İftira Suçu

İftira Suçu

İftira suçu, hakkında savcılık soruşturması açılması veya idari yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesidir (TCK m.267). Yani, fail masum olduğunu bildiği bir kişiye suç atmaktadır. Belirsiz bir fiil isnat edilmesi halinde iftira suçu oluşmaz.

İftira suçu nereye şikayet edilir?

Eğer kişi, suçu kendisi işlemediği halde kendisinin işlediğini belirtir ise bu suç artık “suç üstlenme suçu”nu oluşturacaktır. İhbar veya şikayet, suç işleyen kimse tarafından yetkili makamlara yapılmalıdır. İftira suçunun tamamlanması, yetkili makamlara yönelik ihbar veya şikayetin bildirilmesiyle oluşacaktır.

İftira davası nasıl sonuçlanır?

İftira Suçu ve Suçun Tamamlanma Anı
İftira suçunun tamamlanma anı hukuka aykırı isnat edilen fiilin kamu makamlarına bildirimi ve bu makamların öğrenmesiyle tamamlanır. Soruşturmaya veya idari yaptırım kararı uygulamaya yetkili kamu makamlarının hukuka aykırı isnadı öğrenmesi yeterlidir.

Suç uydurma suçu şikayete tabi midir?

Suç uydurma suçu, şikayete bağlı suçlar arasında yer almadığından savcılık tarafından resen soruşturulur, bu suçlara dair herhangi bir şikayet süresi yoktur. Şikayetten vazgeçme ceza davasının düşmesi sonucunu doğurmaz. Suç, dava zamanaşımı süresine riayet edilmek kaydıyla her zaman soruşturulabilir.

İftira eden kişiye ne denir?

İftira eden kimseye ” müfterî ” denir.

İftiraya uğrayan memur ne yapmalı?

Konuyla ilgili yasal düzenlemelere göre, yapılan soruşturma veya yargılama sonucunda memurun iftiraya uğradığı ortaya çıktığında; Merkezde bu memurun en büyük amiri (illerde ise vali), isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından ister.

İftira suçu ne zaman oluşur?

Gazete veya diğer kitle iletişim araçlarında yayın yapılması suretiyle bir kişiye suç isnadında bulunulması halinde de iftira suçu oluşur. Kişiye isnat edilen fiil hiç işlenmemiş olabileceği gibi, kendisine isnatta bulunulan kişi tarafından işlenmemiş olabilir. Kişi suç teşkil eden bir fiili işlemiştir.

İftira atmak yüz kızartıcı suç mu?

Ana bir suçtur. Yani mükerrep suç değildir.

İftira suç, yüz kızartıcı bir suçtur. Yüz kızartıcı suç olmasından dolayı kanunlarda bazı hukuki sonuçlar bağlanmıştır. İftira suçundan mahkum olan kişi, Devlet memuru olamaz.

İftiraya uğrayan kişi tazminat davası açabilir mi?

İftira atan kişiye tazminat davası açılabilir.

İftiraya uğrayan kişi, yaşadığı zararlar sebebiyle iftira atan kişiye tazminat davası açabilir. Bu gibi durumlarda açılmış olan tazminat davasında verilecek olan miktar, mağduriyetin durumuna göre belirlenmektedir.

Hangi durumlarda iftira davası açılır?

İftira suçları için görevli olan mahkeme, asliye ceza mahkemesi olarak belirlenmiştir.

Hukuki yardım için bizimle iletişime geçiniz.

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »