İstanbul En İyi Boşanma Avukatı 2022

deportkaldirma
8 Min Read

İstanbul En İyi Boşanma Avukatı 2022

Boşanma ve aile hukuku son yıllarda Türkiye’de gündeme gelen en önemli hukuk dallarından biri oldu. Boşanma oranlarının artması nedeniyle profesyonel anlamda danışmanlık ve dava hizmetleri veren bürolar kişilere yardımcı olmaya çalışıyor.

Aile hukuku, nişanlılık, evlilik, boşanma ve ailenin korunması ve evliliğe ilişkin genel hükümleri; miras hukuku, miras bırakanın vefat etmeden önce yaptığı işlemler ile vefatından sonra mirasçılar arasında hakkın paylaşılmasını kapsamaktayken medeni hukuk ise velayet, vesayet, kayyım, nüfus, yaş, evlatlık, babalık ve diğer genel hükümleri düzenleyen hukuk dalıdır.

İstanbul Boşanma ve aile hukuku bağlamında vekillik ve danışmanlık hizmetleri olarak yürüttüğümüz çalışmalarımızı aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

İstanbul En İyi Boşanma Avukatı olarak Başlıca Hizmetlerimiz

Dava Vekilliği Hizmetleri,
İstanbul Boşanma davaları,
İstanbul Velayet davaları
İstanbul Tazminat ve nafaka davaları,
İstanbul Babalık davası,
İstanbul Çocuk mallarının yönetimi,
İstanbul Aile içi şiddet davaları,
İstanbul Kişilik haklarına saldırı davaları,
İstanbul Aile konutu ve uygulamaları,
İstanbul Aile içi şiddet davaları,
İstanbul Kişilik haklarına saldırı davaları,
İstanbul Aile konutu ve uygulamaları,
İstanbul Ailenin korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar,
İstanbul Mal ortaklığı, ayrılığı, mal rejimleri,
İstanbul Mal rejiminde eşlerin yasal alım hakları,
İstanbul Mirasın reddi davaları,
İstanbul Mirasçı belgesinin alınması,
İstanbul Mirasçılık belgesinin iptali davaları,
İstanbul Nişan bozulmasından doğan davalar,
İstanbul Evlat edinme izin davası,
İstanbul Evlenme izni, kadın için bekleme süresinin kaldırılması,
İstanbul Nesebin reddi, nesebin tashihi ve babalık davaları,
İstanbul Yaş düzeltilmesi ve kazai rüşt davları,
İstanbul Tenfis davaları,
İstanbul Terekede ihtiyadi tedbirler,
İstanbul Terkis ve mirasta iade davaları,
İstanbul Vesayet ve kayyım davaları,
İstanbul Vasiyetnamenin iptali davaları,
İstanbul Boşanma Danışmanlık Hizmetleri,
İstanbul Velayetin denetlenmesi,
İstanbul Vesayetin denetlenmesi,
İstanbul Nafaka takibi,
İstanbul Uzaklaştırma kararı takibi,
İstanbul Aile hukukuna dair korunma önlemlerinin alınması,
İstanbul Konut ve mallar üzerindeki hakların denetlenmesi,
İstanbul Mirasçılık haklarının korunması ve denetlenmesi,
İstanbul Eşler arası yasal sorunların denetimi ve giderilmesi,
İstanbul Eşler arası mal rejiminin denetimi ve gerekli önlemlerin alınması,

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri genel ve özel olarak ikiye ayrılmaktadır.
Genel boşanma sebebi, evlilik birliğinin temelden sarsılması diğer adıyla şiddetli geçimsizliktir.
Özel boşanma sebepleri ise ; zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığıdır.
Bu sebeplerden herhangi birine dayanarak çekişmeli boşanma davası açılabilir.

İstanbul En İyi Boşanma Avukatı 2022

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davası tarafların anlaşmalı olarak boşanması dışında kalan her türlü boşanma sebebine dayanarak açılmış olan boşanma davalarıdır. Başka bir ifadeyle boşanma, nafaka, velayet gibi boşanma ile ilgili konularda tarafların anlaşmaya varamaması durumunda açılan davalar olarak tanımlanabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davalarının ikinci türü anlaşmalı boşanma davalarıdır. Anlaşmalı boşanmalarda tarafların her konuda anlaşmış olması gereklidir. Tarafların her konuda anlaştıklarına ilişkin yazılı bir protokol oluşturarak dilekçe ile birlikte mahkemeye sunmaları ile birlikte boşanma süreci başlamış olur.

Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davalarında görevli mahkeme “aile mahkemesi” dir. Aile mahkemesinin bulunmadığı illerde ise aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesi görevlidir.

İstanbul Boşanma Avukatı

Boşanma Davasında Mahkeme Masrafları Nelerdir?

Boşanma davası açılırken davayı açan taraf, başvuru harcı ve peşin harç ile birlikte mahkemenin taraflara ve tanıklara yapacağı tebligatlar için posta giderlerini ve diğer masrafları içeren gider avansını da adliye veznesine yatırmalıdır. Eğer dava avukat aracılığıyla takip ediliyorsa bu işlemler avukat tarafından gerçekleştirilir.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Mahkemelerin yoğunluğuna göre ve her dava özelinde değişkenlik göstermekle birlikte; anlaşmalı boşanma davası 1 hafta ile 1 ay kadar çekişmeli boşanma davası ise 1 yıl ile 1,5 yıl kadar kadar sürebilir.

Boşanma Davasında Avukat Tutulması Zorunlu Mudur/ Avukat Önemli Midir?

Boşanma davalarında avukat desteği alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak her işte olduğu hukuki süreçlerde de uzman bir kişi ile hareket etmek her zaman menfaatinize olacaktır.

Aile Hukuku ve Yargıtayın emsal kararlarına hakim olmayan kişinin dava açması ve hukuki tecrübeye sahip olmaması halinde takip ettiği dava süreci sonunda geri dönülmez hukuki kayıplar meydana gelebilecektir.

Her işte olduğu gibi davalarda da işin uzmanına başvurulması gerekmekte ve davada nasıl bir yol izleneceği konusunda destek alınmalıdır.
Özellikle çekişmeli boşanma davalarında tarafların birbirlerine karşı gerçek dışı iddialarda bulunması sık rastlanılan bir durumdur. Bu durumda taraflardan birinin haksız yere tazminat ödemesi, kusurlu olduğuna hükmedilmesi gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılabilir.

Boşanma avukatı ile hareket edilmesi davanın sonucunu değiştirebilecek öneme sahiptir.

En iyi boşanma avukatı” ne yapar sorularıyla sıklıkla karşılaşmakta olup kişilerin kendilerine göre belirledikleri en iyi avukat, müvekkilin tüm beklentilerine cevap veren avukattır.

Boşanma dava sürecindeki tüm karmaşayı ve stresi en aza indirmeyi amaçlayan avukatlar, işlerini doğru ve ahlaki olarak da sorumluluk içerisinde yapmakla yükümlüdürler.

Bu anlamda müvekkillerin en doğru seçimi yapması için en iyi boşanma avukatları müvekkillerine doğru adımlar da attırabilecektir.
Aile ilişkisi arada çocuk varsa boşanma olsa bile sürekli görüşmeyi ve iletişim halinde olmayı gerektiren bir ilişkidir. Bu sebeple özellikle müşterek çocuk olması halinde boşandıktan sonra her şey bitmemektedir. Bu anlamda boşanma sürecinde boşanma avukatının atacağı adımlar çok önemlidir.

Velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat hususları, edinilmiş mallara katılma rejiminden yahut seçilmiş diğer rejimlerden kaynaklı mal paylaşımları, ziynet alacakları çok tabii ki daha önceden sıklıkla boşanma davası almış avukat tarafından takip edilmesi önemli, oldukça ayrıntılı hususlardır.

Bu sebeplerle mutlaka kişilere boşanma davalarını açmadan önce bir “İstanbul boşanma avukatı tavsiye” edilir.
Görüştükleri avukatlar arasından en iyi boşanma avukatına karar verip, davalarını avukatla beraber yürütmeleri davadan en karlı şekilde çıkmalarını sağlayacaktır.

Ayrıca boşanma davaları baştan sona kişisel konuları içerdiğinden oldukça gerginlik ve stres içeren davalardır. Avukatlar sizin duruşmaya dahi katılmanıza gerek olmadan bu stres ve yorgunluğu üzerinizden alacaklardır.

Zira tecrübeli boşanma avukatı boşanma davası esnasında karşılaşacağı her şeye hazırlıklıdır ve sizi en iyi şekilde savunur.

Boşanmaya Karar Verdikten Sonra Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Boşanmaya karar veren çift öncelikle davayı kendi açıp takip edecekse yeterli hukuki bilgiye sahip olması gerektiği gibi gerekirse Boşanma avukatından en azından sözlü ya da yazılı olarak danışmanlık almalı, hukuki haklarını öğrenmelidir. Yeri gelmişken boşanma hususunda şu durumun da açıklanmasında fayda vardır.
Bilinmelidir ki bir avukat ruhsatını aldıktan sonra her alanda davaya bakabilecek yetkiye sahiptir ve net boşanma avukatları diye bir ayrım bulunmamaktadır. Ancak alanda uzmanlaşma farklı bir konudur.

Zira boşanma davaları hukuken avukat olmadan da açılabilecek olmasına rağmen gerek kanun bilgileri gerekse Yargıtay kararlarına hakimiyeti açısından mutlaka bir avukatla davaların takip edilmesi tarafımızca önerilmektedir.

Haklarınızı detaylı olarak korumadan yazılan protokol sonrasında karşı tarafın 1 yıl içinde her zaman maddi ve manevi tazminat davası açma hakları bulunacaktır. Yahut çekişmeli boşanma davasındaki bir sürenin kaçırılması, bir usuli işlemin eksik yapılması davanızın reddine sebebiyet verecek olup taraflar açısından geri dönüşü imkansız zararlara yol açacaktır.

İstanbul En İyi Boşanma Avukatı 2022

TAGGED: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share this Article
Leave a comment
Translate »