Ana SayfaEN SON EKLENENLERDevlet Borçlanma Araçlarına Yatırım ile Türk Vatandaşlığı

Devlet Borçlanma Araçlarına Yatırım ile Türk Vatandaşlığı

Devlet Borçlanma Araçlarına Yatırım ile Türk Vatandaşlığı

Türk Vatandaşlığı Kazanılması

Türk Vatandaşlığı 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu‘nun (“TVK”) 5. maddesine göre ‘Türk Vatandaşlığı, doğumla veya sonradan kazanılır.’
Devlet Borçlanma Araçları ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Devlet Borçlanma Araçları

Borçlanma araçları piyasası, yatırımcıların sabit getirili menkul kıymetler ile yatırım yapacakları fiyatların piyasada rekabet ortamında belirlenmesi ve istenilen zaman nakit paraya dönüştürülebilmesi amacına sahiptir.

 Devlet İç Borçlanma Senetleri, 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Likidite Senetleri, 

Gelir Ortaklığı Senetleri,

Gelire Endeksli Senetler,

Özel Sektör Tahvilleri, 

Finansman Bonoları,

Banka Bonoları, 

Varlık ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler ve  Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler olmak üzere dokuz (9) çeşit borçlanma aracı vardır.

Devlet Borçlanma Araçları ile Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında Usul ve Esaslar

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmış bir genelge bulunmamaktadır. Ancak ilgili Yönetmeliğin 20’inci maddesinin (d) bendi uyarınca, en az 500.000 ABD değerinde yukarıda sayılan devlet borçlanma araçlarını uhdesinde tutan yabancı yatırımcı başvuruya hak kazanacaktır.

Yatırımcının Yönetmelik çerçevesinde vatandaşlığa hak kazanması için ilgili katılma paylarına, asgari tutar yatırım şartının sağlandığı tarihten itibaren üç (3) yıl boyunca kesintisiz olarak sahip olması gerekmektedir.

Türk Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması

Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık, çocuğun doğumu anında soy bağı ile bağlı bulunduğu Türk vatandaşı ana veya babanın vatandaşlığını kazanmasını ifade eder.

Soy bağı ile Türk vatandaşlığının kazanılmasında; ana veya babadan yalnız birinin, doğum anında Türk vatandaşı olması yeterli olup diğerinin yabancı bir devlet vatandaşı olması Türk vatandaşlığının kazanılmasına engel teşkil etmez.

Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması

Türk vatandaşlığının sonradan kazanılmasının çeşitli şekilleri vardır. Buna göre vatandaşlığı sonradan kazanma hallerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Türk vatandaşlığının yetkili makam kararı ile kazanılması,
Türk vatandaşlığının genel yolla kazanılması,
Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması,
Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması,
Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması,
Türk vatandaşlığının evlat edinilme yoluyla kazanılması,
Türk vatandaşlığının seçme yoluyla kazanılması,

YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Yatırım yolu ile vatandaşlık kazanmanın ayrıntıları Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 46. maddesi gereği Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan; 19.09.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan, 106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ve son olarak 7.12.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 418 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılan değişiklikler ile birlikte yabancılar aşağıdaki şartlardan birini sağlamaları halinde Türk vatandaşlığını kazanabileceklerdir:

250 bin Amerikan Doları ve üzerinde bir miktarda taşınmaz satın alıp bu taşınmaz için tapu kaydından 3 yıl satılmayacağına dair şerh koydurarak vatandaşlık kazanılabilir.

250 bin Amerikan Doları asgari miktardır. Önceki düzenlemede bu miktar 1 milyon Amerikan Doları iken yeni düzenleme ile 250 Bin Dolara indirilmiş olması, gayrimenkul satın alarak vatandaşlık almak isteyenlerin lehine bir düzenlemedir.

500 bin Amerikan Doları veya üzerinde bir sermaye yatırımının yapılmış olması. 500 bin Dolar en az miktardır.

En az 250 bin Dolar tutarında kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş yapı için taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapılması da aynı imkanı yabancıya verecektir.

Burada da yapının veya sözleşmenin devrinin 3 sene boyunca yapılamayacağı noterde yapılan satış vaadi sözleşmesine eklenir.

Önceki düzenlemede1 milyon Amerikan Doları olan bu miktar yeni düzenleme ile 250.000 Dolar’a düşürülmüştür.

Türkiye’de en az 50 kişilik istihdam alanı oluşturan kişi yatırım yoluyla vatandaşlık imkanını elde etmiş olur. Önceki düzenlemede 100 kişilik istihdam aranıyordu.

500 bin Amerikan Doları yahut bunun karşılığı kadar döviz veya TL miktarını Türk bankalarına en az 3 yıl çekmemek şartıyla yatıran kişi de aynı imkana sahiptir.

Devlet borçlanma araçlarını en az 3 yıl tutmak şartı ile en az 500 bin Amerikan Doları yahut üstü bir miktarda satın alan kişi de yatırım yoluyla Türk vatandaşlığını kazanır.

En az 500 bin Amerikan Doları yahut karşılığı döviz veya TL kadar “gayrimenkul yatırım fonu katılma payı” veya “girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı” satın alan ve bunları en az 3 sene elinde tutacağını taahhüt eden kişi de gene bu kapsamda vatandaşlık hakkı elde eder. Önceki düzenlemede bu miktar 1.5 milyon Amerikan Dolarıydı.

Cumhurbaşkanlığı Kararında belirlenen miktarlar Dolar kuru üzerinden Türk Lirası veyahut karşılığı döviz kadar olabilmektedir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı İçin Gerekli Belgeler

Başvuru Formu
2 adet biyometrik foto
Pasaport ve noter onaylı Türkçe tercümesi
Doğum belgesi
Medeni durum belgesi,
Tapu veya yatırımı gösteren belgeler,
Taşınmaz değerleme raporu,
Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği,
Harç ödeme dekontu,

Gayrimenkul Satın Alınarak Vatandaşlık Kazanmada Alınması Gereken Diğer Belgeler

Gayrimenkulün tapusu veya köy/mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgisi,
Gerektiğinde tercümesi ile birlikte kimlik belgesi veya pasaport,
İlgili Belediyeden, gayrimenkulün ‘Emlak Rayiç Değeri Belgesi’nin alınması,
Konut, işyeri gibi binalar için zorunlu deprem sigortası poliçesi,
Alıcının 2, satıcının 1 adet son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafı,
Türkçe bilmeyen taraf varsa yeminli tercüman bulundurulması,
Yurt dışında düzenlenen vekaletname ile işlem yapılması durumunda, tercümesiyle beraber vekaletnamenin aslı veya onaylı örneği,
Gayrimenkul satın almaları ikamet iznine tabi yabancı uyrukluların, ilgili emniyet müdürlüklerinden verilen ikamet tezkereleri.

Gayrimenkul satın alarak yapılan başvurularda gayrimenkulün tapu tescilinin yapılmasının ardından kısa süreli ikamet izni alınması gerekmektedir.

Kısa süreli ikamet izni başvurusu için gerekli evraklar ise şu şekildedir:

İkamet izni başvuru formu,
Pasaportun aslı ve ilgili sayfaların fotokopisi,
Son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik en az 4 adet fotoğraf,
Sağlık sigortası poliçesi,
Başvuru harcı ile gerekli kıymetli kağıtlar ile ilgili ödemelerin dekontu,
Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli tapu senedi.

Her ne kadar Türkiye yatırım yoluyla vatandaşlık kazanılması sürecini kolaylaştırmış olsa da, başvurunun eksiksiz yapılması ve sürecin doğru ve tam bir şekilde takip edilmesi son derece önem arz etmektedir.

Başvuru sürecinde yapılacak herhangi bir hata ya da belgelerde meydana gelebilecek eksiklik, başvurunun reddine veya başvuru sürecinin uzamasına sebebiyet verebilmektedir.

Asal Hukuk Danışmanlık olarak, müvekkillerimize hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olmak için sürece ilişkin her türlü hukuki ve teknik destek bu konuda uzman avukatlarımız tarafından eksiksiz olarak sağlanmaktadır.

Devlet Borçlanma Araçlarına Yatırım ile Türk Vatandaşlığı

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »