Deport Kararının Kaldırılması İsviçre

0
46

Deport Kararının Kaldırılması İsviçre

Deport Kararının Kaldırılması

Yabancıların Türkiye’de kalmasının önemli bir sebebi, ülkemizin kültürel, ekonomik ve sosyal anlamda zenginliği ve zenginlikleriyle ilgili çok çeşitli fırsatlar sunmasıdır. Türkiye, kültürel ve tarihi mirası, ekonomik fırsatları ve dünya çapında kültürel etkileşimleriyle başka bir ülke ile karşılaştırılamaz. Yabancıların Türkiye’de kalmasının önemli bir başka sebebi de insan haklarının korunmasıdır. Türkiye, uluslararası kurallara ve uluslararası insan hakları standartlarına uymakla yükümlüdür. Yabancılar, Türkiye’de kalırken haklarının güvence altına alındığından emin olabilirler. Ayrıca, ülkemizin çeşitli yasal mevzuatları, yabancıların ülkede koruma altına alınmasını sağlamaktadır.

Türkiye ayrıca, güvenli bir ülke olarak da bilinmektedir. Yabancılar ülkemizde yaşarken veya gezilerinde, kamu ve özel kuruluşların güvenlik politikalarından faydalanabilirler. Yabancılar, ülkemizin güvenli ortamının ve güvenlik önlemlerinin farkında olarak, riskleri azaltmak için dikkatli bir şekilde hareket edebilirler.

Deport kararının kaldırılması Türkiye’de bulunan yabancılar için çok önemli bir durumdur. Deport kararının haklarında Türkiye’ye giriş yasağı konulması anlamına geldiğini unutmamak gerekir. Deport kararının alınması, yabancının Türkiye içerisinde vize ihlali yapma, kanuna, ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunma, ulusal güvenlik veya sağlık için tehlikeli olma, çalışma izni olmaksızın çalışma gibi faaliyetleri sürdürmesi sonucu olur. Deport kararının kaldırılması sonucunda, kişinin Türkiye’ye giriş yasağı kalkmış olur ve bu kişi istediği zaman Türkiye’ye giriş yapabilir. Deport kararının kaldırılması yabancıların eşlerinden çocuklarından ayrı yaşamadan ve gönderildikleri ülkelerde sıkıntılı şartlarla karşılaşmamaları için önemlidir.

Deport kararının kaldırılması Türkiye’de bulunan yabancılar için çok önemli bir durumdur. Deport kararının haklarında Türkiye’ye giriş yasağı konulması anlamına geldiğini unutmamak gerekir. Deport kararının alınması, yabancının Türkiye içerisinde vize ihlali yapma, kanuna, ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunma, ulusal güvenlik veya sağlık için tehlikeli olma, çalışma izni olmaksızın çalışma gibi faaliyetleri sürdürmesi sonucu olur. Deport kararının kaldırılması sonucunda, kişinin Türkiye’ye giriş yasağı kalkmış olur ve bu kişi istediği zaman Türkiye’ye giriş yapabilir. Deport kararının kaldırılması yabancıların eşlerinden çocuklarından ayrı yaşamadan ve gönderildikleri ülkelerde sıkıntılı şartlarla karşılaşmamaları için önemlidir.

Deport Edilme (Sınırdışı Edilme) Sebepleri

Türkiye’de çalışma izni olmaksızın çalışan,

oturma izni süresinin dolmuş olmasına rağmen ülkeden ayrılmayan,

muvazaalı evlilik yapan,

fuhuş yapan,

suç işleyen terör örgütü üyesi veya sempatizanı olan,

kaçak yollarla veya sahte evraklarla giren,

toplum sağlığını tehlikeye sokacak bulaşıcı bir hastalığa yakalanan,

uluslararası koruma başvurusu reddedilen veya bu koruma statüsü sona eren yabancılar

Türkiye’den sınır dışı edilebilmektedir. Bu durumda, ülkemizin kurallarını ve yasalarını ihlal etmekten sakınmak için, yabancıların çalışma ve oturma izinlerini düzenli olarak güncellemeleri ve evliliklerini resmi olarak kayda almaları, girişlerini ve çıkışlarını zamanında yapmaları ve temel sağlık kontrollerini düzenli olarak gerçekleştirmeleri önerilmektedir.

Deport edilme nedenleri çok çeşitlidir. Bu nedenle kişinin deport edilmesi durumunda, yabancının hakkında işlenen tahdit koduna bakılması gerekir. Bu tahdit kodu bilgilendirici veya sınırlandırıcı olabilir. Buna göre deport kaldırma işlemleri farklı sonuçlara göre değişebilmektedir. Türkiye’ye giriş yasağının uygulanması da 1 ay ile 5 yıl arasında değişebilmektedir. Bu nedenle bu süreçlerin başarıyla sonuçlanabilmesi için  bir avukat yardımı ile sürdürülmesi önerilmektedir.

Deport Kararını Kim Verir?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veya ilgili valilik tarafından verilen deport kararlarının her zaman haklı ve adaletli olmamasının bilinmesi gerekmektedir. Çünkü bazen bu kararlar bireyin haklarını ve özgürlüklerini ihlal etmektedir. Bu nedenle bireylerin haklarını ve özgürlüklerini koruyacak adil bir yasal süreç içerisinde deport kararlarının verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veya ilgili valilik tarafından verilen deport kararlarının her zaman haklı ve adil olmasının sağlanması için kontrol mekanizmalarının iyi çalışması, hakkaniyetli bir süreç içerisinde kararların alınması ve bireyin haklarının gözetilmesi önemlidir.

Deport kaldırma işlemleri, hakkında sınır dışı edilme kararının iptali için idare mahkemesinden dava yolu ile talep edilebileceği gibi, meşruhatlı vize alarak da hakkında verilen sınır dışı süresi dolmadan ülkeye giriş yapılabilir. Meşruhatlı vize alma ve deport kararının iptal talebinin kabul edilmesi, her iki durumda da uzman bir hukuk avukatı tarafından desteklenmesi gereken konular arasındadır. Böylelikle, kişinin hakkında verilen sınır dışı kararının iptal edilmesi veya meşruhatlı vize alma süreci kolaylaştırılabilir. Ayrıca, kişi hakkında karar verilirken yasaların ihlal edilmediğinden ve kişinin haklı nedenleri olduğundan emin olunmalıdır.

Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yabancılara, meşruhatlı vize almak önemlidir. Meşruhatlı vize alımı, evlilik, çalışma, eğitim ve tedavi gibi nedenlerle yapılabilir. Ancak, bu işlemleri gerçekleştirmek için gerekli görülen belgeler, vize başvurusu sırasında sunulması gereken evraklar arasında yer alır. Aksi takdirde, başvuru reddedilebilir.

Meşruhatlı vize alımı işlemleri, uzman olmayan kişiler tarafından yapıldığında, genellikle ret kararı alınır. Bu nedenle, bu işlemleri gerçekleştirmek için mutlaka daha önce çalışmış bir avukat tarafından desteklenmektedir.

Ayrıca, bazı kişilerin meşruhatlı vize alımı mümkün olmayacaktır. Güvenlik nedenleriyle sınır dışı edilme durumlarında, bu kişiler meşruhatlı vize alamayacakları gibi, Türkiye’ye giriş de yapamayacaklardır. Ancak, bu kişiler, kendilerine uygulanan deport kararını iptal etmek için idare mahkemesine başvurabilirler. Eğer dava başarıya ulaşırsa, deport kararı kaldırılacak, bu kişiler Türkiye’ye giriş yapabileceklerdir.

Deport kararına karşı dava yolu,

Kişinin sınır dışı edilme kararının hukuka aykırı olduğunu iddia ederek idare mahkemesinde iptal davası açması ile başlayan bir süreçtir. Bu süreç, kişinin haklarının korunmasının güvence altına alınması için gerekli olan adımların atılması ve sonunda haklarının korunmasını sağlayan bir sonuç elde edilmesi için yürütülen bir süreçtir. İdare mahkemesinde açılan dava, kişinin hakkında verilen sınır dışı edilme kararının iptal edilmesi veya kodun kaldırılması gibi talepleri de içerebilir.

Ancak, bu davada avukatın müvekkiline sağladığı en büyük hizmet, dava sürecinde mümkün olan en iyi sonucun elde edilebilmesidir. Avukat, müvekkilinin haklarının daha güvenilir bir şekilde korunmasını sağlamak için müvekkilinin tüm haklarını korumak ve tüm gerekli belgeleri sağlamak için çalışır. Bu sayede, kişinin hakları korunur ve mahkeme tarafından verilen karar sonucunda kişinin haklarının korunması sağlanmış olur.

Sınır Dışı Edilme İşlemleri ve Süreci

Deport edilme, çok ciddi bir durumdur ve hakkınız olup olmadığını öğrenmek için gerekli önlemleri almak çok önemlidir. Yabancıların ülkelerinin sınırlarından uzaklaştırılma süreci birçok aşamadan oluşur.

Öncelikle yabancıların kolluk kuvvetleri tarafından yakalanmasının nedeni araştırılır. Bunun için kolluk kuvvetleri, ülkelerinin resmi kurumlarından veya yabancının kendi isteğiyle bildirimde bulunarak gerekli işlemleri başlatır.

Yakalanan kişi, öncelikle bir hastaneye götürülür ve muayene edilir. Daha sonra, İl Göç İdaresi tarafından belirlenen bir merkeze nakledilir. Burada, deport edilme kararının alınması için gerekli evraklar hazırlanır.

Yabancı, bu aşamada (henüz karar alınmadan) avukat tutarak, görüşebilir, avukatının İl Göç İdaresi ile görüşmesini sağlayarak veya gerekli evrakları alarak karara itiraz etmesini sağlayabilir.

Belgeleri tamamlanan yabancı, geri gönderme merkezine gönderilir. İstanbul’da yabancı kadınlar Silivri Geri Gönderme Merkezine gönderilirken, yabancı erkekler Çatalca Geri Gönderme Merkezine götürülür. Burada, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra, yabancının isteği üzerine ülkesine veya başka bir ülkeye gönderilmesi sağlanır.

Deport edilme süreci, çok ciddi bir durum olduğu için, haklarınızı korumak için gerekli önlemleri almanız çok önemlidir. Yabancıların haklarını korumak amacıyla, sınırdışı edilme işlemlerinin her aşamasında, gerekli profesyonellerden destek almanız gerekir.

Terke Davet (Terke Çağrı) Nedir?

Deport edilmek üzere başvurmuş yabancılar, her ne kadar kolluk kuvvetlerine sınır dışı edilmek üzere başvurmuş olsalar bile, avukatları aracılığıyla terke davet prosedürünün uygulanmasına karar verilmesi durumunda, geri gönderme merkezine götürülmek zorunda kalmayabilirler. Terke davet prosedürü, hakkında uygulanabilecek en iyi seçenek olarak görülmektedir, çünkü bu prosedür yabancılara Türkiye’den ayrılmak için en az 15 güne kadar süren bir mühlet tanımaktadır.

Terke davet prosedürünün uygulanması için, yabancıların kolluk kuvvetlerine kendi durumlarını bildirmeleri şart değildir. Aynı şekilde vize ihlali tespit edilmiş ve deport kararı verilmiş olan yabancılar da terke davet prosedüründen yararlanabilir. Ancak, kaçma, saklanma gibi şüpheli durumlar yaşanmış ya da yasaklı giriş-çıkışlar yapılmış ya da sahte belgelerle iş yapılmaya çalışılmış ise, terke davet prosedürü uygulanmaz.

Terke davet prosedürünün uygulanması yabancıların geçmişleri, özel durumları ve subjektif özelliklerine göre değerlendirilir. Bu nedenle, idare tarafından verilen kararlar ve uygulanan prosedürler her zaman hakkaniyete uygun olarak değerlendirilmelidir.

Kimler Sınırdışı Edilemez?

Yabancı sınır dışı edileceği zaman, gönderildiği ülkede ölüm veya işkence tehlikesi ile karşılaşma riski olan kişilerin sınır dışı edilmesi kanunen yasaklanmıştır. Gebelik, yaşlılık gibi seyahat engeli olan kişilerin de gönderilmesi mümkün değildir. Ayrıca, Türkiye’de önemli bir tedavisi süren ve bu tedaviyi alabileceği ülkede alamayacak durumdaki kişiler, cinsel şiddet, insan ticareti veya önemli derecede fiziksel – psikolojik şiddete maruz kalmış ve tedavileri süren yabancılar da bu kapsamda sınır dışı edilemeyeceklerdir.

Bununla birlikte, sınır dışı edilemeyen yabancıların, sabit bir yerde ikamet etmeleri veya belirli zaman aralıklarında bildirimlerde bulunmaları da istenebilir. Bu nedenle, ülkeye girişteki yabancıların belirli kriterleri sağlaması ve çıkışta da kontrol süreci devam ettirilmesi çok önemlidir. Ancak, bu kişilerin gönderilemeyecek durumda olduğu ve kendi ülkelerinin güvenliği için çalışmalar yapılmalıdır.

Davanın Açılmasında Zamanaşımı

Deport kararının iptal talebiyle açılan davalarda, kişinin sınırdışı edilme kararının tebliğ veya ibraz edilmesinden itibaren geçerli olan zamanaşımı süresi 15 gündür. Bu süre içinde talebinin gerçekleşmesi için dava açılmalıdır. Bu davada, taraflar tarafından haklarının korunması için hükümetin mevcut düzenlemelere uygun olarak hareket etmesi önemlidir.

Terke Davet Prosedürü, ülkeden ayrılması gereken yabancılar için özel bir hukuki süreçtir. Yabancılar, ülkeyi terketmeyi kabul etmeleri halinde, en az 15 günlük bir süre tanınır. Süresi içinde ülkeyi terketmeyenler yakalanarak geri gönderme merkezlerine transfer edilir.

Yabancıların işledikleri kodların iptali, normal olarak davaya başvurularak gerçekleşebilir. Ancak, bu işlem, hiçbir hak düşürücü zamanaşımı süresi olmaksızın herhangi bir zamana bağlı değildir.

Deport Kaldırma İşlemlerinde ve Davalarında Avukatın Önemi

Yabancıların sınırdışı edilmesine ilişkin hukuki prosedür, Türk hukukunda açıkça belirtilmiştir. Ancak kanunların uygulanışı her zaman kanunlar çerçevesinde olmamaktadır. Bu nedenle, yabancıların ülkeyi terk etmesiyle ilgili olarak, mevzuatın uygulanmasında avukatların önemi büyüktür. Avukat, yabancının sınırdışı edilmesinin adil bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli olan hukuki desteği sağlayacaktır. Böylece, yabancılar haklarının korunmasını güvence altına almış olacaklardır. Ayrıca, deport kararı kaldırma işlemlerinde avukatlar, çeşitli hukuki yolları değerlendirerek, gerekli adımları atarak, yabancıların ülkeye girmesini ve kaldıkları yerde kalmalarını destekleyebilir. Avukatlar, ayrıca, dava açma ve takip edilmesine ilişkin hukuki prosedürleri takip ederek, yabancıların haklarının korunmasını sağlayacaktır.

 

Deport Kararının Kaldırılması İsviçre

Bir Cevap Yazın