İzaleyi Şüyu

İzaleyi Şüyu

İzale-i Şuyu veya ortaklığın giderilmesi davası, paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malda ortaklar arasındaki paydaşlığa son vererek kişisel mülkiyete geçişi sağlayan bir dava türüdür.

Izale-i şuyu davasında açık artırmaya kimler katılabilir?

Maalesef hisseli mülklerde, ortaklardan biri isterse izaleyi şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davası açabilir ve açık artırmaya herkes katılabilir. Yani ortakların dışında 3.şahıslarda açık artırmaya katılabilirler. Açık artırmada en yüksek fiyatı veren kim olursa olsun o kişi yeri satın alabilir.

Avukat tutmadan izale-i şuyu davası açılır mı?

İzale-i şuyu davası, Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılıyor. Mahkemeye bir dilekçe ile müracaat edilebiliyor. Dava açarken avukat tutmak zorunlu olmuyor.

İzaleyi Şüyu

Izaleyi şuyu davasında yargılama giderlerini kim öder?

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i şüyu) davası avukat ücretini kim öder?

İzalei şüyu davasında mahkemece takdir edilen avukatlık ücretini bütün paydaşlar birlikte öder.

Izale-i şuyu davası hangi durumlarda açılır?

Bu dava genellikle arsa , arazi daire gibi taşınmazların ortaklık konusunda yaşanan sorunların giderilmesinde açılır.

İzale-i Şuyu yani Ortaklığın Giderilmesi Davasıdır.

Izale i şuyu davasında önalım hakkı var mıdır?

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davasında Önalım Hakkı

Önalım hakkı, yenilik doğuran bir haktır. Bu hakkın kullanılmasıyla yeni bir hukuki işlem oluşur.  Ancak bu payın satışı halinde diğer paydaşların kanundan kaynaklanan önalım hakkı mevcuttur.

Ortaklığın giderilmesi davası harcı ne kadar?

Ortaklığın giderilmesi davası maktu harca tabiidir. Yani malın değeri üzerinden nispi bir harç alınmaz. Herkes aynı harcı devlete ödeyecektir. Davayı açanlar her ne kadar dava başında tüm harcı ödemek zorunda olsalar da yargılama sonunda payları oranında harçtan sorumlu olacaklardır.

Izaleyi şuyu davasına itiraz edilir mi?

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Satış İşlemleri

Mahkeme tarafından kurulan hükme karşılık davada taraf olan paydaşların her birine usulüne uygun tebligat yapılmalı ve tebligat sonrası yasal itiraz süresinde itiraz etmemiş olması gerekmektedir.

İzaleyi Şüyu

Izale-i şuyu satış bedeli ne zaman ödenir?

İhalenin yapılmasını müteakip alıcı, ihale bedelini yatırmış olduğu teminatı tenzil ederek bakiye kısmını 10 gün içerisinde Satış Memurluğuna ödemek zorundadır. Yapılan ihale sonrasında herhangi bir fesih davası açılmamış veya başkaca engel hal yok ise ihale kesinleşmiş olur. Ve Alıcısı adına taşınmaz tescil olunur.

Izale şuyu davası ne kadar sürer?

Satış memuru tarafından belirlenen satış günü de süreci en az iki ay uzatıyor. Tüm işlemlerin toplamı ile birlikte izale-i şuyu davaları en kısa sekiz ayda sonuçlanabiliyor.

Izale i şuyu davası devam ederken hisse devri yapılabilir mi?

,Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davası devam ederken paydaşların, hisselerini satabilecekleri yönündedir. Yargıtay kararlarında, ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davası devam ederken paydaşların, hisselerini satabilecekleri vurgulanmaktadır.

Izaleyi şuyu şerhi nasıl kaldırılır?

Tüm paydaşlar anlaştığına göre, ortak bir dilekçe ile İzale-i şuyu şerhinin kaldırılmasını isteyebilirler. Taleple bağlı olan Mahkeme şerhin kaldırılmasına karar verecektir.

Izaleyi şuyu satış talebi nedir?

Taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılmasına izale-i şuyu denir.

Izale i şuyu davası hangi mahkemede açılır?

Ortaklığın giderilmesi davasında yetkili mahkeme taşınmaz malın bulunduğu yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise Sulh Hukuk Mahkemesi‘dir. Örneğin; taşınmaz mal istanbul’da bulunuyorsa ortaklığın giderilmesi davasında yetkili ve görevli mahkeme İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi olacaktır

İzale-i Şuyu Davası Nasıl Açılır ?

Dava aynen taksim veya satış yoluyla giderme şeklinde açılabilir. Satış yoluyla ortaklığın giderilmesi için aynen taksim mümkün olmamalıdır.

İLGİLİ MAKALELER

Popüler

Son Yorumlar

Translate »