Evlilik Sözleşmesi

0
276

Evlilik Sözleşmesi

Eşlerin evlilik tarihi itibariyle edinmiş oldukları malların eşit olarak paylaşılacağı hususu kanunen belirlenen mal paylaşımı rejimidir.

Aksi kararlaştırılmadığı sürece eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaksa da kanunla belirlenmiş diğer mal rejimi türlerinin evlilikten önce yahut evlilik sonrasında değiştirilmesi mümkündür.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Evlilik sözleşmesi, evlenecek olan çiftlerin veya halen evli olan eşlerin, evlilik sırasında ve evliliğin sona ermesi durumunda mal varlıklarını nasıl yönetecekleri, mal rejimi konusunda tarafların hak ve yükümlülüklerinin neler olacağını ve evlilik sona erdiğinde malların ne şekilde tasfiye edileceğini düzenleyen ve resmi şekilde yapılması gereken bir aile hukuku sözleşmesidir.

Bu tür sözleşmeler için Meden Kanun’da “mal rejim sözleşmesi” terimi kullanılsa da halk arasında bu sözleşmenin yaygın ismi “evlilik sözleşmesi”dir ancak her iki terim de aynı manaya gelmektedir.

Evlilik sözleşmesi sonradan yapılır mı?

Evlenmeden önce veya sonra yapılabilir.

Taraflar istedikleri mal rejimini kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir, değiştirebilirler.

Evlilik sözleşmesi karı kocanın rızasına dayanan, kanunda düzenlenmiş bir çeşit Aile Hukuku Sözleşmesi‘dir.

Evlilik Sözleşmesi nasıl geçersiz olur?

Evlilik Sözleşmesi Ne Zamana Kadar Geçerli Olur?

Eşler tarafından anlaşılarak kaldırılabilir ya da eşlerden birinin mahkemeye yapacağı başvuru ile kaldırılabilecek ya da değiştirilebilecektir.

Eğer bu durumlar olmaz ise boşanma ya da ölüm ile evliliğin sona ermesi anına kadar devam eder

Evliyken mal ayrılığı rejimi yapılabilir mi?

Mal ayrılığı rejiminde eşler kendi malvarlıkları üzerindeki haklarını tek başlarına kullanabilmektedirler.

TMK madde 203: “Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya sonra yapılabilir.

Taraflar, istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler.

Evlilik sözleşmesi hangi durumlarda iptal olur?

Evlilik sözleşmesi eşler tarafından ya da eşlerden birinin başvurusu üzerine mahkeme tarafından kaldırılıncaya, değiştirilinceye; evliliğin iptal ile; evliliğin boşanma ya da ölüm ile sona ermesine kadar geçerliliğini korur.

Evlilik sözleşme yapılmazsa mal paylaşımı nasıl olur?

Evlilik Sözleşmesi Yapılmazsa Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

01.01.2002 tarihinden sonra gerçekleşen evliliklerde eşler mal rejiminin tasfiyesine ilişkin bir sözleşme yapmaz ise edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaktır.

Tarafların evliliği içerisinde edinmiş olduğu mallar yarı yarıya paylaştırılacaktır.

Evlilik sözleşme eşlerden birinin ölmesi halinde ne olur?

Bir başka ifadeyle, bir eşin ölümü halinde sağ kalan eş, ölen eşin hem mirasçısı olmakta hem de evlilik içinde edinilmiş veya edinilmesine katkı sunduğu mallar açısından terekeden alacak hakkına sahip olmaktadır.

Yasal mal rejiminin tasfiyesinde, kural olarak ölen eşin sadece “edinilmiş malları” tasfiyeye dahildir.

Şartlı evlilik nedir?

“Eğer iki evlilik düşünürse nikâhın gerçekleşmeyeceği” şartını veya üzerine ikinci bir evlilik yapıp kuma getirdiği takdirde, boşanma hakkının kendisine verilme şartını isteyebilir.

Erkek bu şartı kabul ederse, ikinci kez evlenildiğinde mehir ve nafaka hukuku işleme girerek bayan kendi hür iradesi ile boşanabilir.

Noter sözleşmesi nasıl bozulur?

Noter Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir?

Satış Vaadi Sözleşmesi resmi bir belge olarak kabul edildiği için feshinin de resmi olması gerekmektedir.

Satış vaadi sözleşmesinin iptali için tarafların uzlaşması durumunda notere giderek sözleşmeyi iptal etmek istediklerini talep etmeleri gerekmektedir.