Ana SayfaAİLE VE BOŞANMA HUKUKUEn İyi Boşanma Hukuku Avukatı

En İyi Boşanma Hukuku Avukatı

En İyi Boşanma Hukuku Avukatı

En iyi boşanma avukatı Boşanma Hukuku uzmanlık gerektiren bir hukuk branşıdır. Her alanda olduğu gibi müvekkiller Boşanma Hukukunda da en iyi avukat ile çalışıp dava sürecinin en iyi boşanma hukuku avukatı ile sürdürülmesini isterler.

Bu sebepten ötürü en iyi boşanma avukatının seçilmesi bir davanın tüm seyri bakımından oldukça önemlidir. Günümüzde iyi avukatın önemi çok büyüktür. Her hukuki ihtilafta olduğu gibi boşanma sürecinde de en iyi boşanma avukatının varlığı şarttır.

Boşanma sürecine girmiş bulunan eşler; çevrelerinden, sosyal medyadan veya internet sitelerinden en iyi boşanma avukatı, en iyi aile hukuku avukatı ya da en iyi İstanbul boşanma avukatı şeklinde aramalarda bulunmakta davalarını ve boşanma süreçlerini bu gibi avukatlara teslim etmeye çalışmaktadır.

Boşanma süreci eşler açısından sıkıntılı anların yaşandığı bir süreçtir. Zira müşterek çocukların velayetinin diğer eşte kalacak olması, maddi ve manevi tazminat talepleri eşleri bir hayli sıkıntıya sokmaktadır. Bütün bu buhranlı dönemi zararsız ve huzurlu atlatmanın yolu ise en iyi boşanma avukatı ile çalışmaktan geçer.

Boşanma eşiğinde bulunan eşlerin bu hususu göz ardı etmemeleri, profesyonel bir avukat ile çalışmaları ve en iyi boşanma hukuku avukatına ulaşmaları gerekmektedir.

En iyi Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma protokolünün ya da anlaşmalı boşanma sözleşmesinin; eşlerin maddi manevi tazminat taleplerini, velayete ilişkin taleplerini ve hem çocuklar hem de kendileri için nafaka taleplerini olumlu ya da olumsuz tam ve eksiksiz olarak içermesi gerekmektedir. Buna dikkat edecek olan ise tarafların seçtikleri boşanma avukatıdır.

En iyi boşanma avukatı başka bir deyişle boşanma hukuku avukatı, müvekkilinin çıkarlarını ön planda tutan, müvekkilinin talimatları ve istekleri doğrultusunda hukuki bilgisini maksimum seviyede kullanarak davaya yön veren avukattır.

Bunun için önemle belirtmekte fayda vardır ki, en iyi boşanma avukatına ulaşmak için tarafların ciddi bir araştırma yapması gerekmektedir.

En iyi boşanma avukatının ya da en iyi boşanma hukuku avukatının önemi bu kadar fazla iken dava takiplerinin eşlerin bizzat kendileri tarafından yürütülüyor olması ileride yaşanacak büyük sorunların en önemli nedenlerinden birisidir.

En iyi boşanma avukatı, olmadan yapılan dava takipleri neticesinde eşler büyük tazminatlar ödemek zorunda kaldıkları gibi müşterek çocuklarının velayetini de kaybetmektedir.

Evlilik birliğinin bir an önce sonlanması ve bu süreçte yaşanan huzursuzlukların bir an önce bitmesi amacıyla başta her şeyi kabullenip sonrasında her şey durulduğunda pişmanlık yaşayan bir çok kişi mevcuttur. Bu yüzden işi başından itibaren sıkı tutmak ve en iyi boşanma avukatı, en iyi boşanma hukuku avukatı, ile çalışmak her zaman en mantıklısı olacaktır.

Asal Hukuk Danışmanlık bürosu olarak aile hukuku alanında özellikle çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davaları, velayet davaları, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, maddi tazminat, manevi tazminat ile mal rejiminin sonlanmasından dolayı ortaya çıkan değer artış payı (katkı payı) davaları ,katılma alacağı davaları başta olmak üzere bir çok davada müvekkillerimize kusursuzu hedefleyen profesyonel bir yaklaşımla avukatlık hizmeti vermekteyiz.

En iyi Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanmada taraflar, boşanma sürecine ve sonrasına ait bütün sonuçlarda ortak bir karara varır. Taraflar birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmayacaklarına ve birbirlerine tazminat, velayet, nafaka davaları ve mal paylaşımı konusunda dava açmayacaklarına dair taahhütte bulunurlar. Anlaşmalı boşanma gerçekleştikten sonra da bu davaların açılması mümkün değildir.

Anlaşmalı boşanma davaları, diğer boşanma davalarına göre daha kısa sürmektedir, tek celsede boşanma gerçekleşebilir. Bu yüzden taraflar boşanma davalarında anlaşmalı boşanma davasını için gereken şartları zorlamaktadır. Taraflar, dava öncesi anlaştıkları ortak kararda dava sürecinde anlaşamazsa anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşebilir.

Tarafların evlilikleri en az 1 yıl sürmüşse, kanun burada aile birliğinin temelden sarsıldığının varsayarak anlaşmalı boşanma gerçekleşir. Ancak 1 yıl ve üzerindeki evliliklerde anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için tarafların aralarında yaptığı anlaşmalı boşanma protokolünü hakimin uygun bulması gerekmektedir.

En İyi Boşanma Hukuku Avukatı

Anlaşmalı boşanma davası de diğer boşanma davalarının görüldüğü Aile Mahkemelerinde görülmektedir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde boşanma davaları, asliye hukuk mahkemelerince görülmektedir. Taraflardan herhangi birinin yerleşim veya tarafların evlilik süresince son 6 ayda ikamet ettikleri yerdeki mahkeme yetkilidir.

Anlaşmalı Boşanma Davasını Kim Açar?

Anlaşmalı boşanma davasını taraflardan her iki tarafından da açılacağı gibi taraflardan birinin açması diğerinin de katılması ile açılabilir. Tarafların her ikisinin de imzası bulunan bir boşanma davası dilekçesi ile dava açabilmektedirler.

Davayı açan taraf, gerekli harç ve masrafları yatırmakla yükümlüdür. İmzalanan dava dilekçesinin içeriği; evlilik birliğinin temelinin sarsılmış olduğu, evliliğin üzerinden bir yıl geçmiş olduğu ve boşanmayı anlaşmalı olarak gerçekleştirmek istedikleri şeklindedir.

Eşlerin nakafa, mal paylaşımı ve maddi manevi tazminat konusunda anlaşamamaları boşanma çekişmeli boşanma davası ile mümkün olur.

Tarafların anlaşamadıkları nafaka, mal paylaşımı, velayet, maddi manevi tazminat gibi konulara hakim karar verecektir. Çekişmeli boşanma davasında davayı eşlerinden biri açabilir.

Boşanmak isteyen eş boşanmaya ek olarak karşı taraftan tazminat, nafaka isteyebilir. Kendisine boşanma davası açılan eş de dilekçe vererek diğer eşten tazminat, nafaka gibi çeşitli taleplerde bulunabilir. Bu konularda son sözü söyleyecek hakimdir.

Boşanma davalarında, bu alanda uzmanlaşmış, deneyim sahibi bir boşanma avukatından yardım almak dava sürecinde hak kaybına uğramamak için önemlidir.

Bu nedenlerle en iyi boşanma avukatı denilince akla, aile hukuku alanında çalışan, deneyim sahibi, değişen mevzuatlara göre kendisini yenileyen ve geliştiren anlamları gelmektedir.

Hukukun her alanında, sürekli yenilenen Yargıtay ve İstinaf mahkemesi kararları büyük önem taşımaktadır.

Boşanma davalarında da iyi bir boşanma avukatından yardım almak yenilenen içtihat bilgilerinden yararlanılması, davada doğru yollun izlenmesi, usul ve ispat kurallarında hayata düşülmemesi yönlerinden önemlidir.

Mahkeme süreçleri geri dönüşü olmayan süreçler olup kişinin bu süreçte hata yapması hak kaybına uğramasına sebep olacaktır.

Tarafları boşanma noktasına getiren sebepler ve süreçler her zaman birbirinden farklı özellikler gösterecektir.

İyi bir boşanma avukatı, her olayı kendi özelliklerine göre ele alacak ve hangi olayların mahkeme önüne taşınması gerektiğine, hangi olayların ispatı için daha çok çaba harcanması gerektiğine ve olayları ispat için nelerden faydalanabileceğine dair değerlendirmeler yaparak müvekkillerini yönlendirecektir.

Boşanma davalarında ispat konusu her zaman önem taşımaktadır. Zira mahkeme önünde aile arasında yaşanmış olaylar anlatılmaya ve ispat edilmeye çalışılmakta olup bu ilişkiler genelde gizli ve 3. Kişilerce bilinmemektedir.

En İyi Boşanma Hukuku Avukatı

Boşanma davaları, toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunu ve evlilik birliğini derinden etkileyen hukuki süreçler olduğundan dolayı, en iyi boşanma avukatının görev bilinciyle hareket eden kişi olması gerektiği de gözden kaçmamalıdır.

Boşanma davalarına bakan avukatlar, omuzlarındaki bu sorumluluğun bilincinde olarak “önce adalet ve insan” düsturuyla, görevlerini layığıyla yerine getirme girişiminde olmalıdırlar. Boşanma avukatı tavsiye ile bulunabilecek bir tüccar değil, iş etiğine ve aile kurumunun değerlerine bağlı bir hukuk insanıdır.

İstanbul Boşanma Avukatı

İstanbul boşanma avukatı, İstanbul Barosuna kayıtlı olup, çoğunlukla İstanbul ‘daki müvekkillerinin adalet ihtiyacını gidermek için hizmet veren avukattır; Asal Hukuk Danışmanlık olarak boşanma hukuku alanında da çalışmalarda bulunuyor ve adalet arayışı içerisinde olan müvekkillere en iyi boşanma avukatı hizmeti sunmayı amaç ediniyoruz.

İstanbul Boşanma Avukatı olarak İstanbul ‘da ve Türkiye’nin dört bir yanında yer alan irtibat bürolarımız Küçükçekmece, Florya, Yeşilköy, Zeytinburnu, Bahçelievler, İncirli, Beylikdüzü , Avcılar, Beşiktaş, Kadıköy, Mecidiyeköy, Silivri, Çatalca, ilçe ve semtleri başta olmak üzere İstanbul ‘un her yerinde ve Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir, Konya ve Gaziantep başta olmak üzere Türkiye’nin tüm illerinde boşanma avukatı olarak hizmet sağlıyoruz.

İstanbul Boşanma Avukatına İstanbul Dışında Vekalet Verebilir miyim

İstanbul boşanma avukatına İstanbul dışında bulunan kişiler de vekalet verebilir.

İstanbul boşanma avukatı avukatlığın kendisine vermiş olduğu temsil yetkisi ile Türkiye’nin her yerinde boşanma avukatlığı yapabileceğinden örneğin İzmir ‘de boşanma davası açmak isteyen bir kişi İstanbul boşanma avukatına vekalet verebilecektir.

İstanbul Boşanma Avukatı Hangi Baroya Kayıtlıdır

İstanbul boşanma avukatı sadece İstanbul barosuna kayıtlıdır. İstanbul barosu haricinde başka bir baroya kayıt olamaz. Her avukat sadece tek bir baroya kayıt olmak zorundadır. Ancak İstanbul boşanma avukatının İstanbul barosuna kayıtlı olması diğer barolarda işlem tesis edemeyeceği ya da İstanbul dışında boşanma davası alamayacağı anlamına gelmemektedir.

İstanbul Boşanma Avukatına Nasıl Ulaşabilirim

İstanbul boşanma avukatına internet vasıtasıyla ulaşılabileceği gibi sosyal çevreden destek alınarak da ulaşılabilmektedir.

İstanbul ‘da faaliyet gösteren İstanbul boşanma avukatlarına ulaşabilmek için en çok tercih edilen yöntem google arama motorundan araştırma yapmak olduğu gibi sosyal medya İnstagram , Linkedin, Facebook gibi platformlarından da ulaşılabilmektedir.

Aile Hukukuna İlişkin Makalelerimiz

Boşanma Davası ve Ferileri,
Anlaşmalı Boşanma Davaları,
Boşanmada Mal Paylaşımı Davası,
Nafaka Davası ve Boşanmada Nafaka Talebi,
Tedbir Nafakası, Şartları ve Diğer Özellikleri
Yoksulluk Nafakası, Şartları ve Diğer Özellikleri,
İştirak Nafakası, Şartları ve Diğer Özellikleri,
Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat,
Boşanmada Ziynet Eşyaları (Düğün Takıları),
Uzaklaştırma Kararı ile Diğer Koruyucu ve Önleyici Tedbirler,
Evlilikte Mal Rejimleri,
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi,
Mal Ayrılığı Rejimi,
Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi,
Mal Ortaklığı Rejimi,
Olağanüstü Mal Rejimi,
Zina(Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası,
Terk Nedeniyle Boşanma Davası,
Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası,
Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası,
Hayata Kast, Pek Kötü Muamele ve Onur Kırıcı Davranış Nedenleriyle Boşanma Davası,
Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası,
Soybağının Reddi Davası (Nesebin Reddi Davası),
2021 Yılı Boşanma Avukatı Ücretleri ve Mahkeme Masrafları,
Divorce Lawyer in Ankara,
Yargıtay Karar İncelemesi – Eş İle Dalga Geçmek,
Yargıtay Karar İncelemesi – Sadakatsiz Eşe Karşı Şiddet,
Yargıtay Karar İncelemesi – Başkasını Sevdiğini Söylemek,

En İyi Boşanma Hukuku Avukatı

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »