Çalışma İzni Nasıl Alınır

deportkaldirma
3 Min Read

Çalışma İzni Nasıl Alınır

Çalışma izni başvurusu işveren tarafından online sistem üzerinden yapıldıktan sonra 6 iş günü içerisinde gerekli evraklar Bakanlığa ulaştırılır. Başvuru esnasında gönderilen belgelerin yanı sıra Bakanlığa belgelerin aslı postalanmalıdır. Evraklar şahsen veya posta yoluyla ulaştırılabilir.

Çalışma izni iptal olursa ne olur?

Çalışma izninin iptal edilmesi ile birlikte yabancı yeni bir izin almadan Türkiye’de çalışamaz duruma gelir. İşveren açısından da çalışma izni olmayan yabancı işçi çalıştırması, idari para cezasına hükmedilmesini gerektirir.

Yabancılara çalışma izni almak kaç para?

Yurt içinden yapılan çalışma izni başvurularında 1017,80 TL Harç ücreti ve 125,00 TL kart ücreti bulunmaktadır, fakat yurt dışı başvurularında çalışma izni harç ücretleri karşılıklık esasına göre farklılık gösterebilmektedir, yurt dışı başvurularda ödemeler bulunan ülkenin para birimiyle yapılmaktadır.

Yabancılara çalışma izni almak kaç para?

Yurt içinden yapılan çalışma izni başvurularında 1017,80 TL Harç ücreti ve 125,00 TL kart ücreti bulunmaktadır, fakat yurt dışı başvurularında çalışma izni harç ücretleri karşılıklık esasına göre farklılık gösterebilmektedir, yurt dışı başvurularda ödemeler bulunan ülkenin para birimiyle yapılmaktadır.

Çalışma izni kaç yıllık olarak verilir?

Yapılacak çalışma izni uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilir.

Yabancı Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler

Faaliyet Belgesi.,
Turistik Tesisler İçin Turizm İşletme Belgesi.,
Şirketin En Son Sermaye ve Ortaklık Durumunu Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi.,
Son Yıla Ait Olan Vergi Dairesi veya Yeminli Mali Müşavir Tarafından Onaylanan Finansallar.,
E-imza üzerinden yetkilendirme.,

İlk defa yabancı çalıştıracak firmaların hazırlaması gereken belgeler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na hitaben yazılmış bir çalışma izni başvuru formu (elektronik başvuru sırasında taranır ve İnternet üzerinden gönderilir; Bakanlığa doğrudan başvurulması durumunda yazdırılır)
Son yıla ait, vergi dairelerince onaylanmış olan bilanço ve kâr-zarar tablosu (elektronik başvuru sırasında taranır ve İnternet üzerinden gönderilir)

Kuruluşun en son sermaye ve hissedar yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (elektronik başvuru sırasında taranır ve İnternet üzerinden gönderilir)
İnternet üzerinden başvuru yapılması durumunda, temsil yetkisi verilen kişi için noter tasdikli bir vekâletname ve çalışanın başvuru sahibi şirket ile imzalamış olduğu iş sözleşmesi (elektronik başvuru sırasında taranır ve İnternet üzerinden gönderilir)

Mühendislik, inşaat, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri alanlarında yabancı uzman çalıştırmak isteyen tüzel kişiler için, aynı pozisyonlarda çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı durumundaki personelin maaş bordroları ve yabancı uzman ile işveren arasında imzalanan sözleşme (elektronik başvuru sırasında taranır ve İnternet üzerinden gönderilir)

Çalışma İzni Nasıl Alınır

Share this Article
Leave a comment
Translate »