Kamu Denetçiliği Kurumu Kararı

0
68

Kamu Denetçiliği Kurumu Kararı

Başvuru No: 2020/99494, Karar Tarihi: 02/05/2021

Elektronik tebligat sisteminin kurulması ve sistemin yaygın kullanımının sağlanması, özellikle Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesinde belirtilen, tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu tutulan gerçek ve tüzel kişiler bakımından klasik tebligat usullerinin sıkı şekil

şartlarına tabi olması nedeniyle doğabilecek sıkıntıların önüne geçilmesi ve 2019 yılından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle hem virüsün yayılmasının engellenmesi, hem hukuki işlem güvenliğinin ve etkinliğinin sağlanmasında anahtar rol üstlenecektir.

Kamu Denetçiliği Kurumu Kararı

Bu nedenle Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 01.01.2019 yürürlük tarihli olduğu, aradan iki buçuk yıla yakın bir süre geçtiği de göz önüne alınarak, özellikle özel hukuk tüzel kişilerinin sisteme katılımının sağlanması için, ilgili kamu kurumlarıyla- ticaret şirketleri için

Ticaret Bakanlığı, dernek ve vakıflar için İçişleri Bakanlığı – işbirliği yapılmak suretiyle tebligatın elektronik yolla yapılacağı kanunen zorunlu tutulan muhatapların sisteme ivedilikle dahil edilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği açıktır. (…)”