Ana SayfaEN SON EKLENENLERHırsızlık Sigortası Tazminatı

Hırsızlık Sigortası Tazminatı

Hırsızlık Sigortası Tazminatı

Hırsızlık Sigortası Kapsamı

Hırsızlığa karşı sigorta, menkul bir malın çalınması sebebiyle o mal üzerinde hak sahibi olan bir kimsenin uğradığı zararın giderilmesi amacını taşıyan bir sigorta türüdür.

Bunlar; riziko, sigorta teminatının kapsamı ve tespit edilen hasarın tazmin edilmesidir.

Taşınır malların, sahibinden veya elinde bulunduran kişiden hileli bir şekilde çalınması rizikosuna karşı yapılır.

Hırsızlık sigortası, hırsızlığa veya hırsızlık teşebbüsüne bağlı olarak ev ve iş yerlerine ve buralardaki eşyalara verilen zararları ve maddi kayıpları güvence altına alan sigorta türüdür.

Bazı türden kıymetli eşya ve evraklar kasada saklanması koşuluyla hırsızlık sigortası ile teminat altına alınır.

Sigorta tazminatının ya da sigorta bedelinin ödenmesinde sigorta ettiren, sigortalının hukuken fiillerinden sorumlu oldukları kişilerin kusurlu bulunması durumunda ne yapılacağı hususuna Türk Ticaret Kanunu’nda yer verilmiştir.

TTK’nın 1429, 1477 ile 1503 ve 1504. maddelerinde sigorta tazminatına ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır.

Hırsızlık Sigortası Kapsamı

Hırsızlığa karşı sigorta, menkul bir malın çalınması sebebiyle o mal üzerinde hak sahibi olan bir kimsenin uğradığı zararın giderilmesi amacını taşıyan bir sigorta türüdür. Türk Sigorta Hukukunda, hırsızlığa karşı sigortada sigortacının sorumluluğunun kapsamının tespit edilmesinde üç durum ele alınmaktadır

Hırsızlık Sigortası Mal Sigortası mıdır?

Yalnızca Hırsızlık teminatı alınabilmekte midir?

Yalnızca hırsızlık teminatı alınması mümkün değildir. Bu teminat, Yangın veya Mühendislik gibi mal sigortalarına ek olarak alınabilen bir sigorta teminatıdır.

Hırsızlık teminatı nedir?

Hırsızlık teminatı, konut sigortası yaptıran kişilerin limitleri dâhilinde hırsızlık sonucunda evlerinde oluşabilecek maddi zararları koruma altına alan bir sigorta teminatıdır. Ölüm, yaralama, zor kullanma ve tehdit ile hırsızlık yapılması veya hırsızlığa teşebbüs edilmesi.

Hangi sigortalar var?

Sigorta Çeşitleri Nelerdir?

Kasko Sigortası Kasko sigortası, kaza, çarpma, çarpılma, yanma, hırsızlık ve çalınmaya teşebbüs vs. gibi durumlarda aracı güvence altına alır.

Trafik sigortası,
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES),
Konut Sigortası ,
Zorunlu Deprem Sigortası (DASK),
Yıllık Hayat Sigortası,
Seyahat Sigortası,

Hırsızlık sigortası genel şartlarına göre, sigorta teminatı kapsamına giren rizikolar şunlardır:

Sigortalı eşya ve malların bulunduğu yerlere, kırmak, zorlamak, tırmanmak, duvar aşmak veya anahtar uydurmak suretiyle girilerek yapılan hırsızlıklar

Sigortalı eşya ve malların bulunduğu yerlere gizlice girip saklanmak suretiyle yapılan hırsızlıklar

Sigorta ettiren, ailesi veya çalışanları üzerinde zor ve şiddet kullanarak veya ölümle tehdit ederek ya da bu kişileri yaralamak veya öldürmek suretiyle yapılan hırsızlıklar

Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucunda sigorta yerinde meydana gelen hasarlar Hemen belirtelim ki, ziynet eşyalarının hırsızlık sigortası kapsamına girebilmesi için, sigorta genel şartlan uyarınca kilit altında bulundurulması gerekir .

3. Teminat Dışında Kalan Hâller

Yukarıda sayılanlara ek olarak hırsızlık sigortası kapsamında yer alması istenen başka hususlar varsa sigorta sözleşmesinde bunlar da gösterilebilir.

Aksi hâlde esas itibarıyla hırsızlık niteliği taşıdığı ve sigortalının zararına yol açtığı hâlde, sırf sözleşmede yazılmadığı için aşağıdaki olaylar sigorta teminatı dışında kalır:

Sigorta yeri haricînde bulunan hizmetçi ve sandık odaları, garaj ve mahzen gibi yerlerdeki eşya ve mallara yapılan hırsızlıklar,

Rehin, emanet, ödünç ve kira gibi bir nedenle sigortalıda bulunan eşya ve mallara yapılan hırsızlıklar,

Sigortalı yerin içinde kimse olmaksızın aralıksız olarak 30 günden fazla süreyle boş bırakıldığı sırada yapılan hırsızlıklar Mağazaların dışı veya giriş hollerinden açılan vitrinlerde bulunan eşyaya yönelik hırsızlık ve tahribatlar,

Grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketleri ile bunlara yönelik müdahaleler sırasında meydana gelen karışıklıktan yararlanarak yapılan hırsızlık, yağma ve tahribatlar.

Sözleşme ile teminat kapsamına alınamayacak rizikolar: Daha önce de belirtildiği gibi hırsızlık sigortası tüm rizikoları kapsayan bir sigorta çeşidi değildir.

Bu nedenle, yukarıda belirtilen hırsızlık olaylarına benzer şekilde gerçekleşse bile aşağıdaki olaylar teminat dışında kalır, bu hâllerin sözleşme ile sigorta teminatı altına alınması da söz konusu değildir:

Sigortalı ile birlikte yaşayan kişilerce yapılan hırsızlık ve tahribatlar,
Sigorta yerinde sigortalının yanında çalışanlarca yapılan hırsızlık ve tahribatlar,
Kapı, pencere ve vitrin camlarına hırsızlar tarafından verilen zararlar,
Hırsızlar tarafından çıkarılan yangın ve infilâktan kaynaklanan hasarlar,
Hırsızlık dışında başka bir şekilde ele geçirilen asıl anahtarlar ile yapılan hırsızlıklar,
Doğal afetler, savaş, terör olayları, halk hareketleri veya yangın gibi bir olaydan meydana gelen kargaşadan yararlanarak yapılan hırsızlık, yağma ve tahribatlar,
Kamu otoritesince yapılan tasarruflardan kaynaklanan hasarlar.

Hırsızlık Sigortası Tazminatı

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »