İstanbul Boşanma Avukatı Tavsiye 2022

deportkaldirma
19 Min Read

İstanbul Boşanma Avukatı Tavsiye 2022

Contents
En iyi avukat sizin güvendiğiniz avukattır.Boşanma Davası Nasıl Açılmalıdır?Çekişmeli Boşanma Davası Hakkında Genel BilgilerAnlaşmalı BoşanmaEn hızlı boşanma yolu;İyi bir boşanma avukatı arıyorum…,İstanbul boşanma avukatı tavsiye…Anlaşmalı Boşanma Protokolü, Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları Nelerdir, Protokol Nasıl Olur?,Anlaşmalı Boşanma Protokolü İçeriğiİstanbul Boşanma Avukatı olarak Aile ve Boşanma Hukuku alanında uzman olduğumuz bazı konu ve davalar;İstanbul boşanma avukatı olarak boşanma davaları, İstanbul boşanma avukatı olarak anlaşmalı boşanma davaları, Nişanın bozulmasından kaynaklı maddi, manevi tazminat davaları, Boşanmada mal paylaşımı davaları, Çocukların velayeti davaları, Çocuk için iştirak nafakası davaları, Eş yararına nafaka davaları (tedbir nafakası, yoksulluk nafakası), Boşanmada maddi tazminat davaları, Boşanmada manevi tazminat davaları, Soy bağının kurulması davaları (soy bağının reddi, tanıma ve babalık davaları), Aile içi şiddet davaları, Kişilik haklarına saldırı davaları, Ailenin korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar, Eşi evden uzaklaştırma davaları, Evlat Edinmeden kaynaklı davalar, İsim ve yaş değişikliği davaları, vesayet kararları ve vasilikten doğan davalar, Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi.İstanbul En İyi Boşanma Avukatı Tavsiye?

İstanbul en iyi avukat şeklinde internetten yaptığınız aramalarla çalışmak istediğiniz avukatı seçmeye çalışırken şunu unutmamalısınız; Avukatlar arasında sıralama bulunmamaktadır.

Bu yüzden en iyi boşanma avukatı söylemi de eksik kalmaktadır. Her avukat çalışmalarını belli bir alanda yürüterek uzmanlaşmakta ve dava tercihini uzman olduğu alanlarda yapmaktadır.

En iyi avukat sizin güvendiğiniz avukattır.

Boşanma Davası Nasıl Açılmalıdır?

Boşanma davası açmadan önce öncelikle davamızı hangi sebeplere dayandıracağımızı belirlememiz gerekmektedir. Boşanma davasında aile birliğini boşanma aşamasına getiren yani aile birliğinin bozulmasına sebep olan olayların, bu olaylara sebep olanın karşı taraf olduğunun anlatılması ve ispat edilmesi gerekmektedir.

Dava açacak taraf olarak öncelikle yapmamız gereken neden boşanma davası açtığımızı, tarafları boşanma aşamasına getiren olumsuz olayların neler olduğunu ve bu olaylara karşı tarafın sebep olduğunu anlatacağımız bir dava dilekçesi hazırlamak olacaktır.

Bu dava dilekçesi bizim davamızın temelini oluşturacaktır.
Bu nedenlerle içeriği, anlaşılır olması ve olayların belirli bir sıralama anlatılması önemlidir.

Zira olayların gelişi güzel bir anlatımla anlatılması, dava dilekçemizin anlaşılır olmaması hakimin de olayları anlamasını zorlaştıracaktır.

Bu sebepler ile boşanma davası açmadan önce iyi bir boşanma avukatından danışmanlık almanızı tavsiye ediyoruz.

İstanbul boşanma avukatları için doğru yerdesiniz.

İstanbul ‘da Boşanma davalarına bakan Asal Hukuk Danışmanlık Boşanma davalarında müvekkillerine yardımcı olmaktadır.
İstanbul ‘da Boşanma davası açmak isterseniz mahkemeye müracaat etmeden önce bir dilekçe hazırlamanız gerekmektedir.

Bu dilekçe Boşanma davası açılabilmesi için gerekli olan bir dilekçedir ve davanızın lehinize sonuçlanması için hayati önem taşımaktadır. İstanbul’da Boşanma dava dilekçesi hazırlarken, dava dilekçesine eklenmesi gereken birçok önemli konu var.

Sizler doğal olarak bu konuları bilemezsiniz. O nedenle Boşanma davalarında bir avukata ihtiyacınız olacaktır. Biz bu konuda size yardımcı oluruz.

İstanbul Boşanma Avukatı olarak müvekkillerimizin aile hukukundan doğan problemlerini dava aşaması, istinaf aşaması ve yargıtay aşaması olmak üzere takip ediyoruz.

Bu nedenle aile hukuku alanında danışmanlık ve dava takibi için sadece boşanma davası uzman avukatlardan yardım almanızı almanızı tavsiye ediyoruz.

İstanbul Boşanma Avukatı olarak sunduğumuz bazı hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimiz şöyledir.

Boşanma davası başından sonuna kadar takibi ve avukatlık hizmetleri,
Boşanma davasından kaynaklı ceza davaları takibi, sanık ve mağdur vekilliği,
Boşanma davasından kaynaklı nafaka davaları, tazminat davaları, velayet davaları,
Aile hukukundan kaynaklı sorunlara ilişkin mal paylaşımı davaları,
Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davaları, mal paylaşımı davası, velayet davası, nafaka arttırım davası, evliliğin iptali davaları, boşanmadan kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları, yabancı ülkelerde verilen boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi davası,
Boşanma davaları sonrasında velayet davaları,
Nişanlılıktan doğan tazminat davaları,
Evliliğin iptali ve düzenlenmesi,
Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, aldatma, terk nedeniyle açılacak davalar,
Evlilik sözleşmesi düzenlenmesi ve hukuki yardım,
Boşanma davası sonrasında kararların icrası,
Çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davası, dava dilekçesi, cevap dilekçesi, hazırlanması, dava takibi, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

TMK’ya göre boşanma türü, nafaka, mal paylaşımı, tazminat ve eşlerin müşterek çocuğu varsa velayet gibi hususları da barındırmaktadır.

İnternetten veya herhangi bir yerden temin edilen dilekçe şablonları ile bir aşamaya kadar yürütülebilir ama; hem hukuki kaybın olmaması hem de bu süreci rahat atlatabilmeleri vekil aracılığıyla yürütülmelidir.

Hukuku ve dosya sürecini, dilekçe aşamasını hukuka uygun yürütmek için vekil hizmeti gerekli olmaktadır.

Boşanma avukatlarımız, evlilik öncesinde veya evlilik devam ederken evlilik sözleşmesi ve mal ayrılığı sözleşmelerinin hazırlanması konusunda öncelikle imza öncesi eşlerin bilgilendirilmesi ve sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerine destek olmaktadır.

Geri dönüşü olmayan olarak kabul edilen hatalar nedeniyle kişi, yeniden açma hakkını kaybedecek, üzerine hukuki yorum yapmaya dahi gerek kalmayacaktır. Ne yazık ki avukatlar olmaksızın boşanma veya mal rejimi tasfiyesi talebiyle açılması kişinin geri dönüşü olmayan hatalar yaptığı görülmektedir. Tarafların kendisi takip edebilir fakat davayı kaybetmeyecek şekilde yürütülmelidir.

Taraflarca vekil hizmetinden yararlanmak hususunda karar verilmelidir.
Sunulan beyanlar, iddialar ve savunmalarda dikkatli olunmalı ve bir delil dilekçesinde iddiaları somutlaştırmak için mutlaka boşanma sürecinde uzman avukata başvurulmalıdır.

Bunun yanı sıra evden taşınmada kimin ne hakkı olduğuna, maddi manevi zararın tazminin nasıl sağlanacağı uzman bir vekil tarafından gerekli savunmayı ve bilgilendirmeyi yasa çerçevesinde yapılacaktır.

Türk Medeni Hukuku, mal paylaşımı detayları, hangi boşanma sebebine dayanılarak açılacağı, hangi delillerin (WhatsApp, SMS, video, fotoğraf, fatura gibi) sunulacağı gibi konulara hakim olan bir boşanma vekili hukuka uygun yürütecektir.
Bu durumda yalnızca kendi araştırmasına dayalı olarak açılma sonucu büyük hak ve zaman kaybına neden olmaktadır.

Örneğin; mal rejiminin tasfiyesine ilişkin talepte, evlilik öncesi mallarda diğer tarafın hakkı olup olmadığı, evlenme tarihinden sonra alınan malın borcunun sona ermesi halinde diğer eşin ne kadar hakkı olduğu ve kusurlu olan eşin mal rejimi tasfiyesinde hak kaybedip kaybetmeyeceğine ilişkin bilgisi olmadan açılmaktadır.
Çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanmadan daha fazla sürmektedir.

Çekişmeli, boşanma nedenini kanun ile belirtilen ana sebebe dayanarak açacaktır. Sebep gösterilmeden ise dosyanın açılması söz konusu olamaz.

Ayrıca yalnızca dosyanın içeriği, esası değil usul olarak da kanuna dayanarak açılmalıdır. Çekişmeli boşanmada, TMK’da belirtilen boşanma sebeplerinden birine dayanılarak açılmalıdır, belirtilen sebeplerden birisiyle açılmaz ise mahkeme ret kararı verecektir.

Vekil, Vekil, hukuki tecrübesi olduğundan uzun vadede süreci hatasız sürdürebilir. Uzun vadede müvekkilinin menfaatleri göze alınarak süreç takibi gerçekleştirilecektir.

Çekişmeli Boşanma Davası Hakkında Genel Bilgiler

Çekişmeli boşanma davası, yine eşlerden en az birinin boşanma isteği doğrultusunda açılan, boşanma ve sonuçlarının protokolle değil, kusur oranları değerlendirilerek tesis edilen mahkeme kararı ile düzenlendiği dava türüdür.

Çekişmeli boşanmada eşler arasında boşanma iradesi bakımından bir ortaklık olmayabilir. Eşlerden yalnızca biri boşanmayı istiyor olabilir ya da her ikisi de boşanmayı istiyor olsa da taraflar daha az kusurlu ya da kusursuz olduğunu düşünüyor olabilir.

Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun süren, evlilik birliğinin temelinden sarsılması gibi genel ya da zina gibi özel sebeplerle açılabilen bir davadır.

Anlaşmalı boşanma davasının aksine çekişmeli boşanma davasında kusur araştırılmakta, mahkeme kusurun kimde olduğunu tespit etmek için araştırmalar yapmakta, tanıkların bilgi ve görgüsüne başvurulabilmektedir.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası sonucunda taraflar, kusura göre karşı tarafa nafaka ya da tazminat ödemek durumunda kalabilmektedir. Aynı şekilde taraflar eşit kusurlu ise herhangi bir tazminat ödenmeden de boşanma gerçekleşebilmektedir.

Dolayısıyla kusurlu olmadığını ve karşı tarafın daha kusurlu olduğunu düşünen eşin, boşanma davasının başlangıcından sonuna kadar kendisini ifade etmesi ya da tecrübeli bir boşanma avukatı ile temsil ettirmesi önemlidir. Boşanma davası sonrasında tazminatlar bir süreklilik arz etmese de nafakalar süreklilik arz etmektedir.

Boşanma davası süresince ödenen tedbir nafakası, boşanma sonrasında ödenen yoksulluk nafakası ve çocuk için iştirak nafakası gibi hususların etkili bir şekilde talep edilmesi gerekmektedir.

Hukuk büromuzca bu talepler, etkili bir biçimde ileri sürüldüğü gibi sonraki süreçte de gerekirse nafakanın artırılması davası ya da indirilmesi davası büromuzca yürütülmektedir.

Anlaşmalı Boşanma

Türk Hukukunda kanun koyucu, eşlerin iradelerine de önem vererek anlaşmalı boşanma kurumunu düzenlemiştir. Aile birliğinin varlığını devam ettirme amacı taşıyan Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre anlaşmalı boşanma hususu da belli başlı şartlara bağlı tutulmuştur.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/II maddesinde düzenlenen anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için şu şartların varlığı gerekmektedir:

Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalı,
Eşlerin birlikte başvurması,
Hakimin tarafları bizzat dinlemesi,
Anlaşmalı boşanmaya ilişkin hususların protokole bağlanması.
Anlaşmalı boşanma davasında yukarıda saymış olduğumuz hususların yerine getirilmemesi halinde mevcut dava çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir veya eksikliğin türüne göre davanın reddine karar verilecektir.

Şayet evliliğin henüz 1 yılı doldurmamış olması halinde dava reddedilecek, duruşma esnasında taraflardan birinin boşanma işlemine icazet vermemesi halinde ise dava, çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir.

Anlaşmalı boşanmada esas amaç tarafların iradelerine değer vermek ve bu iradeleri ön planda tutmaktır.
Fakat bunun yanı sıra ağır işleyen Türk Hukuk sisteminde taraflara böyle bir imkan sağlanarak da boşanma işleminin daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi imkanı yaratılmıştır.

Nitekim boşanma davaları yıllarca devam edebilmekte, bu süreç içerisinde taraflar yıpranmakta ve toplum içerisinde sıkıntılı bir süreç geçirmektedirler. Bunun yanı sıra anlaşmalı boşanma protokolüne hakimin müdahelesiyle birlikte zayıf konumda olan eşin korunması da amaçlanmıştır.

Anlaşmalı boşanma ilişkin taraflar arasında düzenlenen protokol belli başlı hususları içermelidir. Tarafların çocuklarının durumu, boşanmanın mali sonuçları, yargılama giderleri, nafaka ve tazminata ilişkin hususlar protokolde açıkça yer almalı ve taraflar arasında buna ilişkin herhangi bir ihtilaf yer almamalıdır. İşbu nedenle anlaşmalı boşanmada protokolün bağlayıcılığı önemli olup tarafların boşanma neticesindeki hukuki durumlarını belirlemesi açısından da hayati bir önem taşımaktadır.

En hızlı boşanma yolu;

En kısa sürede boşanma yolu tarafların boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda tam olarak uzlaştıkları anlaşmalı boşanma davalarıdır. Anlaşmalı boşanma için taraflar arasındaki evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması gereklidir.

Evliliğin en az 1 yıl sürmesi şartı ile anlaşmalı boşanma davası açılarak çekişmeli boşanma davasına göre çok daha hızlı bir şekilde boşanma gerçekleşmekte hatta tek celsede sonuçlanabilmektedir. Boşanmanın hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için en iyi yol uzman bir boşanma avukatı ile hareket edilmesi olacaktır.

İstanbul Boşanma avukatı yardımıyla işlemler çok daha kısa sürede sorunsuz olarak tamamlanacaktır.

İyi bir boşanma avukatı arıyorum…,

İstanbul boşanma avukatı tavsiye…

Boşanma aşamasına gelen çiftlerin her şeyden önce akıllarına gelen sorulardan biri de bu hassas süreçte avukatlarını en doğru şekilde nasıl belirleyecekleridir.
İlgili mevuzata hakim olma, güncel içtihatları yakından takip etme ve boşanma sürecini iyi şekilde yönetebilme boşanma ve aile hukuku ile ilgili davaları takip eden bir avukattan beklenen özelliklerdir.

Boşanma avukatı ve aile hukuku avukatı olarak edinilen tecrübe, şüphesiz ki bu süreci yönetmede fayda ve kolaylık sağlayacaktır.

Ancak avukat seçiminde tavsiyeden ziyade en sağlıklı yol öncelikle söz konusu avukatla mümkünse yüz yüze değilse telefon ile birebir bir ön görüşme sağlamak ve bu görüşme doğrultusunda bir seçim yapmaktır.

Psikolojik ve sosyal bir süreç olan boşanma davalarında iyi bir boşanma avukatı içinde bulunduğunuz süreci hukuki olarak değerlendirirken karşılaşacağınız psikolojik ve sosyal zorlukları da dikkate alabilmelidir.

Boşanma davaları diğer davalardan farklı olarak, bireylerin özel yaşamlarını doğrudan etkileyen, kişiye özel davalar olup her somut olayda farklı hukuki kuralların uygulanmasını, farklı çıkarların farklı yasa maddeleriyle korunmasını gerektirir ve bu arada da belirli sürelere ve usul kurallarına uyulması esastır.

Bu nedenle en iyi boşanma avukatı müvekkili ile samimi ilişki kurabilen müvekkilin ihtiyacı olduğu anda kendisine ulaşabildiği avukattır.

İstanbul boşanma avukatı olarak Aile Hukuku ağırlıklı çalışma alanlarımız arasındadır.

Boşanma ve aile hukuku ile ilgili olarak, internet sitemiz üzerinden soru yöneltebilir, boşanma süreci, hukuki statünüz, haklarınız ile boşanma davası ücret ve masrafları konusunda ön bilgi alabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü, Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanma konusunda mutabık kalmış ve boşanmanın tüm hukuki ve ekonomik sonuçlarında ortak paydada buluşmuş eşlerin, anlaşmalı boşanma davası ile boşanabilmeleri için gerekli hukuki belgedir.

Şayet eşler boşanma konusunda ortak bir irade göstermiyor veya boşanmak istiyor ancak boşanmanın hukuki ve ekonomik sonuçlarında çekişme yaşıyorsa bu durumda açılacak boşanma davası çekişmeli boşanma davasıdır.

Çekişmeli boşanma davasında ise protokol düzenlenmesine gerek yoktur. Fakat çekişmeli açılan boşanma davasında eşlerin çekişme yaşadığı hususlarda anlaşmaları halinde çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına çevrilebilir.

Anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma davalarında boşanmanın hukuki ve ekonomik sonuçlarını düzenler. İster yazılı ister sözlü olarak hazırlanabilen protokol, yazılı hazırlanırsa birçok fayda sağlar. Yazılı olarak hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolü her iki eş tarafından kabul edilmeli ve imzalanmalıdır.

Anlaşmalı boşanma protokolünde; müşterek çocuğun velayeti ve çocukla kurulacak kişisel ilişkinin mahiyeti, nafaka ve tazminat hususları ve mal varlıkları gibi konular düzenlenir.

Zorunlu olmamakla birlikte boşanacak eşlerin boşandıktan sonra kadının kullanacağı soy isminin dahi düzenlenmesi mümkündür. Bu itibarla anlaşmalı boşanma protokolü oldukça önemli bir hukuki belgedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü eşler tarafından hazırlanabilir. Ancak eşler tarafından hazırlanan protokoller çoğu zaman internet üzerinden bir başka protokol örneği üzerinden esinlenerek hazırlandığı için birçok hata içerebilir.

Zira her bir protokol, mevcut olayın niteliği ve vasfı değerlendirilerek duruma özgü hazırlanmalıdır. Uygulamada, internetten bakılarak hazırlanan protokollerden dolayı yaşanan birçok hak ve menfaat kaybı görülmektedir.

Bu itibarla Aile Hukukuna hakim ve emsal davalarla deneyim kazanmış bir boşanma avukatı nezaretinde hazırlanacak protokol, muhtevası bakımından kusursuz olacaktır.

Anlaşmalı boşanma protokolü bir bakıma boşanma sözleşmesi niteliği taşır ve eşlerin talepleri esas alınır. Protokol, boşanmak isteyen tarafların şahsi ve hukuki durumlarına göre kişilere ve davaya özel düzenlenmelidir. Bu itibarla boşanmak isteyen herkese hitap edecek ve uygun düşecek genel bir boşanma protokolü örneği yoktur.

Hazırlanan protokol hakim tarafından incelenerek uygun bulunduğunda kişileri etkileyecek oldukça önemli hukuki neticeleri de beraberinde getirecektir. Bu nedenle Aile Hukuku uzmanı avukatlar eli ile hazırlanması, ileride yaşanması muhtemele hak ve menfaat kayıplarının önüne geçilmesi açısından kıymetlidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları Nelerdir, Protokol Nasıl Olur?,

Anlaşmalı Boşanma Protokolü İçeriği

Anlaşmalı boşanma protokolünün muhtevası, eşlerin boşanma nedenlerine ve mal rejiminin niteliğine göre değişir. Eşlerin boşanma ve boşanma sonrasına ilişkin istek ve beklentileri, protokol metninde vücut bulur. Taraflar arasında ilişkinin niteliği ve durumuna göre protokolün özenle ve söz konusu eşlere özel hazırlanması gerekir.

Protokolün bu ölçü gözetilmeksizin düzenlenmesi durumu ileriye yönelik problemlerin meydana gelmesine neden olabilir. Bu nedenle doğru bir anlaşmalı boşanma protokolü içeriği için muhakkak deneyim sahibi avukat eşliğinde hareket etmek gerekir.

Anlaşmalı boşanma hazırlandıktan sonra her iki tarafın da protokolü imzalaması ve hakim önünde iradelerini beyan etmeleri gerekir.
Ancak kimi durumlarda görülmektedir ki; imzadan dönülmek istenmekte ya da hazırlanan protokolün içeriğinin kabul edilmemesi beyanında bulunulmaktadır.

Taraflardan herhangi birisi, protokol içeriğini kabul etmediğini daha sonra ifade etme hakkına sahiptir.

Bunun yanı sıra protokole imza atan tarafın imzasında herhangi bir hata, hile ya da baskı, tehdit gibi unsurların bulunması da sık sık karşılaşılan durumlardandır. Bu ve benzer hallerde tarafı yazılı bir dilekçe ile durumu mahkemeye ibraz etmeli ya da duruma sırasında söz ile bildirmesi lazımdır.

Bu nedenle imzalanmış anlaşmalı boşanma protokolünden dönülebilir.
Anlaşmalı boşanma protokolünde eşlere ait kimlik ve adres bilgileri ilk sırada yazılır ve eşler tarafından imzalanır.

Protokolün net ve muğlaklıktan uzak olması ve tüm hususları düzenlemesi gelecekte yaşanması muhtemel uyuşmazlıkların önüne geçer.
Velayetin kendisine bırakılmadığı eş ile müşterek çocukların kuracağı ilişkinin mahiyeti düzenlenmelidir.

Çocukların velayeti, nafaka, mal paylaşımı ve tazminat gibi konulara yer verilmelidir.

İstanbul Boşanma Avukatı olarak Aile ve Boşanma Hukuku alanında uzman olduğumuz bazı konu ve davalar;

İstanbul boşanma avukatı olarak boşanma davaları,
İstanbul boşanma avukatı olarak anlaşmalı boşanma davaları,
Nişanın bozulmasından kaynaklı maddi, manevi tazminat davaları,
Boşanmada mal paylaşımı davaları,
Çocukların velayeti davaları,
Çocuk için iştirak nafakası davaları,
Eş yararına nafaka davaları (tedbir nafakası, yoksulluk nafakası),
Boşanmada maddi tazminat davaları,
Boşanmada manevi tazminat davaları,
Soy bağının kurulması davaları (soy bağının reddi, tanıma ve babalık davaları),
Aile içi şiddet davaları,
Kişilik haklarına saldırı davaları,
Ailenin korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar,
Eşi evden uzaklaştırma davaları,
Evlat Edinmeden kaynaklı davalar,
İsim ve yaş değişikliği davaları, vesayet kararları ve vasilikten doğan davalar,
Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi.

İstanbul En İyi Boşanma Avukatı Tavsiye?

Boşanma davaları, aile mahkemesi hakimlerinin takdir yetkilerinin oldukça önemli rol oynadıkları dava türlerinden bir tanesidir.
Bu nedenle, aile mahkemesinde açılacak boşanma davasında, boşanma avukatının önemi de oldukça büyüktür ve en iyi boşanma avukatı ile birlikte bu süreç yönetilmelidir.

Avukatın emeği, tecrübesi ve bilgisine göre bu ücret değişiklik gösterir. Fakat asgari tarifenin altında olması mümkün değildir.
Evlenirken hiç tereddütsüz ilk düşünülen hususlardan biri olarak düğün fotoğrafçısı tutulduğu gibi boşanmada da hiç tereddütsüz ilk düşünülen hususlardan biri olması gereken en iyi boşanma avukatı ile birlikte çalışmak olmalıdır.

Aksi takdirde, maddi manevi tazminat hakkınızdan olabileceğiniz gibi, çocuğunuzun velayetinin karşı tarafa verilmesine sebep olabilir ya da mal paylaşımı gerçekleştirilirken evliliğiniz sürecinde emeğiniz olan birçok malı kaybedebilirsiniz.

Bu nedenle, evliliğinizden duyduğunuz pişmanlığı boşanmanızdan duymamak için en iyi boşanma avukatı çalışmanız gerekmektedir.

İstanbul Boşanma Avukatı Tavsiye 2022

TAGGED: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share this Article
Leave a comment
Translate »