Deport Kararı Hangi Hallerde Verilir 2023

0
50

Deport Kararı Hangi Hallerde Verilir 2023

Deport yani sınır dışı etme işlemi, Türkiye Cumhuriyeti’nde yabancı statüsünde bulunan kişilere uygulanan bir yaptırımdır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen bu karar veya ilgili Valiliklerin öz inisiyatifine dayanarak alınabilir. Bir yabancıya deport kararı verildiğinde, bu kişiye Türkiye’yi terk etmesi için belirlenen süre tanınır. Bu süre minimum on beş gün ve maksimum otuz gün arasında değişiklik gösterebilir.

Kimler deport kararı ile karşılaşabilir?

Türkiye sınırları içerisinde bulunan ve Türk vatandaşı olmayan her yabancı, 6458 Sayılı Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu m.52 gereğince deport edilebilir. Bu kanuna göre; yabancılar ya kendi ana vatanlarına, transit olarak seyahat edecekleri ülkeye ya da başka bir ülkeye sınır dışı edilebilirler.

Peki deport edilen bir kişi Türkiye’ye geri dönebilir mi?

Bir yabancı, cezasını ödemeden Türkiye’den ayrıldığı için beş yıl süreyle Türkiye’ye giriş yasağına tabi tutulabilir. Ancak, bu kişi hakkında herhangi bir adli işlem ya da yargı kararı bulunmuyorsa, bu sürenin sonunda Türkiye’ye geri dönme hakkına sahiptir.

Deport ile ilgili hukuki süreçler nelerdir?

Deport 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında düzenlenen bir işlemdir. Türkiye’de kalmakta olan yabancılar, bu kanun hükümlerine göre ya kendi ülkelerine, transit olarak bulunacakları bir ülkeye ya da başka bir ülkeye sınır dışı edilebilirler.

Bu süreçte deport avukatının görevi nedir?

Deport avukatı, deport sürecine tabi tutulan yabancıların haklarını savunur, hukuki süreçleri yönetir ve müvekkilinin menfaatlerini korumak için hareket eder. Aynı zamanda, deport kararına karşı yapılabilecek itirazlar ve başvurular konusunda danışmanlık yapar.

Deport kararı hangi hallerde verilir?

Yabancı hakkında deport kararı verilmesi kişinin ahlaka ve hukuka aykırı davranışlar sergilemesi, ulusal sağlık ve güvenlik tehdidi oluşturması ve çalışma izni olmadan çalışması, oturma izni yahut öğrenci oturma izni olmaksızın yaşaması gibi hallerde söz konusu olur.

Pasaportun deport olması ne demek?

Deport kararı yani sınır dışı edilme kararı, Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu kimselerin sınır dışı edilmesi ve haklarında Türkiye’ye giriş yasağı konulması anlamına geliyor.

Deport kararını kim kaldırır?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 53.maddesinde belirtildiği üzere hakkında deport kararı verilen yabancı kişi hakkında deport kararının kaldırılması amacıyla idare mahkemesine idari dava açılmak suretiyle de deport kararı kaldırılabilmektedir.

Deport sebepleri nelerdir?

Deport Nedir?, Yabancıların En Sık Deport Edilme Sebepleri …
En sık karşılaşılan sınır dışı edilme nedenleri arasında ikamet izni ve vize ihlali, kaçak çalışma ve ahlaki suçlardır. Türkiye’de sınır dışı kararı İçişleri Bakanlığı tarafından verilmektedir.

Deport Kararı Hangi Hallerde Verilir 2023

Deport Süreci ve Deport Avukatının Rolü