Deport (Sınır Dışı) Kararına Karşı Hukuki İşlem

0
119

Deport (Sınır Dışı) Kararına Karşı Hukuki İşlem

Deport kararına tabi tutulan yabancı bireyler, avukatları aracılığıyla haklarını koruma altına alabilirler. Bir yabancının sınır dışı edilme kararı aldığı zaman, bu kararın tebliği ile süreç başlar. Tebliğ, yabancının kendisine, yasal temsilcisine veya avukatına yapılır ve itiraz yolları hakkında bilgi verilir. Kararda, sınır dışı edilme nedeninin açıkça belirtilmesi gerekir.

Sınır Dışı Kararına İtiraz ve Mahkeme Süreci:

Sınır dışı kararının tebliğinden sonra yabancı kişinin, yasal temsilcisi veya avukatı, 15 günlük süre içinde İdare Mahkemesine iptal davası açma hakkına sahiptir.
Dava, kararı veren valiliğe karşı açılır.
Dava süresince yabancının sınır dışı işlemi durdurulur, ancak mahkeme yürütmenin durdurulmasına ilişkin bir karar vermediği sürece bu otomatik bir durum değildir.
İdare Mahkemesi, başvuruyu 15 gün içinde inceleyip bir karara bağlar ve bu karar kesindir.

Deport Kararları ve İstisnai Durumlar:

Ancak, bazı durumlarda sınır dışı kararları acil olarak uygulanabilir. Bunlar arasında:

Terör örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen yabancılar,
Suç örgütleriyle ilişkilendirilen yabancılar,
Kamu güvenliği veya sağlığı için tehlike arz eden durumlar sayılabilir.

Bu gibi durumlarda, yabancılar yine de sınır dışı işlemlerinin başlaması öncesinde Geri Gönderme Merkezlerine yerleştirilebilir. Eğer Geri Gönderme Merkezine nakledilmeden sınır dışı edilecekse, bu işlemler ilgili kolluk kuvvetleri tarafından yürütülür ve Genel Müdürlük, gerekli durumlarda uluslararası kuruluşlar veya ilgili yabancı ülke makamlarıyla iş birliği yapabilir.

Anayasa Mahkemesi ve İptal Davası:

Eğer İdare Mahkemesi sınır dışı kararını onaylarsa, yabancı kişi Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunabilir.
Anayasa Mahkemesi başvurusu, İdare Mahkemesinin kararına karşı bir üst düzey denetim mekanizması olarak işlev görür.
İptal davası sürecinde yabancı kişinin avukatı, yürütmeyi durdurma talebinde bulunarak sınır dışı işleminin geçici olarak durdurulmasını talep edebilir.

Bu süreçlerde avukatların uzmanlığı, yabancı bireylerin hukuki haklarını etkin bir biçimde kullanabilmeleri ve karmaşık hukuk prosedürlerine uygun hareket edebilmeleri için kritik önem taşır.

Deport (Sınır Dışı) Kararına Karşı Hukuki İşlem

Bir Cevap Yazın