Deport Süresi 2022

0
1416

Deport Süresi 2022

Deport sonucuna itiraz, dava yolu ile gerçekleştirilebilir. Deport sonucu idarenin almış olduğu bir karar olması dolayısıyla yönetimsel işlem niteliğindedir. İdari işlemlerin iptali için yönetim mahkemesinde iptal davası açılmalıdır.

Deport cezası nedir?

Deport cezası, Türkiye’de bulunan yabancıların yürürlükteki kanunlara uygun olmayan fiileri veyahut halleri öne sürülen sebebi ile sınırdışı edilmesi anlamına gelmektedir. Deport sonucu ile beraber sınırdışı edilen bu yabancıların ülkeye giriş yasağı söz mevzusu olmaktadır.

Deport süresi ne kadar?

Sınır dışı (deport) edilirken sınır dışı edilme sebeplerine bağlı olarak sicillerine bir tahdit kodu işlenebilmekte ve bu kod sebebi ile 5 aydan başlayarak 5 yıla kadar olabilecek süreler içinde, bazı durumlarda ise müddetsiz bir halde Türkiye Cumhuriyeti’ne yeniden girişleri engellenmektedir.

Deport olmak ne demek?

Bulunmuş olduğu ülkenin vatandaşı olmayan ve herhangi bir niçin yüzünden (kabahat vb.) kendi ülkesine ya da başka bir ülkeye hava yolu aracılığı ile yollanan kişilere, deporte ya da sınır dışı edilen yolcu denir.

Müddetsiz giriş yasağı nedir?

Müddetsiz giriş yasağı genel uygulama olarak kamu düzeni ve kamu güvenliğini tehdit eden yada potansiyel tehdit oluşturabilecek kişilere uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra, giriş yasağı süresi tamamlanmış olsa bile, eğer yabancının yönetimsel para cezası hemen hemen ödenmemişse, yabancı Türkiye’ye giriş yapması imkansız.

Deport cezası kaç para 2021?

Bu tür bir durumda kendisinin ödemesi ihtiyaç duyulan miktar 2021 yılı için 25 USD (İlk ay harç bedeli) + 35 USD (İlk aydan sonraki her ay için 5 USD) + Kart bedeli (2021 yılı için 110 TL) ve 240 TL yönetimsel para cezasının toplamı olacaktır.

Türkiye’ye giriş yasağı iyi mi öğrenilir?

Türkiye giriş yasağı sorgulama işlemlerini sınır kapılarından ya da ülkenizdeki Türkiye büyük elçiliklerinden ya da konsolosluklarından öğrenebilirsiniz. Mevzuya ilişkin tebligatta Türkiye’ye girişi yasaklanan kişiye, karara iyi mi itiraz edebileceği ve mevzuya ilişkin öteki hak ve sorumlulukları açıklanır.

Giriş yasağı nedir?

Yabancı vatandaşlara, Türkiye’ye giriş yasağı, belirtilen Türkiye’de kalış süresinden fazla kalmış olarak yasaların ihlal edilmesi halinde uygulanmaktadır. … Türkiye’ye giriş yasağı sonucu alınan yabancılara, Türkiye’ye giriş yapmak için geldiklerinde sınır kapılarındaki yetkili kurum tarafınca kendilerine bildirilmektedir.

Vize süresi dolan yabancılar ne yapmalı?

İkamet tezkeresinin süresi bitmeden yada sürenin bitim tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde yetkili güvenlik makamlarına müracaat etmeniz gerekmektedir. Bu süreyi geçiren yabancılara verilecek ikamet izinlerinden ihlal edilen sürenin harcı bir kat fazla ile öğrenim edilir.

Tahdit kodları, hakkında sınır dışı kararı verilmiş olan kişinin hangi sebeple sınır dışı edildiğini gösteren koddur. İlgili sebep ve kod doğrultusunda kişinin ülkeye girişi 5 ay ile 5 yıl arasında veya duruma göre süresiz şekilde yasaklanmaktadır. Bu süreler, sınır dışı edilmeye yol açan fiile ve fiilin hukuk sistemi önünde önemine göre değişkenlik göstermektedir. Eylemin önemine bağlı olarak da tahdit süresi değişiklik göstermektedir.

Aşağıda tahdit kodları belirtilmiş olup ayrı ayrı açıklanmaktadır.

V-69 (İkamet izni iptal edilenler),

V-71 (Adreste bulunamayanlar),

V-70 (Sahte evlilik),

V-77 (Ahıska Türkü olmadığı halde başvuruda bulunanlar),

V-84 (10 gün içinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar),

G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar),

G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler),

Ç-113(Yasadışı giriş-çıkış yapanlar),

Ç-114 (Haklarında adli işlem yapılan yabancılar),

Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar),

Ç-116 (Genel ahlak ve kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar),

Ç-117 (Kaçak çalışanlar),

Ç-118 (İkamet izni iptal edilenler),,

Ç-119 (Kaçak çalışanların para cezasını ödememesi),

Ç-120 (Vize veya ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi),

Ç-135 (Yabancılar ve uluslararası koruma kanuna aykırı davrananlar),

Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyenler),

Ç-137 (Terke davet edilen yabancılar),

Ç-138 (İnat yolcu),

K (Kaçakçılıktan arananlar),

N-99 (İnterpol kodu),

O-100 (Semti Meçhul Yurda Giriş Yasaklı Sıgınmacı),

N-82 (İstihzan kodu),

V-69 (İkamet izni iptal edilenler),

Deport Kaldırmak İçin Ne Gerek 2022

Yabancı kişi, ülkemizde ikamet izni aldıktan sonra almış olduğu şartları sağlayamadığı, gerekli kurallara uymadığı takdirde V-69 tahdit kodu konularak kişiye 5 yıl boyunca ikamet izni verilmemektedir. Öğrenci ikamet izni almış kişinin öğrenciliğinin bittiği varsayım veya ikamet izni alındığı esnada verilen bilgi veya belgelerin sahte olduğunun ortaya çıkması bu duruma bir örnektir.

V-71 (Adreste bulunamayanlar)

İkamet izni için başvurulduğu sırada kişi tarafından bildirilen adresin, daha sonra kontrol esnasında veya herhangi bir şikayet üzerine yapılan araştırma sonucu kişinin bulunduğu adres çıkmaması durumunda ilgili yabancı kişi hakkında V-71 tahdit kodu konulur.

V-70 (Sahte evlilik)

İkamet izni alabilmek adına Türk vatandaşı ile formalite usulü, sahte evlilik yapan yabancıların bu durumu tespit edildiği takdirde konulan tahdir kodudur. V-70 tahdit kodu konulduğu takdirde yabancı kişinin 5 yıl süre ile Türkiye’ye giriş yapması yasaklanmaktadır.

V-77 (Ahıska Türkü olmadığı halde başvuruda bulunanlar)

Bu tahdit kodu türü diğerlerine nazaran özel bir tahdit kodudur. Ahıska Türkü olduğunu belirterek ikamet izni başvuru yapan kişilerin ikamet izni alınmadan önce veya alındıktan sonra, yapılan araştırmalar sonucunda Ahıska Türkü olmadığının anlaşılması durumunda haklarında Ahıska Türkü olmadığı anlaşılan yabancılar anlamına gelen V-77 tahdit kodu konulmaktadır. Hakkında böyle bir kod bulunan kişi bir daha Ahıska Türkü statüne dayanarak başvuru yaptığı takdirde başvurusu olumsuz değerlendirilir.

V-84 (10 gün içinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar)

Türkiye’ye vize ile veya vize muafiyeti kapsamında girmiş, ikamet izni başvurusunda bulunmasına rağmen ret cevabı almış ise veya hiç başvuruda bulunmayarak vize veya vize muafiyet süresini aşan yabancılar vize ihlali cezasını ödeyerek ülkeden çıkış yapabilmektedirler. Daha sonra bu yabancılar bu ihlal nedeniyle ancak 10 gün içinde ikamet alacağını beyan ve taahhüt ederek ülkeye giriş yapabilmektedirler. İlgili taahhüdü veren yabancı kişilerin 10 gün içerisinde ikamet izni almak için yabancı şubelere başvurmamaları halinde süreli giriş yasağı konulur.

G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler)

Kamu güvenliğini ciddi bir şekilde tehlikeye sokacağı değerlendirilen yabancılar hakkında G-87 tahdit kodu konulmak suretiyle kişiler sınır dışı edilebilmektedir. G-87 kodu konularak genel kamu güvenlik açısından tehlike arz ettiği iddia edilen kişilerin bir kısmının ülkesinde hayatı tehlike altında olmaktadır. Ülkesine sınır dışı edildiği takdirde hayatı ve vücut bütünlüğü tehlike altına girecek kişiler hakkında sınır dışı kararının verilmesi daha güçtür.
Daha önce Anayasa Mahkemesi’nin 2015/18582 sayılı başvurunun 15.12.2015 tarihli ara karar değerlendirmesinde hakkında G-87 tahdit kodu konulmuş olan başvurucu yabancı kişinin sınır dışı edilmesi halinde hayatının risk altına gireceği ve “maddi ve manevi bütünlüğüne” yönelik ciddi bir tehlikeyle karşılaşma ihtimali bulunduğu gerekçeleriyle tedbir talebinin kabulüne karar verilmiş ve kişi sınır dışı edilmemiştir.

Ç-113 (Yasadışı giriş-çıkış yapanlar)

Ç-113 tahdit kodu, Türkiye’ye yasadışı giriş-çıkış yaptığı tespit edilen yabancılar hakkında konulmaktadır. Bu yabancılar hakkında 2 yıl giriş yasağı uygulanmaktadır. Bunun yanında ilgili kişiler hakkında 2 bin Türk Lirası ile 3 bin Türk Lirası arasında değişmek üzere idari para cezası uygulanmaktadır. Yasadışı giriş yapan yabancı kişi uygulanan para cezasını ödemediği takdirde hakkında 5 sene daha giriş yasağı uygulanır, giriş yasağı toplamda 7 seneye çıkmaktadır.

g78 Kodu Nasıl Kaldırılır

Ç-114 (Haklarında adli işlem yapılan yabancılar)

Türkiye’de bulundukları süre zarfında adli olaya karışan, haklarında herhangi bir adli işlem yapılan yabancı kişiler hakkında Ç-114 kodu konulmak suretiyle ülkeye girişleri 1 yıl süreyle engellenmektedir. İlgili kodun konularak sınır dışı edilme işleminin gerçekleştirilmesi için kişinin adli işleme konu olması yeterlidir, suçlu veya suçsuz olması önem arz etmemektedir.

Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar)

Adli veya idari herhangi bir suçtan dolayı cezaevinde bulunduktan sonra tahliye edilen yabancılar hakkında Ç-115 kodu konulmaktadır. Haklarında adli işlem yapılan yabancılarda olduğu gibi cezaevinden tahliye olan yabancılar hakkında da 1 yıl ülkeye giriş yasağı konulur.

Ç-116 (Genel ahlak ve kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar)

Diğer tahdit kodlarına göre daha soyut bir nitelik taşıyan Ç-116 kodu, ülkemizde genel olarak yasal veya yasal olmayan yollardan girerek fuhuş yaparken yakalanan veya tutanaklara -haksız bir şekilde- fuhuş yaparken yakalandığı geçirilen kişilere ilişkin sınır dışı işleminde koyulan koddur. İlgili kişilerin ülkemize girişleri 1 yıl süre ile engellenmektedir. Haksız bir şekilde kendisinin fuhuş yaptığı iddia edilen ve hakkında Ç-116 kodu konularak sınır dışı edilen veya edilme tehlikesi ile karşı karşıya kalan yabancı kişi derhal uzman bir avukat ile görüşerek hak kaybının ortadan kaldırılması yönünde çalışmalara başlamalıdır.

Ç-117 (Kaçak çalışanlar)

Parasız, kaçak çalışan ve bu durumları tespit edilen kişiler hakkında Ç-117 kodu konularak sınır dışı etme işlemi gerçekleştirilir. 1 yıl süreyle giriş yasağı konulmasının yanında idari para cezasına hükmedilmektedir. İdari para cezası ödenmediği takdirde giriş yasağı süresi 5 yıla çıkmaktadır.

Ç-118 (İkamet izni iptal edilenler)

Türkiye’den almış oldukları ikamet iznini amacı dışında kullandıkları tespit edilen yabancıların ikamet izinleri iptal edilmekte, geçersiz kılınmaktadır. Ç-118 kodu konularak yapılan işlem sonucu ülkeye giriş yasağı süresi ise 5 yıldır.

Ç-119 (Kaçak çalışanların para cezasını ödememesi)

Parasız, kaçak çalışan ve bu durumları tespit edilen kişiler hakkında Ç-117 kodu konularak sınır dışı edildiklerini ve 1 yıl süreyle giriş yasağının yanında idari para cezasına çarptırıldıklarını yukarıda bahsetmiştik. Ç-119 kodu ise bu idari para cezasını ödemeyen yabancı kişi hakkında konulan ve 5 yıl boyunca kişinin ülkeye girişini yasaklayan koddur.

Ç-120 (Vize veya ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi)

Vize veya ikamet ihlali nedeniyle ortaya çıkan idari para cezası ihlali gerçekleştiren yabancı tarafından ödemediği takdirde Ç-120 tahdit kodu konulmak suretiyle kişi aleyhine 5 yıl giriş yasağı konulmaktadır. Yabancı kişi 5 yılın sonunda ancak para cezasını ödeyerek ve yeniden vize alarak Türkiye’ye giriş yapabilmektedir.

Ç-135 (Yabancılar ve uluslararası koruma kanuna aykırı davrananlar)

Yabancılar hukukunun ülkemiz hukukunda temel düzenlemesi olan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.102 düzenlemesi doğrultusunda aykırı davranan yabancılar hakkında idari para cezası uygulanır ve ceza ödenmeden ülkeden çıkıldığı takdirde Ç-135 tahdit kodu konularak 5 yıl süreyle girişleri yasaklanır.

Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyenler)

Bahsetmiş olduğumuz herhangi bir nedenden ötürü sınır dışı edilen yabancı kişi, sınır dışı edilirken ortaya çıkan seyahat masraflarını kendisi ödemediği ve bu masrafların Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından karşılandığı durumda, ilgili kişi hakkında Ç-136 tahdit kodu konulmakta ve kişi bu parayı ödemediği sürece yasak devam etmektedir. Kişi tekrar ülkeye giriş yapmak istediğinde parayı ödeyerek kodu kaldırabilir.

Ç-137 (Terke davet edilen yabancılar)

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’yi terk etmeleri için kendilerine belirli bir süre everilen yabancı kişiler, bu sürelere riayet etmedikleri ve terk davetine uymadıkları takdirde haklarında Ç-137 kodu konularak giriş yasağı uygulanmaktadır. Bu yasak 5 yıldır.

Ç-138 (İnat yolcu)

Halihazırda kendisi hakkında herhangi bir giriş yasağı bulunan yabancı kişi, bu duruma rağmen ülkeye giriş yapmaya çalıştığı sırada tespit edildiği takdirde haklarında Ç-138 inat yolcu tahdit kodu konulur ve 5 yıla kadar giriş yasağı uygulanabilir.

Ç-141 (Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi yabancı)

Kişinin somut durumu göz önünde bulundurulmak suretiyle, Türkiye’de ya da yurt dışında Türkiye aleyhine adli veya idari kanun ihlalinde bulunan yabancı kişinin Türkiye’ye girişi İçişleri Bakanlığı’nın iznine bağlanmış olabilir. İşte bu durum kişinin pasaport bilgilerine Ç-141 kodunun konulması ile mümkün olmaktadır.

K (Kaçakçılıktan arananlar)

K tahdit kodu, her türlü kaçakçılık suçunu işledikleri sebebiyle aranan yabancı kişiler hakkında konulan tahdit kodudur.

N-99 (Interpol kodu)

Dünyanın en büyük uluslararası adli polis teşkilatı olan, merkezi Fransa’da bulunan Interpol, uluslararası seviyede suçların ve suçluların önlenmesi kapsamında hareket etme amacı taşıyan bir kurumdur. Interpol’ün arama bülteninde bulunan yabancı bir suçluya yönelik Türkiye Cumhuriyeti devleti nezdinde N-99 tahdit kodu konularak giriş yasağı sağlanabilmektedir.

O-100 (Semti meçhul yurda giriş yasaklı sığınmacı)

Sığınmacı olarak ülkemize giriş yapmış olan kişilerin başvuru esnasında belirtmiş oldukları adreslerinde bulunmadıklarının kontroller sırasında veya herhangi bir şikayet üzerine tespit edilmesi durumunda bu kişiler hakkında O-100 tahdit kodu konularak sınır dışı edilme işlemi uygulanmaktadır.

N-82 (Girişi ön izne bağlı yabancı)

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.9/7 uyarınca giriş yasağı bulunan kimi yabancıların ülkeye kabulü ön izne bağlanabilir. Hakkında N-82 tahdit kodu bulunan kişinin ülkeye girişi ön izne bağlanmış demektir.

Yabancı Tahdit Kodları Nasıl Kaldırılabilir?

Yukarıda yer alan tahdit kodlarının kaldırılmasına yönelik farklı süreçler ve hukuki yöntemler mevcuttur. Meşruhatlı davetiye başvurusu ile, ilgili idareye başvuru ile veya ilgili idareye karşı dava açmak suretiyle tahdit kodları kaldırılabilmektedir.

G78 Kodu Nasıl Kaldırılır 2021

Tahdit Kodunun Kaldırılması İçin Meşruhatlı Davetiye Başvurusu

Sınır dışı edilen ve ülkeye girişi yukarıda belirtmiş olduğumuz tahdit kodlarından birinin konulması suretiyle belirli veya belirsiz bir süre yasaklanmış olan kişi, özel bir sebep nedeniyle alacağı meşruhatlı vize davetiyesi sayesinde ülkemize tekrar giriş yapabilmektedir.

Bu sebepler evlilik, eğitim – araştırma, çalışma, tedavi gibi sebepler olabilir. Bu şekilde alınacak vize doğrultusunda yasaklı kişi, yasaklanma süresi dolmadan evvel Türkiye’ye giriş yapabilir. Terör örgütü üyeliği ve devlet aleyhine faaliyet gösterme gibi genel güvenliği ileri derecede etkileyen ve önemli risk arz eden nedenlerle sınır dışı edilen kişiler hakkında meşruhatlı vize davetiyesi çıkartılması mümkün olmamaktadır. Bu durumda idari dava yolu ile ilgili tahdit kodunun kaldırılması daha mümkün olacaktır.

Tahdit Kodunun Kaldırılması için İdari Başvuru ve İdari Dava

Haklarında sınır dışı kararı alınan kişiler öncelikle ilgili idareye başvurmak ve tahdit kodunun kaldırılmasına yönelik taleplerini iletmek yöntemini seçebilirler. Başvuru doğrultusunda idare tarafından uygun görüldüğü takdirde tahdit kodu kaldırılabilmektedir.

İdarenin olumsuz yanıt verdiği durumlarda veya idareye başvurulmadan doğrudan idari dava açılmak suretiyle ilgili tahdit kodunun kaldırılması talep edilebilir. Somut durumun net olarak değerlendirilebilmesi, hangi sürecin ne şekilde işletileceğinin kararı için tecrübeli ve bu alanda uzmanlaşmış bir avukatla çalışmak her zaman yararınıza olacaktır. Hukuki olarak elinizde olan savunmaları ve iddiaları doğru bir şekilde bir avukat vasıtasıyla ortaya koyamadığınız takdirde haklı olsanız dahi hak kaybına uğrayabilir veya tahdit kodunu kaldırma imkanınız varken bu durumu sağlayamayabilirsiniz.

G78 Kodu Nasıl Kaldırılır 2021

Tahdit Kodunun Kaldırılması için Açılacak Dava Ne Kadar Sürer?

Tahdit koduna karşı açılacak olan dava yaklaşık 1 sene civarında sürebilmektedir. Fakat dava süresinde yabancı kişinin ülkeye girişi sağlanabilir ve dava sona erene kadar ülkemizde kalabilir. Bu da dava açılırken talep edilecek olan yürütmenin durdurulması talebi ile mümkündür.

Davadan sorumlu olan hakim yürütmenin durdurması kararı verir ise kişi Türkiye’ye giriş yapabilecektir. Yürütmenin durdurulması kararının alınma süresi çoğunlukla davanın açıldığı tarihten 20-30 gündür. Tabii ki o günün şartlarına ve mahkemelerin yoğunluk durumuna göre bu durum değişkenlik gösterebilmektedir.

Kimler Hakkında Deport Etme Kararı Alınır?

a. 5237 sayılı Yasanın 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancılar hakkında,
b. Terör örgütü yöneticisi, azası, destekleyicisi veya çıkar emelli suç örgütü yöneticisi, azası veya destekleyicisi olan yabancılar hakkında,
c. Türkiye’ye giriş, vize ve oturum izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve düzmece evrak kullanan yabancılar ile ilgili,
d. Türkiye’de bulunduğu müddet zarfında geçimini yasal olmayan yollardan sağlayan yabancılar ile ilgili,
e. Kamu düzeni veya kamu güvenliği veyahut kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancılar ile ilgili,
f. Vize veya vize muafiyeti müddetini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilen yabancılar ile ilgili,
g. Oturum izinleri iptal edilen yabancılar ile ilgili,
h. Oturum izni bulunup da müddetinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan oturum izni müddetini on günden fazla ihlal eden yabancılar ile ilgili,
i. Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar ile ilgili,
j. Türkiye’ye legal giriş veya Türkiye’den legal çıkış kararlarını ihlal eden yabancılar ile ilgili,
k. Türkiye’de giriş yasağı bulunmasına karşın Türkiye’ye geldiği belirlenen yabancılar ile ilgili,
l. Beynelmilel savunma müracaatı reddedilen, beynelmilel savunmadan hariçte tutulan, müracaatı kabul edilemez olarak değerlendirilen, müracaatını geri çeken, müracaatı geri çekilmiş sayılan, beynelmilel savunma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Yasanın diğer kararlarına göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayan yabancılar ile ilgili,
m. Oturum izni uzatma müracaatları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayan yabancılar ile ilgili,
n. Beynelmilel müessese ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilen yabancılar ile ilgili,
o. (2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri dahilinde oldukları değerlendirilen beynelmilel savunma müracaat sahibi veya beynelmilel savunma statüsü sahibi kişiler ile ilgili uluslararası savunma işlemlerinin her mertebesinde sınır dışı etme kararı alınabilir.

Türkiye’yi Terke Çağrı Nedir?

Haklarında deport etme kararı alınan yabancılara, sınır dışı etme kararında belirtilmek kaydıyla, Türkiye’yi terk edebilmeleri için 15 günden az olmamak üzere 30 güne kadar süre tanıyan (çıkış izin belgesi ile) ve bu süre içinde kolluk personeli refakat etmeksizin ülkemizi ayrılmalarını isteyen uygulamayı dile getirmektedir. Türkiye’yi terke çağrı edilen yabancıların, bu süre içinde oturum izni veya çalışma iznine başvuru yapmaları mümkün olmamaktadır.

Türkiye’yi Terke Çağrı Hangi Yabancılara Uygulanmaz?

Haklarında deport kararı alınan yabancılardan kaçma ve kaybolma riski bulunanlara, legal giriş veya legal çıkış kaidelerini ihlal edenlere, düzmece evrak kullananlara, asılsız evraklarla oturum izni almaya çalışanlara veya aldığı belirlenenlere, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlara, terör örgütü yöneticisi, azası, destekleyicisi veya çıkar emelli suç örgütü yöneticisi, azası veya destekleyicisi olanlara bu usul uygulanmaz.

Sınır Dışı Etme Kararı Alınmayacak Yabancılar Kimlerdir?

a. Hudut dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, eziyete, insanlık dışı veyahut onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı ile ilgili ciddi emare bulunan yabancılar ile ilgili,
b. Ciddi sağlık meseleleri, yaş ve gebelik vaziyeti sebebiyle seyahat etmesi riski görülen yabancılar hakkında,
c. Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi olanağı bulunmayan yabancılar hakkında,
d. Mağdur destek sürecinden faydalanmakta olan insan ticareti mağdurları yabancılar hakkında,
e. Tedavileri bitinceye kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları yabancılar hakkında, sınır dışı kararı alınmaz. Bu kişilerden, belli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları istenebilir.

Ayrı olarak;
a. Vizesi veya oturum izinleri iptal edilenlerden 10 gün içinde çıkış yapmak üzere kendiliğinden sınır kapılarına gelen yabancılar hakkında,
b. Vize veya vize muafiyeti süresini 10 günden fazla aşanlardan çıkış yapmak üzere kendiliğinden sınır kapılarına gelen yabancılar hakkında,
c. Vize alarak veya vize muafiyetiyle gelen ve ikamet izni talepleri reddedilenlerden vize süresi veya vize muafiyeti sürelerini kullanan yabancılar hakkında,
d. Oturum izni bulunup da süresinin bitmesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan oturum izni müddetini 10 günden fazla ihlal edenlerden çıkış yapmak üzere kendi kendine hudut kapılarına gelen yabancılar ile ilgili,
e. Oturum izni uzatma müracaatları reddedilenlerden, 10 gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlardan çıkış yapmak üzere kendi kendine hudut kapılarına gelen yabancılar ile ilgili,

G78 Kodu Nasıl Kaldırılır 2021

f. Beynelmilel savunma müracaatını geri çeken veyahut geri çekmiş sayılan yabancılardan dava hakkından feragat ettiğini ve gönüllü olarak ülkesine dönmek istediğini yazılı olarak beyan eden yabancılar ile ilgili,
g. Beynelmilel savunma müracaatını geri çeken veyahut geri çekmiş sayılan yabancılardan dava hakkından feragat ettiğini yazılı olarak beyan eden ve Yasanın diğer kararlarına göre Türkiye’de kalma hakkı bulunan yabancılar ile ilgili,
h. Mahkemece net karar verilene kadar, Beynelmilel savunma müracaat sahiplerinden kabul edilemez müracaat ve hızlandırılmış değerlendirme çerçevesinde yargı yoluna müracaat eden yabancılar ile ilgili, hudut dışı etme kararı alınmaz.

Ülkemize girmek isteyen yabancılar ile ülkemizden çıkış yapmak vaziyetinde olan yabancıların, açık olan hudut kapılarımızdan, geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen evraklarla giriş/çıkış yapmaları gerekmektedir.

Ülkemizden çıkış yapacak olan yabancılardan yanlarında geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen evrak bulunmayanların, kendi temsilciliklerinden evrak alarak (pasaport veya seyahat belgesi gibi) bu evrakla çıkış yapabilirler. Ülkemize giriş/çıkış yapacak yabancıların pasaport veya pasaport yerine geçen evrak veyahut evrakları ile diğer evrakları, ülkemize giriş/çıkış sırasında görevlilere gösterme zorunlulukları bulunmaktadır.

Ülkemize giriş yapan yabancılar ile ilgili, yabancının ülkemize girişine müsaade edilmeyecek kişilerden olduğuna yönelik kuşku duyulması halinde, kolluk birimleri tarafından teferruatlı bir inceleme yapılabilir. Bu işlemler esnasında yabancının vaziyeti araştırılır ve bu kontrol işlemi en fazla dört saat içinde bitirir. Bu müddete adli işlemlerde geçen müddet dâhil değildir. Şayet dört saatlik süre aşılacaksa yabancının rızası aranır.

Kapsamı geniş kontrol süresi içinde yabancı ülkesine dönebileceği gibi ülkeye kabulle alakalı işlemlerin sonuçlanmasını da bekleyebilir. Ülkemize girişlerine müsaade edilmeyecek kişilerden olduğu belirlenen yabancılar, kabul edilemez yolcu olarak işlem görür ve bu yabancılar ihtiyaç duyulan bildirim yapılarak ve ülkeden ayrılış işlemleri için taşıyıcı firmayla ihtiyaç duyulan koordinasyon sağlanarak ülkemizden çıkartılırlar.

Giriş Yasağı her durumda kaldırılabilir mi?

Vize ihlali yapan yabancılar için giriş yasaklarının kaldırılması olasıdır. Giriş yasağının fuhuş, terör ve yasa dışı suçlardan giriş yasağı alan yabancılar için kaldırılması söz konusu değildir. Yani deport olma sebebi giriş yasağının kaldırılması işlemlerinde en önemli unsurdur

Deport edilen yabancı tekrar ikamet izni veya çalışma izni alabilir mi?

Deport edilen yabancılar için tekrar ikamet izni ve çalışma izni alınabilmesi mümkündür. Fakat bu işlemler için yabancının daha önce Türkiye’de ne kadar süre yaşadığı, kaç kere ikamet izni veya çalışma izni aldığı, adli sicilinde bir suç unsuru bulunup bulunmadığı gibi hususlar değerlendirilmelidir.

Vize ihlaline düşmemek için yabancıların alabileceği önlemler nelerdir?

Göç İdaresinin yeni aldığı kararlar neticesinde bazı ülke vatandaşları hariç turizm amaçlı kısa dönem ikamet izinleri uzatılmamaktadır.

Dolayısıyla Türkiye’de yasal olarak ikamet izni almanızın en garanti yolu ekonomik durumunuz elverişliyse bir daire satın alıp tapuya sahip olmaktır. Eğer çalışan bir yabancı iseniz, işvereninizi iyi seçip çalışma izni işlemlerini yapmayı ve SGK primlerini ödemeyi kabul eden bir işveren bulmanız faydanıza olacaktır.

Çalışma izinleri kriterlere bağlı olduğu için şirketler üzerinden Türk vatandaşı çalıştırma şartı ve yabancının diploma durumuna göre şartlar uymayabilir.


KODU SÜRE AÇIKLAMA
V 84 10 GÜN İÇİNDE İKAMET İZNİ ALMAK ŞARTI İLE GİRİŞ YAPANLAR,
V 69 İKAMET İZNİ İPTAL EDİLENLER,
V 71 ADRESTE BULUNAMAYANLAR,
V 77 AHISKA TÜRKÜ OLMADIĞI HALDE MÜRACAAT EDENLER,
O 100 5 YIL GİRİŞİ BAKANLIK İZNİNE TABİ,
G 78 SÜRESİZ BULAŞICI HASTALIK TAŞIYAN YABANCILAR,
Ç 113 2 YIL YASADIŞI GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPANLAR,
Ç 114 1 YIL HAKLARINDA ADLİ İŞLEMLER YAPILANLAR,
Ç 115 1 YIL CEZA EVİNDEN TAHLİYE OLAN YABANCILAR,
Ç 116 1 YIL GENEL AHLAK – KAMU SAĞLIĞINI TEHDİT EDENLER,
Ç 117 1 YIL PARASIZ KAÇAK ÇALIŞANLAR,
Ç 118 5 YIL İKAMET İZNİ GEÇERSİZ KILINANLAR,
Ç 119 5 YIL KAÇAK ÇALIŞMAKTAN VERİLEN PARA CEZASINI ÖDEMEYENLER,
Ç 120 5 YIL VİZE İHLALİ – İKAMET İHLALİNDEN KAYNAKLANAN PARA CEZASINI ÖDEMEDEN ÇIKANLAR,
Ç 135 5682 SKM İDARİ PARA CEZASI,
Ç 136 SINIRDIŞI SEYAHAT MASRAFLARI,
Ç 137 TERKE DAVET EDİLEN YABANCILAR,
Ç 138 İNAD YOLCU,
N 99 SÜRESİZ GİRİŞİ İNTİZANLI VİZEYE TABİ,
/ Ç105 SÜRESİZ Türkiye’de ikamet izinsiz yaşadığı veya çalışma izinsiz çalıştığı tespit edilen yabancılara

Her yıl ülkemize farklı amaçlarla yabancı vatandaşlar seyahat etmektedir. Yabancı vatandaşlar, ülkeye girerken gerekli özeni göstermekte ancak daha sonrasında ise kanunlara uymak için gerekli özeni göstermediklerinden dolayı sınır dışı edilmektedirler. Sınır dışı edilirken sınır dışı edilme nedenlerine bağlı olarak sicillerine tahdit kodu işlenebilmekte ve bu kod sebebiyle 5 aydan ile 5 yıla kadar olabilecek bir sürede bazı durumlarda ise süresiz bir şekilde tekrardan Türkiye Cumhuriyeti’ne girişleri engellenmektedir.


Deport nasıl oluyor?

Hakkında sınır dışı etme kararı bulunan bir yabancının kendi ülkesine, transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye çıkışının yaptırılmasıdır.

Deport Vize İhlali Hangi Mahkemede  ?

Sulh ceza mahkemesi gerekli incelemeleri yaparak yabancının idari gözetiminin devamına ya da yabancının serbest kalmasına karar verebilir. İdari gözetim altına alınan kişiler hakkındaki işlemler tamamlandıktan sonra yabancı, İl Göç İdaresi tarafından belirlenen Geri Gönderme Merkezlerine götürülür

Ç-135 Deport Kodu 2022

Bulunduğu ülkenin vatandaşı olmayan ve herhangi bir neden yüzünden (suç vb.) kendi ülkesine ya da başka bir ülkeye hava yolu aracılığı ile yollanan kişilere, deporte ya da sınır dışı edilen yolcu denir. Deporte yolcular kimi zaman bir güvenlik görevlisi eşliğinde, kimi zaman da tek başlarına uçağa biniş yaparlar.

Dava açarak deport kararı nasıl kaldırılır?

Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde idare mahkemesinde iptal davası açabilir.

Deport süresi ne kadar?

Sınır dışı (deport) edilirken sınır dışı edilme sebeplerine bağlı olarak sicillerine bir tahdit kodu işlenebilmekte ve bu kod sebebi ile 5 aydan başlayarak 5 yıla kadar olabilecek süreler içerisinde, bazı durumlarda ise süresiz bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti’ne tekrar girişleri engellenmektedir.


Deport cezası nereye ödenir?

Vize ihlali yapmış olan yabancı uyruklu kişiler belli bir miktarda cezalar ödemelidir. Deport (sınır dışı) edilmemek için bu cezaların ödenmesi gerekmektedir. Vize ihlali cezaları, havalimanlarında bulunan vize ihlal ofisine ödenebilmektedir.

Deport kararını kim verir?

Deport Kararını Kim Verir? Yabancının deport edilmesine Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veya ilgili valilik karar verir. Burada kişiye bir yurda giriş yasağı süresi belirlenir ve bu sürenin belirlenmesinde idarenin yetkisi çok geniştir.

Vize süresi geçerse ne olur?

Vize ile giriş yapan ve bu göçü yasal olarak gerçekleştiren dünya vatandaşları, vizeleri bittikten sona ya da oturma izinleri sona erdikten sonra vize yenileme işlemini gerçekleştirmek durumundadır. Bunu yapmadıkları takdirde kaçak sayılacak ve birtakım yaptırımlara maruz kalacaklardır.

Deport yemek ne demek?

Deport, herhangi bir kişinin vatandaşı olmadığı ülkede suç işlemesi durumunda aldığı unvandır.

Vize ihlalinin cezası nasıl hesaplanır?

Vize ihlali yapan yabancı uyruklu bir kişi kaçak konumuna düşmektedir. Bu tür bir durumda vize ihlali yapan yabancı uyruklu kişinin ceza olarak kanunlarda belirtilen bir tutardaki ücreti ödemesi gerekir. Bu cezanın toplamı, 1 yıllık ikamet izni harcının 2 katı şeklinde hesaplanır.

Deport para cezası ne kadar?

Bu tür bir durumda kendisinin ödemesi gereken miktar 2021 yılı için 25 USD (İlk ay harç bedeli) + 35 USD (İlk aydan sonraki her ay için 5 USD) + Kart bedeli (2021 yılı için 110 TL) ve 240 TL idari para cezasının toplamı olacaktır.

Deport cezası nereye ödenir?

Vize ihlali yapmış olan yabancı uyruklu kişiler belli bir miktarda cezalar ödemelidir. Deport (sınır dışı) edilmemek için bu cezaların ödenmesi gerekmektedir. Vize ihlali cezaları, havalimanlarında bulunan vize ihlal ofisine ödenebilmektedir.

Havaalanında vize cezası nereye ödenir?

Vize ihlali cezası 2020 havaalanlarında veya gümrük kapılarında ödenmektedir. Vize ihlali cezası ödemeden Türkiye’nin terkedilmesi, büyük sorunlara yol açacaktır.
Dolayısıyla vize ihlal bürolarına giderek para cezası ödenmeli; ardından ülkeden çıkış yapılmalıdır.

Deport Davası 2022