Ana SayfaFAHİŞ FİYAT ARTIŞINA KANUNİ DÜZENLEME

FAHİŞ FİYAT ARTIŞINA KANUNİ DÜZENLEME

FAHİŞ FİYAT ARTIŞINA  KANUNİ DÜZENLEME

FAHİŞ FİYAT ARTIŞI UYGULAYAN İŞLETMELERE VERİLECEK CEZALAR

Piyasada fahiş fiyatla mücadele ve fiyat istikrarının düzenlenmesi için 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen ek madde ile Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun oluşturulmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemlerinde fiyat istikrarını düzenlemek, darlık yaratıcı fahiş fiyatlandırma politikasını uygulayan firmalara idari yaptırım kararı alınacaktır. Bu kararlar üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere uygulanacaktır.

Bu doğrultuda 6585 sayılı kanun’a ek madde 1 eklenmiştir.

“Fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu”

EK MADDE 1
– Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamaz.
– Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamaz.

– Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacağı hüküm altına alınmıştır.

YÖNETMELİK
Ticaret Bakanlığından:
HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/5/2020 tarihli ve 31138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları ile ilgili denetim ve incelemeler yapmak veya yaptırmak. Gerekli hallerde, bu denetim ve incelemelere ilişkin üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin savunmasını almak veya alınmasını sağlamak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Resen veya şikâyet üzerine yapılan denetimlerde, Bakanlık, il müdürlüğü veya yetkili idare tarafından üretici, tedarikçi ve perakende işletmeye denetimin yapıldığı günden başlamak üzere yedi günden az olmamak kaydıyla savunma süresi verilebilir ve bu süre bir defaya mahsus yedi güne kadar uzatılabilir.”

“(3) Birinci fıkra çerçevesinde verilen süreler içinde savunma yapılmaması Kurul tarafından idari para cezası kararı alınmasına engel teşkil etmez.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Önceki İçerikAnkara 5 İdare Mahkemesi
Sonraki İçerikKoruma Tedbiri Kararı
İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: