetkin bir uzman danışmanlığında çalışmaktır.


Ç-113 (Türkiye’ye yasadışı giriş ve çıkış yapan yabancı kişiler)

Türkiye’ye yasa dışı şekillerde giriş yapan yabancı uyruklu kişiler hakkında Ç-113 kodlu tahdit kodu konularak bu kişilerin iki (2) yıl boyunca Türkiye’ye girişleri engellenir. Bunun yanında ek olarak idari para cezası da kesilir. Eğer idari para cezası ödenir ise, yabancı uyruklu kişi Türkiye’ye sadece 2 yıl boyunca giriş yapamaz, ancak idari para cezasının ödenmemesi durumunda iki (2) yıla ek olarak beş (5) yıl daha Türkiye’ye giriş engellenir. İdari para cezası uygulanması da bir idari işlem olduğundan ötürü yargı yolu açıktır. Vakit kaybetmeden doğru mahkemede dava açılması gerekmektedir.


Ç-114 (Hakkında adli işlem yapılan yabancı kişiler)

Yabancı uyruklu kişinin, Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde herhangi bir adli işleme konu olması halinde suçlu olup olmamasına bakılmaksızın hakkında bir (1) yıl boyunca Türkiye’ye giriş yasağı uygulanmaktadır.


Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancı kişiler)

Türkiye’de suç işleyip de Türkiye’deki hapis cezasını tamamlayarak tahliye olan yabancı uyruklu kişiler hakkında bir (1) yıl süre ile Türkiye’ye giriş yasağı uygulanır.


Ç-116 (Genel ahlak ile kamu sağlığını tehlikeye atan yabancı kişiler)

Genel ahlaka aykırı bir şekilde davranan ya da kamu sağlığını tehlikeye atan yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’ye tekrar girişleri bir (1) yıl boyunca engellenir. Bar, gece klübü vb. yerlerden alınan yabancı uyruklu kadınlar hakkında kolluk kuvvetleri tarafınca yakalama tutanağına ‘fuhuş yapmak amacı ile söz konusu mekâna geldiği değerlendirilmektedir’ ifadesi yazılmakta ve sırf bu ifade ile yabancı uyruklu kadınların ikamet ya da çalışma izinleri iptal edilmektedir.                                                                                             Ek olarak yabancı kişiler bu sebep ile deport (sınır dışı) edilebilmektedirler. Elbette ifade edilmiş olan bu durum, gerçekten fuhuş yapmak amacı ile Türkiye’ye gelmiş olan yabancı uyruklu kadınların olmadığı anlamına gelmemektedir. Fakat ne yazık ki uygulamada bütün yabancı kişiler aynı torbaya doldurulmakta ve hiçbir ayrım yapılmadan yargılanmaktadırlar.

Ç-120 Vize yada ikamet İhlalinde Para Cezasının Ödenmemesi


Ç-117 (Kaçak çalışan yabancı kişiler)

Türkiye’de kaçak bir şekilde çalışan yabancı uyruklu kişiler hakkında Ç-117 tahdit kodu konur ve bu kişilerin bir (1) yıl süre ile Türkiye’ye tekrar girişleri engellenir. Ayrıca idari para cezası da uygulanmaktadır.


Ç-118 (İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler)

Türkiye’de ikamet izni almış olan yabancı uyruklu kişilerin, ikamet izinlerini başka amaçlar ile kullandıklarının tespit edilmesi halinde, haklarında Ç-118 tahdit kodu uygulanır ve Türkiye’ye beş (5) yıl boyunca girişleri de engellenir.


Ç-119 (Kaçak çalışanların, hakkındaki para cezasını ödememesi durumu)

Türkiye’de kaçak bir şekilde çalışan yabancı uyruklu kişilere, verilen idari para cezasının Türkiye’den çıkış esnasında ödenmemesi durumunda Ç-119 tahdit kodu işlenir ve bu kişilerin beş (5) yıl boyunca Türkiye’ye girişleri engellenir. Ayrıca idari para cezası da uygulanmaktadır.


Ç-120 (Vize ya da ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi durumu)

Vize ya da ikamet ihlali yapan yabancı uyruklu kişiler hakkında uygulanan idari para cezasının, Türkiye Cumhuriyeti’nden çıkış yaparken ödenmemesi durumunda yabancı kişi hakkında Ç-120 tahdit kodu işlenir ve bu kişinin beş (5) yıl süre ile tekrar Türkiye’ye giriş yapması engellenir.


Ç-135 (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na aykırı davranan yabancı kişiler)

6458 olarak da bilinen YUKK’a (Yabancılar ve uluslararası koruma kanunu) aykırı bir şekilde davranan yabancı uyruklu kişilere idari para cezası uygulanmaktadır. Bu para cezasının ödenmemesi durumunda ise haklarında Ç-135 tahdit kodu konularak beş (5) yıl süre ile Türkiye’ye giriş yapmaları engellenmektedir.


Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyen yabancı kişiler)

Yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı (deport) edilirken seyahat masraflarının kendileri tarafından karşılanamaması durumunda bu masraflar Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından karşılanır ve kişi hakkında Ç-136 tahdit kodu işlenerek tekrar giriş yapabilmesi için tüm bu masrafları ödemesi istenir.


Ç-137 (Terke davet edilen yabancı kişiler)

Göç idaresi tarafınca belirli süreler içerisinde Türkiye’yi terk etmeye davet edilen yabancı uyruklu kişilerin bu süreler içerisinde Türkiye’yi terk etmemesi halinde, haklarında Ç-137 tahdit kodu işlenir ve bu kişilerin Türkiye’ye 5 yıl boyunca girişleri engellenir.


Ç-138 (INAD yolcu / Inadmissible Passenger)

Türkiye’ye giriş yapması yasak olan yabancı uyruklu kişilerin, ülkeye giriş yaparken bu yasaklı durumlarının fark edilmesi halinde hakkında Ç-138 tahdit kodu işlenmekte ve bu kişilerin beş (5) yıla kadar Türkiye’ye girişleri engellenebilmektedir.


Ç-141 (Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi olan yabancı kişiler)

Türkiye’de ya da yurt dışında, Türkiye’nin aleyhine işlemiş olduğu adli ya da idari kanun ihlali dolayısıyla ülkemize girişi T.C. İç İşleri Bakanlığı tarafından engellenmiş yabancı uyruklu kişinin pasaport bilgilerine, Türkiye’den sınır dışı (deport) edilirken ya da giriş yapmadan önce alınan istihbarat bilgisi dahilinde Göç İdaresi tarafınca uygulanan bir tahdit kodudur.


K (Kaçakçılıktan aranan yabancı kişiler)

K numaralı tahdit kodu genel olarak kaçakçılık suçlarına bulaşan ve aranmakta olan yabancı uyruklu kişiler için konulur.

Bu kod giriş yasağı vermeyebilir, bununla birlikte yabancı uyruklu kişinin yurt dışına çıkışını engellemek amacı ile de konabilmektedir.


N-99 (Interpol kodu)

N-99 Interpol The International Criminal Police Organization (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) tahdit kodu kendi ülkesinde ya da Interpol sistemi üyesi bir ülke tarafından hakkında Interpol arama kararı çıkarılan kişiler bakımından konulmaktadır.

Bu kod türü aynı zamanda Türkiye’ye giriş yasağı konulmasına da neden olabilmektedir.

Türkiye’ye giriş yasağı konması konusunda takdir yetkisi ise devlete aittir. Bu esasen çok ciddi bir kod türü olmasına rağmen uzmanlarımız tarafından kaldırma işlemi yapılabilmektedir.

Ç-120 Vize yada ikamet İhlalinde Para Cezasının Ödenmemesi


O-100 (Semti meçhul ve yurda girişi yasaklı sığınmacı)

O-100 kodu, Semti meçhul ve yurda girişi yasaklı sığınmacı tahdit kodudur. Türkiye’deki İl Göç İdaresi Müdürlüklerine sığınmacı konumunda başvuru yaparken beyan ettiği adreste bulunmadığı rutin kontrol ya da şikayet gibi bir uygulama ile tespit edilen ve Türkiye’ye girişi yasaklanmış sığınmacı yabancı uyruklu kişiler hakkında Türkiye’den sınır dışı edilirken O-100 numaralı bu tahdit kodu uygulanır.


N-82 (İstihzan kodu / Girişi ön izine bağlı olan yabancı kişiler)

N-82 tahdit kodunda yabancı uyruklu kişi, Türkiye’ye giriş yapmak için bir ön izin almak zorundadır.

Ancak bu izne uygulama noktasında hemen hemen hiçbir zaman izin verilmemektedir. Bu durum Türkiye’ye giriş yasağının bir uygulamasıdır.

Böyle bir durumda dava açılıp ilgili kod iptal edilmeden yabancı uyruklu kişinin Türkiye’ye girebilmesi mümkün değildir.


Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır?

Yukarıda yabancı uyruklu kişiler hakkında farklı sebeplerden ötürü farklı tahdit kodları konulduğunu ve bunlara bağlı olarak Türkiye’ye tekrar giriş yapabilme sürelerinin de değişiklik gösterdiğini açıkladık.

Tahdit kodlarının kaldırılabilmesi için idare mahkeme yolu olduğu gibi bazı durumlarda da idari başvuru ya da meşruhatlı davetiye ile de tahdit kodları kaldırılabilir.

Deport sorgulama ve kaldırma konusunda mutlaka bir uzman ile çalışmanız, yol haritasını doğru şekilde çıkarmak bakımından oldukça önemlidir.


Tahdit Kodu Kaldırılması için İdari Dava

Haklarında deport (sınır dışı) kararı alınan ve tahdit kodu işlenen yabancı uyruklu kişiler, zamanında açacakları bir dava ile bu kararın iptal edilmesini sağlayabilir. Her tahdit koduna göre değişik bir işlem yapmak ve davada başka türlü bir savunma yapmak gerekecektir.

Fakat burada önemli olan davayı doğru zaman içerisinde açabilmek ve yabancılar hukuku konusunda tecrübeli, yetkin bir avukat ile çalışmaktır. Bazı firmalar yabancılara danışmanlık vermek adı altında hukuk hizmeti de vermeye çalışmaktadır.

Fakat davalarda temsil hizmeti yalnızca avukatlarca verilebilecek bir hizmettir.


Tahdit Kodu Kaldırma Davası Ne Kadar Sürer?

Deport sorgulama ve kaldırma konusundaki Tahdit kodunun kaldırılmasına karşı açılacak olan dava yaklaşık olarak 1 sene civarında sürebilmektedir. Ancak dava ile birlikte yürütmenin de durdurulması talep edildiğinden ötürü hakim yürütmenin durdurulması kararı verir ise, yabancı uyruklu kişi Türkiye’ye giriş yapabilecektir.

Söz konusu yürütmenin durdurulması kararı genellikle 20 ile 30 gün içerisinde alınmaktadır. Eğer hakkında sınır dışı (deport) kararı verilmiş olan bir yabancı uyruklu kişi var ise ve bu kişiye hem tahdit kodu konulmuş ise hem de bu yabancı uyruklu kişi halen Türkiye’de ise; böyle bir durumda yabancı kişi adına vakit kaybetmeden hem deport kararı iptali hem de tahdit kodu kaldırılması davalarını açmak en doğru yoldur.

Sınır dışı (deport) kararına karşı iptal davası açılması durumunda yabancı uyruklu kişinin sınır dışı (deport) edilebilmesi için iptal davasının sonucu beklenmelidir. Yani yabancı deport (sınır dışı) edilemez. Tahdit kodu da yurda girişi engellediğinden ötürü iki karar da bir bakıma davalar ile engellenmektedir.

Ç-120 Vize yada ikamet İhlalinde Para Cezasının Ödenmemesi

Asal Hukuk Danışmanlık olarak Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı alanında uzman avukatlarımız ile İstanbul başta olmak üzere; Adalar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Arnavutköy Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Adalar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Arnavutköy Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Ataşehir Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Avcılar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Bağcılar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Bahçelievler  Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Bakırköy Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Başakşehir Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Bayrampaşa Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Beşiktaş Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı, Beykoz Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Beylikdüzü Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Florya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Beşyol Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı, İncirli Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Sefaköy Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Bağcılar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Beyoğlu Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Büyükçekmece Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Çatalca Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Çekmeköy Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Esenler Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Esenyurt Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Eyüpsultan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Fatih Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Gaziosmanpaşa Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Güngören Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Kadıköy Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Kağıthane Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Kartal Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Küçükçekmece Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Maltepe Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Pendik Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Sancaktepe Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Sarıyer Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Silivri Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Sultanbeyli Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Sultangazi Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Şile Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Şişli Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Tuzla Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Ümraniye Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Üsküdar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Zeytinburnu Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ve Zincirlikuyu Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukat ve ayrıca Bursa Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , İzmir Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Ankara Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Gebze Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ve Tekirdağ Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı illerinde hizmet vermekteyiz.

Türkiye ve Uluslararası miras davalarında Partner avukatlarımız ve hukuk bürolarımız arayıcılığıyla ;

Abhazya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Afganistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Almanya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,ABD Birleşik Devletleri Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Andorra Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Angola Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Antigua ve Barbuda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Arjantin Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Arnavutluk Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Avustralya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı avukatı, Avusturya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Azerbaycan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı avukatı, Bahamalar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Bahreyn Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Bangladeş Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Barbados Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Batı Sahra Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Belçika Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Belize Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Benin Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Beyaz Rusya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Bhutan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Birleşik Arap Emirlikleri Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Bolivya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Bosna Hersek Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Brezilya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Brunei Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Bulgaristan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Burkina Faso Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Burundi Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Cezayir Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Cibuti Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Çad Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Çek Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Çin Halk Cumhuriyeti Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Danimarka Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Doğu Timor Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Dominik Cumhuriyeti Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Dominika Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Ekvador Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Ekvator Ginesi Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,El Salvador Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Endonezya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Eritre Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Ermenistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Estonya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Etiyopya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Fas Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Fiji Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Fildişi Sahilleri Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Fransa Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Guatemala Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Cenup Afrika Cumhuriyeti Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Cenup Kore Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Cenup Osetya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Cenup Sudan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Gürcistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Haiti Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Hırvatistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Hindistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Hollanda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Honduras Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Irak Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,İngiltere Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,İran Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,İrlandaYabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,İspanya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,İsrail Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı,

İsveç Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,İsviçre Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,İtalya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,İzlanda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Jamaika Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Japonya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Kamboçya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Kamerun miYabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Kanada Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Karadağ Katar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Kazakistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Kenya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Kırgızistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Kıbrıs Cumhuriyeti Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Kiribati Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Kolombiya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Komorlar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Kongo Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Kongo Demokratik Cumhuriyeti Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Kosova Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı,

Kosta Rika Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Kuveyt Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Şimal Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Şimal Kore Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Küba Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Laos Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Lesotho Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Letonya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Liberya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Libya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Liechtenstein Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Litvanya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Lübnan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Lüksemburg Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Macaristan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Madagaskar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Makedonya Cumhuriyeti Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Malavi Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Maldivler Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Malezya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı,Meksika Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Mısır Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Mikronezya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Moğolistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,

Moldova Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Monako Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Moritanya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Moritius Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Mozambik Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Norveç Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Orta Afrika Cumhuriyeti Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı,

Özbekistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Pakistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Palau Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Panama Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Papua Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Paraguay Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Peru Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Polonya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Portekiz Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Porto Riko Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Romanya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Ruanda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Rusya Federasyonu Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Saint Kitts Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Saint Lucia Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Suudi Arabistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Tunus Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Tuvalu Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Türkiye Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Türkmenistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı

Uganda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Ukrayna Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Yeni Zelanda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Yunanistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , ülkelerdeki yurttaşlarımıza ülkemizdeki miras hukuku alanlarındaki dava süreçlerine destek olmaktayız.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanındaki sorularınız için whatsapp hattımıza sorunuzu iletin yetkili tecrübeli Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı avukatlarımız 24 saat içinde yanıt verecektir.

Ç-120 Vize yada ikamet İhlalinde Para Cezasının Ödenmemesi

Bir Cevap Yazın