Deport Kaldırma – Deport Sebepleri Nelerdir

0
32

Deport Kaldırma – Deport Sebepleri Nelerdir

Deport yani sınır dışı etme işlemi, Türkiye Cumhuriyeti’nde yabancı statüsünde bulunan kişilere uygulanan bir yaptırımdır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen bu karar veya ilgili Valiliklerin öz inisiyatifine dayanarak alınabilir. Bir yabancıya deport kararı verildiğinde, bu kişiye Türkiye’yi terk etmesi için belirlenen süre tanınır. Bu süre minimum on beş gün ve maksimum otuz gün arasında değişiklik gösterebilir.

Kimler deport kararı ile karşılaşabilir?

Türkiye sınırları içerisinde bulunan ve Türk vatandaşı olmayan her yabancı, 6458 Sayılı Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu m.52 gereğince deport edilebilir. Bu kanuna göre; yabancılar ya kendi ana vatanlarına, transit olarak seyahat edecekleri ülkeye ya da başka bir ülkeye sınır dışı edilebilirler.

Peki deport edilen bir kişi Türkiye’ye geri dönebilir mi?

Bir yabancı, cezasını ödemeden Türkiye’den ayrıldığı için beş yıl süreyle Türkiye’ye giriş yasağına tabi tutulabilir. Ancak, bu kişi hakkında herhangi bir adli işlem ya da yargı kararı bulunmuyorsa, bu sürenin sonunda Türkiye’ye geri dönme hakkına sahiptir.

Deport ile ilgili hukuki süreçler nelerdir?

Deport 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında düzenlenen bir işlemdir. Türkiye’de kalmakta olan yabancılar, bu kanun hükümlerine göre ya kendi ülkelerine, transit olarak bulunacakları bir ülkeye ya da başka bir ülkeye sınır dışı edilebilirler.

Deport Kaldırma – Deport Sebepleri Nelerdir

Bu süreçte deport avukatının görevi nedir?

Deport avukatı, deport sürecine tabi tutulan yabancıların haklarını savunur, hukuki süreçleri yönetir ve müvekkilinin menfaatlerini korumak için hareket eder. Aynı zamanda, deport kararına karşı yapılabilecek itirazlar ve başvurular konusunda danışmanlık yapar.

Deport kararı hangi hallerde verilir?

Yabancı hakkında deport kararı verilmesi kişinin ahlaka ve hukuka aykırı davranışlar sergilemesi, ulusal sağlık ve güvenlik tehdidi oluşturması ve çalışma izni olmadan çalışması, oturma izni yahut öğrenci oturma izni olmaksızın yaşaması gibi hallerde söz konusu olur.

Pasaportun deport olması ne demek?

Deport kararı yani sınır dışı edilme kararı, Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu kimselerin sınır dışı edilmesi ve haklarında Türkiye’ye giriş yasağı konulması anlamına geliyor.

Deport kararını kim kaldırır?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 53.maddesinde belirtildiği üzere hakkında deport kararı verilen yabancı kişi hakkında deport kararının kaldırılması amacıyla idare mahkemesine idari dava açılmak suretiyle de deport kararı kaldırılabilmektedir.

Deport sebepleri nelerdir?

Deport Nedir?, Yabancıların En Sık Deport Edilme Sebepleri …
En sık karşılaşılan sınır dışı edilme nedenleri arasında ikamet izni ve vize ihlali, kaçak çalışma ve ahlaki suçlardır. Türkiye’de sınır dışı kararı İçişleri Bakanlığı tarafından verilmektedir.

Tahdit Kodu Neden Konulur?

Tahdit kodlarının konuluş sebepleri birbirinden farklılık göstermektedir. Yapılan eylemin önemine bağlı olarak da tahdit süresi değişiklik göstermektedir.

Tahdit Kodları Nelerdir?

Tahdit kodları listesi ve kısa açıklaması aşağıdaki gibidir:

V-68 (İkamet izni bakanlık iznine tabi)

V-69 (İkamet izni iptal edilenler)

V-70 (Sahte evlilik)

V-71 (Adres değişikliğini bildirmeyen, gerçeğe aykırı beyan eden yabancılar)

V-74 (Çıkışı bakanlık/valiliklere bildirilecek yabancılar)

V-77 (Ahıska Türkü olmadığı halde başvuruda bulunanlar)

V-84 (10 gün içinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar)

V-87 (Gönüllü geri dönüş yapan geçici koruma sahibi)

V-88 (Çalışma izni geçersiz kılınan yabancılar)

V-89 (Geri kabulü sağlanan yabancılar)

V-91 (Ülkeden çıkışı izne tabi geçici koruma kapsamındaki yabancılar)

V-92 (Mükerrer kaydı olan geçici koruma kapsamındaki yabancılar)

V-137 (Türkiye’yi terke davet edilenler)

V-144 (57-A kapsamında serbest bırakılanlar)

V-145 (Gönüllü geri dönüş)

V-146 (Türk pasaportu şerhli)

V-147 (Pasaportu şerhli Türk vatandaşı eşi)

V-148 (Geçici barınma merkezinde barınan kişi)

V-153 (AYM 3. ülkeye ilişkin tedbir kararı)

V-154 (Sınır dışı etme kararına karşı idare mahkemesine başvuru)

V-155 (Avrupa insan hakları mahkemesi tedbir kararı)

V-156 (Avukatlık vekalet ücreti)

V-157 (İkamet izni talepleri red edilenler)

V-158 (Yabancı temsilcilik personel/aile üyesi kimlik kartı iptal)

V-159 (Üçüncü ülkeye geçiş için ülkemize gelenler)

G-26 (Yasadışı örgüt faaliyetleri)

G-34 (Sahtecilik)

G-42 (Uyuşturucu madde suçu)

G-43 (Kaçakçılık suçları)

G-48 (Fuhşa aracılık etme ve yer temini)

G-58 (Öldürme suçları)

G-64 (Tehdit)

G-65 (Hırsızlık)

Deport Kaldırma – Deport Sebepleri Nelerdir

G-66 (Gasp yağma)

G-67 (Dolandırıcılık)

G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar)

G-82 (Milli güvenlik aleyhine faaliyet)

G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler)

Ç-101 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 3 ay süreyle giriş yasağı)

Ç-102 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 6 ay süreyle giriş yasağı)

Ç-103 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 1 yıl süreyle giriş yasağı)

Ç-104 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 2 yıl süreyle giriş yasağı)

Ç-105 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 5 yıl süreyle giriş yasağı)

Ç-113(Yasadışı giriş-çıkış yapanlar)

Ç-114 (Haklarında adli işlem yapılan yabancılar),

Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar),

Ç-116 (Genel ahlak ve kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar),

Ç-117 (Kaçak çalışanlar),

Ç-118 (İkamet izni iptal edilenler),

Ç-119 (Kaçak çalışanların para cezasını ödememesi)

Ç-120 (Vize veya ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi)

Ç-135 (Yabancılar ve uluslararası koruma kanuna aykırı davrananlar)

Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyenler),

Ç-137 (Terke davet edilen yabancılar),

Ç-138 (İnat yolcu),

Ç-141 (Uluslararası güvenlik açısından sakıncalı görülen),

Ç-149 (Kamu güvenliği açısından sakıncalı görülen),

Ç-150 (Sahte belge ile giriş yapmaya çalışanlar),

Ç-151 (Göçmen kaçakçısı/insan taciri),

Ç-152 (Ülkeye girişi ihtiyaten engellenen yabancılar),

Ç-166 (Girişini haklı nedene dayandırmayan/maddi imkanı bulunmayan),

Ç-167 (3 ila 6 ay arasında vize, ikamet, çalışma izni ihlalinde bulunanlara 1 ay süreyle ülkeye girişini engelleyen),

K (Kaçakçılıktan arananlar),

N-82 (İstihzan kodu),

N-95 (Giriş yasağının ihlalinin para cezası),

N-96 (Tanınan sürede ülkemizden çıkış yapmamanın idari para cezası),

N-97 (Adres beyanına ilişkin idari para cezası),

N-99 (İnterpol kodu),

N-119 (İzinsiz çalışmanın idari para cezası),

N-120 (Vize, ikamet, çalışma izni ihlali idari para cezası),

N-135 (Yasadışı giriş yapmanın veya teşebbüs etmenin idari para cezası),

N-136 (Sınır dışı seyahat masrafı),

N-168 (102. maddenin ç bendine muhalefetten idari para cezası),

N-169 (Bakanlıkça belirlenen idari yükümlülüklere uymama idari para cezası),

N-170 (Kabahatler kanunu veya diğer ilgili kanunlardan kaynaklanan idari para cezası),

N-171 (Belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemeden kaynaklanan idari para cezası),

N-172 (Gönüllü geri dönüşe ilişkin seyahat masrafı),

O-100 (Semti Meçhul Yurda Giriş Yasaklı Sığınmacı),

O-176 (Uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen yabancılar 3 yıl),

O-177 (Uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen yabancılar 5 yıl),

Deport

Deport Kararı Hangi Yabancılara Verilir?

5237 sayılı yasanın 59 uncu maddesi kapsamında Deport edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancı vatandaşlara

Terör örgütü yöneticisi, yardımcısı, destekleyicisi ya da çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, yardımcısı ya da destekleyicisi olan yabancı vatandaşlara

Türkiye’ye giriş, vize ve oturum izinleri için yapılan başvurularda doğru olmayan bilgi ve sahte evrak kullanan yabancı vatandaşlara

Türkiye’de bulunduğu süre boyunca geçimini yasal olmayan yollardan sağlayan yabancılara

Kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı bakımından tehdit oluşturan yabancılara

Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar ya da vizesi iptal edilen yabancılara

Oturum izinleri iptal edilen yabancılara

Oturum izni olup oturum izni süresinin sona ermesinden sonra kabul edilebilir gerekçesi olmadan oturum izni süresini on gün ve daha fazlasını aşan yabancılara

Çalışma izni olmadığı halde çalıştığı tespit edilen yabancılara

Türkiye’ye yasal olmayan yollarla giriş ya da Türkiye’den yasal olmayan yollarla çıkış kararlarını ihlal eden yabancılara Türkiye’de giriş yasağı olmasına rağmen Türkiye’ye geldiği belirlenen yabancılara ( İnat Yolcular )

Oturma izni uzatma başvuruları reddedildiği halde on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayan yabancılara deport kararı verilmektedir.

Deport Kaldırma – Deport Sebepleri Nelerdir