Evlilik Yoluyla Vatandaşlık Ne Kadar Sürer

Deport Kaldırma
2 Min Read

Evlilik Yoluyla Vatandaşlık Ne Kadar Sürer

Türk vatandaşı ile birlikte yürütülen evliliğin en az 3 senedir kesintisiz sürüyor olması gerekir ve doğal olarak bu evlilik, başvuru anında sürüyor olmalıdır.

En az 3 yıldır evlilik birliği içerisinde bulunan yabancı, diğer şartları da taşıdığı takdirde vatandaşlık başvurusunda bulunabilir.

İlgili kanun gereğince ikamet izni olan yabancı uyruklu şahsın eş üzerinden vatandaş olabilmesi için aşağıdaki şartlara haiz olması gerekmektedir:
Vatandaşlık başvurusunda bulunacak olan yabancının en az 3 yıldan beri Türk vatandaşı ile evli olması ve evliliğin devam ediyor olması;

Eşlerin aile birliği içinde yer alması,

Yabancının evlilik birliğine aykırı faaliyette bulunmaması,

Yabancının kamu güvenliğini tehdit edecek bir halinin bulunmaması,

Bir Türk vatandaşı ile evlilik yapan yabancılar yukarıdaki şartların tamamını taşımaları durumunda ikamet ettikleri şehirdeki valiliğe giderek vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler.

Türk Eş Vefat Ederse Yabancının Vatandaş Olma Hakkı Kaybolur mu?

Bir yabancı en az 3 yıl bir Türk ile evli kalmış olmak koşulu ile Türk vatandaşı olma hakkını kazanır. Bu hakkını kullanma inisiyatifi kendisine bırakılmıştır. İster bu hakkı elde ettiği gün Türk vatandaşlığına başvuru yapabilir, isterse 10 yıl sonra evlilik yoluyla Türk vatandaşı olma başvurusu yapabilir. Bir yabancı bu hakkını kullanmadan eşi vefat ederse yabancının Türk vatandaşı olma hakkı devam eder.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak İçin Gerekli Evraklar

Türk Vatandaşlığının Evlilik Yoluyla Kazanılması Başvurusunda İstenilen Belgeler

Eksiksiz doldurulmuş vatandaşlık başvuru formu,
Türk eşin nüfus cüzdanının fotokopisi,
Pasaport veya benzeri belgenin noter onaylı Türkçe tercümeli nüshası,
Yabancı eşin doğum belgesinin Türkçe tercümesin noter onaylı nüshası,
Evlilik Cüzdanı (fotokopisi ibraz edilecek),

Yerleşim yeri Türkiye olan yabancılar için en son alınan ikamet izni,
Eşlerin aile birliği içinde yaşadığını gösterir belge (kira sözleşmesi, banka hesabı gibi),
Son 6 ay içinde çekilen beyaz fonlu biyometrik fotoğraf,
Yabancı hakkında her hangi bir suç nedeni ile hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı var ise noter onaylı örneği,
Vatandaşlık başvuru hizmet bedelinin yatırıldığını gösterir belge,

Evlilik Yoluyla Vatandaşlık Ne Kadar Sürer

Share this Article
Leave a comment
Translate »