İkamet (oturma) İzni Nedir | Yabancılar Avukatı İstanbul

Deport Kaldırma
11 Min Read

İkamet (oturma) İzni Nedir | Yabancılar Avukatı İstanbul

Türkiye’de 90 günden fazla kalacak olan yabancı uyruklu kişilerin, Türkiye’de kalmaya devam etmeleri için ikamet izni almaları gerekir. Alınan ikamet izni 6 ay içerisinde kullanılması gerekir. Aksi halde izin iptal edilir.  

İkamet İzni Nasıl Alınır? 

İkamet izni Göç İdaresinin online sistemi üzerinden başvuru yapılmaktadır. Başvuru formu doğru bilgilerle eksiksiz olarak tamamlanmalıdır. Daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğünden randevu alınmalıdır. Bu randevu aynı sistem üzerinden online alınabilir. Doldurulan başvuru formu imzalanarak, alınan ikamet çeşidine göre gerekli belgelerle (Bu belgeler alınan ikamet çeşidine göre, sistem üzerinden öğrenilebilir.) birlikte İl Göç İdaresine gönderilir. Aynı zamanda başvurunun yapılmasıyla birlikte alınan randevu süresine kadar Türkiye’de yasal olarak kalma hakkı sağlanmaktadır. Başvuru sonucu 90 gün içerisinde sonuçlanmaktadır.  

İkamet (oturma) İzni Nedir | Yabancılar Avukatı İstanbul

İkamet İzni Çeşitleri 

 • Kısa Dönem İkamet İzni 
 1. Bilimsel bir araştırma için Türkiye’de bulunacak olan yabancılar kısa dönem ikamet izni alabilir. Yabancının bilimsel araştırma için izne tabi olması gerekir. Bilisel araştırmaya konu olan, örneğin, Enerji bakanlığı, üniversite gibi kurum ve kuruluşlardan alınacak olan izin başvurusu ile yurt dışı temsilciliklerinden vize alınabilir. 
 1. Türkiye’de taşınmaz sahibi olan yabancılar kısa dönem ikamet iznine başvuruda bulanbilir. Ancak bu taşınmazın konut olarak kullanılıyor olması gerekir. Aynı zamanda aile üyelerinin de bu kapsamda başvuru yapması mümkündür.  
 1. Türkiye’de iş kuracak yahut ticari bağlantısı olan yabancı uyruklu kişilerde kısa dönem ikamet iznine başvuruda bulabilir. Ancak yabancı 3 ayın üzerinde ikamet izni talep ediyorsa ticari bağlantısı olduğu kişi yahut şirketlerden davet mektubu alması istenebilir. 
 1. Hizmet içi eğitim alacak olan yabancılar için kısa dönem ikamet izni düzenlenebilmektedir. Bu kapsamda ikamet izni; eğitimin süresi, içeriği, yeri gibi belgelerin sunulmasıyla birlikte program süresi bitimine kadar verilmektedir. 
 1. Öğrenci değişim programı yahut Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde eğitim için kısa dönem ikame izni alınabilir. Yine eğitimin süresi boyunca ikamet izni verilmektedir. Öğrenci değişim kapsamında eğitim için gelen yabancı, ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içerisinde genel sağlık sigortası için talepte bulunabilir. Bu süre içerisinde talepte bulunulması halinde ayrıca sağlık sigortası yapılması istenmez. Sürenin kaçırılması halinde özel sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir. 
 1. Türkiye’ye turist amaçlı gelecek olan yabancıların seyahat planlarını yani nerede bulunacakları, süresi gibi belgelerin beyanıyla birlikte kısa dönem ikamet izni başvurusu yapılabilir. 
 1. Kamu sağlığına tehdit oluşturmamak kaydıyla tedavi amaçla kısa dönem ikamet izni alınabilir.  
 1. Adli veya idari makamların talep yahut kararlarıyla birlikte Türkiye’de kalması gereken yabancılar kısa dönem ikamet izni alabilir. 

Aile ikamet iznini kaybeden yabancılar, kısa dönem ikamet iznine başvuruda bulunabilir. Bunun için şartlar:                              

 •  18 yaşını tamamlamış olmak kaydıyla en az 3 yıldır; aile ikamet izni ile türkiye’de bulunuyor olmak. 
 • Bir Türk vatandaşı ile en az  3 yıldır evli olarak aile ikamet izni almış yabancının, eşinden boşanmış olması. Ancak yabancının boşanma sebebi aile içi şiddetse ve bu mahkemede ispatlanmışsa 3 yıllık şart aranmaz. Aynı zamanda eşin ölmüş olması halinde de 3 yıllık evlilik şartı aranmaz.  
 • Türkçe öğrenmek için kayıt yaptıran yabancı öğrenci kısa dönem ikamet izni alabilir. Bu kurs Milli Eğitim Bakanlığından izinli olan bir kuruluş olmalıdır. Yabancıya kurs en fazla 2 defa verilebilir. 
 1. Türkiye’de kamu kurumları aracılığıyla eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancılar kısa dönem ikamet izni alabilir. Ancak bu ikamet izninin süresi 1 yılı geçemez.  
 1. Türkiye’de üniversite okuyan yabancılar mezun olmalarıyla birlikte 6 ay içerisinde kısa dönem ikamet iznine başvurabilirler. Ancak bu hak 1 kere ve 1 yıl olarak verilmektedir.  
 1. Türkiye’de çalışmayan ancak Bakanlar kurulunca belirtilen tutarda yatırım yapan yabancı uyruklu kişi, eşi, çocuğu kısa dönem ikamet izni başvurusunda bulanabilir. Ancak bu ikamet iznin süresi en fazla beşer yıllık olarak düzenlenmektedir. 
 1. KKTC vatandaşlarına en fazla beşer yıllık kısa dönem ikamet izni düzenlenebilir. 

İkamet (oturma) İzni Nedir | Yabancılar Avukatı İstanbul

Kısa Dönem İkamet İzni Şartları 

 • Türkiye’de kalış amacıyla ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmek, 
 • Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartı, 
 • İstenilmesi halinde adli sicil kaydı ibrazı, 
 • Türkiye’de bulunulacak olan adresi vermek. 

İkamet İzni Olan Yabancı Çalışabilir Mi

Kısa Dönem İkamet İzni Red, İptal, Uzatılmama Sebepleri 

 • Kısa dönem ikamet izni için aranan şartlara sahip olmamak 
 • İkamet iznin alınış amacı dışında kullanılmış olması, 
 • Yabancı hakkında sınır dışı kararı yahut giriş yasağı bulunması, 
 • Yurt dışında kalış süresi bakımından ihlale düşülmüş olması. 

İkamet (oturma) İzni Nedir | Yabancılar Avukatı İstanbul

 • Aile İkamet İzni 

Aile ikamet izni yabancının, eşine, kendisinin yahut eşinin ergin olmayan çocuğuna yahut bağımlı olan çocuğuna aile ikamet izni düzenlenebilir.  

Yabancının birden fazla eşi varsa eşlerden yalnızca biri aile ikamet izni alabilir. Ancak eş ayırt etmeksizin bütün çocukları aile ikamet izninden yararlanır.  

Yabancının aile ikamet izninden yararlanan çocuklarının 18 yaşına kadar öğrenci ikamet izni almaksızın eğitim hakkı tanınır.  

Aile ikamet İzni Olan Yabancılar şu şartlar Halinde Kısa Dönem İkamet İznine Başvurabilir: 

 • Türk vatandaşı ile en az 3 yıldır evli olan yabancının boşanması, 
 • Yabancının evli olduğu Türk eşinin ölmesi, 
 • En az 3 yıldır aile ikamet izni ile kalan 18 yaşını dolduran yabancılar aile ikamet izninden, kısa dönem ikamet iznine geçebilir. 

Aile İkamet İzni Süresi Ne Kadar? 

 • Aile ikamet izni her seferinde 3 yıllık süre ile verilir.  
 • Aile ikamet izni süresi destekleyici olan yabancının ikamet izni süresini geçemez. 

Aile İkamet İzni Şartları? 

 • Aile ikamet izni alan destekleyicinin tüm ailesine bakacak gelire sahip olması gerekir. Aynı zamanda destekleyicinin son 5 yıl içinde aile düzenine karşı suç işlememiş olması gerekir. En az 1 yıldır Türkiye’de ikamet etmesi ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması halinde aile ikamet iznine başvurulabilir.  
 • Yabancının ailesiyle birlikte yaşayacağına buna dair niyetini ortaya koyması gerekir. Aynı zamanda destekleyicinin eşinin 18 yaşını tamamlamış olması gerekir.  

İkamet (oturma) İzni Nedir | Yabancılar Avukatı İstanbul

 • Öğrenci İkamet İzni 

Aile ikamet izni olmayan öğrencilerin, ilk ve orta öğrenim görecek olan yabancılar öğrenci ikamet izni alabilir. 

Türkiye’de üniversite, TUS, DUS, yüksek lisans, doktora yapacak olan yabancılar öğrenci ikamet izni alabilir. 

Öğrenci ikamet izni, öğrencinin yalnızca eşi ve çocukları aile ikamet izni alabilir. 

 • Öğrenci İkamet İzni Alan Yabancının Çalışma Hakkı 

Yabancının çalışma izni de alması kaydıyla çalışabilir. Ancak ön lisans, lisans öğrencilerinin çalışma hakkı ilk yıldan sonra başlar. Çalışma izni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılabilir. 

 • Uzun Dönem İkamet İzni 
 1. Türkiye’de kesintisiz 8 yıl ikamet izni kapsamında kalmış olunması, 
 1. Mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsünde yahut insani ikamet izni ve geçici koruma sağlanan yabancılara uzun dönem ikamet iznine geçebilir.  

Uzun Dönem İkamet İzni Şartları 

 • Kesintisiz 8 yıl Türkiye’de yaşamış olmak, 
 • Son 3 yıl içerisinde sosyal yardım almamış olmak, 
 • Kendisi ve ailesinin geçimini sağlayacak gelire sahip olmak, 
 • Geçerli sağlık sigortası, 
 • Kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturmamak. 

Uzun Dönem İkamet Süresi Kaç Yıllık Verilir? 

Uzun dönem ikamet izni süresiz düzenlenir. 

 • İnsani İkamet İzni 
 1. Yabancı çocuğun yüksek yararı söz konusu ise, 
 1. Hakkında sınır dışı kararı yahut giriş yasağı olan yabancının Türkiye’den ayrılması mümkün değilse, 
 1. İnsani ikamet iznine başvuran yabancının, ilk iltica ülkesine yahut güvenli 3. ülkeye gönderilme süresi boyunca, 
 1. İkamet izinlerinden hiçbirisine başvuramayan yabancının, acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması açısından Türkiye’ye girişi veya kalmasına izin verilmesi gereken yabancılar, 
 1. Olağanüstü durumlarda insani ikamet izni düzenlenebilir. 

İkamet (oturma) İzni Nedir | Yabancılar Avukatı İstanbul

 • İnsani İkamet İzni 

İnsan ticareti mağduru olan veyahut olma olasılığı yüksek olan yabancı için insani ikamet izni düzenlenebilir. İnsani ikamet izni süresi 30 gün süre ile valilik tarafından düzenlenir. En fazla altışar aylık olarak uzatılabilir. Bu sürelerin toplamı 3 yılı geçemez. Yabancının kendisi yahut suçun failleri ile yeniden iletişime geçmesi, yabancının mağdur olmadığının anlaşılması halinde insani ikamet izni reddedilir, iptal edilir yahut uzatılmaz. 

İkamet (oturma) İzni Nedir | Yabancılar Avukatı İstanbul

İkamet (Oturma) İzni Süresini Uzatma 

Her ikamet izninin geçerlilik süresi farklıdır. Sürenin bitmesiyle birlikte ikamet izni son bulmaktadır. İkamet izni süresi uzatılmazsa yasal olmayarak Türkiye’de kalınmış olur. İkamet iznini süresinin bitmesine 60 gün kalmasından itibaren tamamlanmalıdır. Yabancı kişisel bilgilerindeki değişiklik olması halinde bu bilgileri güncelleyerek e- ikamet üzerinden online olarak başvuru yapılabilir. Başvuru formu ve yine sistem üzerinden istenen belgelerle birlikte 5 iş günü içerisinde İl Göç İdaresine gönderilmelidir. 

İkamet İzni Olan Yabancı Çalışabilir Mi? 

Yabancının Türkiye’de çalışabilmesi için öncelikle oturma izni alması gerekir. Daha sonra çalışma izni de almak suretiyle çalışabilir. Ancak ikamet izni alınması kendiliğinden yabancıya çalışma izni sağlamamaktadır. Bunun için ayrıca çalışmaz izni de alınmalıdır.  

Share this Article
Leave a comment
Translate »
%d blogcu bunu beğendi: