Deport Kaldırma | Ç Tahdit Kodu Kaldırma 2023

0
76

Deport Kaldırma | Ç Tahdit Kodu Kaldırma 2023

Yabancılar hukuku alanında hukuki hizmet vermekte, göçmenlik davalarına destek vermekte ve göçmenlik hukuku alanında çalışmalar yapmaktayız. Deport aslında bir nevi sınır dışı etme anlamına gelmektedir.

Deport göçmenlik alanında kullanılan bir terimdir. Yabancı uyruklular menşe veya geçiş ülkelerine veya sınır dışı etme emriyle üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir.

Türkiye jeopolitik önemi nedeniyle her zaman göç yolları üzerinde olmuştur. 6458 sayılı Kanun, yabancıların Türkiye’ye giriş ve çıkışlarını, vatansız kişileri, yabancıların Türkiye’den sınır dışı edilmesini, mültecileri ve uluslararası koruma sistemini tanımlamaktadır. Bu bağlamda kanun, göç hukukunun birçok konusunu bir araya getirmiş ve yasal düzenlemeler haline getirmiştir.

Yabancılar Neden Deport Olur

Yabancılar, vizelerini veya gümrük ve kanunları ihlal etmeleri halinde sınır dışı edilebilirler. Ayrıca yabancılar, ulusal güvenliğin tehdit edilmesi, kamu sağlığını tehlikeye atacak sağlık sorunları veya çalışma izni olmadan çalıştırılması gibi durumlarla karşı karşıya kaldıklarında sınır dışı edilmektedir. Bu prosedür için sınır dışı etme bildirimi de düzenlenecektir. Cayma bildirimi idari bir işlemdir. İdari işlemin iptali için idare mahkemesine itirazda  (şikayette ) bulunulması gerekir.

Yabancıların çeşitli nedenlerle ne zaman sınır dışı edileceğine idareler karar vermektedir. Yetkili makamlarca bu karardan haberdar edilen yabancıların 7 gün içinde şikayette bulunma hakları vardır. Yetkili makam İdare Mahkemesidir.
Sınır dışı etme kararına itiraz niteliğinde olan bu davanın açılabilmesi için 7 günlük bir geri çekilme süresi bulunmaktadır. Bu dava, sınır dışı etme kararının tebliğinden itibaren yedi gün içinde sunulmalıdır. Genel olarak, bu karara karşı idare mahkemesine yapılan itirazlarda açılan davalarda sınır dışı etme davasının uygulanması, hakimin uygun görmesi halinde durdurulacaktır. Bu, kişinin sınır dışı edilmeyeceği ve mahkeme bir karar verene kadar Türkiye’de kalmaya devam edebileceği anlamına gelir.

Sınır dışı etme kararı

6458 S. Kanun m. İdari gözetim kararından itibaren 48 saat içinde tutuklamayı yapan kolluk kuvveti tarafından sınır dışı merkezine götürülürler. Sürgün kamplarındaki yabancılar, kolluk kuvvetleri tarafından sınır kapılarına götürülüyor. Bir yabancı, bir yabancıya karşı sınır dışı etme kararını uygularken tutuklanırsa, önce hastaneye yatırılmalı ve tıbbi muayeneden geçmelidir.

Yabancılar için sınır dışı işlemleri İl Göç İdaresi tarafından yürütülür. Yabancı uyruklular, kendi ülkelerine veya seçtikleri başka bir ülkeye gönderilecekleri bir geri gönderme merkezine götürülür. Yabancı kadın ise Silivri Geri Gönderme Merkezine, erkek ise Çatalca Geri Gönderme Merkezine götürülecektir.

Deport cezasını nasıl kaldırabilirim? Sürgün nedir?

Sınır dışı etme cezalarının kaldırılması, Türkiye’den belirli nedenlerle sınır dışı edilenleri ilgilendiriyor.
Sınır dışı etme ve iptali için göçmenlik hukuku konusunda uzman bir avukat ile işbirliği yapılması gerekmektedir. Sınır dışı etme kararlarına ilişkin hükümler ilgili kanunlarda açıkça yer almasına rağmen özellikle yabancılar açısından durum oldukça zordur.

Sınır dışı etme kararına itiraz ederken, başvuru formunu, ilgili kanunları ve tüm detayları bilmeniz çok önemlidir. Bu konulardan habersiz bir yabancının avukata danışmadan dava açması halinde oluşabilecek hatalar geri dönülmez olabilir.

Türkiye’de ikamet eden yabancılar, 4 Nisan 2013 tarihli Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca getirilen 6458 sayılı “Türkiye’ye Giriş Yasağı” başlıklı giriş yasağı uyarınca ülkeyi terk etmelerine izin verilmemektedir. sınır dışı edilmek üzere ülkeye girmek için havaalanından veya sınır kapısından taşındı. Yetkin bir hukuk departmanı ile çözüm odaklı danışmanlık hizmeti veriyoruz.

İdare Mahkemesine Başvuru ve Özellikleri

Yabancılar veya yasal temsilcileri, sınır dışı etme kararına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde İdare Mahkemesi’nde itiraz edebilir. Mahkemeye başvuruda bulunan kişi, sınır dışı etme kararını veren makamlara da bildirimde bulunacaktır. Mahkemeye başvuru 15 gün içinde tamamlanacak. Mahkemenin kararı kesindir.

Yabancının muvafakati geri alınırsa, dava açma süresi dolmadan veya mahkemeye başvurulması halinde yargılama tamamlanana kadar yabancı sınır dışı edilmez. Sınır dışı etme cezalarının kaldırılması için izlenecek yollara değinmeden önce sınır dışı etme kavramının ne anlama geldiği üzerinde durmakta fayda var.

Deport kelime anlamı olarak sürgün edilmek demektir.

Sınır dışı etme cezası, bir yabancının davranış veya koşullarının yürürlükteki yasalara uygun olmadığı gerekçesiyle Türkiye’ye sınır dışı edilmesi anlamına gelir.
Yabancıların sınır dışı edilme sebeplerine bakıldığında, kalış sürelerinin uzaması ya da kalış sürelerinin dolması gibi birçok nedenin sınır dışı edilme sebebi olduğu görülmektedir.

Bu karar, gerekçelerine göre Türkiye’ye girişin tamamen yasaklanması veya Türkiye’ye girişin belirli bir süre için yasaklanması ile sonuçlanabilir. Aynı zamanda yönetmelik ihlali nedeniyle tutuklanan yabancıların önce Muhaceret Dairesi’ne götürüldüğünü ve sınır dışı edilme süreci kapsamında sınır dışı edildiğini belirtmek isterim.

Bir yabancının Türkiye’de oturma izni vardır, ancak çalışma izni yoksa ülkede çalışamaz. Ancak, bir yabancı izinsiz bir yerde çalışıyorsa ve durum yetkililer tarafından öğrenilirse, sınır dışı edilme konusu su yüzüne çıkacaktır. Çünkü ülkemizde çalışmak ve kaçak işçi çalıştırmak yasa dışıdır.

Sınır dışı etme kararı alan kişi, gerekçesine göre 5 aydan 5 yıla kadar Türkiye’ye giriş yasağı alabilir. Ancak ceza davası, bulaşıcı hastalık vb. nedenlerle sınır dışı edilmeye tabi tutulursanız yasal olarak sınır dışı işlemini iptal edemezsiniz. Fazla mesai ile sınır dışı edilen yabancılara uygulanan hapis cezası süresi kısa tutulsa da, diğer durumlarda bu sürenin oldukça uzun olduğu söylenebilir.

İdari gözetim amacıyla geri gönderme merkezine kimler gönderilebilir?

Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan;

1. Kaçma ve kaybolma riski bulunan,
2. Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden,
3. Sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan,
4. Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır ya da idari gözetime alternatif yükümlülükleri getirilir.

Geri Gönderme Merkezindeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez. Ancak bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir.

İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir. Gerek görüldüğünde, otuz günlük süre beklenilmez.
İdari gözetiminin devamında zaruret olmadığı değerlendirilenler derhal Bakanlığa bildirilir. Bakanlığın uygun görmesi halinde yabancı hakkındaki idari gözetim kararı kaldırılır. Bu yabancılara kanunun 57/A maddesi uyarınca idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilir.

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 57 nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan yabancılara ya da idari gözetimi sonlandırılan yabancılara aşağıdaki idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilebilir.

A) Belirli bir adreste yaşamak

B) Bildirim

C) Aile bazlı geri dönüşler

C) İade danışmanlığı

D) Kamu Yararına Hizmetlere Gönüllü Katılım

E) Garanti

F) Elektronik izleme

Telafi edici yükümlülüklerden biri veya birkaçı yabancının idari gözetim altına alınması halinde bu süre 24 ayı geçemez.
İdari gözetim alternatiflerine uymayan yabancılar idari gözetim altına alınabilir.
Elektronik izlemeye tabi yabancılar veya kanuni temsilcileri veya avukatları bu karara karşı Sulh Ceza Hakimliğine başvurabilirler.

İdari gözetim kararına nasıl itiraz edilir?

İdari gözaltı kararına karşı bir sulh yargıcı nezdinde itiraz edilebilir. Başvurunuz 5 gün içinde Sulh Ceza Hakimliği tarafından incelenecek ve nihai karar verilecektir. Ancak, bu önergenin idari gözetimi sona erdirmediğine dikkat edin. Başvurunun reddedilmesi halinde, idari gözetim altındaki kişi veya yasal temsilcisi veya avukatı, idari gözetim koşullarının kaldırıldığını veya değiştirildiğini ileri sürerek yeniden sulh ceza hakimliğine başvurabilir. sürgün ne demek?

İngilizce deport, “deport” kelimesinden gelir. Fransız Deporter tarafından şu sözler kullanılmıştır: 1. Eğlenin, vakit geçirin, 2. (1791’den beri) deport, deport.

Sınır dışı etme kodu ne anlama geliyor?

İhraç, sınır dışı Genellikle müvekkillerimiz bizi aradıklarında “sınır dışı etme kodunu öğrenmek istiyorum”, “sınır dışı edilmek için başvurmak istiyorum”, “sınır dışı etme işlemlerini nasıl durdurabilirim ?” gibi sorularla karşılaşıyoruz.

Sınır dışı etme, ülkeyi terk etmek, yani yasaklama kararı uygulamak demektir.

Arapça “kısıtlama, kısıtlama” kelimesinden türeyen ḥdd, taḥdīd تحديد kökünden gelir.

Kısıtlama kodu ne anlama geliyor?
Kısıtlama kodu, bazı durumlarda uzaylıyı bilgilendiren ve bazı durumlarda yasaklama veya sınır dışı edilme nedenini belirten bir koddur.
Kısıtlama kodu soruları, kısıtlama kodu kaldırma, kısıtlamaların neden geçerli olduğu gibi sorular sıkça karşılaşılan sorulardan bazılarıdır. Kısıtlama Kodu, neden yasaklandığınıza ve hangi kod tarafından yasaklandığınıza (yasaklandığınıza) karşılık gelir.

Sınır Dışı Etme – Kısıtlama Kodları Önemli mi?

Evet bu önemlidir.

G kodu gibi terörle bağlantılı olarak kamu güvenliğini tehdit eden kişilere veya bulaşıcı hastalık taşıyıcılarına verilen bir koddur. Kısıtlama kodu nedeniyle kısıtlamanın nedenini anlıyorum.

Zorla sınır dışı etmek mümkün mü?

Avukatın tahliye talebinde bulunabilmesi için vekaletname düzenlenmesi gerekir.

Kısıtlama kodları neden ayarlanır?
Her kişinin bir kısıtlama kodu ayarlamak için farklı bir nedeni vardır. Kısıtlamanın süresi alınan önlemlerin önemine bağlı olacaktır.

Tahdit Kodları Nelerdir?

Tahdit kodları listesi ve kısa açıklaması aşağıdaki gibidir:

V-68 (İkamet izni bakanlık iznine tabi)

V-69 (İkamet izni iptal edilenler)

V-70 (Sahte evlilik)

V-71 (Adres değişikliğini bildirmeyen, gerçeğe aykırı beyan eden yabancılar)

V-74 (Çıkışı bakanlık/valiliklere bildirilecek yabancılar)

V-77 (Ahıska Türkü olmadığı halde başvuruda bulunanlar)

V-84 (10 gün içinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar)

V-87 (Gönüllü geri dönüş yapan geçici koruma sahibi)

V-88 (Çalışma izni geçersiz kılınan yabancılar)

V-89 (Geri kabulü sağlanan yabancılar)

V-91 (Ülkeden çıkışı izne tabi geçici koruma kapsamındaki yabancılar)

V-92 (Mükerrer kaydı olan geçici koruma kapsamındaki yabancılar)

V-137 (Türkiye’yi terke davet edilenler)

V-144 (57-A kapsamında serbest bırakılanlar)

V-145 (Gönüllü geri dönüş)

V-146 (Türk pasaportu şerhli)

V-147 (Pasaportu şerhli Türk vatandaşı eşi)

V-148 (Geçici barınma merkezinde barınan kişi)

V-153 (AYM 3. ülkeye ilişkin tedbir kararı)

V-154 (Sınır dışı etme kararına karşı idare mahkemesine başvuru)

V-155 (Avrupa insan hakları mahkemesi tedbir kararı)

V-156 (Avukatlık vekalet ücreti)

V-157 (İkamet izni talepleri red edilenler)

V-158 (Yabancı temsilcilik personel/aile üyesi kimlik kartı iptal)

V-159 (Üçüncü ülkeye geçiş için ülkemize gelenler)

G-26 (Yasadışı örgüt faaliyetleri)

G-34 (Sahtecilik)

G-42 (Uyuşturucu madde suçu)

G-43 (Kaçakçılık suçları)

G-48 (Fuhşa aracılık etme ve yer temini)

G-58 (Öldürme suçları)

G-64 (Tehdit)

G-65 (Hırsızlık)

G-66 (Gasp yağma)

G-67 (Dolandırıcılık)

G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar)

G-82 (Milli güvenlik aleyhine faaliyet)

G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler)

Ç-101 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 3 ay süreyle giriş yasağı)

Ç-102 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 6 ay süreyle giriş yasağı)

Ç-103 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 1 yıl süreyle giriş yasağı)

Ç-104 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 2 yıl süreyle giriş yasağı)

Ç-105 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 5 yıl süreyle giriş yasağı)

Ç-113(Yasadışı giriş-çıkış yapanlar)

Ç-114 (Haklarında adli işlem yapılan yabancılar),

Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar),

Ç-116 (Genel ahlak ve kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar),

Ç-117 (Kaçak çalışanlar),

Ç-118 (İkamet izni iptal edilenler),

Ç-119 (Kaçak çalışanların para cezasını ödememesi)

Ç-120 (Vize veya ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi)

Ç-135 (Yabancılar ve uluslararası koruma kanuna aykırı davrananlar)

Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyenler),

Ç-137 (Terke davet edilen yabancılar),

Ç-138 (İnat yolcu),

Ç-141 (Uluslararası güvenlik açısından sakıncalı görülen),

Ç-149 (Kamu güvenliği açısından sakıncalı görülen),

Ç-150 (Sahte belge ile giriş yapmaya çalışanlar),

Ç-151 (Göçmen kaçakçısı/insan taciri),

Ç-152 (Ülkeye girişi ihtiyaten engellenen yabancılar),

Ç-166 (Girişini haklı nedene dayandırmayan/maddi imkanı bulunmayan),

Ç-167 (3 ila 6 ay arasında vize, ikamet, çalışma izni ihlalinde bulunanlara 1 ay süreyle ülkeye girişini engelleyen),

K (Kaçakçılıktan arananlar),

N-82 (İstihzan kodu),

N-95 (Giriş yasağının ihlalinin para cezası),

N-96 (Tanınan sürede ülkemizden çıkış yapmamanın idari para cezası),

N-97 (Adres beyanına ilişkin idari para cezası),

N-99 (İnterpol kodu),

N-119 (İzinsiz çalışmanın idari para cezası),

N-120 (Vize, ikamet, çalışma izni ihlali idari para cezası),

N-135 (Yasadışı giriş yapmanın veya teşebbüs etmenin idari para cezası),

N-136 (Sınır dışı seyahat masrafı),

N-168 (102. maddenin ç bendine muhalefetten idari para cezası),

N-169 (Bakanlıkça belirlenen idari yükümlülüklere uymama idari para cezası),

N-170 (Kabahatler kanunu veya diğer ilgili kanunlardan kaynaklanan idari para cezası),

N-171 (Belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemeden kaynaklanan idari para cezası),

N-172 (Gönüllü geri dönüşe ilişkin seyahat masrafı),

O-100 (Semti Meçhul Yurda Giriş Yasaklı Sığınmacı),

O-176 (Uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen yabancılar 3 yıl),

O-177 (Uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen yabancılar 5 yıl),

Deport

Deport Kararı Hangi Yabancılara Verilir?

5237 sayılı yasanın 59 uncu maddesi kapsamında Deport edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancı vatandaşlara

Terör örgütü yöneticisi, yardımcısı, destekleyicisi ya da çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, yardımcısı ya da destekleyicisi olan yabancı vatandaşlara

Türkiye’ye giriş, vize ve oturum izinleri için yapılan başvurularda doğru olmayan bilgi ve sahte evrak kullanan yabancı vatandaşlara

Türkiye’de bulunduğu süre boyunca geçimini yasal olmayan yollardan sağlayan yabancılara

Kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı bakımından tehdit oluşturan yabancılara

Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar ya da vizesi iptal edilen yabancılara

Oturum izinleri iptal edilen yabancılara

Oturum izni olup oturum izni süresinin sona ermesinden sonra kabul edilebilir gerekçesi olmadan oturum izni süresini on gün ve daha fazlasını aşan yabancılara

Çalışma izni olmadığı halde çalıştığı tespit edilen yabancılara

Türkiye’ye yasal olmayan yollarla giriş ya da Türkiye’den yasal olmayan yollarla çıkış kararlarını ihlal eden yabancılara Türkiye’de giriş yasağı olmasına rağmen Türkiye’ye geldiği belirlenen yabancılara ( İnat Yolcular )

Oturma izni uzatma başvuruları reddedildiği halde on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayan yabancılara deport kararı verilmektedir.

Deport Kararı Dava Yolu İle Nasıl Kaldırılır?

Deport kararı yani diğer ismiyle sınırdışı edilme kararı bir idari işlemdir. Bilindiği üzere idari işlemlere karşı iptal davası açılması mümkündür. İdari işlemin iptali davası, deport kararını kaldırma davası İdare Mahkemeleri’nde açılabilir.

Deport edilen kişi, deport kararının kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 7 günlük süre içerisinde deport kararına karşı davayı açmalıdır. Aksi takdirde zamanaşımı süresi dolacağından deport kararı kaldırma davasının açılması mümkün değildir. Tarafına sınırdışı edilme kararı tebliğ edilen kişinin bir avukata danışması önerilir. Tebliğden sonra dava için belirlenmiş süre oldukça kısa olduğundan ve dava süreci avukat desteği olmadığından yürütülmesi zor bir süreç olduğundan avukat desteği davanın olumlu sonuçlanması açısından önemlidir.

Deport Kaldırma | Ç Tahdit Kodu Kaldırma 2023

Bir Cevap Yazın