G87 Ç114 Kodların İptal Davası

Deport Kaldırma
14 Min Read

G87 Ç114 Kodların İptal Davası

Türkiye’ye Giriş yasağı, yasal kalış süresinin ihlal edilmesi durumunda (Oturum İzni, Çalışma İzni, Vize Süresi ya da Vize Muafiyet süresinin aşılması halinde) Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 9. Maddesi kapsamında uygulanır. Bu duruma ek olarak, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü gerek görmesi halinde Türkiye dışında olmasına karşın kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından sakınca bulduğu yabancıların ülkeye girişini yasaklayabilir.

Yasal olarak tanınan süreyi aşmış olmalarına rağmen, aşağıdaki şartların oluştuğu durumlarda Türkiye’ye Giriş Yasağı uygulanmaz:

Tanınan süreyi 3 aya kadar aşmış olmasına karşın, kendi istekleri ile sınır kapılarından çıkış yapmak isteyen ve kendilerine çıkmış olan idari para cezasını ödeyen yabancılar.

3 Aya kadar, gün ihlali yapmış olup, haklarında sınır dışı kararı alınan ve bu süre içerisinde çıkış yapmak için sınır kapılarına giderek idari para cezalarını ödeyen yabancılar.
3 aydan daha fazla süre aşımı yapmış olan ve kendi istekleri ile ülkeden ayrılmak üzere sınır kapılarına giden ve idari para cezalarını ödeyen yabancılara ise 1 ay ile 5 yıl arasında Türkiye’ye Giriş Yasağı uygulanır.

3 ay – 6 Arası süre aşımı halinde : 1 ay giriş yasağı
6 Ay – 1 Yıl arası süre aşımı halinde : 3 ay giriş yasağı
1 Yıl – 2 Yıl arası süre aşımı halinde: 1 yıl giriş yasağı
2 Yıl – 3 Arası süre aşımı halinde : 2 yıl giriş yasağı
3 Yıldan fazla süre aşımı halinde : 5 Yıl giriş yasağı

Diğer Haller…

Aşağıdaki listelenen durumlarda ise 3 aydan, 5 yıla kadar Türkiye’ye giriş yasağı uygulanır.

Yasal kalış sürelerini aşmalarının ardından, kendi istekleri ile sınır kapılarından ayrılırken idari para cezalarını ödemeyen yabancılar,
Yasal kalış sürelerinin aşılmasının ardından ülkeyi terke davet edilen yabancılardan, kendilerine tanınan süreler içinde ülkeyi terk etmeden ve/veya idari para cezasını ödemeyen yabancılar,

Yasal olarak tanınan süreyi 3 aydan fazla süre ile aşmış olan yabancılardan, haklarında sınır dışı etme kararı çıkartılanlar. (Para cezasını ödenip ödenmediğine bakılmaz.)
İkamet izinleri reddedildiği ya da iptal edildiği halde, kendilerine tanınan süre içinde ülkeden çıkış yapmayan yabancılar. ,

(Para cezasını ödenip ödenmediğine bakılmaz.)
180 gün içinde 90 gün kuralı gereğince vizenin ya da vize muafiyetinin tüm günlerini kullandığı için, 10 gün içinde ikamet iznine başvurmak şartı ile ülkeye alınan ama ikamet iznine başvurmayan yabancılar. (Para cezasını ödenip ödenmediğine bakılmaz.)
İdari gözetin kararı sonlandırılarak, farklı yükümlülüklere tabi tutulan yabancılar.
Görevli personel refakatinde sınır dışı edilen yabancılar. (Para cezasını ödenip ödenmediğine bakılmaz.)

Bu kapsamda uygulanan Türkiye’ye Giriş Yasağı süreleri aşağıdaki gibidir:

3 aya kadar süre aşımı: 3 ay giriş yasağı,
3 ay – 6 ay arası süre aşımı : 6 aylık giriş yasağı,
6 ay – 1 yıl arası süre aşımı : 1 yıllık giriş yasağı,
1 yıl – 2 yıl arası süre aşımı : 2 yıllık giriş yasağı,
2 Yıldan fazla süre aşımı : 5 yıllık giriş yasağı,

Kişilere uygulanan yasak süreleri sona ermiş dahi olsa, taraflarına yansıtılan ceza ve alacaklarını ödemeyen yabancıların Türkiye’ye girişine izin verilmemektedir.

Vize İhlal Ofisi

Vize ihlal ofisi, kaçak kalınan süreye ve bununla birlikte yabancı uyruklu kişinin vatandaşı olduğu ülkeye göre toplam cezanın hesaplanacağı ve bu cezanın ödeneceği yerdir. Vize ihlali ofisi havalimanlarında bulunmaktadır. Kaçak bir şekilde Türkiye’de kalmakta olan yabancı uyruklu kişiler buraya giderek cezalarını ödeyebilir.

Vize İhlali Cezası Nereye Ödenmektedir?

Vize ihlali yapmış olan yabancı uyruklu kişiler belli bir miktarda cezalar ödemelidir. Deport (sınır dışı) edilmemek için bu cezaların ödenmesi gerekmektedir. Vize ihlali cezaları, havalimanlarında bulunan vize ihlal ofisine ödenebilmektedir.
Yapılan ödemenin ardından on (10) gün içerisinde ikamet izni için başvuru yapılacağına dair bir taahhütname imzalanarak ülkeden çıkış işlemi yapılırsa hemen bir sonraki gün tekrar giriş yapmak mümkündür.

Bu konuda mutlaka bir yabancılar hukuku avukatından yardım almanız gerekir. Durumunuzda eksik bir evrak olması, usullere aykırı bir şekilde iş yapılması, cezanın eksik beyan edilmesi ve eksik ödenmesi, yabancı uyruklu kişi hakkında tahdit kodu olması, ülkeye tekrar girişte usuli bir hata yapılması, ülkeye girişten sonraki oturma izni başvurusunda hata yapılması ya da bu sürenin kaçırılması durumlarında beş (5) yıl deport (sınır dışı) kararı uygulanır, yani yabancı uyruklu kişi 5 yıl boyunca Türkiye’ye giremez.

G87 Ç114 Kodların İptal Davası
G87 Ç114 Kodların İptal Davası

Vize İhlali Yapan Yabancıya Af

Vize ihlali yapan yabancı kişilere yönelik af uygulamaları dönem dönem görülmektedir. 2021 yılında güncel olarak böyle bir uygulama bulunmamaktadır.

Fakat kanun bu yabancı kişilere başka bir alternatif sunmuştur. Kanuna göre vize ihlalinde bulunan yabancı uyruklu kişi, cezayı ödeyerek Türkiye’den çıktıktan sonra, on (10) gün içerisinde ikamet iznine başvuru yapacağına dair bir taahhütname imzalar ise, Türkiye’ye bir sonraki gün hemen yeniden girebilmektedir.

Taahhütnamenin imzalanmasına rağmen on (10) gün içerisinde başvuru yapılmaz ise, kişi yeniden kaçak yabancı durumuna düşecektir. Vize ihlali yapan yabancı kişilerin neler yapabileceğine, nasıl bir yol izleyebileceğine dair bir yabancılar uzmanından yardım almanızı öneririz. Uzmanlarımız, vize ihlali yapan yabancı kişiler için tüm gerekli işlemleri yaparak, kişilerin istedikleri sonucu almalarını sağlayabilmektedir.

1 Aralık 2014’te Rusya ile, 13 Mayıs 2017’de Çin’le imzalanan “suçluların iadesi ve cezai konularda karşılıklı adil yardımlaşma anlaşması” sonrası uygulamaya konulan Göç İdaresi

Genel Müdürlüğü’nün G-87 sayılı kodu.

Yabancıların statülerine ilişkin temel kanun niteliğindeki 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 4 Nisan 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek yasalaşmıştır.

Yasa’nın genel gerekçesinde de açıklandığı üzere, Kanun’un yapılmasındaki başlıca hedefler, yabancılar ve uluslararası koruma konularındaki çağdaş standartları karşılamaktan oldukça uzak olan, 5682 Sayılı Pasaport Kanunu ile 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkındaki 1950 tarihli iki yasanın değiştirilerek çağdaş esaslara bağlanması ve Avrupa Birliği sığınma ve göç müktesebatı ile uyumun sağlanmasıdır.

Ne var ki idari birimler tarafından yapılan bir takım uygulamalar yasanın bu amacından çok uzakta kalmaktadır. Bu da hukuk güvenliği konusunda sorun teşkil etmektedir. Zira uygulamada idarenin, anılan belirsiz hukuki çerçevede, kendisine bırakılan geniş takdir yetkisini gerekli duyarlılığı göstermeden kullandığı görülmektedir.

AYM’nin de yerleşik içtihatlarında, hukuk kurallarındaki belirsizlik, hukuki güvensizlik yaratacağı için kabul edilemez bulunmaktadır. Belirsizlik yaratarak hukuk güvenliğini ortadan kaldıran düzenlemeler, Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti ilkesine aykırıdırlar.

İdari Gözetim Altındaki Göçmen, Mülteci ve Sığınmacılar için Adalete Erişimin ne kadar zor olduğu ortadadır. Bir yanda hukuki destek hizmetleri ile avukat yardımına ihtiyaç duyan sığınmacı, mülteci ve göçmen nüfusunun büyüklüğü, diğer yanda ilgili mevzuat ve idari prosedürlerin avukatlar için yeni bir uygulama alanı olması sebebiyle, gerek barolar gerekse sivil toplum örgütleri bünyesinde faaliyet gösteren avukat ve hukukçuların bu alanda uzmanlıklarını güçlendirmelerine yönelik çalışmaların yeterli olmaması sebepleriyle bir çok mağduriyetler yaşanmaktadır.

Öte yandan Türkiye’deki yabancılar hakkında Göç İdaresi’ne yabancı ülke istihbarat kaynaklarından bilgi gelmekte olup, bu bilgilere göre 1-2 yaşındaki çocuklar hakkında dahi G-87 kodu işlenerek şahıslar sınırdışı edilmektedir. Bu şekilde kod verilen kişilerin Sulh Ceza Ceza Hakimliklerinin kararlarıyla uzun süre gözetim altında tutularak, adeta tecrit edildikleri ortadadır.

G87 “potansiyel yabancı savaşçı” kodu olarak da bilinmektedir. Diğer anlamıyla muhakkak bir durum değil, şüphe üzerine işlenen bir kod türüdür.

Genellikle Rusya’nın Türkiye’ye veya başka ülkelere “…benim için sakıncalı…” diye bildirdiği isimler ile ilgili uygulanan G-87 kodu, kadın ya da çocuk, yaşı büyük olsun fark etmeksizin keyfi şekilde kanunsuz olarak uygulanmaktadır.

Şahıslar haklarında işlenen bu koddan, polise gittiklerinde, ikamet başvurusu, ikamet izni süresi uzatılması gibi yasal işlemlerini yaptıklarında haberdar olmaktadır. Şahıslar bu kodu öğrendikten sonra sınır dışı, idari gözetim talebi ile özgürlükleri kısıtlanmakta ve aylarca yabancılar şube müdürlüğünde veya GGM’lerde tutulmaktadır.

Bu şekilde uzun süreli gözaltı işlemleri uygulanarak TCK’daki gözaltı süreleri ile ilgili sınırların da dışına çıkılmaktadır.

Haklarında deport (sınır dışı) kararı alınan ve tahdit kodu işlenen yabancı uyruklu kişiler, zamanında açacakları bir dava ile bu kararın iptal edilmesini sağlayabilir.

Konu ile ilgili bir olayda İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin kararında “… bu durumda daha önce ülkede kalmasına yönelik ikamet tezkeresi bulunduğu sabit olan davacının sınırdışı edilmesine ilişkin olarak davalı idare tarafından işlem sebebi olarak gösterilen Ç-114 ve G-87(Genel Güvenlik) kodlu tahdit kayıtlarının tutulma sebeplerinin somut bilgi ve belge ile ispatlanamadığı, bilahare dava konusu işlemin dayanağı tahdit kararlarına karşı davacı tarafından dava açıldığı…” denilerek işlemin iptaline karar verilmiştir.

Mevzuatta çeşitli sebeplerle sınır dışı edilmesine ilişkin hükümler yer almaktadır. Sınır Dışı Edilme ( Deport Kararı ) sebepleri aşağıdaki şekilde genel olarak özetlenebilir;

İşlediği suç nedeniyle belirli sürelerin üzerinde hapis cezasına mahkum edilenler, sınır dışı-deport edilir.

Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar, sınır dışı edilir, hakkında deport kararı alınır.

G87 Ç114 Kodların İptal Davası
G87 Ç114 Kodların İptal Davası

Türkiye’ye giriş, vize ve oturma izinleri için yapılan işlemlerde yanlış bilgi ve belge verenler sınır dışı edilir, haklarında deport kararı alınır.

Türkiye’de yerleşimi veya ikameti sırasında geçimini yasadışı yollardan sağlayanlar,
Kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar,
Vize veya vize muafiyeti süresini mevzuattaki belirtilen süreyi aşanlar veya vizesi iptal edilenler,

Oturma izinleri iptal edilenler, sınır dışı edilir

Oturma izni süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir bir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini mevzuatta gösterilen süreden daha fazla ihlal edenler,
Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit olunmuş kişiler,

Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler,
Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye giriş yaptığı anlaşılanlar

Uluslararası koruma başvurusu reddedilen kişiler hakkında sınır dışı edilme, deport kararı verilir .
Oturma izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, Türkiye’den çıkış yapmayanlar,
Sınır dışı edilmek suretiyle haklarında deport kararı alınır. Sınır dışı edilme-deport kararına karşı dava açılabilmektedir.G87 Ç114 Kodların İptal davası

SINIR DIŞI EDİLME KARARI ( DEPORT KARARI ) TAHDİT KODLARI

TAHDİT KODLARI

V-69 (Oturma izni iptal edilen yabancılar),
V-71 (Adreste bulunamayan yabancılar),
V-70 (Sahte evlilik yapan yabancılar),
V-77 (Ahıska Türkü uyruklu olmadığı halde bu şekilde başvuru yapan yabancılar),

V-84 (10 gün Oturma izni almak koşuluna bağlı olarak giriş yapan yabancılar),
G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar),
G-87 (Genel güvenlik tehlikesi arz etmekte olan yabancılar),
Ç-113 (Türkiye’ye yasadışı giriş ve çıkış yapan yabancılar),

Ç-114 (Hakkında adli işlem yapılan yabancılar),
Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar),
Ç-116 (Genel ahlak ile kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar),
Ç-117 (Kaçak çalışan yabancılar),

Ç-118 (Oturma izni iptal edilen yabancılar),
Ç-119 (Kaçak çalışan yabancıların, para cezasını ödememe durumu),
Ç-120 (Vize ya da ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi),
Ç-135 (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na aykırı davranan yabancılar),

Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyen yabancılar),
Ç-137 (Terke davet edilen yabancılar),
Ç-138 (INAD yolcu),
Ç-141 (Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi olan yabancılar),

K (Kaçakçılıktan aranan yabancılar),
N-99 (Interpol kodu),
O-100 (Semti meçhul ve ülkeye girişi yasaklı sığınmacı),

N-82 (İstihzan kodu / Girişi ön izine bağlı olan yabancılar),
2016 yılında yapılan bir değişiklikle bazı kişiler bakımından mahkeme kararı beklenmeden sınır dışı işlemlerinin başlatılabileceği ifade edilmiştir.

G87 Ç114 Kodların İptal davası

Bu kapsamda 6458 Sayılı Kanun’un 54.maddesinin b,d,k bentlerindeki,

Terör örgütleriyle ilişkili olanlar,

Kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı bakımından tehdit oluşturanlar,

Uluslararası kurum ve kuruluşlarca terör örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilenler,

bakımından sınır dışı işlemlerinin başlatılması için mahkeme kararı beklenmez.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı veya Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce yabancılar hakkında uluslararası terörizmle bağlantı olmak ya da devlete karşı suçlarda G87, Ç114 gibi kodlar konulabilmektedir. Bu kodların kaldırılabilmesi için de idare mahkemesinde mutlaka sınır dışı edilme işlemine karşı İPTAL davası açılması gerekmektedir.

G87 Ç114 Kodların İptal Davası

TAGGED: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share this Article
Leave a comment
Translate »