Deport Cezası

0
121

Deport Cezası

Deport cezası, yabancının Türkiye sınırları içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmemesi veya kanuni düzenlemeler ile öngörülmüş yasaklara uymaması sonucunda verilir.

Deport Kararı Kimler Hakkında Alınır?,

Deport kararı (sınır dışı) şu kişiler hakkında alınabilir;

İşlediği suç sebebiyle hapis cezasına mahkum edilmiş ve idarece sınır dışı edilmesi uygun görülenler,
Terör örgütü üyesi, yöneticisi, sempatizanı olanlar,
Türkiye’ye girişte, vize yahut ikamet izinlerinde sahte belge kullanan ya da yanlış bilgi verenler,
Türkiye’de iken geçimini illegal yollardan sağlayanlar,
Kamu düzeni, sağlı ve güvenliği için tehdit oluşturan kişiler,
İkamet izni iptal edilen kişiler,
Çalışma izni olmaksızın çalıştığı tespit edilenler,
Türkiye’ye illegal yollardan giren veya çıkanlar,
Hakkında ülkeye giriş yasağı varken Türkiye’ye gelenler,
Uluslararası koruma statüsü başvurusu reddedilenler, koruma statüsü süresi sona erenler ve koruma statüsü iptal edilenler,
Haklarında terke davet hükümleri uygulananlar bakımından deport kararı alınmayabilir. Bu durumda inisiyatif tamamen idarenin elindedir.

Deport Kaldırmak İçin Ne Gerek?

Deport kararına itiraz, dava yolu ile gerçekleştirilebilir. Deport kararı idarenin aldığı bir karar olması dolayısıyla idari işlem niteliğindedir. İdari işlemlerin iptali için idare mahkemesinde iptal davası açılmalıdır.

Deport Olan Biri Nasıl Giriş Yapabilir?

İkamet izni ya da vize süresi dolduğundan dolayı sınır dışı edilen ve giriş yasağı konulan yabancılar kendi ülkelerinden ki Türk konsolosluklarından tekrar müracaat ederek sürenin uzatılmasını talep ederler şayet Türk makamları uygun görürse bu yabancılar ülkeye süresi dolmadan giriş yapabilirler.

Deport Kararı İçin İptal Davası Açılması

Deport kararının kaldırılması için bir diğer seçenek ise, sınır dışı kararına karşı idare mahkemesinde iptal davası açmaktır. Sınır dışı kararı da bir idari işlemdir.

İdarenin bütün eylem ve işlemleri yargı denetimine tabi olduğundan deport kararına karşı da yargı yoluna başvurulabilir. Deport kararı ilgiliye tebliğ edildikten itibaren 15 gün içinde idare mahkemesinde dava açılması gerekir. 15 günlük süre hak düşürücü süredir. Yani yabancı 15 gün içinde dava açmazsa dava açma hakkını kaybeder.

Kural olarak deport kararının iptali için dava açılması yabancının ülkeden sınır dışı edilmesine engel olur.

Bu halde yabancı mahkeme kararını verene kadar ülkeden çıkarılmaz. Ancak 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda 2016 yılında yapılan bir değişiklikle bazı kişiler bakımından mahkeme kararı beklenmeden sınır dışı işlemlerinin başlatılabileceği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda 6458 Sayılı Kanun’un 54.maddesinin b,d,k bentlerindeki,
Terör örgütleriyle ilişkili olanlar,
Kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı bakımından tehdit oluşturanlar,
Uluslararası kurum ve kuruluşlarca terör örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilenler,
bakımından sınır dışı işlemlerinin başlatılması için mahkeme kararı beklenmez.

Deport Cezası

Deport Nedir?, Deport Edilme Sebepleri Nelerdir?

Deport bir başka adıyla giriş yasağı, hakkında sınır dışı etme kararı verilen yabancının uyruğunda bulunduğu veya üçüncü bir ülkeye gönderilmesi ve belirli süreliğine Türkiye’ye girişinin yasaklanmasıdır.

Yabancı hakkında Türkiye’ye giriş yasağı en fazla 5 yıl süreliğine konulmakta olup, ancak söz konusu yabancının kamu güvenliği ve sağlığını tehdit etmesi durumunda giriş yasağı 5 yıl daha uzatılabilir.

Hakkında sınır dışı kararı alınan yabancıya veya kanuni temsilcisine ya da vekiline, hukuki gerekçesiyle birlikte sınır dışı kararı tebliğ edilir.

Yabancı uyruklu kişi Türkiye’ye giriş yasağı olup olmadığını sınır kapısında veya ülkesindeki Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliğine müracaat ederek öğrenebilir.

Sınır Dışı Edilme Süreci

Hakkında sınır dışı edilme kararı verilen yabancının, kolluk tarafından yakalanması halinde ise kişi hakkında karar verilmesi için valiliğe durum bildirilmektedir. Valiliğin vereceği karara göre kişinin sınır dışı edilip edilmeyeceği kesinleşmektedir.

Hakkında sınır dışı edileceği kararı kesinleşen yabancı;

Kaybolma veya kaçma riski taşıyorsa,
Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal ediyorsa,
Sahte ya da asılsız belge kullanıyorsa,
Kabul edilebilir bir mazereti olmadan Türkiye’den çıkması için tanınan süre içerisinde çıkış yapmıyorsa,
Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturuyorsa valilik tarafından kişi hakkında idari gözetim kararı alınmaktadır.

Yabancı hakkında idari gözetim kararı alınması sonucunda kişi, Geri Gönderme Merkezi’ne (GGM) götürülmektedir.

Deport Cezası

Geri Gönderme Merkezi‘ndeki idari gözetim süresi 6 ayı geçmemekle birlikte bazı hallerde bu süre en fazla 6 ay daha olacak şekilde uzatılmaktadır.
Yabancı hakkında verilen idari gözetim kararı, bu sürenin uzatılması kararı ve her ay yabancı ile ilgili yapılan değerlendirme sonuçları; yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilmektedir.

Sulh ceza hakimi 5 gün içerisinde yapılan başvuruyu sonuçlandırmaktadır. Sulh ceza hakiminin verdiği karar kesindir. Ancak, idari gözetim altına alınan yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı idari gözetim şartlarının değiştiğini veya ortadan kalktığını ileri sürerek tekrar sulh ceza hakimliğine başvurabilmektedir.

Yabancı kişinin ne kadar süre ile sınır dışı edileceği ise somut olaya göre farklılık göstermektedir. Bazı durumlarda ilgili koşulların sağlanması durumunda kişiye süresi dolmadan tekrar Türkiye’ye girme hakkı tanınırken bazı durumlarda ise kişi Türkiye’ye girmekten tamamen men edilebilmektedir.

Türk vatandaşı sınır dışı edilemez,
Kimler sınır dışı edilir,
Sınır dışı edilme cezası,
Sınır dışı edilme sebepleri,
Türkiye’den sınır dışı edilme sebepleri,
Sınır dışı edilenler nereye gidiyor,
Kaçak yabancılar nereye şikayet edilir,
Yukk Yönetmelik,

Deport Cezası