Evliliğin İptali

0
334

Evliliğin İptali

Evliliğin iptali ne demektir?

Evliliğin iptal edilmesi için açılan davada, tarafların evliliği iptal edilerek son bulacaktır. Kanunen evliliği geçersiz kılan durumlar belirtilmiş olup kanundaki durumların bulunması halinde mahkeme tarafından geçersiz olan evlilik karar ile son bulacaktır.

Evliliğin iptali nedenleri nelerdir?

Birisi ile evli olmasına rağmen evlenilmesi, ayırt etme gücüne sahip olmayan ya da akıl hastalığı bulunan birisiyle evlenilmesi, kişinin evliliğe engel olacak derecede hısımlığa rağmen evlenmesi durumlarında evliliğin iptal nedeni olan mutlak butlanla evlilik söz konusu olacaktır.

Evliliğin iptali süresi ne kadardır?

Evliliğin iptali süresi, kanunda hak düşürücü süreye tabi tutulmuştur.

İptal davasının açılması, iptal sebebinin öğrenilmesinden itibaren 6 aylık süreye tabi tutulmuştur.

Ancak her halde evlenmenin üzerinden 5 yıl geçmesiyle iptal davası açma hakkı sona erecektir.

Evlilik butlan nedir?

Evlenmenin butlanı, kanun tarafından aranan geçerlik unsurlarını taşımayan bir evliliğin mahkeme kararıyla sona erdirilmesidir.

Evlenmenin butlanı mutlak butlan (MK 145 vd.) …

Hâkimin kararına kadar mutlak butlan ya da nisbi butlan ile sakat olan bir evlenme, geçerli bir evlenmenin tüm sonuçlarını doğurur (MK 156).

Kimler Evliliğin İptali Davası Açabilir?

Evliliğin geçersizliği nedeniyle iptali davası, mutlak butlan sebeplerinin var olması durumunda cumhuriyet savcısı, ilgililer ve eşler; nispi butlan sebeplerinin var olması durumunda sadece eşler ve bazı durumda yasal temsilciler tarafından açabilir.

Resmi nikah kaç gün içinde iptal edilir?

Nisbi butlanla evliliğin iptali istemi hak düşürücü süreye tabi olup Medeni Kanunu’nun 152. Maddesinde süre belirtilmiştir; “İptal davası açma hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak altı ve her hâlde evlenmenin üzerinden beş yıl geçmekle düşer.”

Evlilik Birliğinin Sona Erme Nedenleri

  • Evliliğin Eşlerden Birinin Ölümü, Gaipliği veya Cinsiyet Değiştirmesi ile Sona Ermesi. …
  • Evlenmenin Yokluğu Durumu. …
  • Evlenmenin Geçersizliği Durumu. …
  • Mutlak Butlan. …
  • Eşlerden birinin evlilik sırasında evli olması …
  • Eşlerden birinin evlilik sırasında sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun olması

Mutlak butlan nedir örnek?

Mutlak Butlan: Hukukun aradığı şartları taşımasına rağmen, kanunun emredici hükümlerine aykırı bir durumu ortaya çıkarmasıdır.

Örnek 1 : Evli birinin ikinci kez evlilik yapması. … 18 yaşından küçükler kanuni temsilcisinin rızası olmadan böyle bir işlem yapamaz.

Nisbi butlan nedir örnek?

Kısaca hukukta kendiliğinden gerçersiz olma, kanuna, kamu düzenine, ahlaka aykırılık halidir.

İşlem hukuken vardır ama yapıldığı andan itibaren geçersizdir. Örnek 1 : Satışta katologtan beğenilip alınan malın yerine özellikleri ve fiyatı farklı mal gönderme.

Mutlak butlan davası kim açabilir?

Madde 146- Mutlak butlan davası, Cumhuriyet savcısı tarafından re’sen açılır. Bu dava, ilgisi olan herkes tarafından da açılabilir.

Madde 147- Sona ermiş bir evliliğin mutlak butlanı Cumhuriyet savcısı tarafından re’sen dava edilemez; fakat her ilgili, mutlak butlanın karar altına alınmasını isteyebilir.

Hukukta butlan ne demek?

Butlan; bir hukuki işlemin kurucu unsurlarında herhangi bir eksiklik bulunmazken geçerlilik şartlarını taşımaması olarak ifade edilir.

Geçerlilik şartları; kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine ve kişilik haklarına aykırı olunmamasıdır.

Evlenmenin Yokluğu Halleri Nelerdir?

  • Evliliğin Ayrı Cinsiyette Olan Kişiler Arasında Yapılmamış Olmasıdır. …
  • Evlendirmenin Evlendirmeye Yetkili Memur Önünde Yapılması Gerekmektedir. …
  • Her İki Tarafın Evlendirmeye Yetkili Memur Önünde Hazır Olmaması

Ölümle evlilik sona erer mi?

Evlilik birliğinin sona ermesi hallerini ölüm, gaiplik, cinsiyet değişikliği ve boşanma olarak 4 farklı şekilde incelemek mümkündür.

Ölüm; eşlerden birinin ölümü durumunda evlilik birliği kendiliğinden sona ermiştir. Çünkü artık evlilik akdinde yer alan taraflardan biri hayatta değildir.