Ana SayfaEN SON EKLENENLERİtirazın İptali Davası Avukatı

İtirazın İptali Davası Avukatı

İtirazın İptali Davası Avukatı

İtirazın iptali davasında yetkili mahkeme neresidir?

İtirazın İptali davası İcra ve İflas Kanunu madde 67’de düzenlenmiş olup hangi mahkemenin görevli olduğu belirtilmediğinden açılacak itirazın iptali davasında görevli mahkeme özel kanunlarda aksi hüküm yoksa Asliye Hukuk Mahkemesidir.

İtirazın iptali davası takibi durdurur mu?

İtirazın iptali davasının kabulü halinde kesinleşmesine gerek yoktur. Alacaklı itiraz ile durmuş olan icra takibine devam edebilir. Alacaklının talebi olması halinde borçluyu hüküm olunan alacak miktarının % 40 ‘ından aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir.

İtirazın iptali kararının temyizi satışı durdurur mu?

İcra emrinin ve takibin iptali isteminin reddine ilişkin kararın temyizi satışı durdurur.

İİK’nun 364/3. maddesi uyarınca, temyiz satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. Bu hükme göre, takibe yönelik itiraz ve şikayetler hakkında verilen icra mahkemesi kararları kesinleşmeden satışa gidilemez.

İtirazın iptali davasında vekalet ücreti maktu mu nispi mi?

İtirazın iptali davalarında dava konusu üzerinden nisbi vekalet ücretine hükmedilir. İcra Mahkemesinde görülen itirazın kaldırılması davasında ise vekalet ücreti maktu olarak hesaplanır. İtirazın iptali davasının konusu, takip konusu olan alacaktır.

İtirazın iptali davasında davalı icra inkar tazminatı isteyebilir mi?

İlâmsız icrada borçlunun ödeme emrine yaptığı itiraz nedeniyle duran takibi canlandırmak isteyen alacaklı itirazın iptali davası açabilir. Bu davada davalı, yani borçlu itirazında haksız görülürse itirazı iptal edilir; ayrıca, alacaklının talebi üzerine icra inkâr tazminatına mahkûm edilir.

İtirazın İptali Davası Avukatı

Borca itiraz hangi mahkemeye yapılır?

Borçlu , kendisine ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itirazını doğrudan icra dairesine yapar. İtiraz kural olarak ödeme emrini gönderen icra dairesine yapılır . Ancak borçlu bulunduğu yer icra dairesine de , takibin yapıldığı icra dairesine gönderilmek üzere itirazda bulunabilir

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »
%d blogcu bunu beğendi: