Ç-151 Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri

Deport Kaldırma
42 Min Read

Ç-151 Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri

Contents
Ç 116 Tahdit Kodu Nasil Kaldırılır ?Deport cezası nasıl kaldırılır, deport nedir ?Deport Kararını Kim Verir?Terke Davet (Terke Çağrı) Nedir?Çalışma İzni Başvurusu ve Şartları
Deport Yasağı Kararı Alınamayacak Yabancılar Kimlerdir ?Yabancılara çalışma izni için aranan şartları şu şekilde sıralayabiliriz: Çalışma İzni Uzatma BaşvurusuÇalışma İzni Reddine Karşı Kanun Yolları Nelerdir?Çalışma İzni Alınmamasının Kanuni Yaptırımı Nelerdir?Yabancıların Türkiye’ye Giriş İşlemlerinde Uygulanan Tahdit Kodları ve Bu Kodların Dava Yolu İle Kaldırılması:Ç-151 Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri Yabancıların Deport edilme sebepleri nelerdir?5682 sayılı Pasaport Kanun’unun 8. maddesi bu konuyu düzenlemiş olup;Tahtid Kodu Türleri Ve SayısıV-69 (İkamet izni iptal edilenler), V-70 (Sahte evlilik), V-71 (Adreste bulunamayanlar), V-77 (Ahıska Türkü olmadığı halde başvuruda bulunanlar), G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar), V-84 (10 gün içinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar), G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler), Ç-113(Yasadışı giriş-çıkış yapanlar), Ç-114 (Haklarında adli işlem yapılan yabancılar), Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar), Ç-116 (Genel ahlak ve kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar), Ç-117 (Kaçak çalışanlar), Ç-118 (İkamet izni iptal edilenler), Ç-119 (Kaçak çalışanların para cezasını ödememesi), Ç-120 (Vize veya ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi), Ç-135 (Yabancılar ve uluslararası koruma kanuna aykırı davrananlar), Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyenler), Ç-137 (Terke davet edilen yabancılar), Ç-138 (İnat yolcu), K (Kaçakçılıktan arananlar), N-99 (İnterpol kodu), O-100 (Semti Meçhul Yurda Giriş Yasaklı Sığınmacı), N-82 (İstihzan kodu),N-82 (İstihzan kodu / Girişi ön izine bağlı olan yabancı kişiler)Ç TAHDİT KODLARI NASIL KALDIRILIR ;Ç GİRİŞ YASAĞI KODLARITAHDİT SUÇ KODU TAHDİT SUÇ KODU TANIMIİSTİSNAİ HÜKÜMLER

Türkiye’de Kaçak Kalmanın Cezası

Deport cezası, Türkiye’de bulunan yabancıların yürürlükteki kanunlara uygun olmayan fiileri veyahut halleri gerekçesi ile sınırdışı edilmesi anlamına gelmektedir. Deport cezasının en belirgin sonucu da Türkiye’ye belirli süreliğine giriş yasağının konulmasıdır.

TCK kanunlarını ve yönetmeliklerini ihlal etme durumuna bağlı olarak (A) – (G) – (N) – (Ç) – (V) – (H) – (M) – (O) – (Y) vb. tahdit kodları ile T.C. vatandaşlarına veya yabancı ülke vatandaşlarına uygulanan Türkiye’den çıkış veya Türkiye’de giriş yasağı diğer adı ile DEPORT işlemine denir.

Türkiye’de Türk yada Yabancı Ülke Vatandaşlarına Uygulanan Diğer Tahdit Kodları;

Genel güvenlik bakımından yurtdışına çıkışı yasaklananların (D) tahdit kodu,
Türkiye’ye girmesi yasaklananların (G) tahdit kodu,
Kaçakçılık suçundan müzekkere ile arananlar için (K) tahdit kodu,
Veriş giriş işlerinde, adli para cezası ile arananlar için (I) tahdit kodu,
Terör suçundan müzekkere ile arananlar için (P) tahdit kodu,
Asayiş suçundan müzekkere ile arananlar için (J) tahdit kodu,
Mahkemede bulundurulması talep edilenler için (L) tahdit kodu,
İstizana tabi olarak izinsiz yurda girişi yasaklananların (N) tahdit kodu,
Yabancılar Şubesi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Çalışma Bakanlığı tahdit kodu programı kapsamında ise ikamet izni yada çalışma izni ihlali durumunda (V) – (G) ve (Ç) süreli veya süresiz giriş-çıkış yasağı tahdit kodları uygulanır.

Mahkemelerce yurt dışına çıkışı yasaklananların veya vergi borcu nedeni ile yurtdışına çıkışı yasaklananların, (A) (mahkemece yasaklanan) kodu ve (B) (vergi borcu) tahdit kodu uygulanmaktadır.

Ç 116 Tahdit Kodu Nasil Kaldırılır ?

Ç116 tahdit kodu yada diğer tahdit kodları genellikle T.C. bakanlığı izni ile kaldırılır ve çıkışına izin verilir. Bakanlıktan alınacak mahkeme kararı yada özel izinle kaldırılır. Hızlı ve yasal giriş yasağı kaldırılması konusunda sizlere alanında uzman ekibimizle profesyonel hizmet vermekteyiz.

Yabancının, Vize Veya Vize Muafiyeti Süresini On Günden Fazla Aşması Veya Vizesinin İptal Edilmesi (54/1-E),
İkamet İzninin İptal Edilmesi (54/1-F),
İkamet İzni Süresinin Sona Ermesinden İtibaren Kabul Edilebilir
Gerekçesi Olmadan İkamet İzni Süresini On Günden Fazla İhlal Etmesi (54/1-G),
İkamet İzni Uzatma Başvuruları Reddedildiği Halde On Gün İçinde Türkiye’den Çıkış Yapmaması (54/1-J),
Çalışma Izni Olmadan Çalıştığı Tespit Edilmesi (54/1-Ğ) Halinde Sınır Dışı Edilmesi

Deport, Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu kişinin sınırdışı edilmesini gerektiren bir fiil gerçekleştirmesi durumunda hakkında verilen sınırdışı kararıdır. Eğer hakkında deport kararı verilen yabancı uyruklu kişi süresi içerisinde deport kararına itiraz etmezse yani deport kararına karşı iptal davası açmazsa hakkında verilen sınırdışı kararı hüküm doğurmaya başlar ve yabancı uyruklu kişi Türkiye’den sınırdışı edilerek gönderilir.

Ç-151 Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri

Deport cezası nasıl kaldırılır, deport nedir ?

Deport cezasının kaldırılması hususu, belirli sebeplerden ötürü Türkiye’den sınırdışı edilmiş olanların ilgilendiği bir konudur. Deport cezasının kaldırılmasında izlenecek prosedüre değinmeden önce ‘deport’ kavramından ne anlaşılması gerektiği üzerinde durmamız faydalı olacaktır.

Yabancı uyruklu vatandaşlar Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra kendilerine verilen yasal süre kadar kalma hakları vardır. Bahsedilen konuya ek olarak Türkiye’de daha uzun süreli bir kalma sebebi var ise bu sebep üzerinden oturma izni başvurusu yapabilmektedir.

Başvurunun onaylanmasından sonra ise kişiye ülkede ikamet edebileceği bir süre verilerek bu süre içerisinde yasal olarak kalma hakkı verilmektedir. Fakat yabancı bu süreyi aşarak; uzatma ya da yenileme başvurusu yapmadıysa Türkiye’den çıkarken kendisine ülkede kaçak kaldığı süre kadar bir para cezası verilmektedir. Ülkeden çıkış yaparken size bu ceza belirtildikten sonra ödemek isterseniz vergi dairesine yönlendirilerek ödemenizi yapabilirsiniz.

Fakat ödeme yapmak istemezseniz pasaportunuza mühür vurularak deport konumuna düşersiniz. Sık yaşanan deport sebebi bu olsa da bunun dışında bir başka deport sebebi ise yüz karartıcı suç ile Türkiye’ye giriş yasağı konmasıdır. Yabancı yüz karatıcı bir suç işleyerek deport edilmiş olabilmektedir. Deport edilen yabancı belirli bir süre ile Türkiye’ye giriş yasağı almaktadır.

Deport (sınır dışı etme) kararı ile yabancılar menşe ülkesine, transit gideceği bir ülkeye veyahut gideceği üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmektedir. Hakkında deport kararı verilecek olan yabancılar ile karara karşı dava yolu 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 52-60. maddeleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Deport cezası olarak da adlandırabileceğimiz bu duruma karşı dava yolu açıktır ve süresi içerisinde kararın kaldırılması için mahkemeye başvuru yapılabilir.

Deport (sınır dışı) kararının kaldırılması meşruhatlı vize alınması veya iptal davası açılması yoluyla mümkün olabilmektedir. İdari işlem niteliğinde olan deport cezasına karşı görevli ve yetkili mahkemede dava açılabilecektir. Bunun için ilgili yabancının idarenin vermiş olduğu bu deport kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürmesi gerekmektedir. Kanunda aksi belirtilmedikçe karara karşı iptal davası açılması işlemin yürütmesini de durduracaktır.

Ç-141 Uluslararası Güvenlik Açısından Sakıncalı Görülenler

Yabancıların deport edilmelerinin nedenlerine baktığımız zaman sıklıkla oturma izninin uzatılmaması ya da vize sürelerini aştıkları için sınırdışı edildikleri görülmektedir.
Deport kararı sebepleri aşağıda ayrıntılı olarak incelenecektir. Bu karar, nedenine göre tamamen Türkiye sınırlarına girişi yasaklayabileceği gibi belirli bir süreliğine Türkiye’ye girişi de yasaklayabilir.

Deport kararı sebebine göre ya belli bir süre Türkiye’ye giriş yasağı koymakta ya da ömür boyu Türkiye’ye giriş yasağı koymaktadır. Bu yabancı kişiler yakalanırlarsa eğer ilk olarak Kumkapı’da bulunan Yabancılar Toplama Merkezine götürüleceklerdir. Oradan da deport işlemleri gerçekleştirilerek sınır dışı edileceklerdir.

Deport kararının kaldırılması için izlenecek hukuki yollarda önemi bulunan bazı deport kararı sebepleri şunlardır:

Türkiye’de bulunan yabancının oturma izni var ancak bakanlıkça kendisine verilmiş çalışma izni yok. Ancak çalışma izni olmamasına rağmen çalışması neticesinde yetkili makamların bu durumu fark etmesi halinde kaçak çalışan yabancı yakalanarak sınır dışı edilir.

Yabancının vize süresi bitmişse ve uzatma basvurusu yapılmamışsa bundan dolayı yabacı kaçak statüsüne düşer, vize ihlali yapar ve yakalanması ile sınır dışı edilir.

Yabancının bir şekilde bulaşıcı hastalığı tespit edilirse yine deport edilir.

Yetkili makamlarca sahte evliliğin tespit edilmesi sonucunda yakalanır ve sicilin V70 tahdit kodu işlenerek yurt dışı edilir.

Yabancının G 87, Ç 114 gibi kodları nedeni ile sınırdışı edilebilir

Yabancı ahlaka aykırı davranışlardan dolayı yakalanır ve sınır dışı edilir. Ülkemizde bu ahlaka aykırı davranışlardan en çok fuhuş için Türkiye’ye gelen kadınlarda rastlanır.
Deport yasağı sebebine göre farklı neticeler doğurabilmektir.

Genel olarak deport yasağı neticesi yabacı hakkında 5 ay ile 5 yıl arasında Türkiye’ye giriş yasağı konulması yönündedir.

Ülkemizde yaşayan yabancılar ya çalışma izinlerinin bitmesi yada ikamet sürelerinin dolması ve yenilenmemesi gibi sebeplerle haklarında sınırdışı alınır.

Her bir tahdit kodu hakkında izlenecek yol ve hukuki süreç birbirinden farklıdır. Bu nedenle alanında uzman bir avukat ile çalışmanın faydası olacaktır.

Deport Kararını Kim Verir?

Deport (sınır dışı) kararı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün vereceği talimat üzerine yahut resen valilikler tarafından alınmaktadır. Valilikler 6458 sayılı Kanun uyarınca şu kişiler hakkında deport cezası vermeye yetkilidir:

İşlediği suç nedeniyle mahkum edilip de sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancılar,
Terör örgütü yahut çıkar amaçlı suç örgütlerinin yöneticileri, üyeleri, destekleyicileri olan yabancılar,
Uluslararası kurum veya kuruluşların kendisini terör örgütleri ile ilişkili olarak değerlendirdiği yabancılar,
Ülkemize giriş, vize, ikamet izinleri amacıyla yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgiler veya sahte belge kullanan yabancılar,

Ülkede bulunduğu süreçte geçimini meşru olmayan yollardan elde eden yabancılar,
Kamu düzeni, sağlığı veya güvenliği bağlamında tehdit oluşturan yabancılar,
Vize ya da vize muafiyet süresini on günden fazla aşan yabancılar ile vizesi ya da ikamet izinleri iptal edilenler,
İkamet izni süresi geçip de süresini geçerli bir sebebi olmaksızın on günden fazla aşan yabancılar,

İkamet izni uzatma başvurusu reddedilen ancak buna rağmen on gün içerisinde ülkeden çıkış yapmayan yabancılar,
Çalışma izni bulunmamasına rağmen çalıştığı tespit edilen yabancılar,
Türkiye’ye yasal giriş veya çıkış hükümlerini ihlal eden yabancılar,
Ülkeye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilen yabancılar,

Uluslararası koruma başvurusu yapıp da reddolunanlar bu korumadan hariçte tutulanlar, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilenler, başvurusunu geri çekenler veya geri çekmiş sayılanlar, uluslararası koruma statüsü sona erenler veya iptal edilenlerden Türkiye’de kalma hakkı bulunmayan yabancılar.

Ç-151 Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri

Terke Davet (Terke Çağrı) Nedir?

Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlara, sınır dışı etme kararında belirtilen, Türkiye’yi terk etmeleri için verilen süreye terke davet (terke çağrı) denmektedir. Terke davette bu süre 15 günden az olmamak kaydıyla 30 güne kadar verilebilmektedir. Ülkeden çıkışı için süre verilen yabancılara harca tabi olmayan Çıkış İzin Belgesi adlı bir belge verilmektedir.

Kanunda belirtilen bazı yabancılara öngörülen bu ülkeden çıkış süresi tanınmayabilir.

Bu yabancılar:

Kaçma ve kaybolma riski bulunan,
Yasal giriş ya da yasal çıkış kurallarını ihlal eden,
Sahte belge kullanan,
Asılsız belgeler ile ikamet izni almaya çalışan yahut aldığı tespit edilen,
Kamu düzeni, kamu sağlığı ya da kamu güvenliği bakımından tehdit oluşturanla yabancılardır.

Sınırdışı etme kararı, kişi özgürlüğü ve dokunulmazlığı ile ilgili olduğu kadar, kişinin seyahat özgürlüğü ile de yakından ilgilidir. Anayasa’nın 90. maddesinde 2004 yılında yapılan değişiklikle getirilen, usulüne uygun yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalar ile kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumunda uluslararası antlaşma hükümlerinin esas alınacağı kuralı karşısında, temel hak ve hürriyetleri derinden etkileyen sınırdışı etme işlemiyle ilgili uluslararası antlaşmaların ve bu antlaşmalardan doğan ihtilafları çözmekle görevli olan uluslararası yargı organlarının verdiği kararların doğru şekilde irdelenmesinin ve değerlendirilmesinin eskisinden daha önemli hale geldiğini söylemek her halde yanlış olmayacaktır.

En İyi Deport Avukatı

Deport cezası ve bunun kaldırılması işlemlerinde uzman bir yabancılar hukuku avukatı ile birlikte çalışılması gerekmektedir. Her ne kadar ilgili kanunlarda deport kararına ilişkim hükümler açıkça belirtilmiş de olsa özellikle yabancı kişiler bakımından bu durum oldukça güçtür. Çünkü yabancılar, konuşulan dili bilmeyebilir, bilse de hukukumuz hakkında tam bir bilgi sahibi olmayabilir ki bu da çok normaldir.

Yabancıların ülkemiz hukukunu ve uygulamayı kolaylıkla anlayabilmesi zordur. Deport kararına karşı yapılacak itirazlarda ilgili mevzuatın yanı sıra uygulamayı da bilmek, tüm detaylara hakim olmak oldukça önemlidir. Bu konularda bilgi sahibi olmayan bir yabancının deport kaldırma işlemlerinde avukata danışmadan dava açması halinde ortaya çıkabilecek hataların geri dönüşü olmayabilir.

Ç-151 Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri

Deport kararının kaldırılmasında asıl yol idari mahkemelere başvurarak dava yoluyla Deport kararının kaldırılmasıdır. Kanunun 53. maddesi 3. Fıkrasında düzenlendiği üzere, Deport kararı kendisine tebliğ edilen yabancı veya yabancının yasal temsilcisi ya da avukatı, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir. Yedi gün içerisinde görevli ve yetkili mahkemeye başvurmayan yabancı itiraz hakkını kaybeder.

Deport kararının kaldırılması da verilmesi gibi idari işlemdir. Bu yüzden görevli mahkeme İdare mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise kararı veren idarenin bulunduğu yer idare mahkemesidir.

Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. İtiraz talebi için mahkemeye başvurmak Deport kararının yürütülmesini durdurur.

Çalışma İzni Başvurusu ve Şartları

Yabancılara çalışma izni başvurusu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına işveren tarafından e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Yurt dışında bulunan yabancı uyruklu kişi, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Büyükelçiliğine çalışma vizesi için başvurduğunda verilen referans numarası ile işveren çalışma izni başvurusunu gerçekleştirebilir. İzin başvurusu, işveren tarafından yapılmak ile birlikte yabancı uyruklu kişiye dair de bilgi ve belgeler Bakanlığa ulaştırılır.

İşveren ve yabancı işçi için istenen evraklar farklılık göstermektedir. Doğru ve eksiksiz belge sunmak, başvuru sürecini sağlıklı yürütmek için önem arz eder. Başvurunun onaylanması ile ile birlikte yabancı işçiye çalışma izin kartı gönderilmektedir. Çalışma izni belgesi, yabancı işçiye PTT Kargo tarafından gönderilmekte olup takibi E-devlet üzerinden mümkündür.

Bu izin kartı, yabancı uyruklu kişinin yasal yabancı işçi statüsü kazandığına dair resmi bir belgedir. Başvurusu onaylanan ve bunun sonucunda işe başlayan yabancı işçi için işveren, 30 gün içerisinde SGK üzerinden işçinin sigorta işlemlerini tamamlamalıdır. Türkiye’de çalışmak isteyen her yabancı, çalışma iznine sahip olmayacaktır. Yabancılara çalışma izni, birtakım kıstas ve şartlara bağlanmıştır. Bu şart ve kıstasları sağlayan ayrıca yapılan başvuru neticesinde onay alan yabancı uyruklu kişiler

Türkiye’de yasal olarak işçi sıfatına haiz olurlar.

Deport Yasağı Kararı Alınamayacak Yabancılar Kimlerdir ?

Oturum izni uzatma müracaatları reddedilenlerden, 10 gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlardan çıkış yapmak üzere kendi kendine hudut kapılarına gelen yabancılar ile ilgili,

Vizesi veya oturum izinleri iptal edilenlerden 10 gün içinde çıkış yapmak üzere kendiliğinden sınır kapılarına gelen yabancılar hakkında,

Vize veya vize muafiyeti süresini 10 günden fazla aşanlardan çıkış yapmak üzere kendiliğinden sınır kapılarına gelen yabancılar hakkında,
Vize alarak veya vize muafiyetiyle gelen ve ikamet izni talepleri reddedilenlerden vize süresi veya vize muafiyeti sürelerini kullanan yabancılar hakkında,

Oturum izni bulunup da süresinin bitmesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan oturum izni müddetini 10 günden fazla ihlal edenlerden çıkış yapmak üzere kendi kendine hudut kapılarına gelen yabancılar ile ilgili,

Tedavileri bitinceye kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları yabancılar hakkında, sınır dışı kararı alınmaz.
Hudut dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, eziyete, insanlık dışı veyahut onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı ile ilgili ciddi emare bulunan yabancılar ile ilgili,

Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi olanağı bulunmayan yabancılar hakkında,
Mağdur destek sürecinden faydalanmakta olan insan ticareti mağdurları yabancılar hakkında,

Ciddi sağlık meseleleri, yaş ve gebelik vaziyeti sebebiyle seyahat etmesi riski görülen yabancılar hakkında,

Bu kişilerden, belli bir adreste ikamet etmeleri halinde, istenilen sürelerde bildirimde bulunmaları istenebilir ve deport(sınır dışı) edilemez.

Yabancılara çalışma izni için aranan şartları şu şekilde sıralayabiliriz:

Çalışmak için izin başvurusunda bulunulan iş yerinin ödenmiş olan sermayesi en az 100.000 Türk Lirası olmalıdır. Ayrıca bu iş yerinin brüt satış tutarı 800.000 Türk Lirası ya da şirketin bir önceki yılın ihracat tutarı 250.000 Amerikan Doları olmalıdır.

Yabancı işçinin çalışmak istediği iş yerindeki çalışanların en az beşi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır. Yabancı işçinin şirket ortağı olması durumunda ise verilen çalışma izni süresinin son 6 ayındaki süreç içerisinde iş yerinde en az 5 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı işçinin çalışması şartı aranır. Şirketin turizm şirketi olması durumunda 2 numaralı şart aranmaz.

Ç-151 Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri

Çalışma İzni Uzatma Başvurusu

Çalışma izni ilk etapta en fazla 1 yıllığına verilmektedir. Bu 1 yıllık süreç, 2 yıl daha uzatılabilir. 3 yılı tamamlayan işçi için uzatma 3 yıl daha yapılabilir. İlk 3 yıl aynı işyerinde çalışması gereken yabancı işçi, 3 yılın ardından aynı çalışma izni ile istediği iş yerinde çalışabilir. Yabancı işçi çalıştırma başvurusu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılmaktadır.

Bu başvuru, çalışma izni süresinin bitiminden geriye doğru en fazla 2 ay içerisinde yapılmalıdır. Bu süre zarfında yapılmayan yabancı işçi çalıştırma süre uzatımı başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Uzatma başvurusu yapılan yabancı çalışan, 45 günü geçmemek kaydı ile halihazırda çalışmakta olduğu iş yerinde çalışmaya devam edebilir.

Çalışma İzni Reddine Karşı Kanun Yolları Nelerdir?

Bakanlık çalışma izni verilmesi ya da uzatılması talebinin reddedilmesi, çalışma izninin iptal edilmesi ya da çalışma izninin geçerliliğinin kaybedilmesine ilişkin kararını, yabancıya veya varsa işverenine bildirir. Çalışma izninin yanı sıra çalışma izninin reddi de idari işlem niteliğindedir. Bakanlıkça verilen karara yabancı ya da işveren tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edilebilir. İtirazın Bakanlıkça reddedilmesi hallerinde idarî yargı yoluna başvurulabilir.

Çalışma İzni Alınmamasının Kanuni Yaptırımı Nelerdir?

Çalışma izni alınmadan Türkiye’de çalışmak ve işçi çalıştırmak kamu düzeni ve insan haklarının korunması açısından önemli olduğundan, kanunlar tarafından yaptırıma bağlanmıştır. Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya beş yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için beş bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu durumda, işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.

Yasak olan fiillerin tekrarı hâlinde idarî para cezaları bir kat arttırılır. Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya iki bin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve varsa işyeri veya işyerlerinin Bakanlık bölge müdürlerince kapatılması kararı alınır, durum ilgili valiliğe bildirilir. Tekerrür halinde, varsa işyeri veya işyerlerinin kapatılmasının yanı sıra idarî para cezası bir kat arttırılır. İdarî para cezası ile cezalandırılan bağımlı veya bağımsız çalışan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler İçişleri Bakanlığına bildirilir.

Verilen yaptırımlar idari işlem niteliğindedir. İdari yaptırım sonucu gidilebilecek kanun yolları bu yaptırımlar açısından da geçerli olacaktır. İtiraz süresi yaptırımın yabancıya veya işverene tebliğinden itibaren 15 gündür. İdari para cezalarına itiraz Sulh Ceza Hakimliğine yapılır. Ancak yukarıda belirtilen idari para cezasının yanında işyerinin kapatılması kararına itiraz, idari para cezasıyla birlikte, yetkili İdare Mahkemesine yapılır.

Türkiye’den çeşitli nedenler ile sınır dışı edilen veya vize ihlalinden kaynaklı para cezası ödemeden Türkiye’den çıkış yapan ve Türkiye’ye giriş yasağı olan Azerbaycan vatandaşlarının Deport cezaları (Türkiye’ye giriş yasakları) yasal olarak kalkabilir. Bu mümkündür.

Ç-151 Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri

Her yıl ülkemize farklı amaçlarla yabancı vatandaşlar seyahat etmektedir. Yabancı vatandaşlar, ülkeye girerken gerekli özeni göstermekte ancak daha sonrasında ise kanunlara uymak için gerekli özeni göstermediklerinden dolayı sınır dışı edilmektedirler. Sınır dışı edilirken sınır dışı edilme nedenlerine bağlı olarak sicillerine tahdit kodu işlenebilmekte ve bu kod sebebiyle 5 aydan ile 5 yıla kadar olabilecek bir sürede bazı durumlarda ise süresiz bir şekilde tekrardan Türkiye Cumhuriyeti’ne girişleri engellenmektedir.

Yabancıların Türkiye’ye Giriş İşlemlerinde Uygulanan Tahdit Kodları ve Bu Kodların Dava Yolu İle Kaldırılması:

5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri hakkındaki kanunun 19. maddesi sınır dışı edilmeyi düzenlemiş olup “İçişleri Bakanlığınca memlekette kalması umumi güvenliğe, siyasi ve idari icaplara aykırı sayılan yabancılar verilecek muayyen müddet zarfında Türkiye’den çıkmaya davet olunur. Bu müddetin sonunda Türkiye’yi terk etmeyenler sınır dışı edilebilir.” hükmüne yer vermiştir.
Sınır dışı edilme işlemleri tamamen İçişleri Bakanlığı’nın uygulamaları kapsamındadır.

Uygulamada izinsiz çalışan yabancı uyrukluların sınır dışı edilme işlemleri yapılmakta olup İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 02.10.2013 gün ve 155 numaralı Genelgesinde “Sınır dışı edilecek olup da söz konusu cezayı ödemediği anlaşılan yabancıları da cezalarının dönüşte tahsil edilmesi ve ödeme yapmadan ülkemize alınmamaları için “Ç” kodlu tahdit programı kapsamında alınacağı belirtilmiştir.

Ç-151 Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri

Yabancıların Deport edilme sebepleri nelerdir?

5682 sayılı Pasaport Kanun’unun 8. maddesi bu konuyu düzenlemiş olup;

Serseriler ve dilencilerin,

Delilikle veya bulaşık hastalıkla malul olanların, (Bu gibilerden umumi sıhhati ve asayişi tehlikeye sokmayacak halde olup kendi vasıtalarıyla, kanuni veli veya vasilerinin maddi himayeleri altında olarak tedavi alacaklar ya da hava değiştirme için gelenler bu hükümden istisna edilebilirler.)

Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf bulunduğu, mücrimlerin iadesine müteallik anlaşma veya anlaşmalarla iadeye esas olarak kabul edilen suçlardan birinden sanık veya hükümlü bulunanların,

Türkiye’den sınır dışı edilmiş olup da avdetine müsaade edilmemiş bulunanların,
Türkiye Cumhuriyetinin emniyetini ve umumi nizamını bozmak niyetiyle veya bozmak isteyenlere ve bozanlara iştirak etmek ile yardım etmek maksatıyla geldikleri sezilenlerin,

Fahişeler ve kadınları fuhuşa sevk ederek geçinmeyi meslek edinenlerle beyaz kadın ticareti yapanlar ve her nevi kaçakçıların,

Türkiye Cumhuriyetinin emniyetini ve umumi nizamını bozmak niyetiyle veya bozmak isteyenlere ve bozanlara iştirak etmek ile yardım etmek maksatıyla geldikleri sezilenlerin,

Türkiye’de kalacaklarını beyan ettikleri müddetçe yaşamlarına ve tekrar gitmelerine yetişecek paraları bulunmayıp,

Türkiye’de kendilerini himaye edecek kimseleri bulunduğunu veya Türkiye’de yabancılarla kanunla menedilmemiş işlerde birini tutacaklarını ispat edemeyen” şahısların, ülkeye girişleri yasaktır.

Ç-151 Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri

Tahtid Kodu Türleri Ve Sayısı

V-69 (İkamet izni iptal edilenler),
V-70 (Sahte evlilik),
V-71 (Adreste bulunamayanlar),
V-77 (Ahıska Türkü olmadığı halde başvuruda bulunanlar),
G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar),
V-84 (10 gün içinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar),
G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler),
Ç-113(Yasadışı giriş-çıkış yapanlar),
Ç-114 (Haklarında adli işlem yapılan yabancılar),
Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar),
Ç-116 (Genel ahlak ve kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar),
Ç-117 (Kaçak çalışanlar),
Ç-118 (İkamet izni iptal edilenler),
Ç-119 (Kaçak çalışanların para cezasını ödememesi),
Ç-120 (Vize veya ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi),
Ç-135 (Yabancılar ve uluslararası koruma kanuna aykırı davrananlar),
Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyenler),
Ç-137 (Terke davet edilen yabancılar),
Ç-138 (İnat yolcu),
K (Kaçakçılıktan arananlar),
N-99 (İnterpol kodu),
O-100 (Semti Meçhul Yurda Giriş Yasaklı Sığınmacı),
N-82 (İstihzan kodu),

Ç-151 Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri

Peki bu kodların anlamları nelerdir? Gelin açıklayalım.

V-69 (İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler)
Türkiye’de bir ikamet izni alıp da daha sonrasında bu ikamet izni kurallarına uyulmadığı takdirde uygulanır.Örnek vermek gerekirse; ikamet için gerekli belgelerin sahte olması vb. gibi durumlarda V-69 tahdit kodu konur ve kişiye beş (5) yıl boyunca ikamet izni verilmez.

V-71 (Adreste bulunamayan yabancı kişiler)
Türkiye’deki resmi makamlara bildirmiş olduğu adresinde bulunamayan yabancı uyruklu kişiler hakkında V-71 tahdit kodu konmaktadır.

V-77 (Ahıska Türkü uyruklu olmadığı halde bu şekilde başvuruda bulunan yabancı kişiler)
Başvurusunda Ahıska Türkü uyruklu olduğunu belirterek bu şekilde başvuru yapan yabancı uyruklu kişilerin, gerekli araştırmaların sonucunda Ahıska Türkü uyruklu olmadığının anlaşılması durumunda V-77 tahdit kodu konmaktadır. Bu kod, yabancı uyruklu kişinin bir daha Ahıska Türkü uyruklu olarak başvuru yapmasını engellemek amacıyla konulur.

V-84 (10 gün içerisinde ikamet izni almak koşuluna bağlı olarak giriş yapan yabancı kişiler)
On (10) gün içinde ikamet izni almak koşulu ile Türkiye’ye giriş yapan yabancı uyruklu kişilerin on (10) gün içerisinde ikamet izni almak adına yabancı şubelere başvurmamaları durumunda süreli giriş yasağı konulmaktadır.

G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancı kişiler)
Herhangi bir bulaşıcı hastalık taşıyan yabancı kişiler hakkında G-78 tahdit kodu konulur ve bu kişilerin Türkiye’ye girişleri süresiz olarak engellenir. Fakat hatalı bir teşhis yapılmışsa ya da daha sonra yabancı uyruklu kişi tedavi olup sağlığına kavuşmuş ise, yapılacak olan başvuru neticesinde Türkiye’ye giriş yasağı kaldırılır. Bunun için hukuki bir sürece gereksinim vardır ve yabancılar hukuku konusunda uzman bir danışmanla çalışmakta büyük fayda vardır.

Ç-151 Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri

G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz etmekte olan yabancı kişiler)
Yabancı uyruklu kişiler hakkında bazı kaynaklara dayanılarak G-87 kodlu tahdit kodu konulabilmekte ve bu kişiler deport (sınır dışı) edilmektedirler.

G-87 kodu konulan bazı kişilerin deport (sınır dışı) edilmesiyle kendi ülkelerinde de hayatları risk altına girmektedir. Daha önceki yıllarda Anayasa Mahkemesi’ne açılan bir davada, hakkında G-87 tahdit kodu konulan yabancı uyruklu kişinin deport (sınır dışı) edilmesi halinde kendi ülkesinde hayatının risk altına gireceği ve bu kişinin genel güvenlik açısından kesin bir şekilde tehlike arz etmemesi nedenleri gerekçe gösterilmiş ve bu işlem iptal edilmiş, bununla birlikte yabancı uyruklu kişi sınır dışı da edilmemiştir.

Bu noktada önemli olan davayı zamanında açabilmek ve bu konularda donanımlı, yetkin bir uzman danışmanlığında çalışmaktır.

Ç-117 Çalışma İzni Olmadan Çalıştığı Tespit Edilen Yabancılar

Ç-113 (Türkiye’ye yasadışı giriş ve çıkış yapan yabancı kişiler)
Türkiye’ye yasa dışı şekillerde giriş yapan yabancı uyruklu kişiler hakkında Ç-113 kodlu tahdit kodu konularak bu kişilerin iki (2) yıl boyunca Türkiye’ye girişleri engellenir. Bunun yanında ek olarak idari para cezası da kesilir.

Eğer idari para cezası ödenir ise, yabancı uyruklu kişi Türkiye’ye sadece 2 yıl boyunca giriş yapamaz, ancak idari para cezasının ödenmemesi durumunda iki (2) yıla ek olarak beş (5) yıl daha Türkiye’ye giriş engellenir. İdari para cezası uygulanması da bir idari işlem olduğundan ötürü yargı yolu açıktır. Vakit kaybetmeden doğru mahkemede dava açılması gerekmektedir.

Ç-114 (Hakkında adli işlem yapılan yabancı kişiler)
Yabancı uyruklu kişinin, Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde herhangi bir adli işleme konu olması halinde suçlu olup olmamasına bakılmaksızın hakkında bir (1) yıl boyunca Türkiye’ye giriş yasağı uygulanmaktadır.

Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancı kişiler)
Türkiye’de suç işleyip de Türkiye’deki hapis cezasını tamamlayarak tahliye olan yabancı uyruklu kişiler hakkında bir (1) yıl süre ile Türkiye’ye giriş yasağı uygulanır.

Ç-116 (Genel ahlak ile kamu sağlığını tehlikeye atan yabancı kişiler)
Genel ahlaka aykırı bir şekilde davranan ya da kamu sağlığını tehlikeye atan yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’ye tekrar girişleri bir (1) yıl boyunca engellenir.

Bar, gece klübü vb. yerlerden alınan yabancı uyruklu kadınlar hakkında kolluk kuvvetleri tarafınca yakalama tutanağına ‘fuhuş yapmak amacı ile söz konusu mekâna geldiği değerlendirilmektedir’ ifadesi yazılmakta ve sırf bu ifade ile yabancı uyruklu kadınların ikamet ya da çalışma izinleri iptal edilmektedir.

Ek olarak yabancı kişiler bu sebep ile deport (sınır dışı) edilebilmektedirler. Elbette ifade edilmiş olan bu durum, gerçekten fuhuş yapmak amacı ile Türkiye’ye gelmiş olan yabancı uyruklu kadınların olmadığı anlamına gelmemektedir. Fakat ne yazık ki uygulamada bütün yabancı kişiler aynı torbaya doldurulmakta ve hiçbir ayrım yapılmadan yargılanmaktadırlar.

Ç-117 (Kaçak çalışan yabancı kişiler)
Türkiye’de kaçak bir şekilde çalışan yabancı uyruklu kişiler hakkında Ç-117 tahdit kodu konur ve bu kişilerin bir (1) yıl süre ile Türkiye’ye tekrar girişleri engellenir. Ayrıca idari para cezası da uygulanmaktadır.

Ç-118 (İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler)
Türkiye’de ikamet izni almış olan yabancı uyruklu kişilerin, ikamet izinlerini başka amaçlar ile kullandıklarının tespit edilmesi halinde, haklarında Ç-118 tahdit kodu uygulanır ve Türkiye’ye beş (5) yıl boyunca girişleri de engellenir.

Ç-119 (Kaçak çalışanların, hakkındaki para cezasını ödememesi durumu)
Türkiye’de kaçak bir şekilde çalışan yabancı uyruklu kişilere, verilen idari para cezasının Türkiye’den çıkış esnasında ödenmemesi durumunda Ç-119 tahdit kodu işlenir ve bu kişilerin beş (5) yıl boyunca Türkiye’ye girişleri engellenir. Ayrıca idari para cezası da uygulanmaktadır.

Ç-151 Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri

Ç-120 (Vize ya da ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi durumu)
Vize ya da ikamet ihlali yapan yabancı uyruklu kişiler hakkında uygulanan idari para cezasının, Türkiye Cumhuriyeti’nden çıkış yaparken ödenmemesi durumunda yabancı kişi hakkında Ç-120 tahdit kodu işlenir ve bu kişinin beş (5) yıl süre ile tekrar Türkiye’ye giriş yapması engellenir. Deport cezası ve vize ihlal konularının geniş içeriğe sahip konular olması nedeni ile bu konuda ayrı bir sayfamız bulunmaktadır.

Ç-135 (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na aykırı davranan yabancı kişiler)
6458 olarak da bilinen YUKK’a (Yabancılar ve uluslararası koruma kanunu) aykırı bir şekilde davranan yabancı uyruklu kişilere idari para cezası uygulanmaktadır. Bu para cezasının ödenmemesi durumunda ise haklarında Ç-135 tahdit kodu konularak beş (5) yıl süre ile Türkiye’ye giriş yapmaları engellenmektedir.

Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyen yabancı kişiler)
Yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı (deport) edilirken seyahat masraflarının kendileri tarafından karşılanamaması durumunda bu masraflar Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından karşılanır ve kişi hakkında Ç-136 tahdit kodu işlenerek tekrar giriş yapabilmesi için tüm bu masrafları ödemesi istenir.

Ç-137 (Terke davet edilen yabancı kişiler)
Göç idaresi tarafınca belirli süreler içerisinde Türkiye’yi terk etmeye davet edilen yabancı uyruklu kişilerin bu süreler içerisinde Türkiye’yi terk etmemesi halinde, haklarında Ç-137 tahdit kodu işlenir ve bu kişilerin Türkiye’ye 5 yıl boyunca girişleri engellenir.

Ç-117 Çalışma İzni Olmadan Çalıştığı Tespit Edilen Yabancılar

Ç-138 (INAD yolcu / Inadmissible Passenger)
Türkiye’ye giriş yapması yasak olan yabancı uyruklu kişilerin, ülkeye giriş yaparken bu yasaklı durumlarının fark edilmesi halinde hakkında Ç-138 tahdit kodu işlenmekte ve bu kişilerin beş (5) yıla kadar Türkiye’ye girişleri engellenebilmektedir.

Ç-141 (Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi olan yabancı kişiler)
Türkiye’de ya da yurt dışında, Türkiye’nin aleyhine işlemiş olduğu adli ya da idari kanun ihlali dolayısıyla ülkemize girişi T.C. İç İşleri Bakanlığı tarafından engellenmiş yabancı uyruklu kişinin pasaport bilgilerine, Türkiye’den sınır dışı (deport) edilirken ya da giriş yapmadan önce alınan istihbarat bilgisi dahilinde Göç İdaresi tarafınca uygulanan bir tahdit kodudur.

K (Kaçakçılıktan aranan yabancı kişiler)
K numaralı tahdit kodu genel olarak kaçakçılık suçlarına bulaşan ve aranmakta olan yabancı uyruklu kişiler için konulur. Bu kod giriş yasağı vermeyebilir, bununla birlikte yabancı uyruklu kişinin yurt dışına çıkışını engellemek amacı ile de konabilmektedir.

Sınırdışı Yasağı | Deport Kaldırma

N-99 (Interpol kodu)
N-99 Interpol The International Criminal Police Organization (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) tahdit kodu kendi ülkesinde ya da Interpol sistemi üyesi bir ülke tarafından hakkında Interpol arama kararı çıkarılan kişiler bakımından konulmaktadır.

Bu kod türü aynı zamanda Türkiye’ye giriş yasağı konulmasına da neden olabilmektedir. Türkiye’ye giriş yasağı konması konusunda takdir yetkisi ise devlete aittir. Bu esasen çok ciddi bir kod türü olmasına rağmen uzmanlarımız tarafından kaldırma işlemi yapılabilmektedir.

O-100 (Semti meçhul ve yurda girişi yasaklı sığınmacı)
‘O-100 kodu, Semti meçhul ve yurda girişi yasaklı sığınmacı tahdit kodudur. Türkiye’deki İl Göç İdaresi Müdürlüklerine sığınmacı konumunda başvuru yaparken beyan ettiği adreste bulunmadığı rutin kontrol ya da şikayet gibi bir uygulama ile tespit edilen ve Türkiye’ye girişi yasaklanmış sığınmacı yabancı uyruklu kişiler hakkında Türkiye’den sınır dışı edilirken O-100 numaralı bu tahdit kodu uygulanır.

N-82 (İstihzan kodu / Girişi ön izine bağlı olan yabancı kişiler)

N-82 tahdit kodunda yabancı uyruklu kişi, Türkiye’ye giriş yapmak için bir ön izin almak zorundadır. Ancak bu izne uygulama noktasında hemen hemen hiçbir zaman izin verilmemektedir. Bu durum Türkiye’ye giriş yasağının bir uygulamasıdır. Böyle bir durumda dava açılıp ilgili kod iptal edilmeden yabancı uyruklu kişinin Türkiye’ye girebilmesi mümkün değildir.

Deport Cezası

Öncelikle deport kararı ya da sınır dışı edilmeye ilişkin kavramdan ne anlaşılması gerektiğini ortaya koymak gerekir.

Deport cezası, yabancının Türkiye sınırları içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmemesi veya kanuni düzenlemeler ile öngörülmüş yasaklara uymaması sonucunda verilir.

Deport veya sınır dışı kararı, 6458 Sayılı Kanun’un 53.maddesi kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talimatıyla ya da valiliklerce kendiliğinden alınabilir. Aynı kanun kapsamında yabancıların Türkiye’ye girişine en fazla beş yıl süreyle yasak konulabileceği belirlenmiştir. Bu süre her durum ve olay bakımından ayrıca belirlenir.

Ç-151 Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri

Çok sık karşılaşılan bir durum da yabancıların Türkiye’yi terk ederken vize ihlali yaptıkları süreye ilişkin para cezasını ödememeleridir.

Aynı şekilde yabancının sahte evlilik yapması, fuhuş ya da başka suça karışması durumlarında da yabancı hakkında ülkeye giriş yasağı konur. Yabancı hakkında konulacak giriş yasağı, 6458 Sayılı Kanun’da belirtildiği üzere 5 yıla kadar olabilir. Giriş yasağına ilişkin sürenin tespitinde idarenin çok geniş takdir yetkisi vardır.

Uygulamada yabancı hakkında ülkeye ne kadar süreyle giriş yasağı konacağı, kişinin sübjektif özellikleri, deport kararına gerekçe olan olay ve bu olayın ağırlığı gibi çok çeşitli kıstaslar göz önüne alınarak belirlenir.

Deport kaldırma işlemleri iki türlü olabilir. İlk olarak yabancı meşruhatlı vize almış olabilir. Bu vize ile hakkında verilen sınır dışı süresi dolmadan ülkeye giriş yapabilir. İkinci olarak da yabancı, hakkında verilen deport kararının iptalini idare mahkemesinden dava yolu ile talep edebilir.

Ç-151 Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri

Ç TAHDİT KODLARI NASIL KALDIRILIR ;

Aile Birleşim Vizesi, Çalışma İzni, Öğrenci Vizesi, Tedavi Amaçlı Vize, İş Görüşmesi Vizesi, Turizm Amaçlı Vize alıp sınır kapılarında geldiklerinde resen kaldırılabilir. (Ç 101 – 102 – 103 – 104 – 105 Kodları)

Ç GİRİŞ YASAĞI KODLARI

Haklarında sınır dışı etme kararı alınan ve ülkemizden çıkışı sağlanmak üzere hudut kapılarına götürülen yabancıların “Ç” kodlu veri girişleri İl Müdürlükleri tarafından; sınır dışı etme kararı bulunmayan ancak ülkemizi terk etmek üzere kendiliğinden hudut kapılarına gelen veya sınır dışı etme kararı alınarak terke davet edilenler ile idari gözetime alternatif yükümlülüklere tabi tutulan yabancılardan ülkemizden çıkış yapmak üzere hudut kapılarına gelenlerin “Ç” kodlu veri girişleri ise hudut kapısı personeli tarafından yapılır.

Ç-151 Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri

TAHDİT SUÇ KODU TAHDİT SUÇ KODU TANIMI

Ç-101 Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (3 Ay Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-102 Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (6 Ay Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-103 Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-104 Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-105 Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-113 Yasadışı Giriş-Çıkış Yapan veya Teşebbüs Eden Yabancılar (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-114 Hakkında Adli İşlem Yapılan Yabancılar (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-115 Cezaevinden Tahliye Olan Yabancılar (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-116 Geçimini Meşru Olmayan Yollardan Sağlayan Yabancılar (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-117 Çalışma İzni Olmadan Çalıştığı Tespit Edilen Yabancılar (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-118 Kamu Sağlığını Tehdit Eden Yabancılar (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-141 Uluslararası Güvenlik Açısından Sakıncalı Görülen (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-149 Kamu Güvenliği Açısından Sakıncalı Görülen (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-150 Sahte Belge ile Giriş-Çıkış Yapmak İsteyen Yabancılar (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-151 Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-152 Ülkeye Girişi İhtiyaten Engellenen Yabancılar (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-166 Girişini Haklı Nedene Dayandırmayan/Maddi İmkânı Bulunmayan (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı),

Ç-167 3 Ay (Dahil) ile 6 Ay Arasında Vize, Vize Muafiyeti, Çalışma İzni ve İkamet İzni İhlalinde Bulunanlara 1 Ay Süreyle Ülkeye Girişlerini Engelleyen

İSTİSNAİ HÜKÜMLER

(1) Vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni süresi içerisinde ortaya çıkan herhangi bir mücbir sebeple vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulunan yabancılardan bu durumunu belgeleyenler hakkında, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen “Ç” kodlu veri girişi yapılmayacak ve ihlalden kaynaklanan harç ve buna bağlı para cezalan tahakkuk ettirilmeyecektir. Mücbir sebebe binaen seyahat edemeyeceklerine ilişkin ibraz edilen doktor raporlarının, bir uzman ve başhekim onaylı olması halinde, özel hastane veya devlet hastanesinden alınmış olması yeterli görülecektir.

(2) Ülke genelinde ve/veya dünyada meydana gelen mücbir sebepler nedeni ile vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulunan yabancılar hakkında Genel Müdürlük talimatı çerçevesinde 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen “Ç” tahdit kodlu giriş yasakları uygulanmayabilir ve ihlalden kaynaklanan harç ve buna bağlı para cezaları tahakkuk ettirilmeyebilir.

Ç-151 Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri

Sınır Dışı (Deport) Kararının Kaldırılma Yolları Nelerdir?

1. Meşruhatlı Vize Alınması

Deport kararı sonrası kural olarak yabancı bu süre geçmeden Türkiye’ye giremez. Ancak bu durumun bazı istisnaları vardır. Deport kararının kaldırılabilmesi için başvurulabilecek seçeneklerden biri meşruhatlı (istizanlı) vize alınmasıdır.

Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı konmuş yabancı, evlilik sebebiyle vize, çalışma vizesi, eğitim vizesi, tedavi amaçlı vize gibi meşruhatlı vizelerden birini alarak Türkiye’ye tekrar girebilir. Söz konusu vizeleri alabilmek için vize başvurusuna destekleyici evrakların eklenmesi gerekir. Aksi halde yetersiz evrak nedeniyle vize başvurunuzun reddedilmesi kuvvetle muhtemeldir.

Ç-151 Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri

Ayrıca terör veya devlete karşı suçlar sebebiyle hakkında sınır dışı kararı verilmiş yabancılar bakımından meşruhatlı vizeyle dahi Türkiye’ye girilmesi mümkün değildir. Bu kişilerin tekrar Türkiye’ye girebilmeleri için deport kararına karşı idare mahkemesinde iptal davası açarak deport kararının iptalini sağlamaları gerekir.

2. Deport Kararı İçin İptal Davası Açılması

Deport kararının kaldırılması için bir diğer seçenek ise, sınır dışı kararına karşı idare mahkemesinde iptal davası açmaktır. Sınır dışı kararı da bir idari işlemdir. İdarenin bütün eylem ve işlemleri yargı denetimine tabi olduğundan deport kararına karşı da yargı yoluna başvurulabilir. Deport kararı ilgiliye tebliğ edildikten itibaren 15 gün içinde idare mahkemesinde dava açılması gerekir. 15 günlük süre hak düşürücü süredir. Yani yabancı 15 gün içinde dava açmazsa dava açma hakkını kaybeder.

Göç İdaresi Tahdit Kodları

Kural olarak deport kararının iptali için dava açılması yabancının ülkeden sınır dışı edilmesine engel olur. Bu halde yabancı mahkeme kararını verene kadar ülkeden çıkarılmaz. Ancak 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda 2016 yılında yapılan bir değişiklikle bazı kişiler bakımından mahkeme kararı beklenmeden sınır dışı işlemlerinin başlatılabileceği ifade edilmiştir. Bu kapsamda 6458 Sayılı Kanun’un 54.maddesinin b,d,k bentlerindeki,

Ç-151 Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri

Terör örgütleriyle ilişkili olanlar,

Kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı bakımından tehdit oluşturanlar, Uluslararası kurum ve kuruluşlarca terör örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilenler bakımından sınır dışı işlemlerinin başlatılması için mahkeme kararı beklenmez.

Aynı şekilde İçişleri Bakanlığı veya Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce yabancılar hakkında uluslararası terörizmle bağlantı olmak ya da devlete karşı suçlarda G87, Ç114 gibi kodlar konulabilmektedir. Bu kodların kaldırılabilmesi için de idare mahkemesinde dava açılması zaruridir.

Ç-151 Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri

Share this Article
Leave a comment
Translate »