Ana Sayfaİnsan Hakları Eylem Planı En Önemli Başlıklar

İnsan Hakları Eylem Planı En Önemli Başlıklar

İnsan Hakları Eylem Planı En Önemli Başlıklar

İnsan Hakları Eylem Planı özellikle idare hukuku ve idari yargılama usulünde getireceği değişikliklerle dikkat çekiyor.

Bunlar arasında en önemli başlıklar aşağıdaki şekilde:

1) İdari Yargılama Usulü Kanunu‘nda düzenlenen ve idareye yapılan başvurularda idarenin cevap verme süresi olan 60 günlük sürenin 30 güne indirilmesi her türlü idari başvuruda daha hızlı karar alınması ve yargılama süreçlerinin kısalmasına zemin hazırlayacaktır.

2) İdari davalarda dosyaya sonradan giren tüm bilgi ve belgelerin taraflara tebliğinin zorunlu hale getirilmesi yargılama sürecinin taraflar açısından daha sağlıklı ilerlemesini sağlayacaktır.

3) İmar ve kamulaştırma gibi alanlara özgü kurulacak ihtisas mahkemeleri yargılama süreçlerinin hızlanmasına ve özellikle mülkiyet hakkına ilişkin mağduriyetlerin azalmasına yardımcı olacaktır.

4) İdarelerin taraf olduğu aynı nitelikteki uyuşmazlıklarda pilot dava usulü getirilmesinin kamuda kaynak israfının önüne geçeceği belirtilse de bu usule ilişkin ortaya çıkacak yasal düzenlemenin oldukça doğru kurgulanması önem taşımaktadır.

5) Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun idari para cezası kararlarına karşı idari yargıya başvuru imkanı sağlanması bu kararların hukuki denetiminin daha ayrıntılı ve idari işlemin unsurları özelinde gerçekleşmesini sağlayacaktır.

6) İdari yargıda gerekçeli kararın 30 gün içinde yazılmasının zorunlu kılınması daha önce salt düzenleyici amaçla yer verilen bu sürenin bağlayıcı olmasına ve yargılama süreçlerinin her aşamada kısalmasına katkı sunacaktır.

7) Kişiler ile kamu arasındaki uyuşmazlıkları en hızlı ve en az maliyetle çözmek için idari sulh usulü getirilmesi, birçok idari uyuşmazlığın daha hızlı çözülmesine yarar sağlayacaktır.

Diğer yandan özellikle idare açısından sulh mekanizmasına katılım ve bu konudaki tasarruf yetkisi doğru kurgulanmalıdır.

Aksi halde düzenlemenin fiili anlamda uygulama alanı bulması oldukça zor olacaktır.

8) İdare ile yatırımcılar arasındaki uyuşmazlıkları gidermek için yatırım ombudsmanlığı kurulması, yatırım ortamının iyileştirilmesi bakımından güven sağlayacaktır.

Yatırım ombudsmanlığının bakanlık nezdinde değil Kamu Denetçiliği Kurumu bünyesinde gerçekleşmesi, usulün daha etkin olmasına katkı sunabilecektir.

 

İnsan Hakları Eylem Planı En Önemli Başlıklar
İnsan Hakları Eylem Planı En Önemli Başlıklar

9) Kamulaştırmasız el atma işlemlerine karşı valilikler nezdinde idari başvuru yolu getirilmesi hususu da hukuki açıdan doğru kurgulanmalıdır.

Aksi halde 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun benzeri fiilen uygulanmasında güçlükler yaşanan bir mevzuat ortaya çıkabilecektir.

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: