Deport Kimler İçin Mümkün Değildir

0
127

Deport Kimler İçin Mümkün Değildir

Deport; Türkiye de yaşayan yabancıların yasalara karşı işlemiş olduğu eylemler sonucu yetkili makamlarca sınırdışı edilmesi anlamına gelmektedir. Deport kararı ise, sınırdışı edilmesi konusunda yetkili makamların verdiği karardır.
Sınırdışı (deport) kararını, Göç İdaresi veya valilik tarafından verilmektedir.

Deport Kimler için Mümkün Değildir?

Deport işlemleri ile alakalı olarak size kusursuz danışmanlık sunarken haklarınızı korumak adına da çözüm geliştiriyoruz.

Bu çerçevede deport işleminin uygulanamayacağı kimseler aşağıdaki hallere uygun olanlardır.

Sınır dışı edilmesi halinde gideceği ülkede ölüm ve işkence tehlikesi ile karşı karşıya olanlar,
Gebe, yaşlı ve diğer seyahat engeli olanlar,
Türkiye’de bir tedavisi devam eden ve sınır dışı edilmesi durumunda gideceği ülkede tedaviyi devam ettiremeyecekler,
İnsan kaçakçılığı, cinsel şiddet ve diğer fiziksel – psikolojik şiddet türlerine maruz kalıp tedavi olanlar.

Bu kapsamda olanlar için deport kararı vermek kanuni açıdan mümkün değildir. Ancak bu kimselerin deport edilmeme hakkını kullanarak kurallara aykırı davranmamaları gerekmektedir. Bu çerçevede belirli bir adreste ikamet etmeleri ve aralıklarla bildirimde bulunmaları istenmektedir.

Deport Kararı Nasıl Kaldırılır?

Dava Yolu İle

Belirli şartların uygun olması halinde deport kararının kaldırılması mümkündür. Hakkında sınırdışı kararı verilen yabancıya ilgili karar tebliğ edilmektedir. Bu tebliğin tarafa ulaşmasından itibaren yabancı 15 gün içinde idare mahkemesine dava açması gerekmektedir. Bu süre hak düşürücüdür. (İlgili dava yabancının yurtdışına gönderilmesi işlemini de durdurmaktadır.)

Meşruhatlı Vize Yolu İle

Deport kararı alan yabancının meşruhatlı vize almak suretiyle verilen ceza süresini beklemeden ülkeye giriş yapabilmesi mümkündür. Yabancı, evlilik sebebiyle vize, çalışma vizesi, tedavi amaçlı vize ve eğitim vizesi alması ve bu amaçlardan biri ile ülkeye geldiğini destekleyici belgelere sahip olması halinde yasak süresi dolmadan ülkeye girebileceklerdir.

İdari Kolluk Önlemi Olarak Sınır Dışı (Deport) Etme

6458 Sayılı Kanun’un 54. Maddesine göre;

Deport kararı (sınır dışı) şu eylemlerden bir yada bir kaçına karıştığı tespit edilen yabancı kişiler hakkında alınabilir;

Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar,
Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar,
Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar,
Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar,
Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler,
İkamet izinleri iptal edilenler,
İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler,
Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler,
Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler,
Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler,

Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar,
İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar.

Ayrıca İçişleri Bakanlığınca memlekette kalması genel güvenliğe, siyasi ve idari icaplara (gereklere) aykırı yabancılar verilecek belirli süre içinde Türkiye’den çıkmaya davet olunur. Bu süre sonunda Türkiye’den çıkmaya davet olunur. Bu süre sonunda Türkiye’yi terk etmeyenler sınır dışı edilebilirler.

Türkiye’yi Terke Davet

Sınır dışı etme kararı alınanlara, sınır dışı etme kararında belirtilmek kaydıyla, Türkiye’yi terk edebilmeleri için on beş günden az olmamak üzere otuz güne kadar süre tanınır. Türkiye’den çıkış için süre tanınan kişilere, hiçbir harca tabi olmayan “Çıkış İzin Belgesi” verilir. Türkiye’yi terke davet edilenlerden, süresi içinde ülkeyi terk edenler hakkında giriş yasağı kararı alınmayabilir. Süresi içinde Türkiye’yi terk etmeyen yabancılar, idari gözetim altına alınır.

Aşağıdaki kişiler Türkiye’yi terke davet edilmez ve kendilerine yukarıda bahsi geçen süre uygulanmaz:

Kaçma ve kaybolma riski bulunanlar,
Yasal giriş veya yasal çıkış kurallarını ihlal edenler,
Sahte belge kullananlar,
Asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışanlar veya aldığı tespit edilenler,
Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar.

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi,
Trafik Kazalarında Kusur Oranı Nasıl Belirlenir?,
Deport (Sınır Dışı) Kararı İptali,
Türkiye’ye Giriş Yasağı Nasıl Kaldırılır?,
Evlenme Yoluyla Kazanılan Türk Vatandaşlığının İptali,
Türk Vatandaşlığı Başvurusu Reddi ve İptal Davası,

Deport Kimler İçin Mümkün Değildir