Deport Kararı*2022

0
198

Deport Kararı*2022

Deport oldum deport süremi nasıl öğrenebilirim yada deport cezası hesaplama gibi pek çok soru ile karşılaşmaktayız.
Yabancılar Hukuku avukatı olarak bu makalemizde soruların cevaplarını vermeyi amaçladık.

Deport Nedir? ( Kelime Anlamı )

Deport – Sınır dışı etmek , uzaklaştırmak

İngilizce kökenli bir kelime olan deport kelimesinin Türkçe anlamı sınır dışı etmektir.

Deport (sınır dışı etme), ile ilgili uygulanacak hükümler 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda düzenlenmiştir. Türkiye’de bulunan yabancılar, kendi ülkesine, transit gideceği ülkeye veya üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir.

Deport Olmak – Sınırdışı Olmak

Deport Yolcu

Suç işleyen kişiler kendi ülkelerine gönderilme aşamasında deport yolcu olarak değerlendirilmektedir.

Deport Kararı Sonrası Hukuki Süreç Nasıldır?

Deport kararı verildikten sonra kararda belirtilmek şartıyla ülkeden ayrılması için hakkında karar verilene süre verilir. Karar, gerekçeleriyle birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı, bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

İdari Gözetim ve Başvurulabilecek Hukuki Yollar

Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancılardan Kanunda belirtilenler, sınır dışı etme işlemi gerçekleşene kadar geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altında tutulurlar.

Kaçma ve kaybolma riski bulunanlar,
Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal edenler,
Sahte ya da asılsız belge kullananlar,

Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayanlar,

Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır.

Hakkınızda idari gözetim kararı alındıysa, yakalamayı yapan kolluk birimince geri gönderme merkezlerine kırk sekiz saat içinde götürülürsünüz. Geri gönderme merkezlerindeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez. Ancak bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir.

Deport Kararı*2022

Sınır Dışı Etme Kararı Alınmayacak Yabancılar Kimlerdir?

a.Hudut dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, eziyete, insanlık dışı veyahut onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı ile ilgili ciddi emare bulunan yabancılar ile ilgili,
b.Ciddi sağlık meseleleri, yaş ve gebelik vaziyeti sebebiyle seyahat etmesi riski görülen yabancılar hakkında,
c.Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi olanağı bulunmayan yabancılar hakkında,
d.Mağdur destek sürecinden faydalanmakta olan insan ticareti mağdurları yabancılar hakkında,
e.Tedavileri bitinceye kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları yabancılar hakkında, sınır dışı kararı alınmaz.

Bu kişilerden, belli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları istenebilir.

Deport Edilen Yabancı Uyruklu Vatandaşların Hakları Nelerdir

Bilgilendirilme Hakkı, Avukata Erişim Hakkı, Doktora Erişim Hakkı, Aile Fertlerini ya da Başka Kişileri İdari Gözetimden Haberdar Etme Hakkı, Ziyaretçi Kabul Edebilme Hakkı, Mahkemeye Başvurma Hakkı, Tazminat Hakkı

Türkiye’yi Terke Çağrı Nedir?

Haklarında deport etme kararı alınan yabancılara, sınır dışı etme kararında belirtilmek kaydıyla, Türkiye’yi terk edebilmeleri için 15 günden az olmamak üzere 30 güne kadar süre tanıyan (çıkış izin belgesi ile) ve bu süre içinde kolluk personeli refakat etmeksizin ülkemizi ayrılmalarını isteyen uygulamayı dile getirmektedir. Türkiye’yi terke çağrı edilen yabancıların, bu süre içinde oturum izni veya çalışma iznine başvuru yapmaları mümkün olmamaktadır.

Deport Kararı Yetkili Merci Neresi?

Deport (sınır dışı etme) kararı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine veya Valiliklerce kendiliğinden alınır

Deport Kaldırma

Deport kaldırma işlemleri iki türlü olabilir. İlk olarak yabancı meşruhatlı vize almış olabilir. Bu vize ile hakkında verilen sınır dışı süresi dolmadan ülkeye giriş yapabilir. İkinci olarak da yabancı, hakkında verilen deport kararının iptalini idare mahkemesinden dava yolu ile talep edebilir.

Deport Kaldırmak İçin Ne Gerek?

İdare mahkemesine başvurarak deport kararının iptali için dava açılmalıdır.

Deport cezası nasıl hesaplanır?

Bu ceza yıllık ikamet izni harcının 2 katı olarak hesaplanır. Bazı ülkelerin vatandaşlarının bu kurala aykırı davranması durumunda bu ücrete ek olarak vize harcı da ödemeleri gerekmektedir. Zaman zaman sınırdışı edilen yabancılara yönelik af kararları çıkabilmektedir.

Tahdit Kodu Nedir? ve Neden Konulur?

Tahdit kodlarının konuluş sebepleri birbirinden farklılık göstermektedir. Yapılan eylemin önemine bağlı olarak da tahdit süresi değişiklik göstermektedir.

Genel olarak tahdit kodu konulmasının nedenleri şunlardır;

V-69 (İkamet izni iptal edilenler),
V-71 (Adreste bulunamayanlar),
V-70 (Sahte evlilik),
V-77 (Ahıska Türkü olmadığı halde başvuruda bulunanlar),
V-84 (10 gün içinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar),
G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar),
G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler),
Ç-113(Yasadışı giriş-çıkış yapanlar),
Ç-114 (Haklarında adli işlem yapılan yabancılar),
Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar),
Ç-116 (Genel ahlak ve kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar),
Ç-117 (Kaçak çalışanlar),
Ç-118 (İkamet izni iptal edilenler),
Ç-119 (Kaçak çalışanların para cezasını ödememesi),
Ç-120 (Vize veya ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi),
Ç-135 (Yabancılar ve uluslararası koruma kanuna aykırı davrananlar) ,
Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyenler),
Ç-137 (Terke davet edilen yabancılar),
Ç-138 (İnat yolcu),
K (Kaçakçılıktan arananlar),

Deport kararına (sınır dışı etme kararı) yargı yoluna başvurulabilir mi?,

Deport kararı sonrası hukuki süreç nasıldır?

Sınır dışı etme kararı yani deport kararı gerekçeleri de içerecek şekilde hakkında deport kararı verilmiş olan yabancıya veya deport avukatına tebliğ edilir. Yabancı veya deport avukatı, deport kararına karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde idare mahkemesine başvuru yapabilir.
İdare mahkemesine yapılan bu başvuru on beş (15) gün içinde sonuçlandırılır.

Bu başvurunun aynı zamanda yabancı veya yabancının deport avukatı tarafından deport kararını veren makam da bildirilmesi gerekir. İdare mahkemesi tarafından verilen karar kesindir. Yargılama süresince yabancının aksi yönde bir talebi olmadıkça yabancı sınır dışı edilmez.

Deport Kararı*2022

Sık Sorulan Sorular

Deport kaldırma 2022,

Schengen giriş Yasağı Nasıl Kaldırılır,

Özbekistan deport sorgulama,

Azerbaycan Deport kaldırma,

Türkiye Giriş Yasağı sorgulama,

Pasaport deport sorgulama,

Deport kaldırma 2021,

Fuhuştan deport,

Deport edilen yabancı Nasıl Geri gelebilir,

Schengen giriş yasağı sorgulama,

Almanya giriş yasağı sorgulama,

Azerbaycan Deport kaldırma,

Türkiye’ye giriş yasağı nasıl kaldırılır,

Vize ihlali Giriş Yasağı Kaldırma,

Giriş Yasağı kararına itiraz,

Deport cezası nasıl Kaldırılır,

Deport kaldırma ücreti,

Deport Kaldırma 2021,

Azerbaycan Deport kaldırma,

Deport kaldırma dilekçesi,

Türkiye deport sorgulama,

Türkiye’ye giriş yasağı sorgulama,

Deport sorgulama,

Azerbaycan deport sorgulama,

Meşruhatlı vize,

Deportu nece yoxlamaq olar,

Türkiye’de kaçak kalan yabancilar için cezali harç miktarlari 2021,

Kaçak yabancılara af 2021,

Kaçak KALAN yabancılara yeni af varmı,

Türkiye’de kaçak kalan yabancilar için cezali harç miktarlari 2021,

Vize ihlal Ofisi,

Şartlı giriş 2021,

Vize ihlali Kanun maddesi,

Kaçak yabancılar aşı olabilir mi,