Ana SayfaAİLE VE BOŞANMA HUKUKUGeçici Velayet Hangi Durumlarda Verilir ?

Geçici Velayet Hangi Durumlarda Verilir ?

Geçici Velayet Hangi Durumlarda Verilir ?

Velayet Hakkında Merak Edilen Sorular – Velayet Avukatı ve Danışma Soru ve Cevaplar

Boşanma Davası Sırasında Çocuğun Bir Tarafın Himayesine Bırakılması: Uygulamada “tedbiren velayet” veya “geçici velayet” de denilen bu durum, boşanma davasının açılması ile birlikte müşterek çocuğun eşlerden hangisinin yanında kalacağı hususunun tayininden ibarettir.

Geçici velayet hangi durumlarda verilir?

Boşanma Davası Sırasında Çocuğun Velayeti

Yargılama sırasında çocuğun velayeti de tedbiren geçici olarak düzenlenebilecektir. Gerekli görülürse eşlerden birinin velayeti kaldırılabilir. Ya da her iki eşten de kaldırılıp çocuğa vasi atanabilir.

Boşanma ve Velayet: Boşanma Davası Çocuğun Velayeti

Boşanan eşlerde çocuğun velayetine iki şekilde karar verilebilir. Bunlardan bir tanesi tarafların anlaşmasıyla olandır.

Eşler çocuğun velayetinin kime verileceğine dair ortak bir karar verirlerse mahkeme de bu karara uyacaktır. Fakat taraflar arasında böyle bir anlaşma olmasa velayet davası açılmalıdır.

Bu davanın sonucunda da çocuğun kimde kalacağına mahkeme karar verir. Genellikle çocukların velayetleri anneye verilir. Fakat anne ve babanın ekonomik, sosyal ve psikolojik durumlarına göre babaya velayetin verildiği durumlar da söz konusu olabilir.

Velayet davaları nasıldır?

Velayet davaları, basit yargılama usulüne tabi olup aynı zamanda re’sen araştırma ilkesi uygulanmaktadır. Hakim çocuğun yararını gözeterek uzman tarafından velayet hakkının hangi ebeveyn tarafından daha iyi kullanılabileceğine dair rapor hazırlamasını isteyecektir.

Velayet davasında çocuğun isteği değerlendirilir mi?

Milletlerarası Çocuk Hakları Sözleşmesi‘ne göre çocuğun idrak yaşı, on iki yaş olarak kabul edilmiştir. Çocuk on iki yaşına geldiği vakit, annesinde mi babasında mı kalmak istediğine dair görüşünü belirttiği vakit, mahkeme çocuğun isteğini değerlendirmede esas alabilecektir.

Velayet geri alınabilir mi?

Velayet kararı, kamu düzeninden ileri gelmektedir. Bu nedenle velayete ilişkin verilen karar, kesin değildir. Çocuğun bakımının aksatılması, velayet hakkının kötüye kullanılması, çocuğun görüş günlerinde gösterilmemesi, yaşam koşullarında olumsuzluk olması durumlarında velayetin değiştirilmesi talebiyle dava açılabilir.

Velayet kaç çeşittir?

Velayetin bir türü de ortak velayettir. Tarafların evlilik birliği boyunca çocuklar üzerinde kullandığı velayet türü ortaktır. Ancak boşanma sürecine girilmesi ile velayet, ebeveynlerinden birisine verilecektir. Ortak velayet boşanma sürecine girilmesiyle kalkacaktır.

Geçici velayet ne zaman kesinleşir?

Geçici velayet, mahkeme tarafından tedbiren verilen bir karardır. Boşanma davası devam ederken verilen geçici velayet kararı, boşanma kararının kesinleşmesi ile sona ermektedir

Geçici velayet kaç gün sürer?

Aile mahkemesinin velayet konusunda verilen kararın gerekçeleri ile yazılması ve hakimin onaylanma süresi ise 30 gündür. Bu süre ile velayet davası 209 gün içerisinde belirlenen makul sürede sonuçlanması hedeflenmiştir.

Geçici velayet dilekçesi nedir?

Boşanma davası kapsamında müşterek çocuklar hakkında geçici velayet kararı verilmesi bu mümkün olmaz ise müşterek çocuk ile şahsi ilişki tesisine karar verilmesi talebi hakkındadır.

Yeni doğan çocuğun velayeti kime verilir?

Anne çocuğa iyi bir şekilde bakmıyorsa, bundan acizse ya da sağlık durumu iyi değilse, bebeğin velayeti anneden alınıp, babaya verilebilir. Boşanmada yeni doğan bebeğin velayeti anneye verilir.

1 aylık bebek boşanmada kime verilir?

Çocuk 0 ile 3 yaş arasındaysa boşanma davasında çocuğun velayeti anneye verilir. 0-3 Yaş arası çocuğun boşandıktan sonra velayetinin anneye verilmesinin nedeni de çocuğun annenin bakımına ve şefkatine ihtiyacı olduğu içindir. Tabii ki, 0-3 yaş arası çocuğun babası da çocuğa bakabilir.

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »