Ana SayfaEN SON EKLENENLERİstinafa Hangi Dosyalar Gider?

İstinafa Hangi Dosyalar Gider?

İstinafa hangi dosyalar gider?

HUKUK DAVALARI YÖNÜNDEN

6100 Sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunun “Başvuru Süresi” Başılıklı 345. Maddesi “ (1) İstinaf yoluna başvuru süresi iki haftadır. Bu süre, ilamın usulen taraflardan her birine tebliğiyle işlemeye başlar.

İstinaf Süresi Geçerse Ne Olur?

İstinaf kanun yoluna başvurmak için sürenin geçmemiş olması oldukça önemlidir. Başvuru yapmak için istinaf süresi geçtiği takdirde kişi kesinleşen kararı kabul etmiş sayılır. Ayrıca istinaf başvurusunda bulunmayan tarafın ek talepleri göz önünde bulundurulmayacaktır.

İstinaf mahkemesi ön inceleme ne kadar sürer?

İş Mahkemeleri kararlarına karşı istinaf yoluna başvurma süresi, karar yüze karşı verilmişse nihai kararın taraflara tefhimi, yokluklarında verilmiş ise tebliğ tarihinden itibaren 8 gündür.

İstinafta ceza artar mı?

İstinaf başvurusu, sadece ceza davasında yargılanan sanık tarafından yapılmışsa, yani sanığın aleyhine istinaf istemi yoksa bölge adliye mahkemesi yapacağı inceleme neticesinde, sanığın daha fazla cezayla cezalandırılması gerektiği kanaatine varsa bile, kararı ceza miktarı yönünden aleyhe bozamaz.

İstinaf mahkemesi genelde ne karar verir?

İstinaf mahkemesi, yaptığı esastan inceleme neticesinde yerel mahkemenin hukuka aykırı bir şekilde davacının davasını kabul ettiği kanaatine varırsa, yerel mahkeme kararını kaldırır ve davacının hukuk davasının esastan reddine karar verir.

İstinaf mahkemesinde karar değişir mi?

Duruşma sonunda bölge adliye mahkemesi istinaf başvurusunu esastan reddeder veya ilk derece mahkemesi hükmünü kaldırarak yeniden hüküm kurar.

İstinaf mahkemelerinin bozma dışındaki kararları yani ret ve davanın yeniden görülmesi üzerine verdiği karar, belirli istisnalar dışında, temyiz edilebilir.

İstinaf mahkemesi kararı ne zaman kesinleşir?

İstinaf Mahkemeleri’nde dosyaların kesinleşme süresi 15-20 gün.

İstinaf ve temyiz ne demek?

İstinaf, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların hem olay yönünden hem de hukuki yönden üst dereceli mahkeme tarafından denetlenmesidir. Temyiz, istinaf mahkemesi kararlarının hukuki denetim açısından incelenmesini amaçlayan bir kanun yoludur.

İstinafa hangi dosyalar gider?

(1) İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir.

(2) Miktar veya değeri bin beşyüz Türk Lirasını geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar kesindir.

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: